Detail publikace.
 
Název: Mykologické listy, informační orgán Čs. vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV
Název pro citace: Mykologické listy
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
Vznik: 1980
Vychazí: 3x ročně
Místo vydávání: Praha
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 1213-5887
Stav v databázi: Jsou zařazeny úplné obsahy od č. 1/1980 do čísla 141/2019.
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 9d99b435-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 4244 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348