Seznam informačních brožur a materiálů z ochrany přírody
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., a využivající zpravidla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
123456
YearAuthorPublicationTyp pub.DPDF
2011  20 let Greenpeace v České republice. 8 stran. Greenpeace Česká republika. SkládačkaDPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. 8 stran. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. Lípa a rorýs obecný. 4 strana. MŽP ČR. LetákDPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Rys ostrovid a hřib královský. 4 strany. MŽP ČR. LetákDPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Užovka stromová a oskeruče. 4 strany. MŽP ČR. LetákDPDF
2008Štěpánek Petr, Hůla Petr & Kasalický Ivan 30 let Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 42 stran. Správa CHKO Křivoklátsko. Informační brožuraDPDF
1980Anonym 35 let rozvoje socialistické páce o životní prostředí v ČSR. 65 . strana,1 foto,. Rada pro životní prostředí při vládě ČSR. Informační brožuraDVideo
2006Vorel Ivan, Bukacek Roman, Matějka Petr, Culek Martin & Sklenička Petr A method for assessing the visual impact on landscape character of proposed construction, activities or changes in land use. 24 stran. Centrum pro krajinu. ISBN 80-903206-8-6 MetodikaDPDF
2007Anonym AEWA. Dohoda o ochraně africko-euroaijských stěhovavých vodních ptáků. 2 strany. MŽP ČR. LetákDPDF
2006Hošek Michal, Kozubková Jitka, Pešout Pavel, Plesník Jan & Zohorna Jan Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. 8 stran. AOPK ČR. Informační brožuraDPDF
2009Flousková Zdeňka (ed.), Harčarik Josef, Klimeš Miloslav, Kulich Jiří, Hušková Blažena, Hušek Jiří & Mejzrová Jana Apartmány Ano či Ne. Průvodce procesem plánování a rozhodování pro obce a veřejnost na příkladu Krkonoš. 44 stran. Náš kraj o.s.. ISBN 978-80-86527-24-6 Propagační materiályDPDF
2006Roudná Milena a kol. Arboretum Hrubá skála. 20 stran. MŽP ČR. ISBN 80-7212-393-9 PrůvodceDPDF
2007Stejskalová Eliška & Zapletalová Hana Architektura Českého krasu. 4 strany. Správa CHKO Český kras. SkládačkaDPDF
2013Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Bačovské lesy. 36 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska PrůvodceDPDF
2006Anonym Bern Convection. Úmluva o ochraně evropské fauny, flóra a přírodních stanovišť. 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
1995Šafránek Jiří a Plšek Václav Bernská úmluva. Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť. 2 strany. Moravský ornitologický spolek; Nadace MEkKA. Řada: Mezinárodní dohody SkládačkaDPDF
2010Křenek Daniel, Pavelka Jiří & Brinke Tomáš Beskydy a Horní Vsacko - významné ptačí území roku 2010. 16 stran. ČSO; AOPK ČR. Řada: IBA roku Informační brožuraDPDF
2011Bajer Vojtěch, Ohryzková Lucie, Popelář P., Popelářová Marie & Myslikovjan T. Beskydy, ptáci a Natura 2000- informace (nejen) pro vlastníky lesa v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 15 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr. Informační brožuraDPDF
2004Brožová Jana (ed.) Biologická rozmanitost v České republice. 58 stran. MŽP ČR. ISBN 80-7212-344-0 Informační brožuraD
2008Správa CHKO Blaník Blaník. 2 strany. Správa CHKO Blaník. SkládačkaDPDF
2006Pošmourný Pavel, Brandejs Josef, Vítek Jan & Němec Jan Blaník. Geologie chráměných krajinných oblastí České rebubliky (CZ). 4 strany. Česká geologická služba; Správa CHKO Blaník. SkládačkaDPDF
2006Pošmourný Pavel, Brandejs Josef, Vítek Jan & Němec Jan Blaník. Geology of Protected Landscape Area in the Czech Republic. = Zur Geologie der Landschaftsschutzgebiete der Tschechischen Republic (An, De). [Blaník. Geologie chráměných krajinných oblastí České rebubliky.] 4 strany. Česká geologická služba; Správa CHKO Blaník. SkládačkaDPDF
2006Grulich Vít & Hora Jan Boletice - významné ptačí území roku 2006. 20 stran. ČSO. Řada: IBA roku Informační brožuraDPDF
