Seznam informačních brožur a materiálů z botaniky
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., z botaniky a sloužící zpravidla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Seznam je setříděný názvem. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailní informace mnohde i s titulní stránkou. Pokud jsou písmena PDF modře podbarvená, je citace připojena v PDF. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12
YearAuthorPublicationEditorSkupinaTyp cit.Type public.Bibl.DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. Lípa a rorýs obecný. 4 strana MŽP ČR  Populárně naučná  Bo Orn Opk DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Užovka stromová a oskeruče. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Bo Her EVVO DPDF
2006Roudná Milena a kol. Arboretum Hrubá skála. 20 stran ISBN 80-7212-393-9 MŽP ČR  Populárně naučná  Bo Opk DPDF
2016Kaňák Jan Arboretum Sofronka. 2 strany SVSMP  Populárně naučná  Bo EVVO DPDF
2013Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Bačovské lesy. 36 stran Měs. ú. Kolín Průvodce po přírodních lokalitách KolínskaPopulárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2006Anonym Bern Convection. Úmluva o ochraně evropské fauny, flóra a přírodních stanovišť. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2011Bajer Vojtěch, Ohryzková Lucie, Popelář P., Popelářová Marie & Myslikovjan T. Beskydy, ptáci a Natura 2000- informace (nejen) pro vlastníky lesa v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 15 stran ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr  Populárně naučná  Opk Orn Les Bo DPDF
2008Správa CHKO Blaník Blaník. 2 strany Správa CHKO Blaník  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
Anonym Botanické příběhy. Svět rostlin od poznání k využití.. 8 stran Botanický ústav AV ČR, v.v.i.  Populárně naučná  Bo EVVO D
2006Roudná Milena & Hanzelka Petr Botanické zahrady České republiky. 64 stran ISBN 80-7212-441-2 MŽP ČR  Populárně naučná  Bo Opk DPDF
2006Anonym CARPATHIAN CONVENTION. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2006Anonym Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti k úmluvě o biologické rozmanitosti. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Bo EVVO DPDF
2006Anonym CBD. Úmluva o Biologické rozmanitosti. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2006Kinský Jiří, Moravec Pavel & Vlačiha Vlastislav České středohoří. Průvodce po maloplošných chráněných územích. 55 stran Správa CHKO České středohoří  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2002Kolektiv autorů Český kras chráněná krajinná oblast. [Czech karst protected landscape area.] 2 strany Správa CHKO Český kras  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog DPDF
2011Správa CHKO Český les Český les. 2 strany AOPK ČR  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2012Správa CHKO Český les Český les: co zde roste? 2 strany Správa CHKO Český les  Populárně naučná  Opk Bo EVVO DPDF
2000Kolektiv autorů Das Landschaftsschutzgebiet Blaník (De). [Chráněná krajinná oblast Blaník. ] 2 strany Správa CHKO Blaník  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2011Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Geologicko paleontlogické významné krajinné prvky. 32 stran Měs. ú. Kolín Průvodce po přírodních lokalitách KolínskaPopulárně naučná  Opk Geol Bo Zoolog DPDF
2008Kolektiv autorů Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica). 2 strany DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie  Populárně naučná  Opk Bo EVVO DPDF
2006Anonym CHM. Informační systém úmluvy o biologické rozmanitosti. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2000Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Blaník (CZ). 2 strany Správa CHKO Blaník  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2006Kinský Jiří Chráněná krajinná oblast České středohoří. 2 strany Správa CHKO České středohoří  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
1982Moucha Petr Chráněná krajinná oblast Český Kras. 2 strany KSSPPOP, Středočeský kraj  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog DPDF
