Seznam informačních brožur a materiálů
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., a sloužící zpravidla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Seznam je setříděný názvem. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailní informace mnohde i s titulní stránkou. Pokud jsou písmena PDF modře podbarvená, je citace připojena v PDF. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
12345678
YearAuthorPublicationEditorSkupinaTyp cit.Type public.Bibl.DPDF
2011  20 let Greenpeace v České republice. 8 stran Greenpeace Česká republika  Populárně naučná  Opk DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. 8 stran MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost. Lípa a rorýs obecný. 4 strana MŽP ČR  Populárně naučná  Bo Orn Opk DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Rašeliníky a střevlík Ménétriésův. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Rys ostrovid a hřib královský. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Mam Mykol EVVO DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Skřivan polnií a koukol polní. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  DPDF
2010Anonym 2010 Mezinárodní rok biodiverzity - Pro pestrou přírodu, pro budocnost.. Užovka stromová a oskeruče. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Bo Her EVVO DPDF
2008Štěpánek Petr, Hůla Petr & Kasalický Ivan 30 let Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 42 stran Správa CHKO Křivoklátsko  Populárně naučná  Opk DPDF
1980Anonym 35 let rozvoje socialistické páce o životní prostředí v ČSR. 65 . strana,1 foto, Rada pro životní prostředí při vládě ČSR     Opk DVideo
2007Anonym AEWA. Dohoda o ochraně africko-euroaijských stěhovavých vodních ptáků. 2 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Orn EVVO DPDF
2006Hošek Michal, Kozubková Jitka, Pešout Pavel, Plesník Jan & Zohorna Jan Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. 8 stran AOPK ČR  Populárně naučná  Opk DPDF
1999Jankovský Pavel a kol. Almanach vydaný k 100. výročí organizovaného sportovního rybolovu v Hradci Králové. 61 stran ČRS, místní organizace Hradec Králové  Populárně naučná  Ich D
2008Placková Renata Al_obal aneb co s hliníkem v Olomouci. 2 strany Hnutí DUHA, místní skupina Olomouc  Populárně naučná  DPDF
2006Anonym Analýza povodí Dunaje. 25 stran MŽP ČR     DPDF
2009Flousková Zdeňka (ed.), Harčarik Josef, Klimeš Miloslav, Kulich Jiří, Hušková Blažena, Hušek Jiří & Mejzrová Jana Apartmány Ano či Ne. Průvodce procesem plánování a rozhodování pro obce a veřejnost na příkladu Krkonoš. 44 stran ISBN 978-80-86527-24-6 Náš kraj o.s.  Populárně naučná  EVVO Opk DPDF
2006Roudná Milena a kol. Arboretum Hrubá skála. 20 stran ISBN 80-7212-393-9 MŽP ČR  Populárně naučná  Bo Opk DPDF
1974Pojkar Miroslav Arboretum Hrubá skála. 12 stran,4 foto,1 kresba  Populárně naučná  D
2016Kaňák Jan Arboretum Sofronka. 2 strany SVSMP  Populárně naučná  Bo EVVO DPDF
2007Stejskalová Eliška & Zapletalová Hana Architektura Českého krasu. 4 strany Správa CHKO Český kras  Populárně naučná  Opk DPDF
2006Roudná Milena Assessment of Capacity-building Needs: Access to Genetic Resources and Bene.t-sharing, Conservation and Sustainable Use of Biodiversity Important for Agriculture, Forestry and Research Czech Republic. Report of the UNEP/GEF Project. 20 stran MŽP ČR  Odborná práce  Žp Les DPDF
2013Pejša Jaroslav, Rus Ivo & Vonička Pavel Bačovské lesy. 36 stran Měs. ú. Kolín Průvodce po přírodních lokalitách KolínskaPopulárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2006Anonym Bahňáci. 2 strany MŽP ČR  Populárně naučná  DPDF
2010Anonym Bečva pro život. Návrh koncepce přírodě blízké ochrany sídel Pobečví. 4 strany Unie pro řeku Moravu  Populárně naučná  DPDF
2006Anonym Bern Convection. Úmluva o ochraně evropské fauny, flóra a přírodních stanovišť. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
1995Šafránek Jiří a Plšek Václav Bernská úmluva. Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť. 2 strany Moravský ornitologický spolek ; Nadace MEkKA Mezinárodní dohodyPopulárně naučná  Opk EVVO DPDF
