Ornitologické vysokoškolské kvalifikační práce
Formulář slouží k výběru ze všech vysokoškolských kvalifikačních prácí v DB zařazených do ornitologické bibliotéky. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
123456
OrganizationType workYearLeadingThesis BibliothecasDPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1970  Fiala P. : Adaptace opěrných orgánu některých zástupců čeledi Picidae. Orn DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce2003  Novák V. : Adaptace vejce a mláděte kukačky obecné (Cuculus canorus) k hnízdnímu parazitizmu. Orn DPDF
UPOL FPř KZOL Disertační práce (Ph.D.)2003  Remeš V. : Adaptations for breeding in passerines. Orn DPDF
UPOL FPř KZOL Diplomová práce1999  Krist M. : Agresivní chování lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) vůči třem druhům pěvců. Orn DPDF
JU FB Diplomová práce2004Fuchs R. Cehláriková Petra : Agresivní chování strakapouda prostředního (Picoides medius) a strakapouda velkého (Picoides major). Orn DPDF
ČZU FŽP KEŽP Bakalářská práce2008Ing. Vojtech Kodet Hunkařová Hana : Analýza hnízdišť čápa bílého (Ciconia ciconia) na Chrudimsku a Havlíčkobrodsku. [Analysis of breeding places of White Stork (Ciconia ciconia) in districts Chrudim and Havlíčkův Brod (Eastern Bohemia).] Orn Zoolog DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce2003  Cíchová D. : Analýza populací lovné zvěře v jihozápadních Čechách. Orn Mam DPDF
ČZU FŽP KAGÚP Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Šímová Dvořák Vítězslav : Analýza prostředí sýce rousného (Aegolius funereus) v Jizerských horách. [The habitat of Tengmalm owl (Aeolius funereus) in Jizera Mountains.] Orn Opk Zoolog DPDF
ČZU LF KE Diplomová práce1997Šťastný K. Kučera Miroslav : Analýza ptačích společenstev v Národním parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Orn Opk DPDF
UPOL FPř KZOL Diplomová práce1963  Král B. : Anatomický základ a funkční přizpůsobení k harpunovacímu pohybu v řádu Ciconiiformes. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2007školitelka Alice Exnerová; konzultatnt Milena Kryštovková Haas Milan : Antipredační chování kosa (Turdus merula) vůči strace (Pica pica) a prostorová aktivita (telemetrie) straky (Pica pica). Orn Žp DPDF
JU FB Diplomová práce2005Fuchs R. Kout J. : Antipredační chování sýkory modřinky (Parus caeruleus) a sýkory koňadry (Parus major). Orn DPDF
JU FB Bakalářská práce2005Fuchs R. Němec M. : Antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio) . Orn DPDF
JU FB Bakalářská práce2007Fuchs R. Holečková B. : Antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio) : závislost na aktuální nebezpečnosti predátora. Orn DPDF
UK FPř KZ Disertační práce (Ph.D.)2011  Klvaňová Alena : Antipredační chování, pohlavní výběr a reprodukční úspěch u vrabce domácího Passer domesticus. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2007školitel Tomáš Albrecht; konzultanti Jakub Kreisinger, David Hořák, Petr Klvaňa Javůrková Veronika : Antipredační strategie kachny divoké (Anas platyrhynchos). Orn Žp DPDF
UPOL FPř KZOL Disertační práce (Ph.D.)2004  Nádvorník P. : Aplikace molekulárních metod při studiu populací vybraných druhů pěvců (Passeriformes). Orn DPDF
JU FB Diplomová práce2006Fuchs R. Dolenská M. : Aposematismus vybraných druhů slunéček (Coccinellidae) : testování vlivu zbarvení a dalších ochranných prvků na chování ptačího predátora sýkory koňadry (Parus major). Orn Ent DPDF
UPOL FPř KZOL Disertační práce (Ph.D.)2001  Grim T. : Aspects of cuckoo-host coevolution. Orn DPDF
OU FPří KBE Bakalářská práce2013RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. Valášek Stanislav : Avifauna Choryňských rybníků a okolí. [Avifauna of the Choryně ponds and surroundings.] Orn Opk DPDF
ČZU FŽP KEKO Bakalářská práce2011Vedoucí práce: Ing. Petr Zasadil, Ph.D. Rabová Lenka : Avifauna Jevanských rybníků. [Birds of the Jevany ponds.] Zoolog Orn DPDF
UPOL FPř KZOL Diplomová práce2003  Kubečka D. : Avifauna lužního lesa na lokalitě Horní Záseky v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Orn DPDF
