Detail publikace.
 
Název: Czech Mycology
Název pro citace: Czech Mycology
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
Vznik: 1993
Vychazí: 2x ročně
Místo vydávání: Praha
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 1211-0981
ISSN on line: 1805-1421
Návaznost: Dříve jako Česká mykologie, ISSN 0009-0476
Zaměření: Je vědecký časopis publikující články ze všech oblastí mykologie.
Stav v databázi: Do databáze jsou zařaceny obsahy čísel od č. 47(1) do 72(2) a přiřazeny PDF z webových stránek
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 9d5e1967-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 4051 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348