Detail publikace.
 
Název: Biologie, chemie, zeměpis
Název pro citace: Biologie, chemie, zeměpis
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
Vznik: 1992
Vychazí: 5x ročně
Místo vydávání: Praha
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 1210-3349
Návaznost: Časopis navázal na více než čtyřicetiletou tradici časopisu pro teorii a praxi vyučování přírodním vědám a zeměpisu s názvem Přírodní vědy ve škole.
Zaměření: Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách
Stav v databázi: Do databáze byly zařazeny obsahy ročníků od 3(1)1994 do 20(4) 2011.
Adresa: Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
Mail: spn@spn.cz
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Poznámka: kartu vyplnil: Ing. Jan Andreska Ph.D.
Id: 9c6624d5-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 3341 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348