Detail publikace.
 
Název: Thayensia - sborník původních vědeckých prací z Podyjí
Název pro citace: Thayensia
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
Vznik: 1998
Vychazí: 1x ročně
Místo vydávání: Znojmo
Vydavatel:
Vydavatel 2:
ISSN pro tisk: 1212-3560
Zaměření: Posláním časopisu je publikovat původní práce ze společenskovědních a přírodovědných oborů z širšího regionu Podyjí s těžištěm v bilaterálním Národním parku Podyjí / Thayatal. (Zdroj: http://www.nppodyji.cz)
Stav v databázi: Zařazeny obsahy od č. 1 do č. 16 vč. Supplementu I./2005
Adresa: Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 9dda13ad-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 4434 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348