2010Křenek Daniel, Pavelka Jiří & Brinke Tomáš Beskydy a Horní Vsacko - významné ptačí území roku 2010. 16 stran ČSO ; AOPK ČR IBA rokuPopulárně naučná  Orn Opk DPDF
2011Bajer Vojtěch, Ohryzková Lucie, Popelář P., Popelářová Marie & Myslikovjan T. Beskydy, ptáci a Natura 2000- informace (nejen) pro vlastníky lesa v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 15 stran ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr  Populárně naučná  Opk Orn Les Bo DPDF
Anonym Bio u vás doma. 2 strany Hnutí DUHA, místní skupina Olomouc  Populárně naučná  DPDF
1998Svoboda Jaroslav, Šafránek Jiří a Plšek Václav Biologická ochrana polních kultur před hrabošem polním. 2 strany Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn Mam DPDF
2004Brožová Jana (ed.) Biologická rozmanitost v České republice. 58 stran ISBN 80-7212-344-0 MŽP ČR  Odborná práce  Žp Opk D
2008Správa CHKO Blaník Blaník. 2 strany Správa CHKO Blaník  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2006Pošmourný Pavel, Brandejs Josef, Vítek Jan & Němec Jan Blaník. Geologie chráměných krajinných oblastí České rebubliky (CZ). 4 strany Česká geologická služba ; Správa CHKO Blaník  Populárně naučná  Opk EVVO Geol DPDF
2006Pošmourný Pavel, Brandejs Josef, Vítek Jan & Němec Jan Blaník. Geology of Protected Landscape Area in the Czech Republic. = Zur Geologie der Landschaftsschutzgebiete der Tschechischen Republic (An, De). [Blaník. Geologie chráměných krajinných oblastí České rebubliky.] 4 strany Česká geologická služba ; Správa CHKO Blaník  Populárně naučná  Opk EVVO Geol DPDF
2000Páleník Marian Bobr na českém Labi. 18 stran Přátelé přírody, Ústí nad Labem  Odborná práce  Mam D
2009Veverková Zuzana Boj s akátem: Metodický list. 8 stran ISBN 978-80-260-0375-5 DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie  Metodika, návod  DPDF
2006Grulich Vít & Hora Jan Boletice - významné ptačí území roku 2006. 20 stran ČSO IBA rokuPopulárně naučná  Orn Opk DPDF
1995Petřík Miroslav a Plšek Václav Bonnská úmluva. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. 2 strany Moravský ornitologický spolek ; Nadace MEkKA Mezinárodní dohodyPopulárně naučná  Opk EVVO DPDF
Anonym Botanické příběhy. Svět rostlin od poznání k využití.. 8 stran Botanický ústav AV ČR, v.v.i.  Populárně naučná  Bo EVVO D
2006Roudná Milena & Hanzelka Petr Botanické zahrady České republiky. 64 stran ISBN 80-7212-441-2 MŽP ČR  Populárně naučná  Bo Opk DPDF
1924Roubal J. & Štorkán J. Brdy po stránce zoologické. 0  Populárně naučná  Orn Ich Zoolog D
2009Flašar Jan & Vosátka Tomáš Brzdíme vodu v Kremžské kotlině. 2 strany Správa CHKO Blanský les ; DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie  Populárně naučná  Opk DPDF
2013Kolektiv autorů Břehule říční - Pták roku 2013. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Rocník XX, číslo 1/2013. 24 stran Sv. 2013 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
Anonym Břehyňský a Novozámecký rybník. 2 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk DPDF
2006Lemberk Vladimír Bydlí s námi v našich domech. 10 stran Krajský úřad - Pardubický kraj  Populárně naučná  Orn Opk Mam DPDF
2007Šimeček Karel & Brinke Tomáš Bzenecká doubrava – Strážnické pomoraví - významné ptačí území roku 2007. 16 stran ČSO IBA rokuPopulárně naučná  Orn Opk DPDF
2006Anonym CARPATHIAN CONVENTION. Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2006Anonym Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti k úmluvě o biologické rozmanitosti. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Bo EVVO DPDF
2004Hladný Josef, Krátká Martina & Kašpárek Ladislav Catastrophic flood in the Czech Republic - August 2002. [Srpen 2002 - Katastrofální povodeň v České republice.] 44 stran Čs. hydrometeorologický ústav ; AOPK ČR ; Česká geologická služba  Odborná práce  Žp DPDF
2006Anonym CBD. Úmluva o Biologické rozmanitosti. 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2009Jankovská Zuzana (ed.) CD České lesnictví, verze III. [The Czech Forestry, version III.] 4 minuty ÚHÚL Brandýs nad Labem  Populárně naučná  Les Opk EVVO DFilm