JU FP KB Diplomová práce1992Boháč D. Foist V. : Avifauna mokřadních ekosystémů údolí Nemanického potoka a přilehlých enkláv. Orn Žp DPDF
UJEP FPd Diplomová práce1972  Brožík J. : Avifauna Mostecka. Orn DPDF
Diplomová práce1996  Netolická V. : Avifauna Novozámeckého rybníka Opk Orn DPDF
UJEP FŽP KPAŽP Diplomová práce1995Hajer J. Netolická V. : Avifauna Novozámeckého rybníka. Orn Žp DPDF
JU FB Bakalářská práce2007Kindlmann P. Klaudová M. : Avifauna rybníka Zlivský a její ochrana. Orn DPDF
UPOL FPř KZOL Diplomová práce1990  Rybka V. : Avifauna rybníků u Opatova. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1994  Chára M. : Avifauna rybníků v okolí Františkových lázní. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1994  Raba V. : Avifauna rybníků v okolí Jevan, Bečvář a Uhlířských Janovic. Orn DPDF
UJEP FŽP Diplomová práce2001Flasar I. Russig F. : Avifauna řeky Labe v úseku mezi Ústím nad Labem - Střekovem a Litoměřicemi. Orn Žp DPDF
UPOL FPř KZOL Diplomová práce1984  Toman A. : Avifauna státní přírodní rezervace Zástudánčí. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1966  Tesař J. : Avifauna Tachovska. Orn DPDF
UJEP FPd KB Diplomová práce2000Hajer J. Šimek A. : Avifauna vybraných ekosystémů, ležících mezi obcemi Žibřidice, Dubnice pod Ralskem a Utěchovice. Orn Žp DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2002  Cháb D. : Avifauna vybraných lučních lokalit v okolí Pelhřimova. Orn DPDF
OU FPří KBE Bakalářská práce2005Lojkásek B. Pernická E. : Avipoxvirové infekce u volně žijících ptáků v Moravskoslezském kraji. Orn Žp DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1997  Weidinger K. : Biologie buřňáka kapského Daption capense na ostrově Nelson (Antarktida). Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1996  Šimek L. : Biologie hnízdění husy velké /Anser anser L./ na Třeboňsku. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2002  Tomková S. : Biologie lindušky luční (Anthus pratensis) v Krušných horách. Orn DPDF
UPOL FPř KEŽP Bakalářská práce0   Kuchrýková D. : Biologie moudivláčka lužního a jeho rozšíření v České republice Orn DPDF
UPOL FPř KZOL Diplomová práce1990  Bosák Jaroslav : Biologie našich lejsků se zvláštním zřetelem k etologii lejska bělokrkého. Orn DPDF
UPOL FPř KZOL Disertační práce (Ph.D.)2008  Hampl R. : Biology of Black Stork: diet, migration and reproduction. Orn DPDF
ČZU LF KE Diplomová práce1998Šťastný K. Radostová K. : Biometrická charakteristika populací pěnkavovitých ptáků v Krkonošském národním parku. Orn Opk DPDF
JU FB Diplomová práce2001Fuchs R. Šklíba J. : Biotopové preference a prostorová aktivita chřástala polního na Šumavě. Orn DPDF
UPOL FPř KZOL Diplomová práce1999  Remeš V. : Birds in a heterogenous landscape: a review of ideas and a case study of Blackap. Orn DPDF
UPOL FPř KEŽP Diplomová práce2008  Najmanová L. : Breeding phenology and nestling productivity in the Thrushes Turdus spp.: an analysis of Czech ringing data. Orn DPDF
UJEP FŽP KPV Bakalářská práce2004Holec M. Mazánek D. : Břehuhle říční na Pardubicku. Orn Žp DPDF
ČZU FAPPZ KVD Bakalářská práce2008  Ivanovová Hana : Circovirové infekce papoušků. [Circoviral infections in parrots.] Orn DPDF
ČZU FAPPZ KZR Bakalářská práce2008  Kamberská Jana : Cirkovirus PBFD u papoušků. [Cirkovirus PBFD by parrots.] Orn DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce1972  Koubek P. : Cizopasní červi havranovitých. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2001  Janečková A. : Časoprostorová aktivita káně lesní (Buteo buteo). Orn DPDF
UPOL FPř KZOL Diplomová práce2007  Pietruszková J. : Časování migrace bahňáků na území České a Slovenské republiky: Analýza kroužkovacích dat z let 1964-2006. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2004  Fiala O. : Časové a prostorové aspekty sběru potravy rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus) : nerušené pozorování a experimentální manipulace. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1972  Pičman S. : Čečetka zimní, Carduelis flammea (Linnaeus, 1758), její rozšíření v ČSSR a bionomie. Orn DPDF
