Detail publikace: Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná
Formulář obsahuje základní informace o publikaci. V horní liště Detailu publikace jsou záložky, které umožňují vyhledávání ve zvoleném časopise podle různých kritérií a dále záložky s indexy autorů, druhů a lokalit. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
 
Název: Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná
Název pro citace: Práce muzea v Kolíně, ř. přírodovědná
Místo vydávání: Kolín
Vydavatel:
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
ISSN pro tisk: 1210-6933
Vznik: 1994
Práva: © Regionální muzeum v Kolíně, všechna práva vyhrazena
Vychází: 1x za 2 roky
Zaměření: Sborník je určen k publikování výsledků výzkumu v terénních přírodovědných oborech. Kromě článků s obvyklou strukturou vědecké práce v příslušném oboru jsou též publikovány zprávy muzejního charakteru, např. katalogy sbírkových fondů.
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Stav v databázi: Zařazeny obsahy všech ročníků tj. 1/1994 až 12/2016.
Id: 9cdd5a6e-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 3706 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348