Seznam nepublikovaných prací, mimo prací disertačních z ochrany přírody
Formulář slouží k výběru nepublikovaných prací z ochrany přírody, mimo prací disertačních, které jsou v nabídce Diplomová a disertační práce. Pro omezení výběru slouží filtr. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
12345678910
 RokAutorNepublikované práceTypes of quotesDPDF
 s.a.Anonym 26 chráněných rostlin z Prahy - asi textová část k zamýšlené publikaci. 12 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
  Veselý J. Acidifikace šumavských jezer. 36 stran. – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 1994Lukavský J. Acidifikovaná jezera ČSFR. 8 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1995Melichar V. Ajuga pyramidalis - zběhovec jehlancovitý 2 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1996Červený J., Koubek P. & Anděra M. Aktualizace výskytu rysa ostrovida (Lynx lynx) v České republice. – ms. [Depon. in: MŽP ČR. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1998Marvan P., Heteša J„ Hrdina V., Čáp J., Sukop I. & Marvanova L. Algologický monitoring Kamenice, jejích přítoků a Olešského rybníka. 36 stran. – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 2005Janeček E. Algologický průzkum 2005-2006. Dílčí zpráva za rok 2005. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Dílčí zprávaDPDF
 2011Kaštovský J. a kol. Algologický průzkum Hradčanských rybníků 2011. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1996Kalina T. & Punčochářová M. Algologický průzkum Národní přírodní památky Swamp. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1996Kalina T. & Punčochářová M. Algologický průzkum národnípřírodni památky Swamp. 8 stran, 15 tab.. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Inventarizační zprávaDPDF
 2002Nováková S. Algologický průzkum rašelinišť a zrašelinělých půd na území NP Saské Švýcarsko a přilehlé pískovcové oblasti. 6 stran. – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 2001Nováková S. Algologický průzkum rašelinišť a zrašelinělých půd v národním parku České Švýcarsko a přilehlých pískovcových oblastech. 4 strany. – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 1986Krk K. Aplikace metod DPZ při sledování stavu chráněných částí přírody. stran. – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 1994Kůrka A. Arachnofauna chráněných území Zámky a Bohnické údolí v Praze (pavouci - Araneida). 16 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1997Kůrka A. Arachnofauna monitorovacích ploch chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (Pavouci - Araneida). 30 stran. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Jizerské hory. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1998Kůrka A. Arachnofauna Prahy. Výsledky arachnologického průzkumu v období 1997-1998 a sumarizace veškerých arachnologických dat z území Prahy.. 58 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1980Kůrka A. Arachnofauna státní přírodní rezervace Baba v Praze. 36 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1980Kůrka A. Arachnologický výzkum vrchu Složce u Dobré na Šumavě. Závěrečná práce rezort. výzkum úkolu Národního muzea v Praze. 52 stran. – ms. [Depon. in: Západočeské muzeum v Plzni, botanická knihovna. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1990Bouček H. a kol. Architektonicko-dispoziční a, objemová studie opravy a rekonstrukce objektu V Zámcích č.p. 310/40, Praha 8 - Podhoří. 14 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1983Janda J., Pykal J. & Vozábal L. Avifauna Chalupské slati. 146 stran,mapky. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1988Lorenc J. & Peciha P. Avifauna chráněného přírodního výtvoru Záplavy. 60 stran . – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1987Fuchs R. Avifauna chráněných území Trojské kotliny. Pp. 229 - 248a. - In: Haleš J. et al.: PO Živá složka - databanka IOŽP. Trojská kotlina 1987. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1976Brynych J. Avifauna některých labských tůní ve středním Polabí. 113 stran,32 foto,7 map,lit.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1985Fuchs R. Avífauna Pitkovického údolí. in Haleš et.al. 1985 17 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1986Anonym Avifauna příměstského lesního komplexu - Krčský les.. 9 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1960Urbánek B. Avifauna státní přírodní reservace Novozámecký rybník u České Lípy. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1983Janda J., Pykal J. & Vozábal L. Avifauna státní přírodní rezervace Jezerní slat. 242 stran,mapy. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1980Horáček J. Avifauna státní přírodní rezervace Jiřina. 1 mapa, lit.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1985Fuchs R. Avifauna Uhříněveské obory. in Haleš et al. 1985. 17 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1980Slavík B. Avifauna uvažované Chráněné krajinné oblasti Jihlavské vrchy. Dílčí úkol rezort. výzkum. úkolu č. R 21/73. 88 stran. – ms. [Depon. in: Západočeské muzeum v Plzni, botanická knihovna. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1987Hanzík J. Avlfauna Krčského lesa. 4 stran,tab.,mapa. – ms. [Depon. in: SSPPOP, Praha; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Inventarizační zprávaDPDF
