Seznam periodik
  Sledované časopisy jsou označeny znakem 1. Ostatní periodické publikace (pravidelně nesledované), u kterých je, do databáze zařazena alespoň jedna citace jsou označeny kódem 9.
 CodePublicationEditorVznikZánikČíslaDetail
 1Acrocephalus (Ostrava) Slezská ornitologická společnost 1980 ČD
 1Acta Carpathica Occidentalis Muzeum regionu Valašsko ; Muzeum JV Moravy ve Zlíně 2010 ČD
 1Acta entomologica bohemoslovaca ČSAV EÚ ; Čsl. spol. entomologická 19651992ČD
 1Acta entomologica Musei Nationalis Pragae Národní muzeum 1967 ČD
 1Acta faunistica entomologica Musei Nationalis Pragae Národní muzeum 19501989ČD
 1Acta Musei Beskidensis Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 2009 ČD
 1Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae Moravské zemské muzeum 1997 ČD
 1Acta Musei Neostadeni Bohemiae Městské muzeum Nové Město nad Metují 2007 ČD
 1Acta Musei Reginaehradecensis, series A : scientiae naturales Muzeum východních Čech v Hradci Králové 1958 ČD
 1Acta musei richnoviensis, sect. natur. Muzeum a galerie Orlických hor 19712017ČD
 1Acta Musei Silesiae. Scientiae naturales Slezské zemské muzeum v Opavě 2014 ČD
 1Acta rerum naturalium - Přírodovědný časopis Vysočiny Muzeum Vysočiny Jihlava ; Muzeum Vysočiny Třebíč 2005 ČD
 1Acta Societatis Zoologicae Bohemicae Česká spol. zoologická 1993 ČD
 1Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae Academia, nakladatelství AV ČR ; Čsl. Zoologická společnost při ČSAV 19901992ČD
 1Acta Universitatis Carolinae, Biologica Karolinum, nakladatelství UK 1955 ČD
 1Acta Universitatis Carolinae, Environmentalica Karolinum, nakladatelství UK 19912010ČD
 1Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultatis rerum naturalium, Biologia. UP 1983 ČD
 1Acta veterinaria VFU ; SPN 1969 ČD
 1Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje ZO ČSOP č. 23/08 Kladská ; Správa CHKO Slavkovský les 1975 ČD
 1Avifauna E-zine Avifauna z.s. 2018 ČD
 1Aythya UK FPří 2008 ČD
 1Bedrník SSEV Pavučina 2002 ČD
 1Benešovský kalendář Měs. ú. Benešov 19722008ČD
 1Benešovský kulturní kalendář Měs. ú. Benešov ČD
 1Berichte des Vereins schlesischer Ornithologen 19081945ČD
 1Beskydy MZLU 2008 ČD
 1Beskydy - zpravodaj chráněné krajinné oblasti ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr ; Správa CHKO Beskydy 2003 ČD
 1Bezděz, vlastivědný sborník Vlastivědný spolek Českolipska ; Státní okresní archív v České Lípě Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 1990 ČD
 1Biológia, časopis Slovenskej akadémie vied Springer, Dordrecht, Heidelberg, London 1953 ČD
 1Biologické listy AV ČR ÚMG 19122005ČD
 1Biologie, chemie, zeměpis SPN 1992 ČD
 1Bohemia centralis AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy 1959 ČD
 1Botanika, informační a popularizační časopis Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 2013 ČD
 1Bryonora - Zpravodaj bryologicko-lichenologické sekce ČBS ČBS, Bryologicko-lichenologická sekce 1988 ČD
 1Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied 1988 ČD
 1Bulletin VÚRH JU VÚRH 1965 ČD
 1Bulletin Vydra AOPK ČR ; ALKA Wildlife 1991 ČD
 1Buteo ČSO ; SOVDS 19752007ČD
 1Calluna. Zpravodaj západočeské pobočky České botanické společnosti ČBS, Západočeská pobočka 1996 ČD
 1Campanula, zpravodaj chráněné krajinné oblasti Jeseníky ACTAEA - společnost pro přírodu a krajinu ; Správa CHKO Jeseníky 20092013ČD
 1Cinclus - časopis Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině ČSO, pobočka na Vysočině 1990 ČD
 1Columba - Informační zpravodaj Západočeské pobočky České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni 1995 ČD
 1Crex - Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO ČSO, Jihomoravská pobočka 1999 ČD
 1Czech Mycology Česká vědecká spol. pro mykologii 1993 ČD
 1Czech polar reports MU 2011 ČD
 1Časopis České společnosti entomologické Česká spol. entomologická 19041918ČD
 1Časopis Československé společnosti entomologické Čsl. spol. entomologická 19571964ČD
