Seznam mysliveckých časopisů
Formulář obsahuje seznam mysliveckých časopisů. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailnější informace o časopisu. Kliknutím na tlačítko Č se zobrazí seznam vydaných čísel se zařazenou aspoň jednou citací. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz.
CodePublicationEditorISSNVznikZánikType public.ČD
1Lovecký obzor. Illustrovaný zábavně-poučný časopis pro myslivce, střelce, kynology, rybáře a přátele přírody z Čech, Moravy a Slezska Nakl. Josef V. Rozmara  18981930ČasopisČD
1Myslivost Českomoravská myslivecká jednota 0323-214X1953 ČasopisČD
1Myslivost - příloha Lovecký pes Českomoravská myslivecká jednota  2001 ČasopisČD
1Myslivost - příloha Malá myslivost Českomoravská myslivecká jednota  2014 ČasopisČD
1Myslivost - příloha Myslivecké zábavy Českomoravská myslivecká jednota  1997 ČasopisČD
1Stráž myslivosti Českomoravská myslivecká jednota  19231952ČasopisČD
1Svět myslivosti Lesnická práce 1212-84222000 ČasopisČD
9Časopis českého mysliveckého svazu   ČasopisČD
9Listy lovecké   ČasopisČD
9Lovecká besídka  18941902ČasopisČD
9Lověna  1910 ČasopisČD
9Mitteilungen des Jagd - und Vogelschutzvereines in Aussig.  18811889ČasopisČD
9Myslivec Martan, Třeboň  19941997ČasopisČD
9Myslivost Matice lesnická   ČasopisČD
9Myslivost a příroda Brno Dům techniky ČSVTS Brno   ČasopisČD
9Rozmarův lesnický týdenník Nakl. Josef V. Rozmara  19061909ČasopisČD
9Silva bohemica (Český les, celostátní měsíčník pro lesníky, myslivce a přátele lesa) Silva Bohemica 1211-32391991 ČasopisČD
9Spolkový časopis pro lesnictví, myslivost a přírodovědu, Praha - Vereinschrift für Forst - Jagd - und Naturkunde   ČasopisČD
9Sudetendeutsche Forst - und Jagdzeitung.  19241938NovinyČD
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348