The list of new placed quotes
  Formulář obsahuje posledních 500 nově zařazených citací.
12345
 D.enlistmentQuotationDetailPDF
 26.11.2020 Spurný P. (2009): 60 let vysokoškolské výuky rybářství v Brně. – Rybářství 2009(11): 72 -73. D
 26.11.2020 Spurný P. (1997): Vysokoškolské studium rybářství. – Rybářství 1997( 6): 205. D
 26.11.2020 Spurný P. & Baruš V. (2003): Značkování kaprů v Novomlýnské nádrži na řece Dyji. – Rybářství 2003(12): 746 -747. D
 26.11.2020 Spurný P. (1998): Rybářské využití nádrží Nové Mlýny. – Rybářství 1998(11): 522 -523. D
 26.11.2020 Spurný P. (1980): Pět set ryb za hodinu. – Rybářství 1990(11): 263. D
 26.11.2020 Spurný P. (1990): Poznáváme zajímavé ryby světa – „Garrick“ (Lichia amia). – Rybářství 1991(11): 262 -263. D
 26.11.2020 Spurný P. (1979): Lov pstruhů do rámečků. – Rybářství 1979(10): 234. D
 26.11.2020 Spurný P. (2002): Stav rybího společenstva řeky Bečvy se dlouhodobě sleduje. – Rybářství 2002( 9): 517 -518. D
 26.11.2020 Spurný P. (1997): Kormorán velký hrozba evropského rybářství. – Rybářství 1997( 9): 357. D
 26.11.2020 Spurný P. (1990): Katedra rybářství má čtyřicet. – Rybářství 1990( 9): 209. D
 26.11.2020 Spurný P. (1982): Bude úhoř dalším ohroženým rybím druhem? – Rybářství 1982( 9): 204 -205. D
 26.11.2020 Spurný P. (1997): Kormorán velký hrozba evropského rybářství. – Rybářství 1997( 8): 310 -311. D
 26.11.2020 Spurný P. (2000): Predační tlak kormorána velkého na rybí společenstva. – Rybářství 2000( 7): 304 -305. D
 26.11.2020 Spurný P. (2002): Úroveň zajišťování výkonu rybářského práva v České republice. – Rybářství 2002( 6): 316 -317. D
 26.11.2020 Spurný P. (1999): Zachraňme úhoře říčního pro další generace. – Rybářství 1999( 5): 212 -213. D
 26.11.2020 Spurný P. (1991): Novomlýnská hysterie. Sportovní – Rybářství 1990( 4): 13 -14. D
 26.11.2020 Spurný P. (1991): Vzpomínka na velkého rybáře spisovatele a člověka Ing. Zdeňka Šimka. Sportovní – Rybářství 1991( 4): 2. D
 26.11.2020 Spurný P. & Enenkl V. (1991): Revíry Moravského rybářského svazu Svratka – část mimopstruhová. Sportovní – Rybářství 1991( 3): 9 -11. D
 26.11.2020 Spurný P. (1998): Odpověď autora článku „Kormorán velký hrozba evropského rybářství“ na polemiku pana Nekvindy. – Rybářství 1998( 2): 80. D
 24.11.2020 Redakce (2020): Kalendář Přírodovědců. – Přirodovědci.cz 2020(3): 39. D Celé číslo
 24.11.2020 Režňák J. (2020): Barva na přání. Nové barevné odstíny svých oblíbených květin nemusíte složitě šlechtit. – Přirodovědci.cz 2020(3): 38. D Celé číslo
 24.11.2020 Jelen J. (2020): Neznámá pražská botanická zahrada. Zahrady v Troji a Na Slupi mají ještě třetí a neméně zajímavou sestru. – Přirodovědci.cz 2020(3): 37. D Celé číslo
 24.11.2020 Jelen J. (2020): Dny geografie 2020 online. Geografie a virtuální prostředí je spojení, které poskytuje nové perspektivy. – Přirodovědci.cz 2020(3): 36. D Celé číslo
 24.11.2020 Procházková A. (2020): Kvetoucí nádhera tuzemská i exotická. Zahradám - i těm botanickým - dodávají lesku krásné květiny. – Přirodovědci.cz 2020(3): 32 -35. D Celé číslo