1995Petřík Miroslav a Plšek Václav Bonnská úmluva. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. 2 strany. Moravský ornitologický spolek; Nadace MEkKA. Řada: Mezinárodní dohody SkládačkaDPDF
2006Roudná Milena & Hanzelka Petr Botanické zahrady České republiky. 64 stran. MŽP ČR. ISBN 80-7212-441-2 PrůvodceDPDF
2009Flašar Jan & Vosátka Tomáš Brzdíme vodu v Kremžské kotlině. 2 strany. Správa CHKO Blanský les; DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie. SkládačkaDPDF
2013Kolektiv autorů Břehule říční - Pták roku 2013. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Rocník XX, číslo 1/2013. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2013 Informační brožuraDPDF
Anonym Břehyňský a Novozámecký rybník. 2 strany. MŽP ČR. LetákDPDF
2006Lemberk Vladimír Bydlí s námi v našich domech. 10 stran. Krajský úřad - Pardubický kraj. SkládačkaDPDF
2007Šimeček Karel & Brinke Tomáš Bzenecká doubrava – Strážnické pomoraví - významné ptačí území roku 2007. 16 stran. ČSO. Řada: IBA roku Informační brožuraDPDF
2006Anonym CARPATHIAN CONVENTION. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
2006Anonym Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti k úmluvě o biologické rozmanitosti. 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
2006Anonym CBD. Úmluva o Biologické rozmanitosti. 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
2009Jankovská Zuzana (ed.) CD České lesnictví, verze III. [The Czech Forestry, version III.] 4 minuty. ÚHÚL Brandýs nad Labem. Video, filmDFilm
2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. LetákDPDF
2004Ministerstvo životního prostředí Cena ministra životního prostředí 1994 - 2004. 92 stran. MŽP ČR. ISBN 80-7212-315-7 Informační brožuraDPDF
2009IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů,s.r.o. a Jansa Václav Certifikované lesy v národním parku. 2 strany. Správa KRNAP. SkládačkaDPDF
2010  Cinibulkova naučná stezka - pracovní listy.. 2 strany. Správa CHKO Kokořínsko; Měs. ú. Mšeno. Propagační materiályDPDF
  Cinibulkova naučná stezka - tabule.. 2 strany. Správa CHKO Kokořínsko. Propagační materiályDPDF
2010Úmluva CITES & Evropská unie CITES - Informace o obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin po vstupu České republiky do EU. 2 strany. MŽP ČR. PrůvodceDPDF
2006Anonym CMS. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva). 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
2011Kolektiv autoru Co dělat když .... 2 strany. Ochrana fauny ČR. LetákDPDF
2011Lazárek Petr Cykloturistika v Národním parku Podyjí/Thayatal. 7 tipů na cyklistické výlety. Mapka území. Ochrana přírody. Všeobecné informace. 12 stran. Sprava NP Podyjí. SkládačkaDPDF
2010Anonym Czech Companies Providing Environmental Technologies And Services. [České environmentální technologie.] 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
2007Anonym Czech Research in Antarctica. [Český výzkum v Antarktidě.] 2 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
1994Anonym ČÁP bílý - ohrožený druh. 3 strany . Moravský ornitologický spolek. SkládačkaD
1994Formánek Jiří, Hudec Karel, Plesník Jan, Rejman Bohumil, Řezníček Jan, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Čáp bílý - Pták roku 1994. [White Stork - The Bird of the Year 1994.] 20 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 1994 Informační brožuraDPDF
2014Kolektiv autorů Čáp bílý, čáp černý - Pták roku 2014. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXI, číslo 1/2014. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2014 Informační brožuraDPDF
2008Radikovská Štěpánka Čápi bílí na Mladoboleslavsku. 24 stran. ZO ČSOP č. 08/01 Klenice. Informační brožuraDPDF
1995Formánek Jiří, Hudec Karel, Plesník Jan, Řezníček Jan, Šálek Miroslav, Schröpfer Libor, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Čejka chocholatá - Pták roku 1995. 16 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 1995 Informační brožuraDPDF