 s.a.Kříž J. Barrandovské skály, návrh na rozšíření. . 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1993Šuk V. Bažantnice v Satalicích [floristický průzkum]. 3 strany. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1990Skuhravá M. & Skuhravý V. Bejlomorky Českého krasu. 43 stran,9 obr.. – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 1991Skuhravá M. & Skuhravý V. Bejlomorky Českého krasu. 43 stran,9 obr.. – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 1985Stuchlíková Z. & Stuchlík E. Bentická fauna Pitkovického potoka v Praze In Haleš et al. 1985. 4 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1984Hofman Č. Bílkova zahrada v Kunvaldě. nestránkováno,10 foto,2 mapy . – ms. Závěrečná výzk.zpr.DPDF
 1993Vysoký V. Biocentra a biokoridory v oblasti města Ústí n. L. 16 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem; ZO ČSOP č. 38/02 Launensia, Ústí nad Labem. ] Výzkumná zprávaDPDF
 2002Fellner R. & Landa J. Biodiverzita, ekologie a rozšíření hub (makromycetů) na území národního parku České Švýcarsko (2002). 59 stran. – ms. Dílčí zprávaDPDF
 1977Lucká D. Biogeografická charakteristika polesí Ranšpurk. 40 stran,lit.,1 mapa,6 foto,4 tab.,2 gr.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1992Hošek J. & Kaufman R. Biogeochemické procesy související s hynutím lesů v Jizerských horách 98 stran. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Jizerské hory. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1996Veselý P. Bioindikační zhodnocení změn fauny střevlíkovitých brouků v zájmovém území Soutok Vltavy a Berounky. Rok 1996. 23 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1977Suchara I. Bioklimatické funkce zeleně Průhonice,. 131 stran,5 obr.,15 příl.. – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 1993Vysoký V., Kuncová J., Šutera V. & Vitáček Z. Biologické hodnocení - přírodovědecký průzkum staveniště Rehau - Barium Česká Lípa. 17 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem; ZO ČSOP č. 38/02 Launensia, Ústí nad Labem; Okr.ú. Česká Lípa. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1997Višňák R. & Nevrlý M. Biologické hodnocení cyklostezky v nivě Lužické Nisy v Liberci. 45 stran. – ms. [Depon. in: Měs. ú. Liberec; Severočeské muzeum v Liberci. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1993Vysoký V., Benda P. & Šutera V. Biologické hodnocení plánovaného vybudování rybníka u obce 1993. 5 stran. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Labské pískovce; ZO ČSOP č. 38/02 Launensia, Ústí nad Labem; AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1995Vysoký V., Kuncová H., Moravec P., Benda P. & Šutera V. Biologické hodnocení stavby Vodní dílo Malé Březno (úsek Střekov - Malé Březno). – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem; Správa CHKO České středohoří; MŽP ČR. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1995Anonym Biologické hodnocení stavby „Vodní dílo Malé Březno". 185 stran, tab., foto v textu. – ms. [Depon. in: P-EKO, Ústí nad.Labem. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1993Vysoký V., Kuncová J. & Šutera V. Biologické hodnocení trasy propojovacího vedení trasy 110 kV Hrádek nad Nisou - hranice NSR a Varnsdorf - hranice NSR. 7 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem; ZO ČSOP č. 38/02 Launensia, Ústí nad Labem; Okr.ú. Děčín. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1994Kuncová J. Biologické hodnocení území ochroženého záměrem vybudování vodních stupňů na Labi ve smyslu § 67 zákona 5.114/1992 Sb. 27 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1994Vysoký V. & Šutera V. Biologické hodnocení území Straškov - Račiněvec (Zoologie). 6 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem; Obecní ú. Straškov. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1995Vysoký V., Kuncová J., Habr M. & Šutera V. Biologické hodnocení území s plánovanou pískovnou u obce Bohušovice nad Ohří. 7 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem; ZO ČSOP č. 38/02 Launensia, Ústí nad Labem; Okr.ú. Litoměřice. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1996Trpák P. Biologické hodnocení zamýšlené investiční výstavby rodinných domků v sousedství chráněného území Vidoule I. na Praze 5. 31 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1994Vysoký V., Šutera V. & Kuncová J. Biologické zhodnocení území toxické skládky u Chabařovic a její sanace. 10 stran. – ms. [Depon. in: Magistrát města Ústí n. L..; Okr.ú. Ústí nad Labem. ] Výzkumná zprávaDPDF
 2000Vysoký V. Biologický hodnocení lokality průmyslová zóna Liberec – jih, Pilínkov. 5 stran. – ms. [Depon. in: Okr.ú. Liberec. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1994Vysoký V. & Šutera V. Biologický průzkum na prostoru plánovaného obchvatu Osek. Zoologie. 25 stran. – ms. [Depon. in: Okr.ú. Teplice. ] Výzkumná zprávaDPDF
 2001Vysoký V. Biologický průzkum průmyslové zóny Předlice – 1. Zoologie. 16 stran. – ms. [Depon. in: Magistrát města Ústí n. L... ] Výzkumná zprávaDPDF
 1992Pavličko A. Blanice - Lepidoptera. 8 stran. – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 1987Němec F. Blechy (Siphonaptera) drobných zemních savců státní přírodní rezervace Prokopské údolí. 9 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1999Kostkan V., Šafář J. & Lehký J. Bobr evropský (Castor fiber L.). Záchranný program podle § 52 zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny. 16 stran. – ms. Výzkumná zprávaDPDF
 1981Dravecký M. Bocian biely (Ciconia ciconia). 44 stran,31 obr.,lit.. – ms. Středoškolská práceDPDF
