Seznam zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu
  Formulář slouží k výběru prací ze všech zařazených diplomových a disertačních prácí uložených DB pro vybranou fakultu. Na jedno nadstavení filtru je možno vybrat maximálně 1000 citací.
>
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2010Koledová Z. Regulace G1 fáze v myších embryonálních kmenových buňkách v kontextu poškození DNA a sebeobnovy. [G1 Phase Regulation in Mouse Embryonic Stem Cells in the Context of DNA Damage and Self-renewal.] 115 stran. Disertační práce (Ph.D.). UPOL LF ÚB. Školitel Vladimír Divoký Disertační práce (Ph.D.) D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348