2016Kolektiv autorů Červenka obecná – Pták roku 2016. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIII., číslo 1/2016. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2016 Informační brožuraDPDF
2006Kinský Jiří, Moravec Pavel & Vlačiha Vlastislav České středohoří. Průvodce po maloplošných chráněných územích. 55 stran. Správa CHKO České středohoří. Informační brožuraDPDF
2009Šebestian Jiří & Brinke Tomáš Českobudějovické rybníky - významné ptačí území roku 2009. 16 stran. ČSO; AOPK ČR. Řada: IBA roku Informační brožuraDPDF
2002Kolektiv autorů Český kras chráněná krajinná oblast. [Czech karst protected landscape area.] 2 strany. Správa CHKO Český kras. SkládačkaDPDF
2002Budil Petr & Jäger Ondřej Český kras. Geologie Chráněných krajinných oblastí České republiky. 3 strany. Česká geologická služba. SkládačkaDPDF
2011Správa CHKO Český les Český les. 2 strany. AOPK ČR. SkládačkaDPDF
2012Správa CHKO Český les Český les: co zde roste? 2 strany. Správa CHKO Český les. SkládačkaDPDF
2012Správa CHKO Český les Český les: co zde žije? 2 strany. Správa CHKO Český les. SkládačkaDPDF
2008Správa CHKO Český ráj Český ráj. Chráněná krajinná oblast. 4 strany. ZO ČSOP č. 46/06 Křižánky - Jičín. SkládačkaDPDF
Štěpánová Jana Český svaz ochránců přírody - přidejte se k nám. 2 strany. ÚVR ČSOP. SkládačkaDPDF
2000Kolektiv autorů Das Landschaftsschutzgebiet Blaník (De). [Chráněná krajinná oblast Blaník. ] 2 strany. Správa CHKO Blaník. SkládačkaDPDF
2017Kolektiv autorů Datel černý (Dryocopus martius) – Pták roku 2017. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIV., číslo 1/2017. 24 stran. ČSO. Řada: Pták roku sv. 2017 Informační brožuraDPDF
2008Správa CHKO Beskydy Desatero slušného chování návštěvníka Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 1 strana. Správa CHKO Beskydy. LetákDPDF
2006Strejčková Emilie (ed.) Děti, aby byly a žily. 96 stran. MŽP ČR. ISBN 80-7212-382-3 Informační brožuraDPDF
2011Kolektiv autoru DMS Zvíře v nouzi. 1 strana. Ochrana fauny ČR. Propagační materiályDPDF
2010Kolektiv autorů Domácí chov zvířat. 2 strany. NSEV Kladno-Čabárna. Řada: Soubor informačních letáků o životním prostředí sv. 4 LetákDPDF
2019Hlaváč Václav, Anděl Petr, Matoušová Jitka, Dostál Ivo, Strnad Martin, Immerová Barbara, Kadlečík Ján, Meyer Hildegard, Moţ Radu, Pavelko Anatoliy, Hahn Elke & Georgiadis Lazaros Doprava a ochrana fauny v Karpatech. Příručka k omezování vlivu rozvoje dopravy na přírodu v karpatských zemích. [Wildlife and Traffic in the Carpathians. Guidelines how to minimize the impact of transport infrastructure development on nature in the Carpathian countries.] 244 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-7620-030-2 Informační brožuraDPDF
2003Tejrovský Vít, Lacina David & Málková Petra Doupovské hory – významné ptačí území roku 2003. 16 stran. ČSO. Řada: IBA roku Informační brožuraDPDF
2011Lazárek Ondřej & Lazárek Petr Drobné sakrální památky v regionu Národního parku Podyjí/Thayatal. Malý průvodce krajinou spirituálních staveb. 12 stran. Sprava NP Podyjí. SkládačkaDPDF
2011Kolektiv autoru Drvotova naučná stezka povodím středního Kačáku. 2 strany. NSEV Kladno-Čabárna. LetákDPDF
2018Jongepierová Ivana, Pešout Pavel & Prach Karel Ekologická obnova v České republice II. 204 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-88076-83-4 StudieDPDF
2012Jongepierová Ivana, Pešout Pavel, Jongepier Jan Willem & Prach Karel Ekologická obnova v České republice. 148 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-31-3 StudieDPDF
1978Blažek B. & Reichel J. Ekologické styly jednání - jejich pojetí a využití v sociálně ekologickém výzkumu. 57 stran,lit.,1 blokové schéma,č. 1/78,MP,. Ústav pro výzkum kultury. Informační brožuraD
2010Pfiffner Lukáš & Balmer Oliver (FiBL) Ekologické zemědělství a biodiverzita. Podle švýcarského originálu Biolandbau und Biodiversitat. 2. aktualizované vydání. 4 strany. Bioistitut. ISBN 978-80-87371-09-1 LetákDPDF
