Detail publikace.
 
Název: Naše příroda
Název pro citace: Naše příroda
Typ publikace: Časopis
Vznik: 2008
Vychazí: 6x ročně
Místo vydávání: Olomouc
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 1803-0092
Zaměření: Populárně naučný přírodovědný časopis se zaměřením na flóru, faunu a zajímavá místa České republiky i nejbližších států.
Stav v databázi: V databázi jsou zařazeny obsahy od č. 1/2008 do čísla 5/2019.
Práva: © Naše příroda, o.s., všechna práva vyhrazena
Adresa: Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
Mail: redakce@nasepriroda.cz
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 56f5bfa6-c7af-11de-92b8-b7249233d63c / 5086 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348