 1974Kubíková J. Bohnické údolí 1972, 1974 [přehled zaznamenaných druhů vyšších rostlin]. 19 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1992Hanzal V. Bohnické údolí. 7 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1988Drábek K. Bohouškova skalka u Klobuk. 5 stran,4 foto,2 mapy. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1996Boháč J. Borkovická blata, Kozohlůdky. nestránkováno, 3 tab.,3 obr.. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1992Procházka F. Boršov u Litětin. 6 stran. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1994Kuncová J. & Vondráček J. Botanická a zoologická pozorování na vybraných mokřadech mezinárodního významu v severočeském regionu (Novozámecký a Břehyňský rybník). 39 stran 2 tab., 1 mapa. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1970Skalický V., Skalická A. & Řeš B. Botanická exkurze na chráněné naleziště Podbabská skála. 2 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1990Skalický V. Botanická expertiza k přírodním poměrům vyšehradské skály. 3 strany. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1976Pivničková M. Botanická inventarizace chráněné naleziště Slatinná louka u Velenky. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1976Molíková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Bilichovské údolí. 7 . strana,2 mapky,4 foto,lit.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1977Molíková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Na ostrově. 12 stran,2 mp.,5 foto. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1976Molíková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Na Pilavé. 6 stran,2 mapy,1 foto. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1974Molíková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Pitkovická stráň. 7 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1976Molíková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Pod Veselovem. 7 stran,2 mapy,lit.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1976Pivníčková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Slatinná louka u Velenky. 15 stran,2 mapy,lit.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1978Rivola M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Třemešný vrch. 11 stran,mapová příl.,lit.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1976Pivníčková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště Vinný vrch. 9 stran,2 mapy,lit.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1986Bělohlávkova R. Botanická inventarizace chráněného přírodního výtvoru Cholupická bažantnice. 15 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Výzkumná zprávaDPDF
 1976Rivola M. Botanická inventarizace chráněného přírodního výtvoru Lom na Kobyle. 10 stran,2 mapy,lit.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1976Rivola M. Botanická inventarizace chráněného přírodního výtvoru Zlatý kůň. 15 stran,2 mapy,lit.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1987Fišerová D. Botanická inventarizace lokality Hrnčířské louky (stav ke konci r. 1987). 39 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1986Fišerová D. Botanická inventarizace lokality Hrnčířské louky. 22 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1977Molíková M. Botanická inventarizace národní přírodní rezervace Ve Studeném u Samechova. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1990Jílková E. Botanická inventarizace navrhovaného chráněného území Březina u Sobotína. 9 stran,1 mapa. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1990Jílková E. Botanická inventarizace navrhovaného chráněného území Maršlkov-Rasovna. 21 stran,1 mapa. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1990Jílková E. Botanická inventarizace navrhovaného chráněného území Odolí Merty. 24 stran,1 mapa. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1990Jílková E. Botanická inventarizace navrhovaného chráněného území Sviní vrch u Rudoltic. 9 stran,1 mapa. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1981Molíková M. Botanická inventarizace návrhu chráněné krajinné oblasti Pochvalovská stráň. 14 stran,2 mapy,4 foto. – ms. [Depon. in: SSPPOP, Praha; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1979Molíková M. Botanická inventarizace návrhu chráněného naleziště Dolík ve Směčenske rokli. 7 stran,1 mapa,2 obr.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1977Rivola M. Botanická inventarizace návrhu chráněného naleziště Nohavice. 9 stran,2 mapy,lit.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1981Molíková M. Botanická inventarizace návrhu chráněného naleziště Ostrov u Jedomělic. 9 stran,2 mapy,4 foto,1981.. – ms. [Depon. in: SSPPOP, Praha; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1976Rivola M. Botanická inventarizace návrhu chráněného přírodního výtvoru Klonk. 7 stran,3 mapy. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1978Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace "Grybla". 13 stran,2 mp,10 foto. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1977Rivola M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Hradec. 8 stran,3 mapy. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1979Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Lhotecká stráň. 12 stran,6 obr.,2 mapy. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1980Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Milská stráň. 2 mapy,7 foto, lit.. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1978Molíková M. Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Otvovická skála. 13 stran,2 raapy,lit.,7 foto. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1978Molíková M. Botanická inventarizace névrhu chráněného naleziště "Minická skála". 9 stran,1 mp,2 foto. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1990Bureš L. & Hrouda L. Botanická inventarizace připravované přírodní rezervace Niva Moravice. 19 stran. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348