 24.11.2020 Redakce (2020): K historii botanických zahrad UK. Vše podstatné o vzniku a vývoji unikátních areálů. – Přirodovědci.cz 2020(3): 31. D Celé číslo
 24.11.2020 Redakce (2020): Hra s alternativami. Jak moc zatěžuje naše myšlení filosofická tradice. – Přirodovědci.cz 2020(3): 31. D Celé číslo
 24.11.2020 Redakce (2020): Svět krystalických glazur. Fakultní geologové mají podíl na zajímavé umělecké výstavě. – Přirodovědci.cz 2020(3): 30. D Celé číslo
 24.11.2020 Redakce (2020): Loděnice v Podolí ožívá. Studentští senátoři a členové fakultních spolků spojili síly při obnově pozoruhodného místa. – Přirodovědci.cz 2020(3): 29. D Celé číslo
 24.11.2020 Mitrenga D. (2020): Neuron podporuje lásku k vědě. Seznamte se s projektem Juniorské vědecké stáže. – Přirodovědci.cz 2020(3): 28. D Celé číslo
 24.11.2020 Andrle M. (2020): Zahrada na křižovatce. – Přirodovědci.cz 2020(3): 26 -27. D Celé číslo
 24.11.2020 Hrouda L. (2020): Vodokapradiny a jiná vodní "havěť". – Přirodovědci.cz 2020(3): 24 -25. D Celé číslo
 24.11.2020 Sedláček O. & Šípek P. (2020): Kdopak to tu bydlí? Unikátní rostlinná sestava přitahuje mnoho (ne)obvyklých živočišných druhů.. – Přirodovědci.cz 2020(3): 22 -23. D Celé číslo
 24.11.2020 Šonka J. & Pavlík R. (2020): Od džungle k experimentům. Masožravé rostliny, podivné orchideje a genetické pokusy. – Přirodovědci.cz 2020(3): 20 -21. D Celé číslo
 24.11.2020 Trubač J. (2020): Fakultní geopark. Oblíbenou geologickou atrakci naleznete i v naší botanické zahradě. – Přirodovědci.cz 2020(3): 18 -19. D Celé číslo
 24.11.2020 Hrouda L. (2020): Rostlinné mimořádnosti. Živoucí fosilie a další pozoruhodnosti evoluční a geografické. – Přirodovědci.cz 2020(3): 16 -17. D Celé číslo
 24.11.2020 Procházka T. (2020): Zázraky sukulentní říše. Sbírka sukulentů v botanické zahradě je nejrozsáhlejší v České repblice. – Přirodovědci.cz 2020(3): 14 -15. D Celé číslo
 24.11.2020 Koubek T. (2020): Co nám prozradí rostliny v zahradě? Pro jednu vědní disciplínu je botanická zahrada ideálním místem. – Přirodovědci.cz 2020(3): 12 -13. D Celé číslo
 24.11.2020 Hrouda L. (2020): Dáma v nejlepších letech. 120 let je pro botanickou zahradu věkem ideální zralosti. – Přirodovědci.cz 2020(3): 8 -11. D Celé číslo
 24.11.2020 Jelen J. (2020): European Geography Olympiad 2020. Místo výpravy do Turecka si letos mladí geografové zasoutěžili on-line. – Přirodovědci.cz 2020(3): 7. D Celé číslo
 24.11.2020 Redakce (2020): Cena pro "ženu ve vědě". Vědkyně z katedry zoologie získala prestižní ocenění. – Přirodovědci.cz 2020(3): 7. D Celé číslo
 24.11.2020 Libusová Lenka (2020): Medaile virům navzdory. Místo v Japonsku soutěžili mladí biologičtí olympionici v Krkonoších. – Přirodovědci.cz 2020(3): 6. D Celé číslo
 24.11.2020 Anonym (2020): Naši paleontologové v Science. České zkameněliny ukrývaly důležité svědectví o původu zubů. – Přirodovědci.cz 2020(3): 4 -5. D Celé číslo
 23.11.2020 Vykusová B. (2010): Rozvoj a inovace environmentálních programů na ZŠ a SŠ. – Bull. VÚRH Vodňany 46(2): 46 -47. D Celé číslo
 23.11.2020 Vykusová B. (2010): XII. ichtyologická konference. – Bull. VÚRH Vodňany 46(1): 65 -66. D Celé číslo
