Přehled tuzemských EVVO časopisů
 CodePublicationEditorVznikZánikČíslaDetail
 1Acta Universitatis Carolinae, Environmentalica Karolinum, nakladatelství UK 19912010ČD
 1Benešovský kalendář Měs. ú. Benešov 19722008ČD
 1Biologie, chemie, zeměpis SPN 1992 ČD
 1Environmentalica Karolinum, nakladatelství UK 19871990ČD
 1European Journal of Environmental Sciences Karolinum, nakladatelství UK 2011 ČD
 1Informační zpravodaj Okresního archivu Státní ochrany přírody při odboru kultury ONV v Kolíně ONV Kolín 19821992ČD
 1Jihomoravské ekolisty Krajský úřad - Jihomoravský kraj 2004 ČD
 1Krása našeho domova ÚVR ČSOP 19041951ČD
 1Krása našeho domova - nová série ÚVR ČSOP 2001 ČD
 1Naše příroda Naše příroda, o.s. 2008 ČD
 1Naší přírodou SZN, Praha 19811992ČD
 1NIKA - časopis o přírodě a ochraně životního prostředí CES 1980 ČD
 1Přirodovědci.cz - magazín Přírodovědné fakulty UK v Praze UK, Přírodovědecká fakulta 2012 ČD
 1Veronica - časopis pro ochranu přírody a krajiny ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno 1987 ČD
 1Zpravodaj životního prostředí Města Rakovník Měs. ú. Rakovník 2003 ČD
 9Bedrník SSEV Pavučina 2002 ČD
 9Benešovský kulturní kalendář Měs. ú. Benešov ČD
 9Zpravodaj Magistrátu města Mladá Boleslav Magistrát města M. Boleslav 2010 ČD
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348