Detail: Regionální akční plán pro střevli potoční (Phoxinus phoxinus) na Vysočině.
 
Autor: Jana Matrková, Petra Doležalová, Josef Havelka, Kateřina Machová & Václav Hlaváč
Název: Regionální akční plán pro střevli potoční (Phoxinus phoxinus) na Vysočině.
Typ publikace: Informační brožura
Rok vydání: 2017
Publikace: Drobné tiskoviny
Strana: 56 stran
Jazyk citace: Cz
Jazyk souhr.: Cz
Vydavatel:
Odkaz na: PDF
Typ citace: Odborná práce
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny; Ichtyologie-limnologie;
Hesla: Druhová ochrana; Ekologie; Péče o krajinu;
Anotace: V tomto dokumentu shrnujeme údaje o rozšíření střevle na Vysočině a o podmínkách v nichž přežívá (s důrazem na kvalitu vody). Pro každou z lokalit pak určujeme hlavní příčiny ohrožení a navrhujeme opatření na zlepšení stavu. Základním cílem je dlouhodobé zachování co největšího počtu životaschopných populací střevle potoční v přírodě Vysočiny. (Zdroj: autoři)
ID: 277156 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 05.02.2020 Zdroj: AOPK
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348