Seznam informačních brožur a materiálů z ornitologie
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., z ornitologie a sloužící zpravidla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Seznam je setříděný názvem. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailní informace mnohde i s titulní stránkou. Pokud jsou písmena PDF modře podbarvená, je citace připojena v PDF. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12
YearAuthorPublicationEditorSkupinaTyp cit.Type public.Bibl.DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. Lípa a rorýs obecný. 4 strana MŽP ČR  Populárně naučná  Bo Orn Opk DPDF
2007Anonym AEWA. Dohoda o ochraně africko-euroaijských stěhovavých vodních ptáků. 2 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Orn EVVO DPDF
2010Křenek Daniel, Pavelka Jiří & Brinke Tomáš Beskydy a Horní Vsacko - významné ptačí území roku 2010. 16 stran ČSO ; AOPK ČR IBA rokuPopulárně naučná  Orn Opk DPDF
2011Bajer Vojtěch, Ohryzková Lucie, Popelář P., Popelářová Marie & Myslikovjan T. Beskydy, ptáci a Natura 2000- informace (nejen) pro vlastníky lesa v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 15 stran ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr  Populárně naučná  Opk Orn Les Bo DPDF
1998Svoboda Jaroslav, Šafránek Jiří a Plšek Václav Biologická ochrana polních kultur před hrabošem polním. 2 strany Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn Mam DPDF
2006Grulich Vít & Hora Jan Boletice - významné ptačí území roku 2006. 20 stran ČSO IBA rokuPopulárně naučná  Orn Opk DPDF
1924Roubal J. & Štorkán J. Brdy po stránce zoologické. 0  Populárně naučná  Orn Ich Zoolog D
2013Kolektiv autorů Břehule říční - Pták roku 2013. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Rocník XX, číslo 1/2013. 24 stran Sv. 2013 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2006Lemberk Vladimír Bydlí s námi v našich domech. 10 stran Krajský úřad - Pardubický kraj  Populárně naučná  Orn Opk Mam DPDF
2007Šimeček Karel & Brinke Tomáš Bzenecká doubrava – Strážnické pomoraví - významné ptačí území roku 2007. 16 stran ČSO IBA rokuPopulárně naučná  Orn Opk DPDF
2011Kolektiv autoru Co dělat když .... 2 strany Ochrana fauny ČR  Populárně naučná  Opk Orn Mam Her DPDF
2003ZO ČSOP Veronica Čáp bílý (Ciconia ciconia) a jeho aktivní ochrana. 2 strany ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno  Populárně naučná  Orn DPDF
2000Kolektiv autorů Čáp bílý - ohrožený druh. 2 strany Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn DPDF
1994Formánek Jiří, Hudec Karel, Plesník Jan, Rejman Bohumil, Řezníček Jan, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Čáp bílý - Pták roku 1994. [White Stork - The Bird of the Year 1994.] 20 stran Sv. 1994. ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2014Kolektiv autorů Čáp bílý, čáp černý - Pták roku 2014. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXI, číslo 1/2014. 24 stran Sv. 2014 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
1994Svoboda Jaroslav, Šafránek Jiří a Tomčala Marek Čáp bílý. Ohrožený druh. 2 strany Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn EVVO D
2008Radikovská Štěpánka Čápi bílí na Mladoboleslavsku. 24 stran ZO ČSOP č. 08/01 Klenice  Odborná práce  Opk Orn DPDF
