Myslivecké vysokoškolské kvalifikační práce
Formulář slouží k výběru ze všech vysokoškolských kvalifikačních prácí v DB zařazených do myslivecké bibliotéky. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
123
OrganizationType workYearLeadingThesis BibliothecasDPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Hampejs Tomáš : Abnormality v parožení srnčí zvěře. [Abnormalities of roe - deer antler creation.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2008  Mrkous J. : Alpský brakýř jezevčíkovitý a jeho využití v lovecké praxi v porovnání s ostatními plemeny loveckých psů. [Alpine hound (Alpenlandische Dachsbracke - FCI 254) and its use by hunting opposite other huntig breeds.] Mys DPDF
ČZU FLD Bakalářská práce2008Ing. Jiří Remeš, Ph.D. Šejnoha Martin : Analýza lesnického hospodaření na revíru Přebuz (LS Kraslice). [Analysis of forest management at the forest district Přebuz (LS Kraslice).] Mys Les DPDF
ČZU FLE KLT Diplomová práce2004Pintíř J. Hanzal Libor : Analýza lovecké upotřebitelnosti psů při výkonu myslivosti s aspektem na skupinu teriérů. Mam Mys Zoolog DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Jelínek Jiří : Analýza metod výcviku hlásiče pro lovecké účely. [Analysis of trainig methods hunting dog baying at dead game.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2003Pintíř J. Větrovský David : Analýza populační dynamiky černé zvěře v okrese Příbram. [Analysis of the wild boar population dynamics in the Příbram region.] Mam Mys DPDF
ČZU FLD Bakalářská práce2008  Dlugošová K. : Analýza rentability hospodaření ŠLP Kostelec n. Č. Lesy. [Forest management profitability analysis of the University Forest Enterprise Kostelec n.Č.Lesy.] Mys Les DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Ševčík Jan : Analýza škod zvěří, jejich lokalizace a vztah k obecnému využívání lesa v Jizerských horách. [Game damages analysis, their localization and relationship to general used of forest in the Jizerské hory.] Mys Opk DPDF
ČZU FLD KLT Bakalářská práce2009vedoucí práce Jiří Oliva Šlégrová Alena : Analýza výkonu státní správy myslivosti v teorii a praxi. [Analysis of the state administration of the hunting in theory and practice.] Les Mys DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2008  Levorová Adéla : Biologické aspekty populační dynamiky prasete divokého. [Biological aspects of the wild boar population dynamics.] Mys Zoolog DPDF
ČZU LF KOL Diplomová práce1997Vach M. Hejduková Gabriela : Biometrické a kraniometrické porovnání introdukovaných a původních populací kamzíka horského. [Biometrical and craniometrical comparison of introducted and original chamois populations.] Mam Opk Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2008Vach M. Vlk Pavel : Biometrické, kraniometrické a parožní charakteristiky jelena lesního (Cervus elaphus L.) oblasti Šumava. [Biometrical , kraniometrical and antlers charakteristic of red deer (Cervus elaphus L.) in region Šumava.] Mam Mys Opk DPDF
ČZU FAPPZ KGŠ Diplomová práce2008  Teršová Hana : CEA - Anomálie oka kolií, dědičná choroba a její příčinná mutace. [CEA - Collie eye anomaly, inherited disease and its causal mutation.] Mys DPDF
ČZU FŽP KAE Diplomová práce2011Vedoucí práce: Mgr. Karel Houdek, Konzultant: Správa KRNA|P, dr. M. Anděra, CSs., NM Praha Antošová Hana : Citlivosti a ostražitosti srnčí a jelení zvěře vůči návštěvníkům v průběhu roku na příkladu území Východních Krkonoš.. [ensitivity and alertness, and roe deer to visitors throughout the year on the example of Eastern Giant Mountains.] Mys Mam Zoolog DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2008  Weps P. : Časové změny početnosti stavů populace jelena lesního (Cervus elaphus L.) a sledování pohybové aktivity populace v oblasti Děčínského Sněžníku. [Time changes of the red deer abundance (Cervus elaphus L.) and monitoring of population´s motion activity in the area of Děčínský Sněžník.] Mam Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Krejzek Rostislav : Česká národní plemena psů. [Czech national salukies.] Mys DPDF
ČZU FAPPZ KVD Bakalářská práce2008  Kudrnová Michala : Dědičné choroby a vady u psů. [Hereditary diseases and defects in dogs.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Alexová Helena : Dodržování zásad správné výživy vybraných pracovních plemen loveckých psů. [Abidance by rules of correct diet selected working dogs of huntig breeds.] Mys DPDF