 1Časopis Československé společnosti entomologické Nakladatelství ČSAV ; Čsl. spol. entomologická 19191952ČD
 1Časopis Moravského muzea. Ser. B, Vědy přírodní Moravské zemské muzeum 19501996ČD
 1Časopis Musea Království českého Národní muzeum 18551922ČD
 1Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná Národní muzeum 19902006ČD
 1Časopis Slezského muzea. A, Vědy přírodní Slezské zemské muzeum v Opavě 19511990ČD
 1Časopis Slezského muzea. C, Dendrologia Slezské zemské muzeum v Opavě 19621979ČD
 1Časopis Slezského zemského muzea. A, Vědy přírodní Slezské zemské muzeum v Opavě 19912013ČD
 1Česká mykologie Čsl. věd. spol. pro mykologii 19471992ČD
 1České Švýcarsko - zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko Sprava NP České Švýcarsko 2001 ČD
 1Českomoravský rybář - měsíčník věnovaný zvelebování chovu ryb v Čechách a na Moravě Ústř. jednota rybářská 19391945ČD
 1Česko-moravský rybář - vzdělávací odborný časopis věnovaný společnému hájení ryb a zvelebení rybářství 19041920ČD
 1Československé rybářství - odborný rybářský časopis SZN, Praha 19531967ČD
 1Československý ornitholog Moravský ornitologický spolek 19341949ČD
 1Československý rybář - měsíčník věnovaný veškerým zájmům ku povznesení chovu ryb v republice Československé Ústř. jednota rybářská 19201939ČD
 1Československý rybář - orgán Jednoty českých rybářů v Praze a Sväzu rybárskych spolkov a družstiev na Slovensku v Žilině Orgán Jednoty českých rybářů v Praze 19461957ČD
 1Český kras Muzeum Českého krasu 1976 ČD
 1Český les - Příroda a historie Správa CHKO Český les ; ZO ČSOP č. 23/08 Kladská 2006 ČD
 1Český Merán Měs. ú. Sedlec-Prčice 19962012ČD
 1Český rybář - orgán Jednoty českých rybářů v Praze Orgán Jednoty českých rybářů v Praze 19461946ČD
 1Datel - zpravodaj Nepomuckého Ornitologického Spolku N.O.S. 20032010ČD
 1Entomologické listy, orgán entomologických společností a institucí v zemi Moravskoslezské Klub přírodovědecký Brno 19371951ČD
 1Entomologický zpravodaj Entomologický klub 1971 ČD
 1Environmentalica Karolinum, nakladatelství UK 19871990ČD
 1Erica Západočeské muzeum v Plzni 1992 ČD
 1Ethnoentomology: an Open Journal of Ethnoentomology and Cultural Entomology vlastním nákladem 2017 ČD
 1European Journal of Entomology ČSAV EÚ ; Čsl. spol. entomologická 1993 ČD
 1European Journal of Environmental Sciences Karolinum, nakladatelství UK 2011 ČD
 1e-Věstník Správa CHKO Pálava 2013 ČD
 1Fauna Bohemiae septentrionalis Zoologický klub, z. s. 1976 ČD
 1Folia geobotanica - a Journal of Plant Ecology and Systematics Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 1998 ČD
 1Folia Geobotanica et Phytotaxonomica Botanický ústav AV ČR, v.v.i. 19661997ČD
 1Folia musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis, Sect. Zoologica Západočeské muzeum v Plzni 1971 ČD
 1Folia Zoologica AV ČR ÚBO ; ČZU FŽP 1977 ČD
 1Formica - zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu mravenců ZO ČSOP č. 36/03 Formica 1998 ČD
 1Fórum ochrany přírody Fórum ochrany přírody 2014 ČD
 1Gazella Zoo Praha 1969 ČD
 1Herpetologické informace. Časopis České herpetologické společnosti Česká herpetologická spol. 1986 ČD
 1Informační zpravodaj LČR - Liberecký kraj Lesy ČR, KŘ Liberec 2009 ČD
 1Informační zpravodaj LČR - Plzeňský kraj Lesy ČR, KŘ Plzeň 20092011ČD
 1Informační zpravodaj LČR - Středočeský kraj Lesy ČR, KŘ Brandys n./L. 20092012ČD
 1Informační zpravodaj Lesů České republiky - celostátní vydání LČR 2009 ČD
 1Informační zpravodaj Okresního archivu Státní ochrany přírody při odboru kultury ONV v Kolíně ONV Kolín 19821992ČD
 1Jeseníky - Rychlebské hory Erebia, z. s. ; Správa CHKO Jeseníky 2018 ČD
 1Jihomoravské ekolisty Krajský úřad - Jihomoravský kraj 2004 ČD
 1Journal für Ornithologie 18532003ČD
 1Journal of Landscape Ecology CZ-IALE 2007 ČD
 1Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series (Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná) Národní muzeum 2007 ČD
 1Klapalekiana Česká spol. entomologická 1993 ČD