1995Formánek Jiří, Hudec Karel, Plesník Jan, Řezníček Jan, Šálek Miroslav, Schröpfer Libor, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Čejka chocholatá - Pták roku 1995. 16 stran Sv. 1995. ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2016Kolektiv autorů Červenka obecná – Pták roku 2016. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIII., číslo 1/2016. 24 stran Sv. 2016 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2009Šebestian Jiří & Brinke Tomáš Českobudějovické rybníky - významné ptačí území roku 2009. 16 stran ČSO ; AOPK ČR IBA rokuPopulárně naučná  Orn Opk DPDF
2004Cepák Jaroslav, Čapek Miroslav & Albrecht Tomáš Český překlad špičkového evropského klíče k určování ptáků je obrovským zklamáním! Recenze na český překlad knihy SVENSSON L., GRANT P.J., MULLARNEY K. & ZETTERSTRÖM D. 1999: Collins Bird Guide: The most complete Guide to the Birds of Britain and Europe. 1 . strana ČSO  Recenze  Orn DPDF
2017Kolektiv autorů Datel černý (Dryocopus martius) – Pták roku 2017. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIV., číslo 1/2017. 24 stran Sv. 2017 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
1991Šafránek Jiří, Šálek Pavel, Svoboda Jaroslav Do každé zahrady. Budky podle návodu Moravského ornitologického spolku Přerov. 2 strany Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn EVVO DPDF
1998Šafránek Jiří, Šálek Pavel, Svoboda Jaroslav Do každé zahrady. Budky podle návodu Moravského ornitologického spolku Přerov. 2 strany Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn EVVO DPDF
2003Tejrovský Vít, Lacina David & Málková Petra Doupovské hory – významné ptačí území roku 2003. 16 stran ČSO IBA rokuPopulárně naučná  Orn Opk DPDF
1996Čech Pavel Genofondový projekt ČSOP Vlašim Alcedo. 1 strana ZO ČSOP č. 02/19 ALCEDO  Populárně naučná  Orn Opk D
2004Polášek Zdeněk & Lacina David Heřmanský stav-Odra-Poolzí - významné ptačí území roku 2004. 16 stran ČSO IBA rokuPopulárně naučná  Orn Opk DPDF
2019Kolektiv autorů Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) – Pták roku 2019. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXVI., číslo 1/2019. 28 stran Sv. 2019 ČSO Pták rokuPopulárně naučná  Orn EVVO DCelé číslo
2008Neuwirthová Helena, Tomášková Lenka & Chobotská Hana Chov dravců a sov v souladu s českou a evropskou legislativou. 14 stran ISBN 978-80-87051-43-6 AOPK ČR  Odborná práce  Opk Orn DPDF
2006Bürger Petr, Hora Jan & Pykal Jiří (text), Petr Bürger (foto) Chřástal polní - pomozme mu přežít. 2 strany MŽP ČR ; ČSO  Abstrakt posteru  Opk Orn EVVO DPDF
Anonym Jak spravně vyrobit ptačí budku? 4 strany ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Metodika, návod  Orn EVVO DPDF
Anonym Jak vyrobit ptačí krmítko? 1 strana ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Metodika, návod  Orn EVVO DPDF
2001Rychlíková H., Formánek Jiří & Škopek Jaroslav Kavka obecná - Pták roku 2001. [Jackdaw - The Bird of the Year 2001.] 16 stran Sv. 2001. ISBN 80-239-9437-9 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2008Šafránek Jiří Každý může pomoci zraněnému opeřenci. 2 strany Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn EVVO DPDF
1994Šafránek Jiří, Svoboda Jaroslav a Tomčala Marek Každý může pomoci. 1 strana Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn EVVO D
1998Šafránek Jiří, Svoboda Jaroslav a Tomčala Marek Každý může pomoci. 2 strany Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn EVVO DPDF
1999Flousek Jiří, Formánek Jiří, Smrček Martin & Škopek Jaroslav Konipas bílý - Pták roku 1999. [White Wagtail - The Bird of the Year 1999.] 16 stran Sv. 1999. ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