2014Anonym Celý rok a ochrana přírody. 2 strany Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2004Ministerstvo životního prostředí Cena ministra životního prostředí 1994 - 2004. 92 stran ISBN 80-7212-315-7 MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Person DPDF
2009IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů,s.r.o. a Jansa Václav Certifikované lesy v národním parku. 2 strany Správa KRNAP  Populárně naučná  Opk Les DPDF
2007Anonym Cesta slovanských bohů Bílov. 2 strany Krajský úřad - Plzeňský kraj  Populárně naučná  EVVO DPDF
2010  Cinibulkova naučná stezka - pracovní listy.. 2 strany Správa CHKO Kokořínsko ; Měs. ú. Mšeno  Abstrakt posteru  Opk EVVO DPDF
  Cinibulkova naučná stezka - tabule.. 2 strany Správa CHKO Kokořínsko  Abstrakt posteru  Opk EVVO DPDF
2010Úmluva CITES & Evropská unie CITES - Informace o obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin po vstupu České republiky do EU. 2 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk DPDF
2004Anonym CITES. Nekupujte si problemy. 2 strany ČIŽP  Populárně naučná  DPDF
2009Kolektiv autorů Climate change. 2 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Žp EVVO DPDF
2006Anonym CMS. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonnská úmluva). 4 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk Zoolog EVVO DPDF
Anonym CNG = levné a ekologické palivo budoucnosti. 4 strany EUROCNG  Populárně naučná  Žp EVVO D
2011Kolektiv autoru Co dělat když .... 2 strany Ochrana fauny ČR  Populárně naučná  Opk Orn Mam Her DPDF
2008Anonym Co přinesla dálnice Českemu ráji. 2 strany ZO ČSOP č. 46/06 Křižánky - Jičín  Populárně naučná  DPDF
1980Krupauer Vladimír, Jirásek Jiří & Kálal Ladislav Cvičení z rybářství a ochrany vod.: Určeno pro studenty oboru zootechnik. 163 stran ISBN 80-7212-197-9 ČZU  Učební text  Ich D
2010Nagel Richard Cyklistické desatero v Národním parku České Švýcarsko. 2 strany Sprava NP České Švýcarsko  Populárně naučná  DPDF
2011Lazárek Petr Cykloturistika v Národním parku Podyjí/Thayatal. 7 tipů na cyklistické výlety. Mapka území. Ochrana přírody. Všeobecné informace. 12 stran Sprava NP Podyjí  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2010Anonym Czech Companies Providing Environmental Technologies And Services. [České environmentální technologie.] 4 strany MŽP ČR  Informační článek  Opk EVVO DPDF
2009Skupina autorů Czech development cooperation in the fields of agriculture, rural development, forestry and water management. 102 stran ISBN 80-902623-1-7 MZe ČR  Populárně naučná  EVVO Les DPDF
2007Anonym Czech Research in Antarctica. [Český výzkum v Antarktidě.] 2 strany MŽP ČR  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2009Kušková Petra, Marková Alena & Najmanová Klára Czechs in a Consumer Paradise. (!?). Trends in Consumption of Czech Households Over the Past Twenty Years. [Češi ve spotřebitelském ráji.] 57 stran ISBN 978-80-85087-70-3 Cenia ; MŽP ČR  Odborná práce  Žp EVVO DPDF
2003ZO ČSOP Veronica Čáp bílý (Ciconia ciconia) a jeho aktivní ochrana. 2 strany ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno  Populárně naučná  Orn DPDF
2000Kolektiv autorů Čáp bílý - ohrožený druh. 2 strany Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn DPDF
1994Formánek Jiří, Hudec Karel, Plesník Jan, Rejman Bohumil, Řezníček Jan, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Čáp bílý - Pták roku 1994. [White Stork - The Bird of the Year 1994.] 20 stran Sv. 1994. ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2014Kolektiv autorů Čáp bílý, čáp černý - Pták roku 2014. In: Ptačí svět – časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXI, číslo 1/2014. 24 stran Sv. 2014 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
1994Svoboda Jaroslav, Šafránek Jiří a Tomčala Marek Čáp bílý. Ohrožený druh. 2 strany Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn EVVO D
2008Radikovská Štěpánka Čápi bílí na Mladoboleslavsku. 24 stran ZO ČSOP č. 08/01 Klenice  Odborná práce  Opk Orn DPDF