 1Kominíček ČSO, Severočeská pobočka 2004 ČD
 1Krása našeho domova ÚVR ČSOP 2001 ČD
 1Krása našeho domova - nová série ÚVR ČSOP 2001 ČD
 1Krkonoše - Jizerské hory Správa KRNAP 2002 ČD
 1Krkonoše - Měsíčník o přírodě a lidech Správa KRNAP 19682002ČD
 1Kroužkovatel SSKSNM 2006 ČD
 1Lampetra, bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity vodních toků ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim 1994 ČD
 1Lesnická práce - časopis pro lesnickou vědu a praxi Lesnická práce 1922 ČD
 1Lesnictví : Mezinárodní vědecký časopis Ústav zemědělských a potravinářských informací 19551998ČD
 1Lesu zdar LČR 1995 ČD
 1Listy entomologické klubu při Labských pískovcích Sprava NP České Švýcarsko 2001 ČD
 1Lovecký obzor. Illustrovaný zábavně-poučný časopis pro myslivce, střelce, kynology, rybáře a přátele přírody z Čech, Moravy a Slezska Nakl. Josef V. Rozmara 18981930ČD
 1Lynx - Zprávy Mammaliologické sekce Přírodovědeckého sboru SNM Národní muzeum 19581959ČD
 1Lynx (nová serie) Národní muzeum 1962 ČD
 1Malacologica Bohemoslovaca SAV ÚZ 2002 ČD
 1Mammalogické informace Národní muzeum 19701976ČD
 1Moravský ornitolog Moravský ornitologický spolek 19921995ČD
 1Moudivláček – zpravodaj Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky České společnosti ornitologické Moravský ornitologický spolek 2011 ČD
 1Muzeum a současnost, řada přírodovědná Středočeské muzeum v Roztokách 1986 ČD
 1Mykologické listy, informační orgán Čs. vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV Česká vědecká spol. pro mykologii 1980 ČD
 1Mykologický sborník Česká mykologická spol. 1935 ČD
 1Myslivost ČMMJ 1953 ČD
 1Myslivost - příloha Lovecký pes ČMMJ 2001 ČD
 1Myslivost - příloha Malá myslivost ČMMJ 2014 ČD
 1Myslivost - příloha Myslivecké zábavy ČMMJ 1997 ČD
 1Naše příroda Naše příroda, o.s. 2008 ČD
 1Naší přírodou SZN, Praha 19811992ČD
 1Natura Pragensis. Studie o přírodě Prahy AOPK ČR ; ZO ČSOP č. 01/04 Botič - Rokytka 1982 ČD
 1NIKA - časopis o přírodě a ochraně životního prostředí CES 1980 ČD
 1Novitates Botanicae Universitatis Carolinae Karolinum, nakladatelství UK 19822008ČD
 1Ochrana přírody AOPK ČR ; Správa jeskyní České republiky 1992 ČD
 1Opera Corcontica Správa KRNAP 1964 ČD
 1Orlické hory a Podorlicko, přírodou, dějinami, současností, sborník vlastivědných prací Muzeum a galerie Orlických hor 1968 ČD
 1Otus Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni 2003 ČD
 1Panorama - z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří Nakl. Eva Kučerová, SEN 1993 ČD
 1Panurus ČSO, Východočeská pobočka 1989 ČD
 1PAVOUK – Zpravodaj České arachnologické společnosti ČAS 1995 ČD
 1Pod Blaníkem - vlastivědný čtvrtletník Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim ; Muzeum Podblanicka 1997 ČD
 1Podyjské listí – Zpravodaj Správy Národního parku Podyjí Sprava NP Podyjí ČD
 1Polabská příroda Přírodovědecký klub Polabí při Polabském muzeu Poděbrady 1987 ČD
 1Poľovníctvo a rybárstvo Nakl. Obzor 1949 ČD
 1Poodří - časopis obyvatel horní Odry Společnost přátel Poodří, Ostrava ; Správa CHKO Poodří 1998 ČD
 1Práce a studie - příroda KSSPPOP, Východočeský kraj 19691983ČD
 1Práce a studie Muzea Beskyd Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 19772007ČD
 1Práce muzea v Kolíně Regionální muzeum v Kolíně 19801989ČD
 1Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná Regionální muzeum v Kolíně 1994 ČD
 1Preslia, časopis Československé botanické společnosti Čs. bot. spol. ; ČSAV 19141992ČD
 1Preslia, The Journal of the Czech Botanical Society ČBS 1993 ČD
 1Prunella Správa KRNAP 1975 ČD
 1Příroda, Sborník prací z ochrany přírody, Praha AOPK ČR 1994 ČD
 1Přirodovědci.cz - magazín Přírodovědné fakulty UK v Praze UK, Přírodovědecká fakulta 2012 ČD
 1Ptáci kolem nás Moravský ornitologický spolek 19962004ČD
 1Ptačí svět ČSO 1994 ČD
 1Ročenka Československé společnosti entomologické Čsl. spol. entomologická 19531956ČD
 1Ročenka KRNAP Správa KRNAP ČD
 1Ročenka Správy Národního parku České Švýcarsko Sprava NP České Švýcarsko 2000 ČD
