Seznam zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu
  Formulář slouží k výběru prací ze všech zařazených diplomových a disertačních prácí uložených DB pro vybranou fakultu. Na jedno nadstavení filtru je možno vybrat maximálně 1000 citací.
>
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 1967Tesařová M. Příspěvek k biogeografii Osoblažska. Charakteristika luk a pastvin. stran. Diplomová práce. UPOL FPd. Diplomová práce D
 1999Hajná P. Synantropní vegetace v městské části Povel a Nové Sady v Olomouci. 32 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 1999Letfusová P. Synantropní flóra v městské části Nový Svět v Olomouci. 34 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 1998Hošáková P. Rozšíření vybraných druhů invazivních rostlin v katastru obce Ústí (okr. Přerov). 38 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 1998Mrňková M. Rostliny dlažeb v historickém jádru města Prostějova. 59 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 1999Sixtová V. Mykofloristický výzkum v okolí Jemnice, okres Třebíč. 42 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 1999Bartošová P. Mykofloristický výzkum v okolí České Třebové. 49 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 1998Jílek J. Mykofloristický výzkum okolí Nemile, okr. Šumperk. 46 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 1997Fichna J. Mykofloristický výzkum "Chuchelenského lesa" v okolí Bolatic, okr. Opava. 45 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 1998Válalová D. Floristický výzkum v okolí Slavíčky, okres Třebíč. 53 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 1999Ničová P. Floristický výzkum v okolí obce Paseky. 28 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 1999Černá A. Floristický výzkum v katastru obce Domašov nad Bystřicí. 62 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 1997Vybíralová J. Floristický výzkum okolí Tršic. 69 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 1999Kolmašová J. Floristický výzkum lesa „Chlum u Krčmaně okres Olomouc (severovýchodní část). 32 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 1999Fikarová L. Floristické poměry v katastru Valdic, okres Jičín. 52 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 1998Beníšková M. Floristické poměry ústředního hřbitova v Prostějově. 32 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 1997Mudroňová M. Floristické poměry Ostrej a Tupěj Skaly. 65 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 1998Boušová H. Dendrologický průzkum zámeckého parku v Heřmanově Městci. 74 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 1998Schlattauerová M. Biologie a rozšíření kotvice plovoucí na Moravě. 43 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 2002Můnster P. Stimulace klíčeni vybraných druhů rostlin. (Picea abies, Pinus mugo) 60 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 2001Mlčáková 0. Rostliny na dlažbách vybraných lokalit v historické části Brna. 50 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 2000Oščádalová M. Mokřadní rostliny a jejich schopnost přizpůsobení změněným podmínkám stanoviště. 47 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 2000Michnová J. Jedovaté rostliny v okolí Velkých Pavlovic. 73 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 2010Šlézarová Ž. Návrh přírodovědné naučné stezky v okolí národní přírodní památky "Rešovské vodopády" a jejího využití ve výuce ekologického přírodopisu. [A project of nature trail at "Rešovské vodopády" national natural monument and its potential for naturals science and ecology education.] 125 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Vlastimil Tlusták Diplomová práce D
 2010Divecká P. Floristický výzkum území v povodí Kobylího potoka. [Floristic research of the area "Kobylí potok".] 67 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Vlastimil Tlusták Diplomová práce D
 2010Cieslarová P. Floristický výzkum povodí Kostkovského potoka (návsí, slezské beskydy). [Floristic research of the area "Kostkovský potok" (návsí village, Slezské beskydy mountains).] 64 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Vlastimil Tlusták Diplomová práce D
 2010Janíková V. Floristický výzkum lokality Bažantnice u Bystřice pod Hostýnem. [Floristic research of the locality Bažantnice near Bystřice pod Hostýnem town.] 115 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Vlastimil Tlusták Diplomová práce D
