Detail citace
 
Autor: Vávra T., Vlachová B., Vorel A. & Zajíček R.
Název: Posouzení  vlivu realizace  akce „Zlepšení plavebních podmínek Labe od Střekova po státní hranici ČR/SRN” na biotop a životní nároky bobra evropského ve výše uvedeném sledovaném úseku řeky Labe.
Typ publikace: Neveřejná
Rok vydání: 2000
Publikace: Neveřejná
Strana: 1 -51. strana
Jazyk citace: Cz
Deponovano: Nadační fond ochrany přírody
Typ citace: Výzkumná zpráva
V bibliotéce: Mammalogie;
Hesla: Vlivy člověka;
ID: 119538 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 04.05.2020 Zdroj: webové stránky A. Vorla
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348