2005Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Český Kras. 2 strany Správa CHKO Český kras  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog DPDF
2009Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Český Kras. 2 strany AOPK ČR  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog DPDF
2004Pořízek Ladislav Chráněná krajinná oblast Kokořínsko. 8 stran Správa CHKO Kokořínsko  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2006Kolektiv autorů Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 2 strany Správa CHKO Křivoklátsko  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog DPDF
2011Správa CHKO Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 2 strany AOPK ČR  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog DPDF
2010Správa CHKO Lužické hory Chráněná krajinné oblast Lužické hory - 122 nejčastějších otázek a odpovědí. 32 stran Správa CHKO Lužické hory  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2012Ohryzková Lucie a kol. Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají lesní památky a rezervace. 20 stran ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr ; Správa CHKO Beskydy  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog Les DPDF
2012Ohryzková Lucie & Popelářová Marie Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají luční památky a rezervace. 20 stran ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog DPDF
1995Sýkorová Jarmila Chráněné rostliny Liberecka. 43 stran Okr.ú. Liberec  Odborná práce  Opk Bo D
2010Košťálová Věra & Sázelová Veronika Chřadnutí a odumírání jasanů. Původce: Chalara fraxinea Kowalski, 2006. 1 -2. strana MZe ČR  Populárně naučná  Les Bo EVVO DPDF
2018Görner Tomáš Invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Evropskou unii, jejich charakteristiky, výskyt a možnosti regulace. 213 stran ISBN 978-80-7620-001-2 AOPK ČR Metodika AOPK ČRMetodika, návod  Opk Bo Zoolog DPDF
2005Hřebík Š., Pondělíček M., Špryňar Pavel & Tichý T. Karlštejn - Koda. 2 strany Agentura Koniklec ; Správa CHKO Český kras  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog DPDF
2001Lisická Eva Lišajníky - ohrozené partnerstvo. - , 3 pp. [text skládačky k výstave] 3 strany Tekovské múzeum Levice  Populárně naučná  Lichen D
1996Liška Jiří Lišejníky a znečištění ovzduší. 8 stran ISBN 80-254-1453-1 Tereza - sdružení pro ekologickou výchovu  Populárně naučná  EVVO Lichen D
2015Jakub Opršal & Michal Skalka Lišejníky. Jednoduchý klíč k určování. 2 strany Správa KRNAP  Populárně naučná  Lichen Opk EVVO DPDF
2002Anonym Malé Arboretum Černá Studnice. 1 -2. strana LČR ; Lesy ČR, KŘ Liberec  Populárně naučná  Les EVVO Bo DPDF
2010Barták Roman, Konupková Kalousová Štěpánka & Krupová Barbora Metodika likvidace invazních druhů křídlatek (Reynoutria spp.). 34 stran KÚ - Moravskoslezský kraj ; ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr  Odborná práce  Bo Opk DPDF
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 12. Kamenná moře. 2 :12 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Geol Lichen DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 16. Morušková kleč. 2 :02 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 21. Krkonošské louky. 2 :09 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 22. Orchideje Krkonoš. 2 :04 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 25. Jeřáb sudetský - rodák z Krkonoš. 2 :09 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 26. Zvonek český nebo krkonošský? 2 :07 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 27. Léčivé rostliny v životě horalů. 2 :01 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 28. Šťovík a další vetřelci. 2 :00 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 29. Tajemný svět lišejníků. 1 :59 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Lichen DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 31. Příběh modrého hořce. 