 2010Hladká M. Krásivková flóra vybraných rašelinišť Jeseníků. [Desmid flora of some peat bogs in the Jeseníky mountains.] 84 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Jana Štěpánková Diplomová práce D
 2010Dvořáková V. Krásivková flóra vybraných rašelinišť Jizerských hor. [Desmid flora of some peat bogs in the Jizerské hory mountains.] 74 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Jana Štěpánková Diplomová práce D
 2010Hertlová P. Krásivková flóra na rašeliništi Malá jizerská louka. [Desmid flora of the Malá jizerská louka peat bog.] 76 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Jana Štěpánková Diplomová práce D
 2010Hnaníčková P. Průzkum řasových společenstev vodního toku Járek s ohledem na jejich využití ve výuce přírodopisu. [Investigation of algal communities of the Járek stream in the white carpathians protected landscape area.] 82 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Jana Štěpánková Diplomová práce D
 2010Horáková M. Didaktické využití městských parků ve výuce na 2. stupni základní školy. [Didactic usage of urban park at secondary school.] 75 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Pavlína Škardová Diplomová práce D
 2010Mikulašková E. Didaktické využití Kroměřížských zahrad na 2.st. základní školy. [Didactic usage of gardens Kroměříž at secondary school.] 79 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Pavlína Škardová Diplomová práce D
 2010Kocurková D. Návrh úpravy školní zahrady a její didaktické využití. [A project of a school garden and its didactic usage.] 98 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Pavlína Škardová Diplomová práce D
 2010Staňková M. Návrh úpravy školní zahrady základní školy Vojkovice a její didaktické využití. [A project of a school garden Vojkovice and its didactic usage.] 185 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Pavlína Škardová Diplomová práce D
 2010Frýdlová L. Didaktické využití Chářovského parku na 2. stupni základní školy. [Didactic usage of "Chářovský park" at secondary school.] 68 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Pavlína Škardová Diplomová práce D
 2010Filipová Z. Současná situace výuky Pěstitelství na 2. stupni základní školy. [Contemporary situation of gardening education at secondary schools.] 119 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Pavlína Škardová Diplomová práce D
 2010Šišmová L. Ptáci - téma pro ekologický přírodopis na základní škole. [Birds - educational topic in the frame of education of biology at primary school.] 96 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Ivo Machar Diplomová práce D
 2010Pekař F. Ledňáček říční (Alcedo atthis) v Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví (ornitologický výzkum a výukový program pro žáky 2. stupně základní školy). [Common Kingfisher (Alcedo atthis) in the Special Protection Area of Litovelske Pomoravi area (ornithological research and education programme for 2. grade pupils of primary school).] 95 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Ivo Machar Diplomová práce D
 2010Nováková V. Ochrana velkých šelem v Beskydech. [Conservation of big carnivores in Beskydy mountains.] 71 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Ivo Machar Diplomová práce D
 2010Barošová P. Aplikace zooterapie v rámci přírodopisu na 2. stupni základní školy. [Application therapy by animals in terms of biology at the basic school.] 75 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Ivo Machar Diplomová práce D
 2010Hilmanová P. Bobr evropský (Castor fiber L.) na Baťově kanálu (stav populace a didaktické využití pro přírodopis na 2. stupni základní školy). [The European beaver (Castor fiber l.) on Bata's water canal (balance of the population and didactic using for natural science at 2nd degree of primary school).] 86 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Ivo Machar Diplomová práce D
 2010Houzarová K. Zoologické zahrady v České republice a ochrana biodiverzity. [Zoological gardens in the Czech Republic and conservation biodiversity.] 63 stran. Bakalářská práce. UPOL FPd KPP. Vedoucí práce Ivo Machar Bakalářská práce D
 1997Bendlová I. Saprobiologický průzkum horního toku Okluky. 83 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 1997Chromková J. Inventarizační průzkum jarních periodických tůní v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. 52 stran. Diplomová práce. UPOL FPd KPP. Diplomová práce D
 1994Wolf P. Drobní zemní savci Litovelského Pomoraví. 134 stran. Diplomová práce. UPOL FPd. Diplomová práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348