1998Šálek Martin, Šťastný Karel & Zeman J. Koroptev polní - Pták roku 1998. [The Partridge - The Bird of the Year 1998.] 16 stran Sv. 1998. ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2010Grim Tomáš Kukačka obecná - Pták roku 2010. [Common Cuckoo – Bird of the Year 2010.] 24 stran Sv. 2010. ISBN 978-80-903554-9-1 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2006Koleček Jaroslav Ledňáček - létající drahokam našich vod. 2 strany ZO ČSOP č. 76/08 Rožnov p/R.  Populárně naučná  Orn Opk DPDF
2000Čech Pavel, Formánek Jiří, Plesník Jan, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Ledňáček říční - Pták roku 2000. [Kongfisher - The Bird of the Year 2000.] 16 stran Sv. 2000. ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2007Machar Ivo Ledňáček říční v Ptačí oblasti Litovské Pomoraví. 15 stran ISBN 978-80-254-0335-8 ZO ČSOP Pomoraví  Populárně naučná  Orn Opk EVVO DPDF
2011Karnecká Jana & Frantík Dan Les Kamýk. 2 strany Magistrát hlavního města Prahy  Populárně naučná  Opk Les EVVO Orn DPDF
2019Viktora Lukáš Městská zeleň společný prostor pro lidi i ptáky. 16 stran ISBN: 978-80-87572-43-6 ČSO  Populárně naučná  Orn Žp DPDF
2013Zámečník Václav Metodická příručka pro praktickou ochranu ptáků v zemědělské krajině. 93 stran ISBN 978-80-87457-81-8 AOPK ČR Metodika AOPK ČROdborná práce  Orn Opk DPDF
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 42. Souboje černých rytířů. 2 :10 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Orn DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 43. Dravci, sokoli a sovy v Krkonoších. 2 :07 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Orn DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 47. Slavíci z Krkonoš. 2 :13 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Orn DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 48. Ptactvo Krkonoš. 2 :04 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Orn DFilm
2012Pokorná Zuzana Mláďata - kdy potřebují naši pomoc? 2 strany ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Populárně naučná  Mam Orn EVVO DPDF
2006Urbanová Jana & Forejtek Pavel Myslivost v ptačích oblastech. 4 strany ČSO  Populárně naučná  Orn Mys DPDF
2010Spálenková Lucie Neberte mláďata jejich matkám. I s tím nejlepším úmyslem můžeme ublížit ... 2 strany Ochrana fauny ČR  Populárně naučná  Opk Orn Mam EVVO DPDF
2004Česká společnost ornitologická Neobojte se žít v ptačí oblasti aneb co jste chtěli vědět o ptáčích oblastech, ale báli jste se zeptat. 1 strana ČSO  Populárně naučná  Orn Opk EVVO DPDF
1947Anonym Obloha nezná hranic. 18 minut Informační služba USA  Populárně naučná  Orn EVVO DFilm
1983Matoušová V. Ohrožená avifauna Českého ráje. 1 strana KSSPPOP, Pardubice ; Správa CHKO Český ráj ; ÚVR ČSOP  Abstrakt posteru  Opk Orn D
1994Šafránek Jiří, Svoboda Jaroslav a Tomčala Marek Ohrožení ptáci střední Moravy. 1 strana Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn EVVO D
2003Šafránek Jiří, Svoboda Jaroslav a Tomčala Marek Ohrožení ptáci střední Moravy. 2 strany Moravský ornitologický spolek ; AOPK ČR, krajské středisko Olomouc  Populárně naučná  Orn EVVO DPDF
2016Vejvodová Anna Ochrana čejky chocholaté. Informační materiál pro zemědělce. 2. aktualizované vydání 1 -10. strana ISBN 978-80-7434-303-2 MZe ČR  Populárně naučná  Orn EVVO DPDF
2015Zámečník Václav Ochrana čejky chocholaté. Využití agroenvironmentálně-klimatického opatření. 1 -4. strana ČZU FŽP ; ČSO  Populárně naučná  Orn EVVO DPDF