2 :00 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 32. Kýchavice bílá a další jedovaté krásky z hor. 2 :13 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 36. Z klenotnice krkonošských endemitů. 2 :14 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo Osbezo DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 37. Návrat jedle do krkonošských lesů. 2 :09 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo Les DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 38. Suchopýr, provazovka a Krakonošovy vousy. 2 :03 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo Lichen DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 39. Smilkové louky. 2 :12 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo DFilm
2014Štechová Táňa, Holá Eva, Ekrtová Ester, Manukjanová Alžběta & Kučera Jan Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality. Metodika AOPK ČR. 64 stran ISBN: 978-80-87457-97-9 AOPK ČR Metodika AOPK ČROdborná práce  Bryo Opk DPDF
2012Máčka Zdeněk Mrtvé dřevo součást říční krajiny Národního parku Podyjí/Thayatal. 12 stran Sprava NP Podyjí  Populárně naučná  Opk Bo EVVO DPDF
1998Kolečková Zina, Šimečková Barbora & Sabbatha Fraňo Národní přírodní rezervace Hůrka - průvodce naučnou stezkou s nejhlubší českou propastí. 19 stran ZO ČSOP č. 76/03 Valašské Meziříčí ; AOPK ČR, krajské středisko Olomouc  Populárně naučná  Opk Geol Bo EVVO DPDF
2009Kolektiv autorů Natura 2000 v Plzeňském kraji. 2 strany Krajský úřad - Plzeňský kraj  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2007Hůla Petr (ed.), Povolná Jana, Tučková Petra, Černá Květa, Linhartová Renata & Embertová Renata Natura 2000. Křivoklátsko. 18 stran Správa CHKO Křivoklátsko  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog DPDF
Petr Jiří, Štursa Jan, Frýda Jindřich & Pelech Petr Natura bohemica CZ. 28 minut MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DFilm
Petr Jiří, Štursa Jan, Frýda Jindřich & Pelech Petr Natura bohemica EN. 27 minut MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DFilm
2012Pavličová Kateřina, Zelenková Eva, Andres Roman, Sahula Vlastimil & Kadlec Miroslav Naučná stezka "Pod stromy". Lesní závod Konopiště. 13 tabulí Lesy ČR, LZ Konopiště  Populárně naučná  EVVO Bo Zoolog DPDF
2014Anonym Naučná stezka Chanovice. 1 strana MAS Pošumaví  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2011Němcová Lenka, Dóša Július, Köhler Václav & Sýkorová Jarmila Naučná stezka Karlovské bučiny. 2 strany Lesy ČR, KŘ Liberec ; AOPK ČR ; ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou  Populárně naučná  Opk Les Bo DPDF
2002Šnaidaf Emil Naučná stezka Koukolova hora - Kotýz. 2 strany ZO ČSOP Beroun  Populárně naučná  EVVO Bo DPDF
2010Anonym Naučná stezka Lesní panorama - Velíz. 2 strany IVS LČR Křivoklát  Populárně naučná  EVVO Bo Zoolog DPDF
  Naučná stezka Pamatné stromy Karlštejska. 2 strany Venkov o. s.  Populárně naučná  EVVO Bo Opk DPDF
2010Huml L., Karhánková I., Remar R., Škoudlinová A., Tichaiová M. & Tichai M. Naučná stezka Rakovník, příroda a historie. 2 strany R.O.S. Fénix ; NSEV Kladno-Čabárna  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2010Pecha Miroslav, Pecha Miroslav ml. & Šnaidauf Emil Naučná stezka Skryjský luh. 2 strany IVS LČR Křivoklát  Populárně naučná  EVVO Bo Zoolog DPDF
2010Anonym Naučná stezka Údolí ticha. 2 strany IVS LČR Křivoklát  Populárně naučná  EVVO Bo Zoolog DPDF
2018Řehounek Jiří Objevte svou pískovnu. 2 strany Calla  Populárně naučná  Opk Zoolog Bo DPDF
2009Kolektiv autorů Ohrožený druh není suvenýr. Pomozte nám chránit ochrožené druhy rostlin a živočichů. (CITES). 2 strany AOPK ČR  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2008Patzelt Zdeněk a kol. Ochrana přírody a krajiny v České republice. [Nature Conservation and Landscape Protection in the Czech Republic.] 0 AOPK ČR ; MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Zoolog Bo EVVO D
2014Michálek Jaroslav Památné stromy Karlovarského kraje. 2. aktualizované vydání. 96 stran ISBN 978-80-88017-10-3 Krajský úřad - Karlovarský kraj  Populárně naučná  Bo Opk DObálka a obsah
2005Anonym Památné stromy města Berouna v proměnách. 2 strany MÚ Beroun  Populárně naučná  EVVO Bo DPDF