 23.11.2020 (2009): Uveřejněné příspěvky byly předneseny v rámci konference „Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí“ pořádané ve Vodňanech ve dnech 26.–27. srpna 2009 – Bull. VÚRH Vodňany 45(4): 5 - 86. D Celé číslo
 23.11.2020 (2009): Bulletin VÚRH Vodňany - odborný čtvrtletník. Ročník 45, č. 4. Obálka a obsah. [ ] – Bull. VÚRH Vodňany 45(4): 1 -4, obálka a obsah. D Celé číslo
 23.11.2020 Redakce (2009): Pokyny pro autory. – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 117 -119. D Celé číslo
 23.11.2020 Redakce (2009): Organizace a provedení odborných rybářských seminářů. – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 116. D Celé číslo
 23.11.2020 Vykusová B. (2009): 2. Letní rybářská škola ve VÚRH JU Vodňany. [Second summer school in RIFCH USB Vodňany.] – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 114 -115. D Celé číslo
 23.11.2020 Holzer M. (2009): Ochrana raků v rámci ČSOP. [Conservation of crayfish made by Czech Union for Nature Conservation.] – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 112 -113. D Celé číslo
 23.11.2020 Fischer D. & Vlach P. (2009): Vliv rybářského hospodaření na populace našich raků. [Influence of fishery management on the crayfish populations in the Czech Republic.] – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 110 -111. D Celé číslo
 23.11.2020 Svobodová J., Douda K.& Vlach P. (2009): Souvislost mezi výskytem raků a jakostí vody v České republice. [Connection between crayfish occurrence and water quality in the Czech Republic.] – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 100 -109. D Celé číslo
 23.11.2020 Štambergová M. & Kučera Z. (2009): Celoplošné mapování a monitoring populací raků v ČR. [Full-area mapping and monitoring of crayfish populations in the Czech Republic.] – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 91 -99. D Celé číslo
 23.11.2020 Reynolds J. D. (2009): Metody monitoringu výskytu a odchytu sladkovodních raků. [Monitoring and capture methods for freshwater crayfish stocks.] – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 82 -90. D Celé číslo
 23.11.2020 Policar T., Kozák P., Kouba A. & Buřič M. (2009): Základní aspekty produkce raka říčního v Evropě. [Basic aspects of hatchery stock production in noble crayfish (Astacus astacus L.) in the Europe.] – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 66 -81. D Celé číslo
 23.11.2020 Paaver T. & Hurt M. (2009): Chov raků v Estonsku. [Breeding of crayfish in Estonia.] – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 58 -65. D Celé číslo
 23.11.2020 Kozubíková E. & Petrusek A. (2009): Račí mor – přehled dosavadních poznatků o závažném onemocnění raků a zhodnocení situace v České republice. [Crayfish plague – review of present knowledge on serious disease of crayfish and evaluation of the situation in the Czech Republic.] – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 34 -57. D Celé číslo
 23.11.2020 (2009): Bulletin VÚRH Vodňany - odborný čtvrtletník. Ročník 45, č. 2-3. Obálka a obsah. [ ] – Bull. VÚRH Vodňany 45(2-3): 1 -4, obálka a obsah. D Celé číslo