UPOL FPř KEŽP Diplomová práce2006  Žídková L. : Čejka chocholatá versus písemné záznamy Kroužkovací stanice Národního muzea. Orn DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Petra Nováková Hanzlíček Jan : Čeleď bažantovití (Phasianidae) se zaměřením na okrasné bažanty. [The Phasianidae family with a view to ornamental pheasants.] Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1953  Felix J. : Denní aktivita sýkor rodu Parus a rodu Aegithalos.. Orn DPDF
UPOL FPř KZOL Bakalářská práce2007  Burešová Vendula : Detekce alkalické fosfatázy v krevní plazmě ptáků. Orn DPDF
UPOL FPř KEŽP Diplomová práce2008  Dvorská Alice : Diskriminace bez rozpoznávání jako obranná strategie proti hnízdnímu parazitismu. Orn DPDF
UPOL FPř KEŽP Bakalářská práce2004  Dvorská Alice : Diskriminace parazitického mláděte kukačky obecné (Cuculus canorus) hostitelem rákosníkem obecným (Acrocephalus scirpaceus). Orn DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce2002  Šicha V. : Diskriminační schopnosti hostitelů vůči kukačce obecné (Cuculus canorus) jako hnízdnímu parazitu. Orn DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2011Vedoucí práce: prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., Konzultant: RNDr.Petr Musil,Dr. Janovcová Jana : Dlohodobé změny početnosti zimujících vodních ptáků na úseku Labe: Kolín-Oseček. [Long-term changes in abundance of waterbirds on the Labe river in the section Kolín - Oseček..] Zoolog Orn DPDF
UPOL FPř KEŽP Diplomová práce2008  Hušek J. : Dlouhodobé změny v hnízdní biologii ťuhýka obecného Lanius collurio na základě analýzy kroužkovacích dat v České republice. Orn DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2009  Kouba Marek : Domovské okrsky sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi poškozených oblastech Krušných hor. Orn DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2010vedoucí práce Karel Šťastný Kouba Marek : Domovské okrsky sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi poškozených oblastech Krušných hor. [Home ranges of Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) in polluted areas of the Krušné hory Mts.] Zoolog Orn DPDF
MENDELU FLD Diplomová práce1984  Ziková S. : Drop velký (Otis tarda) na Znojemsku. Orn DPDF
MU FPř KZOO Diplomová práce1996Doc. Karel Hudec, DrSc. Bubák David : Druhová diverzita a biotopová preference ptáků osídlujících budky. Orn DPDF
UPOL FPř KEŽP Diplomová práce1999  Losík J. : Druhové spektrum drobných savců v potravě sovy pálené. Orn Mam DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1989  Musil P. : Dynamika a ekologie vodních ptáků na rybnících v okolí Kardašovy Řečice. Orn DPDF
OU FPří KB Původní vědecká práce1983  Pavelka J. : Dynamika ornitocenóz v jedlobukovém pralese Razula a v obci Velké Karlovice. Orn DPDF
UPOL FPř KEŽP Diplomová práce2007  Marková V. : Efekt počasí na dobu kroužkovíní čejky chocholaté (Vanellus vanellus) 1964-2005. Orn DPDF
UK FPř ÚŽP Bakalářská práce2009Čihař Martin Vališková Kristýna : Efektivita managementu v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky. Žp Orn Opk DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce2004  Kučírek J. : Eko-etologická charakteristika sezónních hejn vybraných druhů sýkor v přírodě. Orn DPDF
UPOL FPř KZOL Diplomová práce1987  Drozdek Karel : Ekoetologická studie racka chechtavého (Larus ridibundus L.) na rybnících v Poodří a Chomoutovské vodní nádrži u Olomouce. Orn DPDF
MENDELU Kandidátská práce (CSc.)1984  Simon J. : Ekologické aspekty a význam škodlivé činnosti strakapouda velkého (Dendrocopos major/L./) v lesním prostředí. Orn DPDF
ČZU FLE KEŽP Diplomová práce2004Bejček V. Korytář Tomáš : Ekologické nároky tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v Jizerských horách. Orn Zoolog DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce1971  Mayer J. : Ekologické vztahy rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus L.) a rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus Herm.) k biocenóze v období hnízdění. Orn Žp DPDF