2001Málek Aantonín., Ciroková Jitka, Kynclová Milena & Blahovcová Dita Památné stromy okresu Beroun . II. 10 stran Muzeum Českého krasu  Populárně naučná  EVVO Bo DPDF
2001Málek Aantonín., Ciroková Jitka, Kynclová Milena & Blahovcová Dita Památné stromy okresu Beroun. I. 10 stran Muzeum Českého krasu  Populárně naučná  EVVO Bo DPDF
2010Michálek Jaroslav, Lepš Vladimír & Uhlík Petr Památné stromy Plzeňského kraje. [Geschützte Bäume des Pilsener Beziks / Memorable trees of the Plzeň region.] 64 stran Krajský úřad - Plzeňský kraj  Populárně naučná  Opk EVVO Bryo DAbstrakt
2007Anonym Památné stromy ve správním obvodu města Beroun jako obce s pověřeným obecním úřadem. 2 strany MÚ Beroun  Populárně naučná  EVVO Bo DPDF
2010Kolektiv autorů Památné stromy. 2 strany Sv. 3. NSEV Kladno-Čabárna Soubor informačních letáků o životním prostředí Populárně naučná  Opk Bo EVVO DPDF
2012Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Pískovny. 36 stran Měs. ú. Kolín Průvodce po přírodních lokalitách KolínskaPopulárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
1980Blahůšek Z. et al. Povodím Botiče. 29 stran ZO ČSOP č. 01/04 Botič - Rokytka  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO D
2010Klaudys Martin Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka. 4 strany ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Populárně naučná  Opk EVVO Bo DPDF
2012Amler Pavel Pozoruhodné stromy Českeho krasu. 2 strany Správa CHKO Český kras  Populárně naučná  EVVO Bo Opk DPDF
2000Kolektiv autorů Protected Landscape Area Blaník (An). [Chráněná krajinná oblast Blaník. ] 2 strany Správa CHKO Blaník  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
Anonym Průhonický park, příroda s historií. 6 stran Botanický ústav AV ČR, v.v.i.  Populárně naučná  Bo EVVO D
2013Správa CHKO Český les Průvodce Americkou zahradou. 4 strany Správa CHKO Český les ; ZO ČSOP Sylva Lunae  Populárně naučná  EVVO Bo Opk DPDF
1993Faltys Vladimír Průvodce dětským arboretem v Pardubicích. 0 nestránkováno Český ústav ochrany přírody  Populárně naučná  Opk Bo D
2009Peckert Tomáš, Cehláriková Petra, Prokopová Milena & Nováková Barbora Průvodce naučnou stezkou PR Podkovák. 2 strany Správa CHKO Český les  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2009Moucha P., Pecha M. & Štěpánek P.Foto: Pecha M. Kresby: Popeltová Renata Průvodce naučnou stezkou U Eremita. 23 stran Správa CHKO Křivoklátsko  Populárně naučná  EVVO Bo Opk Les DPDF
2009Jančaříková Irena, Jäger Ondřej & Špryňar Pavel Průvodce naučnou stezkou Zlatý Kůň. 16 stran Správa CHKO Český kras  Populárně naučná  EVVO Bo Zoolog DPDF
2008Fedlička J. & Embertová R. Foto: Hůlka P., Prokůpek B., Vápeník L. Průvodce po naučných stezkách Chráněné krajinné oblasti Křivokládska. 31 stran ISBN 978-80-87051-42-9 Správa CHKO Křivoklátsko  Populárně naučná  EVVO Opk Bo Zoolog DPDF
2008ZO Salamandr Příklady dobré praxe v ochraně přírody (v chráněných krajinných oblastech v Moravskoslezském kraji). 22 stran ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr  Populárně naučná  Opk EVVO Zoolog Bo DPDF
2007Barták Roman, Bajer Vojtěch & Vlčková Petra Příklady dobré praxe v ochraně přírody a krajiny v ČR a ostatních zemích EU. 46 stran ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr  Populárně naučná  EVVO Opk Bo Zoolog DPDF
2014Mocek Bohuslav Příroda Kunětické hory. 6 stran Muzeum východních Čech v Hradci Králové  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog Geol DPDF
2013Mocek Bohuslav Příroda písčin u Čeperky. 6 stran Muzeum východních Čech v Hradci Králové  Populárně naučná  Opk Bo Ent DPDF
1999Škoudlínová Alena (ed.) Spolupráce: Mudra Pavel, Ložek Vojen , Laňka Václav Příroda Rakovníka a jeho okolí. ISBN 80-858618-27-X 28 stran Okr.ú. Rakovník ; Měs. ú. Rakovník ; Rabasova galerie v Rakovníku  Populárně naučná  Opk EVVO Zoolog Bo DPDF
1995Škoudlínová A. & Mudra P. Příroda v okrese Rakovník. 46 stran Okr.ú. Rakovník  Odborná práce  Opk Bo Zoolog EVVO D
12
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348