Detail publikace.
 
Název: Veronica - časopis pro ochranu přírody a krajiny
Název pro citace: Veronica
Typ publikace: Časopis
Vznik: 1987
Vychazí: 4x ročně
Místo vydávání: Brno
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 1213-0699
Zaměření: Environmentálně-kulturní časopis
Stav v databázi: Zařazeny obsahy od č. 0(1)/1986 do čísla 34(3)/2020
Práva: © ZO ČSOP Veronica. Všechna práva vyhrazena.
Adresa: Panská 9, 602 00 Brno
Mail: casopis@veronica.cz
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 99e4cc42-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 900 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348