Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
1234567
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2020Špániková Š. & Divíšek J. Jehla v kupce sena aneb jak fungují distribuční modely v praxi. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 192 -193. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Čamlík G. & Janoška Z. Mapování ptáků z lodi na jižní Moravě. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 40 -41. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Duľa M., Váňa M., Dekař P., Bojda M. & Kutal M. Recentní záznamy kočky divoké (Felis silvestris) na česko-slovenském pomezí. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 51 -52. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Pižl V. Společenstva žížal (Annelida, Lumbricidae) ve vinicích a jabloňových sadech – co ukázal výzkum opakovaný po osmi letech? – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 158 -159. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Horák K. & Sychra J. Srovnání rozšíření a biotopových preferencí kavky obecné (Corvus monedula) v Jihomoravském kraji po dvou dekádách. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 73 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2018Bartošová D. Vlci v Beskydech a Bílých Karpatech. – Veronica 32(3): 12 -15. Časopis D Abstrakt
 2016Klvaňová A. a kol. Kam za ptáky v České republice. 263 stran. Grada Publishing; ČSO. ISBN 978-80-247-5778-0 Příručka D Obsah
 2015Moravec J. & Šmíd J. České zmije stojí za pozornost. [Czech Common Adders Claim Our Attention.] – Živa 63(2): 85 -86. Časopis D PDF
 2015Šantrůčková H., Malý S. & Cienciala E. Povodně a sucho – krajina jako základ řešení 2. Organická hmota a vodní retenční kapacita půd. [Floods and Drought – the Landscape as the Basis for a Solution 2. Organic Matter and Water Retention Capacity of Soils.] – Živa 63(2): 69 -72. Časopis D Abstrakt
 2015Just P. Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa. [Remarkable Courtship Behaviour in the Representatives of the Genus Alopecosa.] – Živa 63(2): 75 -77. Časopis D Abstrakt
 2014Pavlík T. Antické mýty jinak III. Plazi, obojživelníci a ryby. [Greek and Roman Myths from a New Perspective III. Reptiles, Amphibians and Fishes.] – Živa 62(3): 141. Časopis D PDF
 2014Čamlík G. Co trápí Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví. – Ptačí svět 21(4): 16. Časopis D Celé číslo
 2014Brinke T. Kde uvidíte to nejlepší z české přírody. – Ptačí svět 21(4): 21 -24. Časopis D Celé číslo
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Čížková P., Lencová K. & Hubený P. Nové lokality sklenobýlu bezlistého v Krkonoších – dárek k 50. výročí existence KRNAP? [New Localities of Ghost Orchid in the Krkonoše Mountains.] – Živa 62(3): 106 -108. Časopis D PDF
 2014Čihák K. Proč "speciál" Ptačího světa? – Ptačí svět 21(4): 3. Časopis D Celé číslo
 2014Redakce Ptačí oblasti objektivem. – Ptačí svět 21(4): 6 -7. Časopis D Celé číslo
 2014Kabátová K., Vít P. & Suda J. Species boundaries and hybridization in central-European Nymphaea species inferred from genome size and morphometric data. [Diagnostické znaky a mezidruhová hybridizace středoevropských leknínů, zjištěné na základě cytometrických a morfometrických analýz.] – Preslia 86(2): 131 -154. Časopis D Open Access PDF
 2014Čížek L., Pokluda P. (†), Kubáň V., Hauck D. & Elek Z. Střevlík uherský – jeho biologie, početnost, ochrana a péče o lokality. [Carabus hungaricus – Its Biology, Abundance, Protection and Site Management.] – Živa 62(5): 222 -225. Časopis D PDF
 2014Roleček J., Čornej I. I. & Tokarjuk A. I. Understanding the extreme species richness of semi-dry grasslands in east-central Europe: a comparative approach. [Srovnávací analýza mimořádně druhově bohatých širokolistých suchých trávníků východní části střední Evropy.] – Preslia 86(1): 13 -34. Časopis D Open Access PDF
 2014Horsák M., Bojková J., Zhai M., Omelková M., Křoupalová V., Syrovátka V., Schenková J. & Hubáčková L. Vodní hmyz a další pozoruhodná fauna západokarpatských slatinišť. [Aquatic Insects and the other Spectacular Fauna of the Western Carpathian Fens.] – Živa 62(5): 219 -221. Časopis D PDF
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2013Valeš Z. Další rekordní rok pro RAS. – Kroužkovatel 15: 4 -5. Časopis D Celé číslo
 2013Ambros M., Dudich A., Stollmann A. Expanzia ryšavky tmavopásej (Apodemus agrarius) na juhozápadnom Slovensku: odkiaľ a kam? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 22 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Hadrava J., Jablonski D., Janšta P., Linn C., Urbánková H. Fylogeografie kudlanky nábožné (Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)) v rámci Evropy. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 72 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Šípek P. & Janšta P. Hmyzí druhy na postupu. Příběhy živočichů, kteří se úspěšně zabydlují v naší přírodě. – Přirodovědci.cz 2013(1): 22 -23. Časopis D PDF