ČZU FLD Bakalářská práce2007  Štěpánek Martin : Dřevěné zařízení a stavby pro myslivost. [Wooden Facilities and Construction for Hunting.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Jelínek Petr : Důsledky neodborného předkládání krmiv pro spárkatou zvěř. [Aftermath of a unqualified game feeding.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Petra Nováková Vaňková Hana : Ekologické nároky, rozšíření a škodlivost jelení zvěře v Lužických horách. [Ecology, occurrence and harmfulness of deer game in the Lužické Mts.] Mys Opk DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Petra Nováková Pícha Miroslav : Ekologické nároky, rozšíření a škodlivost srnčí zvěře na Písecku. [Ecology, occurrence and harmfulness of roe - deer game in the area of Písecko.] Mys DPDF
ČZU FLD KERLH Diplomová práce2010vedoucí práce Luděk Šišák Horská Marie : Ekonomické dopady poškození lesních porostů loupáním a ohryzem se zřetelem k probírkovým zásahům. [Economic impacts of forest stands damage by peeling and browsing regarding thinning operations.] Les Mys Opk DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2007Vach M. Bartoš J. : Fluktuace a regenerace populací zajíce polního (Lepus europaeus L.) v České republice. [Fluctuation and regeneration of the brown hare populations (Lepus europaeus L.) in the Czech Republic.] Mys Mam DPDF
ČZU FLD Bakalářská práce2008  Zeman J. : Funkce kontrolních metod a systémů při zjišťování a prevenci neoprávněných zásahů do mysliveckého managementu. [Function of control methods and systems for finding out and prevention against encroachments into the game management.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Holomek Stanislav : Fyziologie výživy a racionální přikrmování srnčí zvěře. [Physiology of nutrition and rational roe deer feeding.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Kocán Jiří : Fyziologie výživy a racionální přikrmování viržinské zvěře (Odocoileus virginianus). [Physiology of nutrition and rational white-tailed deer feeding.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Jaroslav Červený Jonáš Bedřich : Historická analýza lovu zvěře v Českých zemích. [The historical analyse of hunting in the Czech countries.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2008Doc. Ing. Miloslav Vach Csc. Vopalecká Barbora : Historický přehled myslivosti v podmínkách Slavkovského lesa. [Historical overview of game management in conditions of the Slavkovský forest.] Mys Opk Les DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Mráz Rudolf : Historický vývoj loveckých zbraní. [Historical development of hunting arms.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Fiedler Vladimír : Historický vývoj loveckých zbraní. [The historical development of hunting arms.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Marek Jiří : Historický vývoj metod výživy a péče o jelena lesního (Cervus elaphus) v oborních chovech. [Historical development method sustenance care of red deer (Cervus eleaphus) in game preserve.] Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Šťastný Jan : Historický vývoj sokolnictví a jeho současné využití. [Historical development of falconry and its contemporary usage.] Orn Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Pomezná Irena : Historie a současnost chovu daňka evropského na Frýdlantsku. [History and present of fallow deer (Dama dama) breeding in the Frydlant region.] Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2008Vach M. Konrád J. : Historie a současnost rozšíření kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) v severních Čechách. [Historical and presential extending of Chamois (Rupicapra rupicapra) in northern part of the Czech Republic.] Mam Mys Opk DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Miloslav Vach Pertl Marek : Historie a současnost zařízení a způsobů lovu zvěře odchytem. [History and present arrangement of game catching method.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Ramach Aleš : Historie a vývoj chovu barváře. [History and evolution of Bloodhound breeding.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2010vedoucí práce Petr Šrůtka Maxová Jitka : Historie a vývoj loveckých hudebních nástrojů a jejich uplatnění v praxi. [The hunters musical instruments, their history, development and use in praxis.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Miloslav Vach Rus Pavel : Historie a význam chovu siky Dybowského (Cervus nippon Dybowskii, Taczanowski, 1878) v českých zemích. [History and signification Dybowski deer (Cervus nippon Dybowskii) in Bohemia land.] Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Balihar Tomáš : Historie bažantnictví v Českých zemích a perspektivy chovu bažantů. [History pheasanteris in Czech country and perspective pheasant breeding.] Mys Orn DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Straka Petr : Historie chovu a význam brakýře jezevčíkovitého pro mysliveckou kynologii. [Breeding history and importance of Alpine Dachsbracke to hunt cynology.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Čebiš Vladimír : Historie loveckého a lesního rohu v Čechách. [The hunting and French horn history at Bohemia.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Boček Milan : Historie výskytu a chovu jelena siky v České republice. [History of occurrence and breeding of the sika deer in the Czech Republic.] Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Vladimír Hanzal Jedlička Ondřej : Historie, současnost a perspektivy bažantnice „Luhy“. [History, present and perspectives of the "Luhy" pheasantry.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2008Ing. Petr Šrůtka Paulusová Lucie : Hodnocení škod působených zvěří, používané metodiky a místní podmínky na LS Nasavrky. [Losses cused to forest by wild game, methods of their assesment and conditions and practice of assesment on Nasavrky Forest district..] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Čáp Petr : Chov bílé jelení zvěře v oboře Žehušice, Žleby a Janovice. [The breeding of white deer inside of the game preserve Žehušice, Žleby a Janovice.] Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Jaroslav Červený Janura Petr : Chov mufloní zvěře na Sokolovsku. [Management of mouflon population in the Sokolov region (W Bohemia).] Mam Mys DPDF
ČZU FAPPZ KOZE Bakalářská práce2014doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc. Fialová Zuzana : Chov velkých münsterlandských ohařů v Čechách. [Breeding of Large Munsterlander in Bohemia.] Mam Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Petra Nováková Nešvarová Jaroslava : Chovatelské přehlídky v oblasti Berounska. [Breeder parades in the area of Berounsko.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Jaroslav Červený Hruška Martin : Jelení zvěř na rekultivačních plochách Mostecka. [Red deer game on reclamation planes in the area of Mostecko.] Mam Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Gančár Milan : Kontrolní systémy v myslivosti z pohledu Celní správy ČR. [Control systems in game management in connection with Czech board of customs.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2008Doc. Ing. Miloslav Vach, CSc. Včeláková Renáta : Kritické hodnocení chovu nepůvodních druhů zvěře v České republice. [The critical analysis of breeding of introduction game species in the Czech Republic.] Mys Orn Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2008Vach M. Košatová Eva : Kritický rozbor významu oborních chovů spárkaté zvěře v Českých zemích. [The Critical analysis of breeding Falow deer (Dama dama) in the intensive breeding.] Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Jaroslav Červený Šenková Miroslava : Management populace koroptve polní (Perdix perdix) na Berounsku. [Management of Grey partridge (Perdix perdix) in Beroun Region (Central Bohemia, Czech Republic).] Orn Mys DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2010vedoucí práce Vladimír Bejček Laušman Radek : Management životního prostředí srnčí zvěře v podhorských oblastech. [Management of roe-deer environment in submontane areas.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Jaroslav Červený Mrázek Jaroslav : Metody odchovu bažantích kuřat. [Methods of phaesant´s poults rearing.] Orn Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Kozáková Alexandra : Metody ochrany zvěře na pozemních komunikacích. [Methods of the game protection on the roads.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Jaroslav Červený Šimurda Jakub : Metody zjišťování a matematicko-statistického zpracování početnosti populací volně žijících druhů zvěře. [The usage of metodology and mathematic analyses during data processing for wildlife population.] Mys DPDF
