Seznam informačních brožur a materiálů z ornitologie
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., a využivající zpravidla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
12
 YearAuthorPublicationTyp pub.DPDF
 2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. Lípa a rorýs obecný. 4 strana. MŽP ČR. LetákDPDF
 2007Anonym AEWA. Dohoda o ochraně africko-euroaijských stěhovavých vodních ptáků. 2 strany. MŽP ČR. LetákDPDF
 2010Křenek Daniel, Pavelka Jiří & Brinke Tomáš Beskydy a Horní Vsacko - významné ptačí území roku 2010. 16 stran. ČSO; AOPK ČR. Řada: IBA roku Informační brožuraDPDF
 2011Bajer Vojtěch, Ohryzková Lucie, Popelář P., Popelářová Marie & Myslikovjan T. Beskydy, ptáci a Natura 2000- informace (nejen) pro vlastníky lesa v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 15 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožuraDPDF
 1998Svoboda Jaroslav, Šafránek Jiří a Plšek Václav Biologická ochrana polních kultur před hrabošem polním. 2 strany. Moravský ornitologický spolek. SkládačkaDPDF
 2006Grulich Vít & Hora Jan Boletice - významné ptačí území roku 2006. 20 stran. ČSO. Řada: IBA roku Informační brožuraDPDF
 1924Roubal J. & Štorkán J. Brdy po stránce zoologické. Propagační materiályD
 2013Kolektiv autorů Břehule říční - Pták roku 2013. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Rocník XX, číslo 1/2013. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2013 Informační brožuraDPDF
 2006Lemberk Vladimír Bydlí s námi v našich domech. 10 stran. Krajský úřad - Pardubický kraj. SkládačkaDPDF
 2007Šimeček Karel & Brinke Tomáš Bzenecká doubrava – Strážnické pomoraví - významné ptačí území roku 2007. 16 stran. ČSO. Řada: IBA roku Informační brožuraDPDF
 2011Kolektiv autoru Co dělat když .... 2 strany. Ochrana fauny ČR. LetákDPDF
 2003ZO ČSOP Veronica Čáp bílý (Ciconia ciconia) a jeho aktivní ochrana. 2 strany. ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno. SkládačkaDPDF
 2000Kolektiv autorů Čáp bílý - ohrožený druh. 2 strany. Moravský ornitologický spolek. SkládačkaD
 1994Anonym ČÁP bílý - ohrožený druh. 3 strany . Moravský ornitologický spolek. SkládačkaD
 1994Formánek Jiří, Hudec Karel, Plesník Jan, Rejman Bohumil, Řezníček Jan, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Čáp bílý - Pták roku 1994. [White Stork - The Bird of the Year 1994.] 20 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 1994 Informační brožuraDPDF
 2014Kolektiv autorů Čáp bílý, čáp černý - Pták roku 2014. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXI, číslo 1/2014. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2014 Informační brožuraDPDF
 1994Svoboda Jaroslav, Šafránek Jiří a Tomčala Marek Čáp bílý. Ohrožený druh. 2 strany. Moravský ornitologický spolek. LetákD
 2008Radikovská Štěpánka Čápi bílí na Mladoboleslavsku. 24 stran. ZO ČSOP č. 08/01 Klenice. Informační brožuraDPDF
 1995Formánek Jiří, Hudec Karel, Plesník Jan, Řezníček Jan, Šálek Miroslav, Schröpfer Libor, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Čejka chocholatá - Pták roku 1995. 16 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 1995 Informační brožuraDPDF
 2016Kolektiv autorů Červenka obecná – Pták roku 2016. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIII., číslo 1/2016. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2016 Informační brožuraDPDF
 2009Šebestian Jiří & Brinke Tomáš Českobudějovické rybníky - významné ptačí území roku 2009. 16 stran. ČSO; AOPK ČR. Řada: IBA roku Informační brožuraDPDF
 2004Cepák Jaroslav, Čapek Miroslav & Albrecht Tomáš Český překlad špičkového evropského klíče k určování ptáků je obrovským zklamáním! Recenze na český překlad knihy SVENSSON L., GRANT P.J., MULLARNEY K. & ZETTERSTRÖM D. 1999: Collins Bird Guide: The most complete Guide to the Birds of Britain and Europe. 1 . strana. ČSO. InternetDPDF
 2017Kolektiv autorů Datel černý (Dryocopus martius) – Pták roku 2017. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIV., číslo 1/2017. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2017 Informační brožuraDPDF