UPOL FPř KZOL Diplomová práce1997  Bártová Marie : Ekologicko-etologická pozorování ve velké ptačí voliéře. Orn DPDF
UPOL FPř KEŽP Diplomová práce1995  Joklík R. : Ekologie a etologie vybraných dravců v okolí bažantnice Březová. Orn DPDF
MU FPř ÚBZ Diplomová práce1977  Helešic J. : Ekologie a hospodářský význam hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto) v městském prostředí. Orn DPDF
ČZU FŽP KEŽP Bakalářská práce2008Ing. Petr Zasadil, Ph.D. Heidenreichová Helena : Ekologie a ochrana rorýse obecného (Apus apus). [Ecology and protection of Swift (Apus apus).] Orn Zoolog DPDF
ČZU FŽP KEK Bakalářská práce2008  Šmejdová L. : Ekologie a ochrana vrabce domácího (Passer domesticus) v urbálních a suburbálních biotopech. [Ecology and protection of House Sparrow (Passer domesticus) in the Urban and Suburban Habitats..] Orn DPDF
ČZU FŽP KEKO Bakalářská práce2010vedoucí práce Petr Zasadil Čechová Hana : Ekologie a početnost vrabce domácího (Passer domesticus) v různých typech prostředí. [Ekology a density of House Sparrow in different types of habitats.] Zoolog Orn DPDF
AV ČR ÚSEB Doktorská disertační práce (DrSc.)1990  Hudec Karel : Ekologie husy velké (Anser anser) jako indikátora vývoje a ochrany vodních prostředí. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1998  Albrecht Tomáš : Ekologie hýla rudého (Carpodacus erythrinus) na Šumavě. Orn DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2009vedoucí práce Petr Zasadil Boušová Marie : Ekologie ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na vybraných vodních tocích v Plzeňském kraji. [Ecology of Common Kingfisher in Plzeň region.] Orn DPDF
UPOL FPř KEŽP Bakalářská práce2008  Tyller Z. : Ekologie nocování sýkory koňadry v zimě. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1997  Cepák Jaroslav : Ekologie potápky malé (Tachybaptus ruficollis) v podmínkách intenzivně obhospodařovaných rybníků. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1999  Voldánová G. : Ekologie potápky roháče (Podiceps cristatus) v podmínkách rybníků Třeboňské pánve. Orn DPDF
ČZU FŽP KEK Bakalářská práce2008  Dvořáková V. : Ekologie ptačích společenstev urbálních a suburbálních biotopů. [Ecology of Bird Communities in the Urban and Suburban Habitats..] Orn DPDF
MENDELU FLD Diplomová práce1992  Jagoš B. : Ekologie ptáků - chráněná krajinná oblast Pálava. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce2002  Hlavatá A. : Ekologie tetřeva hlušce (Tetrao urogallus). Orn DPDF
UK FPří Disertační práce (Ph.D.)1996  Musil P. : Ekologie vodních ptáků v podmínkách intensivně obhospodařovaných rybníků. Autoreferát doktorské disertační práce Kostelec n. Č. lesy - IAE ČZU. Orn DPDF
ČZU FŽP KEK Bakalářská práce2008  Marek Jiří : Ekologie, rozšíření a ochrana holuba doupňáka (Columba oenas) v ČR. [Ecology, Distribution and Conservation of the Stock Dove (Columba oenas) in the Czech Republic.] Orn DPDF
ČZU FŽP KEKO Bakalářská práce2010vedoucí práce Petr Zasadil Hrušková Jana : Ekologie, rozšíření a ochrana holuba doupňáka (Columba oenas) v ČR. [Ekology, distribution and conservation of Stock Dove (Columba oenas) in Czech republic.] Zoolog Orn DPDF
ČZU FLD Bakalářská práce2008  Dvořák P. : Ekonomické zhodnocení polodivokého chovu kachny divoké ve vybraných honitbách okresu Tábor. [Economical evaluation of semiwild breeding of the mallard in some hunting grounds in Tábor region.] Orn DPDF
ČZU FŽP KEŽP Diplomová práce2007Šálek M. Loudová Jitka : Ekotonální efekt a predace ptačích hnízd ve fragmentované krajině. Zoolog Orn DPDF
AV ČR ÚSEB Kandidátská práce (CSc.)1990  Lukáš J. : Embryonální a fetální vývoj Phasianus colchicus L. - využití poznatků v experimentu. Orn DPDF
UK FPř KZ Diplomová práce1967  Šulc P. : Endoparasiti Streptopelia decaocto, Friv., na území zoologické zahrady v Praze. Orn DPDF
UK FPř KZ Disertační práce (Ph.D.)1985  Veselovský Zdeněk : Etologie a ekomorfologie tribu Tadornini jako vývojového modelu řádu Anseriformes. Orn DPDF
123456
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348