Seznam informačních brožur a materiálů z mammalogie
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., z mammalogie a sloužící zpravidla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Seznam je setříděný názvem. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailní informace mnohde i s titulní stránkou. Pokud jsou písmena PDF modře podbarvená, je citace připojena v PDF. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
YearAuthorPublicationEditorSkupinaTyp cit.Type public.Bibl.DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Rys ostrovid a hřib královský. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Mam Mykol EVVO DPDF
1998Svoboda Jaroslav, Šafránek Jiří a Plšek Václav Biologická ochrana polních kultur před hrabošem polním. 2 strany Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn Mam DPDF
2000Páleník Marian Bobr na českém Labi. 18 stran Přátelé přírody, Ústí nad Labem  Odborná práce  Mam D
2006Lemberk Vladimír Bydlí s námi v našich domech. 10 stran Krajský úřad - Pardubický kraj  Populárně naučná  Orn Opk Mam DPDF
2011Kolektiv autoru Co dělat když .... 2 strany Ochrana fauny ČR  Populárně naučná  Opk Orn Mam Her DPDF
2006Anonym EUROBATS. Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO Mam DPDF
2018Blättler Linda & Finďo Slavomír Jak pastevečtí psi chrání stáda. Metodická příručka pro ochranu stád pomocí pasteveckých psů. 46 stran ISBN 978-80-88076-80-3 AOPK ČR Metodika AOPK ČROdborná práce  Opk Mam DPDF
2011Pokorná Zuzana Ježci - jak jim pomoci. 2 strany ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Populárně naučná  Mam EVVO DPDF
2012Pokorná Zuzana Mláďata - kdy potřebují naši pomoc? 2 strany ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Populárně naučná  Mam Orn EVVO DPDF
2010Poledník Lukáš & Poledníková Kateřina Monitoring, regulace a eradikace Norka amerického v České republice - metodická doporučení. 30 stran ALKA Wildlife  Odborná práce  Mam Opk DPDF
2010Spálenková Lucie Neberte mláďata jejich matkám. I s tím nejlepším úmyslem můžeme ublížit ... 2 strany Ochrana fauny ČR  Populárně naučná  Opk Orn Mam EVVO DPDF
2011Reiter Antonín Netopýři tradičně žijí s námi. Národní park Podyjí/Thayatal. 12 stran Sprava NP Podyjí ; Jihomoravské muzeum Znojmo  Populárně naučná  Mam Opk EVVO DPDF
2010Horáček Ivan & Hošek Jan Netopýři ve tmě. [Of bats and darkness.] 27 minut MŽP ČR ; ČESON  Populárně naučná  Mam Opk EVVO DFilm
2008Viktora Lukáš, Nová Petra & Bartonička Tomáš Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích budov. 22 stran ISBN 978-80-903554-4-6 ČSO ; ČESON ; AOPK ČR  Odborná práce  Opk Orn Mam DPDF
2015Anonym Savci v ČR, ohrožení a ochrana. 1 -8. strana MU FPř ÚBZ  Populárně naučná  Mam EVVO DPDF
2013Ochrana fauny ČR Stanice pro zraněné volně žijící živočichy. 4 strany Ochrana fauny ČR  Populárně naučná  Opk Orn Mam EVVO DPDF
2007Matějů Jan Sysel obecný (Spermophilus citellus) - výskyt a ochrana v ČR. 2 strany AOPK ČR, krajské středisko Karlovy Vary  Populárně naučná  Mam DPDF
2012Uhlíková Jitka, Matějů Jan, Nová Petra, Vohralík Vladimír & Korbelová Jana Sysel obecný. Hlodavec který nesyslí. 2. doplněné vydání 16 stran AOPK ČR  Populárně naučná  Mam Opk EVVO DPDF
2007Kutal Miroslav Velké šelmy v českých lesích. Význam přítomnosti vlků, rysů a medvědů z pohledu ochrany přírody a myslivosti. 20 stran Hnutí DUHA, místní skupina Olomouc ; Českomoravská myslivecká jednota ; AOPK ČR  Populárně naučná  Mam Opk DPDF
2011Hlaváč Václav, Poledník Lukáš, Poledníková Kateřina, Šíma Jan & Větrovcová Jitka Vydra a doprava, příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční. Metodika AOPK ČR. 41 stran ISBN 978-80-87457-19-1 AOPK ČR Metodika AOPK ČRMetodika, návod  Opk Mam DPDF
2001Kolektiv autorů Vydra říční. Symbol mokřadů. 2 strany AOPK ČR  Populárně naučná  Opk Mam EVVO DPDF
2014Anonym Zima a netopýři. 2 strany Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě  Populárně naučná  EVVO Opk Mam DPDF
2010Vlček Jiří, Červený Jaroslav & Boušová Marie Zvláště chráněné druhy savců Plzeňského kraje. 44 stran Krajský úřad - Plzeňský kraj  Populárně naučná  Opk Mam EVVO DPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348