 1991Šafránek Jiří, Šálek Pavel, Svoboda Jaroslav Do každé zahrady. Budky podle návodu Moravského ornitologického spolku Přerov. 2 strany. Moravský ornitologický spolek. LetákDPDF
 1998Šafránek Jiří, Šálek Pavel, Svoboda Jaroslav Do každé zahrady. Budky podle návodu Moravského ornitologického spolku Přerov. 2 strany. Moravský ornitologický spolek. SkládačkaDPDF
 2003Tejrovský Vít, Lacina David & Málková Petra Doupovské hory – významné ptačí území roku 2003. 16 stran. ČSO. Řada: IBA roku Informační brožuraDPDF
 1996Čech Pavel Genofondový projekt ČSOP Vlašim Alcedo. 1 strana. ZO ČSOP č. 02/19 ALCEDO. LetákD
 2004Polášek Zdeněk & Lacina David Heřmanský stav-Odra-Poolzí - významné ptačí území roku 2004. 16 stran. ČSO. Řada: IBA roku Informační brožuraDPDF
 2019Kolektiv autorů Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) – Pták roku 2019. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXVI., číslo 1/2019. 28 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2019 Informační brožuraDCelé číslo
 2008Neuwirthová Helena, Tomášková Lenka & Chobotská Hana Chov dravců a sov v souladu s českou a evropskou legislativou. 14 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87051-43-6 Informační brožuraDPDF
 2006Bürger Petr, Hora Jan & Pykal Jiří (text), Petr Bürger (foto) Chřástal polní - pomozme mu přežít. 2 strany. MŽP ČR; ČSO. Propagační materiályDPDF
  Anonym Jak spravně vyrobit ptačí budku? 4 strany. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. SkládačkaDPDF
  Anonym Jak vyrobit ptačí krmítko? 1 strana. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. SkládačkaDPDF
 2001Rychlíková H., Formánek Jiří & Škopek Jaroslav Kavka obecná - Pták roku 2001. [Jackdaw - The Bird of the Year 2001.] 16 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2001 , ISBN 80-239-9437-9 Informační brožuraDPDF
 2008Šafránek Jiří Každý může pomoci zraněnému opeřenci. 2 strany. Moravský ornitologický spolek. SkládačkaDPDF
 1994Šafránek Jiří, Svoboda Jaroslav a Tomčala Marek Každý může pomoci. 1 strana. Moravský ornitologický spolek. LetákD
 1998Šafránek Jiří, Svoboda Jaroslav a Tomčala Marek Každý může pomoci. 2 strany. Moravský ornitologický spolek. SkládačkaDPDF
 1999Flousek Jiří, Formánek Jiří, Smrček Martin & Škopek Jaroslav Konipas bílý - Pták roku 1999. [White Wagtail - The Bird of the Year 1999.] 16 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 1999 Informační brožuraDPDF
 1998Šálek Martin, Šťastný Karel & Zeman J. Koroptev polní - Pták roku 1998. [The Partridge - The Bird of the Year 1998.] 16 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 1998 Informační brožuraDPDF
 2010Grim Tomáš Kukačka obecná - Pták roku 2010. [Common Cuckoo – Bird of the Year 2010.] 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2010 , ISBN 978-80-903554-9-1 Informační brožuraDPDF
 2006Koleček Jaroslav Ledňáček - létající drahokam našich vod. 2 strany. ZO ČSOP č. 76/08 Rožnov p/R.. LetákDPDF
 2000Čech Pavel, Formánek Jiří, Plesník Jan, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Ledňáček říční - Pták roku 2000. [Kongfisher - The Bird of the Year 2000.] 16 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2000 Informační brožuraDPDF
 2007Machar Ivo Ledňáček říční v Ptačí oblasti Litovské Pomoraví. 15 stran. ZO ČSOP Pomoraví. ISBN 978-80-254-0335-8 Informační brožuraDPDF
 2011Karnecká Jana & Frantík Dan Les Kamýk. 2 strany. Magistrát hlavního města Prahy. LetákDPDF
 2019Viktora Lukáš Městská zeleň společný prostor pro lidi i ptáky. 16 stran. ČSO. ISBN: 978-80-87572-43-6 Informační brožuraDPDF
 2013Zámečník Václav Metodická příručka pro praktickou ochranu ptáků v zemědělské krajině. 93 stran. AOPK ČR. Řada: Metodika AOPK ČR ISBN 978-80-87457-81-8 MetodikaDPDF