1999Hora J., Kučera T. & Plesník J. Ochrana přírody v Evropské unii. 0 ČSO  Abstrakt přednášky  Orn D
1933Rašek Jaroslav, nar. 1898 Ochrana ptactva u nás. 0 Ornitologického ústavu MAP Brno  Populárně naučná  Orn D
2008Viktora Lukáš, Nová Petra & Bartonička Tomáš Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukcích budov. 22 stran ISBN 978-80-903554-4-6 ČSO ; ČESON ; AOPK ČR  Odborná práce  Opk Orn Mam DPDF
2006Ševčík Jan & Vermouzek Zdeněk Orel mořský - Pták roku 2006. [White - tailed Eagle - The Bird of the Year 2006.] 20 stran Sv. 2006. ISBN 80-239-9434-4 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2011Vermouzek Zdeněk ORNIS - ornitolodická stanice muzea Komenského. 8 stran Muzeum Komenského v Přerově  Populárně naučná  Opk Orn EVVO DPDF
2009Jirásek Jaromír, Hromádko Miroslav & Vermouzek Zdeněk Ornitologický park Josefofské louky. 12 stran ČSO  Populárně naučná  Opk Orn DPDF
2004Vonička Pavel Podpora dutinového ptactva v Jizerských horách. 2 strany Správa CHKO Jizerské hory ; Lesy ČR, KŘ Liberec  Populárně naučná  Opk Orn EVVO Les DPDF
2013Reizek Petr & Zedek Michal Fotografie ptáků: Tunka Zdeněk, Šaj Petr, Mikšík Ivan Polní ptáci v ohrožení. 2 strany ÚVR ČSOP  Populárně naučná  EVVO Opk Orn DPDF
2006Rešl David (text), Hlásek Josef (foto) Pomozme chránit hnízdiště lučních bahňáků. 2 strany MŽP ČR ; ČSO  Abstrakt posteru  Opk Orn EVVO DPDF
1995Šafránek Jiří, Svoboda Jaroslav a Tomčala Marek Pomozte nám. Pomozte ptákům! 2 strany Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn EVVO DPDF
1993Šafránek Jiří, Svoboda Jaroslav a Tomčala Marek Pomozte nám. Pomozte ptákům. 2 strany Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn EVVO DPDF
2002Dusík Miroslav, Formánek Jiří, Plesník Jan, Riegert J., Škopek Jaroslav & Voříšek Petr. Poštolka obecná - Pták roku 2002. [Kestrel - The Bird of the Year 2002.] 16 stran Sv. 2002. ISBN 80-239-9438-7 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2015Kolektiv autorů Potápka černokrká – Pták roku 2015. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXII, číslo 1/2015. 24 stran Sv. 2015 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
1933Rašek Jaroslav, nar. 1898 Praktická ochrana ptactva: Ptačí napajedla. 4 strany Ornitologického ústavu MAP Brno  Populárně naučná  Orn D
1932Rašek Jaroslav, nar. 1898 Praktická ochrana ptactva: Zimní krmení. II. vydání 1 strana Ornitologického ústavu MAP Brno  Populárně naučná  Orn D
1932Rašek Jaroslav, nar. 1898 Praktischer Vogelschutz, Winterfutterung der Vögel. 4 strany Ornitologického ústavu MAP Brno  Populárně naučná  Orn D
1977Formánek Jiří Přehled okroužkovaných ptáků a zpětných hlášení kroužkovací stanice Národního musea v Praze v letech 1934-1955. 42 stran Národní muzeum  Přehled  Orn D
1977Formánek Jiří Přehled okroužkovaných ptáků a zpětných hlášení kroužkovací stanice Národního muzea v Praze v letech 1964-1970. 14 stran Národní muzeum  Přehled  Orn D
2008Šafránek Jiří Přikrmování - pomáháme ptactvu v zimním období. 2 strany Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn EVVO DPDF
2010Spálenková Lucie Přikrmování ptactva v zimních měsících. 2 strany Ochrana fauny ČR  Populárně naučná  Opk Orn EVVO DPDF
2009Hora Jan, Cepák Jaroslav, Kloubec Bohuslav, Bureš Jiří & Ševčík Jan Ptáci Národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý. Změny v avifauně a biotopech v období let 1947-2009. [Birds of the Velký a Malý Tisý National Nature Reserve (Czech Republic). Changes in birds and habitats in 1947-2009.] 88 stran ISBN 978-80-7212-528-9 MŽP ČR ; ČSO ; Správa CHKO Třeboňsko  Odborná práce  Orn Opk D