1978Asingr J. & Martinů M. Ekonomické efektivnost odvodnění v horských a podhorských oblastech. 53 stran,16 tab.,2 přil.,. Výzk. ús. rnelior.. Informační brožuraD
2012Ekoporadní ORSEJ Ekoporadna ORSEJ při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. 2 strany. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. SkládačkaDPDF
2011Vermouzek Zdeněk, Opršalová Irena, Bajerová Alena, Popelka Jiří, Šaj Petr & Zatloukalová Eva Ekoporadny Olomouckého kraje. 6 stran. Muzeum Komenského v Přerově. Informační brožuraDPDF
2006Anonym EUROBATS. Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů. 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
2006Anonym Evropsky významné druhy živočichů v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Správa CHKO Žďárské vrchy. Informační brožuraDPDF
2011Kolektiv autorů Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. 41 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-20-7 Informační brožuraDPDF
2007Severa Michal a kolektiv Finanční zdroje na ochranu přírody a krajiny. 51 stran. MŽP ČR. Informační brožuraDPDF
2004Anonym Fond soudržnosti Evropské unie - Jak získat finanční prostředky z Fondu soudržnosti. 16 stran. MŽP ČR. Informační brožuraDPDF
1996Čech Pavel Genofondový projekt ČSOP Vlašim Alcedo. 1 strana. ZO ČSOP č. 02/19 ALCEDO. LetákD
1981Němec J. Geologické jednotky Středočeského kraje. 29 stran,14 foto,1 kresba,lit.,. SSPPOP, Praha. Informační brožuraD
2006Kühn Petr Geologické zajímavosti Libereckého kraje. 125 stran. Krajský úřad - Liberecký kraj. ISBN 80-239-6366-X PrůvodceDPDF
2011Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Geologicko paleontlogické významné krajinné prvky. 32 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska PrůvodceDPDF
1977Ziegler V. Geologický průzkum, těžba a ochrana přírody. 20 stran,12 foto,lit.,. KSSPPOP, Středočeský kraj. Informační brožuraD
2016Rojík Petr Geologie a nerostné zdroje Karlovarského kraje. 2 vydání. 195 stran. Krajský úřad - Karlovarský kraj. ISBN 978-80-88017-25-7 Informační brožuraDObálka a obsah
2007Neřoldová Lenka & Rus Ivo Hánín. 48 stran. Měs. ú. Kolín. Řada: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska PrůvodceDPDF
2004Polášek Zdeněk & Lacina David Heřmanský stav-Odra-Poolzí - významné ptačí území roku 2004. 16 stran. ČSO. Řada: IBA roku Informační brožuraDPDF
2008Jeřábková Lenka Hnědí skokani České republiky - určovací klíč. 2 strany. AOPK ČR. SkládačkaDPDF
1979Siegl B. Honitba v Československu. 1 obr. mapa,. Výbor pro cestovní ruch Praha. Informační brožuraD
2008Kolektiv autorů Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica). 2 strany. DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie. LetákDPDF
2000Hrazdílová Martina & Vermousek Zdeněk Hostýnské vrchy ptačí oblast soustavy Natura 2000. 4 strany. Muzeum Komenského v Přerově. LetákDPDF
2012Běťák Jan Houby v Národním parku Podyjí. Krátká vycházka do tajemné říše hub. 12 stran. Sprava NP Podyjí. SkládačkaDPDF
2012Kacetl Jiří Hrady středního Podyjí. Malý průvodce údolím řeky Dyje na pomezí jihozápadní Moravy a Dolních Rakous. 12 stran. Sprava NP Podyjí; Jihomoravské muzeum Znojmo. SkládačkaDPDF
Anonym Chemie a životní prostředí - aktivity České republiky a v České republice. 2 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
2006Anonym CHM. Informační systém úmluvy o biologické rozmanitosti. 4 strany. MŽP ČR. SkládačkaDPDF
2008Neuwirthová Helena, Tomášková Lenka & Chobotská Hana Chov dravců a sov v souladu s českou a evropskou legislativou. 14 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87051-43-6 Informační brožuraDPDF
2010Prošková Jiřina & Jedlička Josef Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO Křivoklátsko - Vzdělávací programy 2010-2011. 11 stran. Křivoklátská o. p. s. Informační brožuraDPDF
123456
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348