Detail publikace.
 
Název: Crex - Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO
Název pro citace: Crex
Typ publikace: Časopis
Vznik: 1999
Vychazí: 1x ročně
Místo vydávání: Brno
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 1213-211X
Návaznost: Dříve jako Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické, ISSN 1212-5687
Zaměření: Ornitologie jižní Moravy.
Stav v databázi: Zařazeny celé obsahy z čísel 14/1999 až 35/2016. Revizi zařazených citací do č. 27/2007 provedl Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc.
Samostatná příloha: Barevná fotografická příloha
Adresa: Jihomoravská pobočka ČSO, Lidická 25/27, 657 20 Brno
Mail: vlasta_skorpikova@volny.cz
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 9a252bc0-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 1122 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348