 23.11.2020 (2009): Bulletin VÚRH Vodňany - odborný čtvrtletník. Ročník 45, č. 1. Obálka a obsah. – Bull. VÚRH Vodňany 45(1): 1 -2, obálka a obsah. D Celé číslo
 23.11.2020 Piačková V., Pokorová D., Reschová S. & Veselý T. (2008): KHV – přehled publikovaných výsledků výzkumu. [KHV – The review of published results of research.] – Bull. VÚRH Vodňany 44(4): 90 -94. D Celé číslo
 23.11.2020 (2008): Bulletin VÚRH Vodňany - odborný čtvrtletník. Ročník 44, č. 4. Obálka a obsah. – Bull. VÚRH Vodňany 44(4): 1 -2, obálka a obsah. D Celé číslo
 23.11.2020 (2008): Bulletin VÚRH Vodňany - odborný čtvrtletník. Ročník 44, č. 3. Obálka a obsah. – Bull. VÚRH Vodňany 44(3): 1 -2, obálka a obsah. D Celé číslo
 23.11.2020 (2008): Bulletin VÚRH Vodňany - odborný čtvrtletník. Ročník 44, č. 2. Obálka a obsah. – Bull. VÚRH Vodňany 44(2): 1 -2, obálka a obsah. D Celé číslo
 23.11.2020 (2008): Bulletin VÚRH Vodňany - odborný čtvrtletník. Ročník 44, č. 1. Obálka a obsah. – Bull. VÚRH Vodňany 44(1): 1 -2, obálka a obsah. D Celé číslo
 23.11.2020 (2007): Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí. XIII. Národní konference, Vodňany 18. - 20. 6. 2007. Přednášky zveřejněny: Bulletin VÚRH Vodňany, 2007: 43(3), 1-166. strana [Toxicity and Biodegradability of Matters Important in Water Management.] – In: Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí. XIII. Národní konf., Vodňany 2007, D PDF
 23.11.2020 (2007): Ochrana zdraví ryb Vodňany, 4.5.2007, národní konference pořádaná v rámci XXVII. Vodňanských rybářských dnů. Přednášky zveřejněny: Bulletin VÚRH Vodňany, 2007: 43(2), 1-44. strana – In: Ochrana zdraví ryb. Národní konf., Vodňany 4.5.2007, D PDF
 22.11.2020 Trnka A. (2020): Stock M. 2019: The Flying Zoo: Birds, Parasites, and the World They Share. University of Alberta Press, 260 str. ISBN 978-1-77212-374-6 – Sylvia 56: 123 -126. D PDF
 22.11.2020 Paclík M. (2020): Mikusiński G., Roberge J.-M. & Fuller R. J. (eds) 2018: Ecology and Conservation of Forest Birds. Cambridge University Press, New York, 552 str. ISBN 978-1-107-42072-4 – Sylvia 56: 121 -123. D PDF
 22.11.2020 Procházka P. (2020): Jones D. 2018: The Birds at My Table: Why We Feed Wild Birds and Why It Matters. Cornell University Press, Ithaca, 328 str. ISBN 978-1501710780 – Sylvia 56: 117 -120. D PDF
 22.11.2020 Kauzál O. (2020): Jenni L. & Winkler R. 2020: Moult and Ageing of European Passerines. Second Edition. Helm, London, 322 str. ISBN 978-1-4729-4151-0 – Sylvia 56: 115 -117. D PDF
 22.11.2020 Procházka P. (ed.) (2020): Z literatury. [Book reviews.] – Sylvia 56: 115. D PDF
 22.11.2020 Vavřík M., Šírek J. & FK ČSO (2020): Zpráva Faunistické komise ČSO za rok 2019. [Rare birds in the Czech Republic in 2019.] – Sylvia 56: 93 -114. D PDF
 22.11.2020 Vavřík M., Šírek J. & FK ČSO (2020): Zpráva Faunistické komise ČSO za rok 2018. [Rare birds in the Czech Republic in 2018.] – Sylvia 56: 73 -91. D PDF
 22.11.2020 Redakce (2020): Restoring bird populations – British Ornithologists’ Union annual conference, 30 March – 2 April 2021, on Zoom. – Sylvia 56: 72. D
 22.11.2020 Praus L. (2020): Hnízdní ekologie chocholouše obecného (Galerida cristata) v České republice. [Breeding ecology of the Crested Lark (Galerida cristata) in the Czech Republic.] – Sylvia 56: 49 -71. D PDF