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 42. Souboje černých rytířů. 2 :10 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 43. Dravci, sokoli a sovy v Krkonoších. 2 :07 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 47. Slavíci z Krkonoš. 2 :13 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 48. Ptactvo Krkonoš. 2 :04 minut. Správa KRNAP; MŽP ČR. Řada: Minuty z Krkonoš Video, filmDFilm
 2012Pokorná Zuzana Mláďata - kdy potřebují naši pomoc? 2 strany. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. SkládačkaDPDF
 2006Urbanová Jana & Forejtek Pavel Myslivost v ptačích oblastech. 4 strany. ČSO. LetákDPDF
 2010Spálenková Lucie Neberte mláďata jejich matkám. I s tím nejlepším úmyslem můžeme ublížit ... 2 strany. Ochrana fauny ČR. LetákDPDF
 2004Česká společnost ornitologická Neobojte se žít v ptačí oblasti aneb co jste chtěli vědět o ptáčích oblastech, ale báli jste se zeptat. 1 strana. ČSO. LetákDPDF
 1947Anonym Obloha nezná hranic. 18 minut. Informační služba USA. Video, filmDFilm
 1983Matoušová V. Ohrožená avifauna Českého ráje. 1 strana. KSSPPOP, Pardubice; Správa CHKO Český ráj; ÚVR ČSOP. LetákD
 1994Šafránek Jiří, Svoboda Jaroslav a Tomčala Marek Ohrožení ptáci střední Moravy. 1 strana. Moravský ornitologický spolek. LetákD
 2003Šafránek Jiří, Svoboda Jaroslav a Tomčala Marek Ohrožení ptáci střední Moravy. 2 strany. Moravský ornitologický spolek; AOPK ČR, krajské středisko Olomouc. SkládačkaDPDF
 2016Vejvodová Anna Ochrana čejky chocholaté. Informační materiál pro zemědělce. 2. aktualizované vydání 1 -10. strana. MZe ČR. ISBN 978-80-7434-303-2 Informační brožuraDPDF
 2015Zámečník Václav Ochrana čejky chocholaté. Využití agroenvironmentálně-klimatického opatření. 1 -4. strana. ČZU FŽP; ČSO. SkládačkaDPDF
 1999Hora J., Kučera T. & Plesník J. Ochrana přírody v Evropské unii. ČSO.  D
 1933Rašek Jaroslav, nar. 1898 Ochrana ptactva u nás. Ornitologického ústavu MAP Brno. LetákD
 2008Viktora Lukáš, Nová Petra & Bartonička Tomáš Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích budov. 22 stran. ČSO; ČESON; AOPK ČR. ISBN 978-80-903554-4-6 Informační brožuraDPDF
 2006Ševčík Jan & Vermouzek Zdeněk Orel mořský - Pták roku 2006. [White - tailed Eagle - The Bird of the Year 2006.] 20 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2006 , ISBN 80-239-9434-4 Informační brožuraDPDF
 2011Vermouzek Zdeněk ORNIS - ornitolodická stanice muzea Komenského. 8 stran. Muzeum Komenského v Přerově. SkládačkaDPDF
 2009Jirásek Jaromír, Hromádko Miroslav & Vermouzek Zdeněk Ornitologický park Josefofské louky. 12 stran. ČSO. SkládačkaDPDF
 2004Vonička Pavel Podpora dutinového ptactva v Jizerských horách. 2 strany. Správa CHKO Jizerské hory; Lesy ČR, KŘ Liberec. SkládačkaDPDF
 2013Reizek Petr & Zedek Michal Fotografie ptáků: Tunka Zdeněk, Šaj Petr, Mikšík Ivan Polní ptáci v ohrožení. 2 strany. ÚVR ČSOP. SkládačkaDPDF
 2006Rešl David (text), Hlásek Josef (foto) Pomozme chránit hnízdiště lučních bahňáků. 2 strany. MŽP ČR; ČSO. Propagační materiályDPDF
 1995Šafránek Jiří, Svoboda Jaroslav a Tomčala Marek Pomozte nám. Pomozte ptákům! 2 strany. Moravský ornitologický spolek. SkládačkaDPDF
 1993Šafránek Jiří, Svoboda Jaroslav a Tomčala Marek Pomozte nám. Pomozte ptákům. 2 strany. Moravský ornitologický spolek. SkládačkaDPDF
 2002Dusík Miroslav, Formánek Jiří, Plesník Jan, Riegert J., Škopek Jaroslav & Voříšek Petr. Poštolka obecná - Pták roku 2002. [Kestrel - The Bird of the Year 2002.] 16 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2002 , ISBN 80-239-9438-7 Informační brožuraDPDF
 2015Kolektiv autorů Potápka černokrká – Pták roku 2015. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXII, číslo 1/2015. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2015 Informační brožuraDPDF
 1933Rašek Jaroslav, nar. 1898 Praktická ochrana ptactva: Ptačí napajedla. 4 strany. Ornitologického ústavu MAP Brno. LetákD
 1932Rašek Jaroslav, nar. 1898 Praktická ochrana ptactva: Zimní krmení. II. vydání 1 strana. Ornitologického ústavu MAP Brno. LetákD
 1932Rašek Jaroslav, nar. 1898 Praktischer Vogelschutz, Winterfutterung der Vögel. 4 strany. Ornitologického ústavu MAP Brno. LetákD