1995Formánek Jiří, Hudec Karel, Plesník Jan, Řezníček Jan, Šálek Miroslav, Schröpfer Libor, Škopek Jaroslav & Šťastný Karel Čejka chocholatá - Pták roku 1995. 16 stran Sv. 1995. ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2016Kolektiv autorů Červenka obecná – Pták roku 2016. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIII., číslo 1/2016. 24 stran Sv. 2016 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2006Kinský Jiří, Moravec Pavel & Vlačiha Vlastislav České středohoří. Průvodce po maloplošných chráněných územích. 55 stran Správa CHKO České středohoří  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2009Šebestian Jiří & Brinke Tomáš Českobudějovické rybníky - významné ptačí území roku 2009. 16 stran ČSO ; AOPK ČR IBA rokuPopulárně naučná  Orn Opk DPDF
2002Kolektiv autorů Český kras chráněná krajinná oblast. [Czech karst protected landscape area.] 2 strany Správa CHKO Český kras  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog DPDF
2002Budil Petr & Jäger Ondřej Český kras. Geologie Chráněných krajinných oblastí České republiky. 3 strany Česká geologická služba  Populárně naučná  Geol Opk DPDF
2011Správa CHKO Český les Český les. 2 strany AOPK ČR  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog EVVO DPDF
2012Správa CHKO Český les Český les: co zde roste? 2 strany Správa CHKO Český les  Populárně naučná  Opk Bo EVVO DPDF
2012Správa CHKO Český les Český les: co zde žije? 2 strany Správa CHKO Český les  Populárně naučná  Opk Zoolog EVVO DPDF
2008Správa CHKO Český ráj Český ráj. Chráněná krajinná oblast. 4 strany ZO ČSOP č. 46/06 Křižánky - Jičín  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
Štěpánová Jana Český svaz ochránců přírody - přidejte se k nám. 2 strany ÚVR ČSOP  Populárně naučná  Opk DPDF
2009Kušková Petra, Marková Alena & Najmanová Klára Češi ve spotřebitelském ráji. Vývoj spotřeby českých domácností v posledních dvaceti letech. [Czechs in a Consumer Paradise.] 57 stran ISBN 978-80-85087-70-3 Cenia ; MŽP ČR  Odborná práce  Žp EVVO DPDF
2009Polanecký Karel, Rovenský Jan, Sequens Edvard, Sedlák Martin & Kotecký Vojtěch Čisté teplo. ISBN: 978-80-86834-33-7 28 stran ISBN: 978-80-86834-33-7 Greenpeace Česká republika  Odborná práce  Žp DPDF
2003Remtová Květoslava Čistší produkce. 28 stran ISBN 80-7212-260-6 MŽP ČR  Odborná práce  Žp EVVO DPDF
2000Kolektiv autorů Das Landschaftsschutzgebiet Blaník (De). [Chráněná krajinná oblast Blaník. ] 2 strany Správa CHKO Blaník  Populárně naučná  Opk EVVO Bo Zoolog DPDF
2017Kolektiv autorů Datel černý (Dryocopus martius) – Pták roku 2017. In: Ptačí svět. Časopis České společnosti ornitologické. Ročník XXIV., číslo 1/2017. 24 stran Sv. 2017 ČSO Pták rokuOdborná práce  Orn Opk EVVO DPDF
2008Správa CHKO Beskydy Desatero slušného chování návštěvníka Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 1 strana Správa CHKO Beskydy  Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2016Anonym Dešťovka na zahradě. 2 strany Zvonečník - Eko. platforma  Populárně naučná  EVVO DPDF
2010Gründler Elisabeth C. & Schäfer Norbert / překlad Kolářová Markéta Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu - význam, plánování, realizace. Z publikace Naturnahe Spiel- und Eriebnisräume vydané roku 2000 přeložila: Markéta Kolářová. 86 stran ISBN 978-80-7212-523-4 MŽP ČR  Překlad z originalu  EVVO DPDF
2011Kolektiv autoru DMS Zvíře v nouzi. 1 strana Ochrana fauny ČR  Populárně naučná  Opk Zoolog EVVO DPDF
1991Šafránek Jiří, Šálek Pavel, Svoboda Jaroslav Do každé zahrady. Budky podle návodu Moravského ornitologického spolku Přerov. 2 strany Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn EVVO DPDF
1998Šafránek Jiří, Šálek Pavel, Svoboda Jaroslav Do každé zahrady. Budky podle návodu Moravského ornitologického spolku Přerov. 2 strany Moravský ornitologický spolek  Populárně naučná  Orn EVVO DPDF
2010Kolektiv autorů Domácí chov zvířat. 2 strany Sv. 4. NSEV Kladno-Čabárna Soubor informačních letáků o životním prostředí Populárně naučná  Opk EVVO DPDF
2011Pokorná Zuzana Domov pro živočichy v zahradě. 2 strany ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim  Populárně naučná  EVVO Zoolog DPDF
12345678
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348