 22.11.2020 Rubáčová L., Čech P., Melišková M. & Balážová M. (2020): The length of breeding season in two populations of the Common Kingfisher (Alcedo atthis). [Délka hnízdní sezóny u dvou populací ledňáčka říčního (Alcedo atthis).] – Sylvia 56: 39 -48. D PDF
 22.11.2020 Redakce (2020): The European Breeding Bird Atlas 2 now available! – Sylvia 56: 38. D
 22.11.2020 Procházka P., Hanzlíková M., Valeš Z. & Klvaňa P. (2020): Meziroční přežívání samců slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) na výsypce Pokrok u Duchcova. [Inter-annual survival of male White-spotted Bluethroats (Luscinia svecica cyanecula) on the Pokrok spoil bank at Duchcov, north-western Czech Republic.] – Sylvia 56: 25 -37. D PDF
 22.11.2020 Redakce (2020): Marcin Antczak Award for an outstanding ornithological paper. – Sylvia 56: 24. D
 22.11.2020 Hološková A. & Reif J. (2020): Vplyv zmien v potravnej ponuke bezstavovcov ako jeden z mechanizmov dopadu intenzifikácie poľnohospodárstva na vtáčie populácie. [Changes in invertebrate food supply as one of the mechanisms of agricultural intensification impacts on farmland bird populations.] – Sylvia 56: 3 -23. D PDF
 22.11.2020 Paclík M. (2020): Obměna redakční rady. – Sylvia 56: 2. D
 22.11.2020 Paclík M. (2020): Editorial. – Sylvia 56: 1. D PDF
 22.11.2020 (2020): Sylvia. Časopis České společnosti ornitologické č. 56/2020. [Sylvia. Journal of the Czech Society for Ornithology No 56/2020.] – Sylvia 56: 1 -132. D Celé číslo
 21.11.2020 Mráz J. (2012): Stravitelnost krmiv pro ryby - literární přehled. [Digestibility of feedstuffs for fish (a review).] – Bull. VÚRH Vodňany 48(4): 57 -69. D Celé číslo
 21.11.2020 Hlaváč D., Adámek Z., Hartman P. & Másílko J. (2012): Vliv přikrmování na vývoj kvality vody v kaprových rybnících (přehled). [The effect of supplementary feeding in carp ponds upon discharged water quality (a review).] – Bull. VÚRH Vodňany 48(4): 31 -56. D Celé číslo
 21.11.2020 Zajíc T., Mráz J., Kocour M. & Picková J. (2012): Porovnání zastoupení mastných kyselin v bílé svalovině užitkových hybridů Ropšínského kapra. [White muscle fatty acid composition of different crossbreds of Ropsha scaly carp.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(4): 21 -30. D Celé číslo
 21.11.2020 Sehonová P., Kodeš V., Leontovyčová D. & Svobodová Z. (2012): Zhodnocení výskytu reziduí pesticidů v povrchových vodách České republiky. [Assessment of pesticide residues in surface waters in the Czech Republic.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(4): 5 -19. D Celé číslo
 21.11.2020 (2012): Bulletin VÚRH Vodňany. Ročník 48/4/2012, říjen–prosinec. Obálka a obsah. [Bulletin VÚRH Vodňany. Volume 48/4/2020, October–December. Cover and contents.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(4): 1 -3, obálka a obsah. D Celé číslo
 21.11.2020 Buřič M. (2012): Nově zjištěný způsob reprodukce u desetinožců: fakultativní partenogeneze u invazního raka pruhovaného (Orconectes limosus). [Successful crayfish invader is capable of facultative parthenogenesis: a novel reproductive mode in decapod crustaceans.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(3): 49 -55. D Celé číslo
