Seznam zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu
  Formulář slouží k výběru prací ze všech zařazených diplomových a disertačních prácí uložených DB pro vybranou fakultu. Na jedno nadstavení filtru je možno vybrat maximálně 1000 citací.
>
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 1995Libosvár J. Zatížení potravního řetězce kontaminujícími cizorodými látkami. 33 stran. Diplomová práce. VFU FVHE. Diplomová práce D
 1995Bočková J. Základní ukazatele v chovu pstruha duhového s přihlédnutím k vybraným ekologickým aspektům. 72 stran. Diplomová práce. VFU FVHE. Diplomová práce D
 1995Dvořák K. Veterinární asanace a její specifika v podmínkách ekologie velkoměsta. 107 stran. Diplomová práce. VFU FVHE. Diplomová práce D
 1995Řezníček M. Studium kontaminace složek životního prostředí kadmiem a niklem v okrese Frýdek-Místek. 57 stran. Diplomová práce. VFU FVHE. Diplomová práce D
 1995Polívková S. Sledování základních hematologických hodnot u volně žijících ptáků. 45 stran. Diplomová práce. VFU FVHE. Diplomová práce D
 1995Kruml J. Posouzení vlivů zemědělské činnosti na životní prostředí s využitím komparace programů odpadového hospodářství a návrh koncepce nakládání s odpady ze zemědělské činnosti. 97 stran. Diplomová práce. VFU FVHE. Diplomová práce D
 1995Bořil J. Posouzení úrovně zacházení s hospodářskými zvířaty a se zvířaty v zájmových chovech podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, na okrese Žďár n/Sázavou. 112 stran. Diplomová práce. VFU FVHE. Diplomová práce D
 1995Belza R. Eliminace polychlorovaných bifenylů z potravního řetězce člověka. Zhodnocení činnosti rezortu zemědělství a zdravotnictví v letech 1986 - 1994. 108 stran. Diplomová práce. VFU FVHE. Diplomová práce D
 1995Mátis K. Ekologické aspekty ornitologického zabezpečení letového provozu vojenských letišť. 59 stran. Diplomová práce. VFU FVHE. Diplomová práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348