Seznam informačních brožur a materiálů z mammalogie
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., a využivající zpravidla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
 YearAuthorPublicationTyp pub.DPDF
 2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Rys ostrovid a hřib královský. 4 strany. MŽP ČR. LetákDPDF
 1998Svoboda Jaroslav, Šafránek Jiří a Plšek Václav Biologická ochrana polních kultur před hrabošem polním. 2 strany. Moravský ornitologický spolek. SkládačkaDPDF
 2000Páleník Marian Bobr na českém Labi. 18 stran. Přátelé přírody, Ústí nad Labem. Informační brožuraD
 2006Lemberk Vladimír Bydlí s námi v našich domech. 10 stran. Krajský úřad - Pardubický kraj. SkládačkaDPDF
 2011Kolektiv autoru Co dělat když .... 2 strany. Ochrana fauny ČR. LetákDPDF
 2006Anonym EUROBATS. Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů. 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
 2018Blättler Linda & Finďo Slavomír Jak pastevečtí psi chrání stáda. Metodická příručka pro ochranu stád pomocí pasteveckých psů. 46 stran. AOPK ČR. Řada: Metodika AOPK ČR ISBN 978-80-88076-80-3 MetodikaDPDF
 2011Pokorná Zuzana Ježci - jak jim pomoci. 2 strany. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. SkládačkaDPDF
 2012Pokorná Zuzana Mláďata - kdy potřebují naši pomoc? 2 strany. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. SkládačkaDPDF
 2010Poledník Lukáš & Poledníková Kateřina Monitoring, regulace a eradikace Norka amerického v České republice - metodická doporučení. 30 stran. ALKA Wildlife. Informační brožuraDPDF
 2010Spálenková Lucie Neberte mláďata jejich matkám. I s tím nejlepším úmyslem můžeme ublížit ... 2 strany. Ochrana fauny ČR. LetákDPDF
 2011Reiter Antonín Netopýři tradičně žijí s námi. Národní park Podyjí/Thayatal. 12 stran. Sprava NP Podyjí; Jihomoravské muzeum Znojmo. SkládačkaDPDF
 2010Horáček Ivan & Hošek Jan Netopýři ve tmě. [Of bats and darkness.] 27 minut. MŽP ČR; ČESON. Video, filmDFilm
 2008Viktora Lukáš, Nová Petra & Bartonička Tomáš Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích budov. 22 stran. ČSO; ČESON; AOPK ČR. ISBN 978-80-903554-4-6 Informační brožuraDPDF
 2015Anonym Savci v ČR, ohrožení a ochrana. 1 -8. strana. MU FPř ÚBZ. Studijní materiályDPDF
 2013Ochrana fauny ČR Stanice pro zraněné volně žijící živočichy. 4 strany. Ochrana fauny ČR. SkládačkaDPDF
 2007Matějů Jan Sysel obecný (Spermophilus citellus) - výskyt a ochrana v ČR. 2 strany. AOPK ČR, krajské středisko Karlovy Vary. SkládačkaDPDF
 2012Uhlíková Jitka, Matějů Jan, Nová Petra, Vohralík Vladimír & Korbelová Jana Sysel obecný. Hlodavec který nesyslí. 2. doplněné vydání 16 stran. AOPK ČR. Informační brožuraDPDF
 2007Kutal Miroslav Velké šelmy v českých lesích. Význam přítomnosti vlků, rysů a medvědů z pohledu ochrany přírody a myslivosti. 20 stran. Hnutí DUHA, místní skupina Olomouc; ČMMJ; AOPK ČR. Informační brožuraDPDF
 2011Hlaváč Václav, Poledník Lukáš, Poledníková Kateřina, Šíma Jan & Větrovcová Jitka Vydra a doprava, příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční. Metodika AOPK ČR. 41 stran. AOPK ČR. Řada: Metodika AOPK ČR ISBN 978-80-87457-19-1 MetodikaDPDF
 2001Kolektiv autorů Vydra říční. Symbol mokřadů. 2 strany. AOPK ČR. LetákDPDF
 2014Anonym Zima a netopýři. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. LetákDPDF
 2010Vlček Jiří, Červený Jaroslav & Boušová Marie Zvláště chráněné druhy savců Plzeňského kraje. 44 stran. Krajský úřad - Plzeňský kraj. Informační brožuraDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348