Detail publikace.
 
Název: Botanika, informační a popularizační časopis
Název pro citace: Botanika
Typ publikace: Časopis
Vznik: 2013
Vychazí: 2x ročně
Místo vydávání: Průhonice
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 2336-2243
ISSN on line: 2336-2251
Zaměření: Nabízí informace o botanickém výzkumu, který probíhá nejen v Botanickém ústavu AV ČR, v přehledné a srozumitelné formě (Zdroj: www.ibot.cas.cz).
Stav v databázi: Do databáze jsou zařazeny všechny citace od č. 1(1) 2013 až do č. 2020(1)
Adresa: BÚ AV ČR, v. v. i., Zámek 1, 252 43 Průhonice
Mail: botanika@ibot.cas.cz
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Poznámka: Se změnou redakční rady v roce 2018 došlo i ke změně číslování časopisu.
Id: 7973c94b-bfa2-11e5-ad79-c4449d194ccb / 7593 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348