 1977Formánek Jiří Přehled okroužkovaných ptáků a zpětných hlášení kroužkovací stanice Národního musea v Praze v letech 1934-1955. 42 stran. Národní muzeum. PřehledyD
 1977Formánek Jiří Přehled okroužkovaných ptáků a zpětných hlášení kroužkovací stanice Národního muzea v Praze v letech 1964-1970. 14 stran. Národní muzeum. PřehledyD
 2008Šafránek Jiří Přikrmování - pomáháme ptactvu v zimním období. 2 strany. Moravský ornitologický spolek. SkládačkaDPDF
 2010Spálenková Lucie Přikrmování ptactva v zimních měsících. 2 strany. Ochrana fauny ČR. LetákDPDF
 2009Hora Jan, Cepák Jaroslav, Kloubec Bohuslav, Bureš Jiří & Ševčík Jan Ptáci Národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý. Změny v avifauně a biotopech v období let 1947-2009. [Birds of the Velký a Malý Tisý National Nature Reserve (Czech Republic). Changes in birds and habitats in 1947-2009.] 88 stran. MŽP ČR; ČSO; Správa CHKO Třeboňsko. ISBN 978-80-7212-528-9 Informační brožuraD
 2017Kodet Vojtěch Ptáci Vysočiny. 1 -2. strana. ČSO, pobočka na Vysočině. LetákDPDF
 2017Kodet Vojtěch & Kodetová Dana Ptáci Vysočiny. 24 stran. ČSO, pobočka na Vysočině. ISBN 978-80-88242-03-1 Informační brožuraDPDF
 2011Škorpíková Vlasta & Křivan Václav Ptáci význačných biotopů Národního parku Podyjí/Thayatal. 12 stran. Sprava NP Podyjí. SkládačkaDPDF
 2015Jakl Jiří, Céza Vít & Buchta Norbert Ptactvo v obchích a městech. 2 strany. Zvonečník - Eko. platforma. LetákDPDF
 2011Kropáčková Lucie Ptačí budky. 4 strany. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. SkládačkaDPDF
 2005Kolektiv autorů Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřany. 8 stran. Správa CHKO Kokořínsko; Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. SkládačkaDPDF
 2004Šnytr Ondřej & Vonička Pavel Ptačí oblast Jizerské hory. 2 strany. Správa CHKO Jizerské hory. LetákDPDF
 2000Kolektiv autorů Ptačí oblast Křivoklátsko. Lidé přírodě, příroda lidem. 2 strany. Správa CHKO Křivoklátsko. SkládačkaDPDF
 2005Kolektiv autorů Ptačí oblast Žehuňský rybník - Obora Kněžičky. 8 stran. Správa CHKO Kokořínsko. SkládačkaDPDF
 2008Schröpfer Libor Racek chechtavý - Pták roku 2008. [Black-headed Gull - Bird of the Year 2008.] 20 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2008 Informační brožuraDPDF
 1995Snášel Robert a Plšek Václav Ramsarská úmluva. Úmluva o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva. 2 strany. Moravský ornitologický spolek; Nadace MEkKA. Řada: Mezinárodní dohody SkládačkaDPDF
 1993Bejček Vladimír, Formánek Jiří, Hudec Karel, Řezníček Jan, Škopek Jaroslav & Zajíc Miroslav Rehek zahradní - Pták roku 1993. 16 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 1993 Informační brožuraDPDF
 2004Vašák Pavel & Rajchard Josef Rorýs obecný - Pták roku 2004. [Swift - Bird of the Year 2004.] 16 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2004 , ISBN 80-239-9436-0 Informační brožuraDPDF
 2005Šoltys Vladimír, Samek Radko & Lacina David Rožďalovické rybníky - významné ptačí území roku 2005. 16 stran. ČSO. Řada: IBA roku Informační brožuraDPDF
 2014Vlček Jiří & Peške Lubomír Satelitní telemetrie chřástala polního. 24 stran. Zoo a BZ Plzeň. Informační brožuraDPDF
 2014Vlček Jiří & Peške Lubomír Satellitentelemetrie des Wachtelkönigs. 24 stran. Zoo a BZ Plzeň. Informační brožuraDPDF
 2009Flousek Jiří Skorec vodní - Pták roku 2009. [White-throated Dipper – Bird of the Year 2009.] 20 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2009 Informační brožuraDPDF
 2005Zámečník Václav Skřivan polní - Pták roku 2005. [Skylark - The Bird of the Year 2005.] 16 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2005 , ISBN 80-239-9433-6 Informační brožuraDPDF
 2007Schröpfer Libor Slavík obecný - Pták roku 2007. [Common Nightingale - Bird of the Year 2007.] 20 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2007 , ISBN 978-80-239-9435-3 Informační brožuraDPDF
12
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348