 21.11.2020 Štys D., Urban J., Náhlík T., Vaněk J. & Císař P. (2012): Technické a teoretické aspekty mikroskopie živé buňky. [Technical and theoretical aspects of live cell microscopy.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(3): 27 -47. D Celé číslo
 21.11.2020 Podhorec P., Socha M., Sokolowska-Mikolajczyk M., Policar T., Švinger V. W., Drozd B. & Kouřil J. (2012): Dopaminní kontrola sekrece LH u lína obecného (Tinca tinca L.). [Dopamine control of LH release in tench (Tinca tinca L.).] – Bull. VÚRH Vodňany 48(3): 17 -25. D Celé číslo
 21.11.2020 Kubec J., H. Niksirat, A. Kouba & P. Kozák (2012): Elektrostimulace spermiace u raka signálního (Pacifastacus leniusculus). [The electrostimulation of spermiation in signal crayfish (Pacifastacus leniusculus).] – Bull. VÚRH Vodňany 48(3): 5 -15. D Celé číslo
 21.11.2020 (2012): Bulletin VÚRH Vodňany. Ročník 48/3/2012, cervenec–zárí. Obálka a obsah. [Bulletin VÚRH Vodňany. Volume 48/3/2020, July–September. Cover and contents.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(3): 1 -3, obálka a obsah. D Celé číslo
 21.11.2020 Redakce (2012): Pokyny pro autory – Bull. VÚRH Vodňany 48(2): 45 -48. D Celé číslo
 21.11.2020 Richterová Z. & Svobodová Z. (2012): Vliv pyretroidů na vodní organismy. [Pyrethroids Influence on Aquatic Organisms.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(2): 35 -44. D Celé číslo
 21.11.2020 Švinger V. W., Bondarenko V., Kallert D. M. & Policar T. (2012): Vliv dvou metod hypofyzace na kvalitu jiker u štiky obecné (Esox lucius) ? Influence of two ways of pituitary administration on egg quality in northern pike (Esox lucius). [ Influence of two ways of pituitary administration on egg quality in northern pike (Esox lucius).] – Bull. VÚRH Vodňany 48(2): 21 -33. D Celé číslo
 21.11.2020 Štys D., Náhlík T., Romanova K., Zhyrova A. & Císař P. (2012): Nerovnoměrnosti buněčného cyklu sledované pomocí objektivně změřených proměnných obrazů a teoretická východiska konstrukce těchto proměnných. [Irregularities of the cell cycle observed using objectively measured variables of the image and theoretical substance of construction of these variables.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(2): 13 -19. D Celé číslo
 21.11.2020 Křišťan J., Stejskal V., Blecha M. & Policar T. (2012): Optimalizace jednorázové aplikace lidského choriogonadotropinu (HCG) u řízené reprodukce candáta obecného (Sander lucioperca L.) . [Optimization of single injection of human chorionic gonadotropin (HCG) for artificial reproduction in pikeperch (Sander lucioperca L.).] – Bull. VÚRH Vodňany 48(2): 5 -11. D Celé číslo
 21.11.2020 (2012): Bulletin VÚRH Vodňany. Ročník 48/2/2012, duben-červen. Obálka a obsah. [Bulletin VÚRH Vodňany. Volume 48/2/2020, April–June. Cover and contents.] – Bull. VÚRH Vodňany 48(2): 1 -3, obálka a obsah. D Celé číslo
 21.11.2020 Redakce (2012): Pokyny pro autory – Bull. VÚRH Vodňany 48(1): 63 -66. D Celé číslo
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348