Detail publikace.
 
Název: Krása našeho domova - nová série
Název pro citace: Krása našeho domova - nová série
Typ publikace: Časopis
Vznik: 2001
Vychazí: 2x ročně
Místo vydávání: Praha
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 1213-5488
Návaznost: Časopis Krása našeho domova vydával v letech 1904 - 1951 Svaz okrašlovací a ochranný.
Zaměření: Jeho cílem je jednak zprostředkovávat informace mezi jednotlivými členy a příznivci ČSOP a přinášet jim náměty na jejich vlastní činnost, jednak propagovat pestrou činnost ČSOP, potažmo spolkovou ochranu přírody a krajiny obecně, navenek.
Stav v databázi: Zařazeny obsahy všech čísel od r. 2001 do r. 2019 (podzim/zima)
Adresa: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Mail: knd@csop.cz
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 4169ae3e-99da-11e0-a6ec-c4449d194ccb / 7134 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348