ČZU FLE KOL Diplomová práce2003Vach M. Jan Petr : Monitoring mezidruhových vztahů mezi sikou japonským, daňkem skvrnitým a muflonem v oboře Obora Velké Meziříčí. [Monitoring of interspecies relations among sika deer, fallow deer and mouflon in the game – preserve Obora Velké Meziříčí.] Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Hájek František : Možnosti zkvalitnění životního prostředí zvěře v honitbě HS Podmokly nad Berounkou. [Chances of repair game enviroment on huntig district Podmokly nad Berounkou.] Mys Opk DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Hubka Karel : Možnosti zvýšení početních stavů koroptví v Mysliveckém sdružení „Libeňské údolí“ Habřina. [Chances of increasing of a number of partridge in the hunting area of Habřina - Libeňské údolí.] Mys Orn DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Zemánek Tomáš : Myslivecká muzea a myslivecké sbírky v českých zemích. [Hunting museums and hunting collections in Czech countries.] Mys Muzea DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Greplová Miroslava : Myslivecké hospodaření s husami ve vybraných honitbách jižní Moravy. [Hunting management .........] Mys Orn DPDF
ČZU FLD KDSLD Bakalářská práce2009vedoucí práce Jiří Viewegh Smola Petr : Myslivecké památky,zvyky,tradice - porovnání se současností. [Game management landmarks, manners, traditions - comparisonn with present.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Petra Nováková Ešner Vít : Myslivecké zvyky a tradice. [Hunting habits and traditions.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Štrunc Michal : Myslivecký průzkum v bažantnici "Amálie" LS Lány - KPR. [Wildlife survey to pheasantry „Amálie“ forest direction Lány - President office.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Vladimír Hanzal Flachs Radek : Myslivost jako součást turistického potenciálu v českobudějovickém regionu. [Hunting as the part of tourist potential in the region of České Budějovice.] Mys DPDF
ČZU FŽP KEŽP Diplomová práce2008prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc. Drápal Tomáš : Neoprávněné zásahy do práva výkonu myslivosti [Encroachments into the administration of the game management law justice.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Rejzek Roman : Nová koncepce myslivosti v honitbě Prameny Úpy. [The new conception of game management in the hunting district Prameny Upy.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Novák Václav : Nové rasy teriérů pronikající do české myslivosti. [New breeds of terriers in Czech game management.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2007Vach M. Václavová Lenka : Paovce hřívnatá (Ammotragus lervia) na Plzeňsku. [Barbary sheep (Ammotragus lervia) in the Plzeňsko region.] Mam Zoolog Mys Zoo DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Ackermannová Radka : Péče o týrané a handicapované psy. [Deprived dogs care.] Mys DPDF
ČZU LF KOL Diplomová práce2000Miloslav Vach Kozub O. : Perspektivy oborního chovu zvěře v tržních podmínkách lesního hospodářství. Mam Mys DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2009vedoucí práce Vladimír Bejček Košnář Antonín : Početnost spárkaté zvěře v oblasti Modravy (Národní park Šumava). [Abundance of the ungulates in the Modrava region (Šumava NP).] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2009vedoucí práce Jaroslav Červený Kalinová Zuzana : Populační dynamika prasete divokého (Sus scrofa) na Českomoravské vysočině a Břeclavsku. [Population development of wild boar (Sus scrofa) in the Českomoravská vrchovina and Břeclav region(S Moravia).] Mam Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Paleček Karel : Populační dynamika prasete divokého (Sus scrofa) v obroním chovu. [Population dynamics wild boar (Sus scrofa) in intensive breeding.] Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Poláček Jiří : Populační dynamika zajíce polního (Lepus europaeus Pallas 1778) na Semilsku. [Population dynamics brown hare (Lepus europaeus Pallas 1778) in Semily region.] Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2010vedoucí práce Jaroslav Červený Lísa Miroslav : Populační hustota spárkaté zvěře v podhůří Šumavy. [Population density of ungulates in the Šumava Mts. piedmont.] Mam Mys Opk DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petr Šrůtka Schierl Hynek : Porovnání legislativních nástrojů pro stanovení výše škod působených zvěří na lesních porostech v ČR a vybraných evropských státech. [The comparison of a legislatve tools used to define the losse by wild game in the forest stands in the Czech Republic and some neighbour countries.] Mys DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2009vedoucí práce Vladimír Bejček Adámek Miroslav : Porovnání skutečných a vykazovaných škod zvěří v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. [The comparison of real and declarated demages caused by the game in the PLA Jizerské hory.] Mys DPDF