2017Kodet Vojtěch Ptáci Vysočiny. 1 -2. strana ČSO, pobočka na Vysočině  Populárně naučná  Orn DPDF
2017Kodet Vojtěch & Kodetová Dana Ptáci Vysočiny. 24 stran ISBN 978-80-88242-03-1 ČSO, pobočka na Vysočině  Populárně naučná  Orn EVVO DPDF
2011Škorpíková Vlasta & Křivan Václav Ptáci význačných biotopů Národního parku Podyjí/Thayatal. 12 stran Sprava NP Podyjí  Populárně naučná  Orn Opk EVVO DPDF
2015Jakl Jiří, Céza Vít & Buchta Norbert Ptactvo v obchích a městech. 2 strany Zvonečník - Eko. platforma  Populárně naučná  Orn EVVO DPDF
2011Kropáčková Lucie Ptačí budky. 4 strany ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Metodika, návod  EVVO Orn DPDF
2005Kolektiv autorů Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřany. 8 stran Správa CHKO Kokořínsko ; Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě  Populárně naučná  Opk Orn EVVO DPDF
2004Šnytr Ondřej & Vonička Pavel Ptačí oblast Jizerské hory. 2 strany Správa CHKO Jizerské hory  Populárně naučná  Opk Orn DPDF
2000Kolektiv autorů Ptačí oblast Křivoklátsko. Lidé přírodě, příroda lidem. 2 strany Správa CHKO Křivoklátsko  Populárně naučná  Opk Orn DPDF
2005Kolektiv autorů Ptačí oblast Žehuňský rybník - Obora Kněžičky. 8 stran Správa CHKO Kokořínsko  Populárně naučná  Opk Orn EVVO DPDF
2008Schröpfer Libor Racek chechtavý - Pták roku 2008. [Black-headed Gull - Bird of the Year 2008.] 20 stran Sv. 2008. ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
1995Snášel Robert a Plšek Václav Ramsarská úmluva. Úmluva o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva. 2 strany Moravský ornitologický spolek ; Nadace MEkKA Mezinárodní dohodyPopulárně naučná  Orn Opk EVVO DPDF
1993Bejček Vladimír, Formánek Jiří, Hudec Karel, Řezníček Jan, Škopek Jaroslav & Zajíc Miroslav Rehek zahradní - Pták roku 1993. 16 stran Sv. 1993. ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2004Vašák Pavel & Rajchard J. Rorýs obecný - Pták roku 2004. [Swift - Bird of the Year 2004.] 16 stran Sv. 2004. ISBN 80-239-9436-0 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2005Šoltys Vladimír, Samek Radko & Lacina David Rožďalovické rybníky - významné ptačí území roku 2005. 16 stran ČSO IBA rokuPopulárně naučná  Orn Opk DPDF
2014Vlček Jiří & Peške Lubomír Satelitní telemetrie chřástala polního. 24 stran Zoo a BZ Plzeň  Populárně naučná  Orn Opk DPDF
2014Vlček Jiří & Peške Lubomír Satellitentelemetrie des Wachtelkönigs. 24 stran Zoo a BZ Plzeň  Populárně naučná  Orn Opk DPDF
2009Flousek Jiří Skorec vodní - Pták roku 2009. [White-throated Dipper – Bird of the Year 2009.] 20 stran Sv. 2009. ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2005Zámečník Václav Skřivan polní - Pták roku 2005. [Skylark - The Bird of the Year 2005.] 16 stran Sv. 2005. ISBN 80-239-9433-6 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2007Schröpfer Libor Slavík obecný - Pták roku 2007. [Common Nightingale - Bird of the Year 2007.] 20 stran Sv. 2007. ISBN 978-80-239-9435-3 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
1997Bejček Vladimír, Bělka Tomáš, Diviš Tomáš, Formánek Jiří, Poprach Karel, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Sova pálená - Pták roku 1997. [Barn Owl - The bird of the Year 1997.] 16 stran Sv. 1997. ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
12
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348