 1Rybářství Rybář 1968 ČD
 1Sborník Chebského muzea Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje 19932006ČD
 1Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy Jihočeské muzeum 1964 ČD
 1Sborník Muzea Českého lesa Okr. muzeum Tachov ČD
 1Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 1988 ČD
 1Sborník Muzea Karlovarského kraje Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje 2008 ČD
 1Sborník Národního muzea, Řada B - přírodní vědy Národní muzeum 19382015ČD
 1Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná Oblastní muzeum v Mostě 2003 ČD
 1Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná Oblastní muzeum v Mostě 19742002ČD
 1Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti Přírodovědný klub v Uherském Hradišti 19962006ČD
 1Sborník Severočeského Muzea, Přírodní vědy Severočeské muzeum v Liberci 1958 ČD
 1Sborník vlastivědných prací z Podblanicka Muzeum Podblanicka ; Státní okresní archiv Benešov 1957 ČD
 1Sborník východočeské pobočky České společnosti ornitologické ČSO, Východočeská pobočka 19801988ČD
 1Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda Západočeské muzeum v Plzni 1967 ČD
 1Severočeskou přírodou, sborník severočeské pobočky České botanické společnosti ČBS, Severočeská pobočka 1969 ČD
 1Silva Gabreta - Sborník vědeckých prací ze Šumavy Sprava NP a CHKO Šumava 1996 ČD
 1Sluka Holýšovský ornitologický klub 2004 ČD
 1Sosna Okr. muzeum Mělník ; Správa CHKO Kokořínsko 1987 ČD
 1Spolkové zprávy České společnosti ornitologické ČSO 2006 ČD
 1Stráž myslivosti ČMMJ 19231952ČD
 1Svět myslivosti Lesnická práce 2000 ČD
 1Sylvia ČSO 1936 ČD
 1Thayensia - sborník původních vědeckých prací z Podyjí Sprava NP Podyjí ; Jihomoravské muzeum Znojmo 1998 ČD
 1Tichodroma, ornitologický časopis SOS/BirdLife Slovensko 1987 ČD
 1Upolín - informační zpravodaj Správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory Správa CHKO Jizerské hory 1999 ČD
 1Úroda Profi Press 1968 ČD
 1Vanellus - Zpravodaj Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků ČR SVOB ; ČSO 2008 ČD
 1Veronica - časopis pro ochranu přírody a krajiny ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno 1987 ČD
 1Vesmír : časopis pro šíření vědy přírodní, země- a národopisné Vesmír ; AV ČR 1871 ČD
 1Vespertilio - mezinárodní chiropterologický sborník ČESON 1995 ČD
 1Věstník Československé společnosti zoologické Academia, nakladatelství AV ČR ; Československá společnost zoologická 19341989ČD
 1Věstník Ministerstva životního prostředí České republiky MŽP ČR ČD
 1Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních Muzeum Vysočiny Jihlava 19572003ČD
 1Vlastivědný zpravodaj Polabí Polabské muzeum 1961 ČD
 1Východočeský botanický zpravodaj ČBS, Východočeská pobočka 1962 ČD
 1Východočeský sborník přírodovědný - Práce a studie Východočeské muzeum 1993 ČD
 1Západočeské entomologické listy Západočeská pobočka ČSE 2010 ČD
 1Zoologické a entomologické listy ČSAV ÚSEB 19521955ČD
 1Zoologické listy ČSAV 19561976ČD
 1Zpráva Skupiny pro výzkum brodivých ptáků (Ciconiiformes) České a Slovenské republiky ČSO 1981 ČD
 1Zpravodaj IBA. Zpravodaj Projektu Významná ptačí území v České republice ČSO 19942004ČD
 1Zpravodaj Jihočeského ornitologického klubu. ČD
 1Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické ČD
 1Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav Magistrát města M. Boleslav 2010 ČD
 1Zpravodaj Ministerstva životního prostředí MŽP ČR 2017 ČD
 1Zpravodaj Ministerstva životního prostředí MŽP ČR 19912012ČD
 1Zpravodaj Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně Muzeum regionu Valašsko 19851997ČD
 1Zpravodaj Ornitologického klubu při Labských pískovcích Správa CHKO Labské pískovce 2006 ČD
 1Zpravodaj Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov SOVDS ; ČSO 1998 ČD
 1Zpravodaj Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích. ČSO, Východočeská pobočka ČD
 1Zpravodaj Západočeské pobočky Česk&#