ČZU FŽP KEKO Bakalářská práce2009vedoucí práce Aleš Vorel Stýskala Jan : Posouzení hodnoty nálezových dat o výskytu velkých šelem v Beskydech. [large carnivores activity marks in the Beskydy Mountains - are they valuable?.] Žp Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Vladimír Hanzal Ferdan Petr : Posouzení některých vazeb LH a chovu jelení zvěře v Poněšické oboře. [Appreciation of some forest management links and deer game breeding in the game preserve of Poněšice.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Vladimír Hanzal Sochorová Božena : Posouzení vlivu zvěře na les s využitím inventarizace lesů. [Data assimilation of forest inventory to damage evaluation of game on forest ecosystems.] Les Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Vladimír Hanzal Maloch Aleš : Posouzení vlivu zvěře na vegetaci Krkonošského národního parku. [Assessment of game impact against the vegetatiton of the Krkonoše national park.] Mys Opk DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2008  Malinová Jana : Potrava prasete divokého (Sus srofa) v různém prostředí České republiky. [Diet of the wild boar, Sus scrofa in different habitat of the Czech Republic.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Martiško Jan : Potravní analýza prasete divokého (Sus scrofa) v oblastech s různou úživností. [Food analysis of the wild boar in areas with various trophies.] Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Jandák Miroslav : Potravní ekologie prasete divokého (Sus scrofa) v podmínkách České republiky, literární rešerše. [Food ecology of the wild boar (Sus scrofa) in the Czech Republic; literature retrieval.] Mys Mam DPDF
ČZU FAPPZ KMVD Diplomová práce2014doc. Ing. Boris Hučko, CSc. Čížková Romana : Potřeba přikrmování jelenovitých v závislosti na úživnosti honitby. [The need for feeding deer depending on carrying capacity hunting area.] Mam Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Jaroslav Červený Baxa Ladislav : Použití automatických fotografických přístrojů v honitbě Hradiětě. [Using trail cameras in hunting area Hradiště.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Vladimír Hanzal Hýna Roman : Praktická upotřebitelnost kulového a brokového střeliva. [Practicalness of sphere and shot ammunition.] Mys DPDF
ČZU FŽP KEKO Diplomová práce2010vedoucí práce Vladimír Bejček Vacek Jaroslav : Projekt vyhlášení oblasti chovu jelena evropského (Cervus elephus) v Krušných horách. [Project "Declaration of Red Deer Management Region in Krušné hory Mts".] Zoolog Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Jaroslav Červený Zavadil Jakub : Prostorová aktivita prasete divokého, literární přehled. [Spatial activity of the wil boar (Sus scrofa).] Mam Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Diplomová práce2010vedoucí práce Jaroslav Červený Dvořák Stanislav : Prostorová aktivita siky japonského (Cervus n. nippon) v honitbě VLS ČR s.p., divize Karlovy Vary. [Space activity of the sika deer (Cervus n. nippon) in the hunting ground of VLS CR, Karlovy Vary, western Bohemia, Czech Republic.] Mam Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Pfeffer Jan : Přehled úhynu zvěře v okrese Havlíčkův Brod v rámci silniční dopravy a možná preventivní opatření. [Survey of game death in Havlíčkův Brod region in terms of road transport and possible preventative measures.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2008  Rakušan Robert : Přehled vývoje mysliveckého vzdělání v Českých zemích. [Survey development hunting education in Czech country.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Petra Nováková Antošová Hana : Přezimovací obůrky jelení zvěře v Krkonoších. [Overwintering enclosures of deer game in the Krkonoše Mts.] Mys Opk DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2007Vach M. Matějů Zdeněk : Příčiny a důsledky rozšiřování západočeské populace siky japonského (Cervus nippon nippon). [Results and consequences of spread of the sika deer west – Bohemian population (Cervus nippon nippon).] Mys Mam DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2009vedoucí práce Miloslav Vach Zrzavý Martin : Přikrmování jelení a srnčí zvěře siláží - metoda AFS. [Additional feeding of red deer and roe deer game by silage - AFS method.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Nekl Tomáš : Původ, chov a současné uplatnění barvářů. [Pedigree, breeding and currant usage of bloodhounds.] Mys DPDF
ČZU FLD KOLM Bakalářská práce2010vedoucí práce Petra Nováková Škařupa David : Původ, chov a současné uplatnění border teriéra v České republice. [Pedigree, breeding and currant usage of Border terrier in the Czech Republic.] Mys DPDF
123
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348