Detail citace
 
Autor: Sládeček V. a kol.
Název: Biologický rozbor povrchové vody. Komentář k ČSN 83 0532 – část 6: Stanovení saprobního indexu. VÚNM Praha.
Typ publikace: Neveřejná
Rok vydání: 1981
Publikace: Neveřejná
Jazyk citace: Cz
Deponovano: VÚNM Praha
Typ citace: Odborná práce
V bibliotéce: Ichtyologie;
ID: 35804 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 04.05.2020 Zdroj: Hanel L.
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348