 2013Moutelíková J., Horsák M. Holocenní sukcese měkkýšů na bělokarpatských slatiništích. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 154 -155. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Moravec J. Místa pro přírodu. Malý průvodce po záchráněných lokalitách. 2. upravené vydání. 23 stran. ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. ISBN 978-80-86770-44-4 Informační brožura D PDF
 2013Koudelka O. Nejde jen o příběh parohatých bodů... Na návštěvě v naší největší primární oboře. – Myslivost 2013( 9): 75 -77. Časopis D PDF
 2013Mahelka V. O původu a hybridizaci polyploidních pýrů – na stopě netušených předků. [The Origins and Hybridization of Polyploid Wheatgrasses.] – Živa 61(4): 149 -153. Časopis D PDF
 2013Moravec J. Orchidejová louka Kolo. – Naše příroda 2013( 3): Časopis D PDF
 2013Zavadil V., Merta L., Sychra J. Škeblovky (Crustacea: Spinicaudata) a hrašníci (Crustacea: Laevicaudata) na území České republiky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 253 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Mikšík M. Zaměnitelné houby: Muchomůrka zelená, příbuzné druhy a možnosti záměny. – Naše příroda 2013( 5): Časopis D PDF
 2012Valeš Z. Další rok projektu RAS. – Zpr. RAS 4: 1 -6. Internetový časopis D PDF
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2012Janoška M. Zimní Bílé karpaty. – Naše příroda 2012( 1): Časopis D PDF
 2011Konvička O. & Sekerka L. Cassida canaliculata Laicharting, 1781 - málo známý druh štítonoše. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 107 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Korbelová J., Vorel A., Kadlecová H., Hamšíková L., Válková L. & Maloň J. Kdy chodí bobři do práce? ... aneb změny v jejich aktivitě v průběhu roku. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 109 -110. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Beran L. Kružník Rossmaesslerův a mokřady – z červené knihy našich měkkýšů. – Živa 59(3): 130 -131. Časopis D PDF
 2011Vrabec V. Meloe decorus (Coleoptera: Meloidae) - návrat nebo expanze? – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 252 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Šlancarová J., Beneš J., Kristýnek M., Kepka P. & Konvička M. Motýli ve stepních rezervacích "heterogenní" krajiny jižní Moravy. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 220 -221. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Šumpich J. Motýli význačných biotopů Národního parku Podyjí/Thayatal. 10 stran. Sprava NP Podyjí. Skládačka D PDF
 2011Horsák M. Na velikosti záleží - trpasličí plži na otevřených slatiništích. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 91 -92. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Šifrová H., Moravec J., Jandzík D. & Gvoždík V. Rozšíření dvou druhů slepýšů (Anguis fragilis, A. colchica) na území ČR a SR podle genetických dat. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 218 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Jurásek M. Semenné sady jilmu v ČR a zkušenosti s jilmem u státního podniku Lesy ČR. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 29 -32. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Horníček J. Srovnání základních populačních parametrů populace bobra evropského (Castor fiber) v EVL Soutok-Podluží v letech 2008 a 2010. [The Eurasian beaver (Castor fiber) population paramaters comparison in EIH Soutok-Podluží between the years 2008 and 2010.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Jana Korbelová, konzultant Aleš Vorel VŠKP D PDF
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kořínek G. VI. ročník poháru Gustava Kořínka. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/3: 13. Časopis D PDF
 2011Červinka J., Padyšáková E., Poláková S. & Šálek M. Využívání biokoridorů savčími predátory ve fragmentované krajině. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 47 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kaděra M. Vzácní brouci staletých jilmů jižní Moravy. – Naše příroda 2011( 3): Časopis D PDF
 2011Šarman J. XXIV. ročník Memoriálu Mileny Štěrbové. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2011/1: 13. Časopis D PDF
 2011Čepelka L., Heroldová M., Purchart L. & Suchomel J. Závislost populační dynamiky myšice lesní (Apodemus flavicollis) a norníka rudého (Myodes glareolus) na úrodě žaludů na jižní Moravě. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 44 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kment P. Blánatka lipová – podivuhodný přírůstek v naší fauně ploštic. – Živa 58(1): 30 -31. Časopis D PDF
 2010Miklín J., Čížek L. & Kmet J. Dramatický úbytek stanovišť chráněných brouků v luzích jihu Moravy. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 151 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Doucha B. Field Trial. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/1: 6 -7. Časopis D
 2010Gahura V. Historie hnízdění kolihy velké (Numenius arquata) na jižní Moravě. [The history of the breeding of the Eurasian Curlew (Numenius arquata) in South Moravia.] – Crex 30: 108 -126. Časopis D Abstrakt
 2010Jongepierová I., Konvička O., Fajmon K. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá. [To the 30th Anniversary of the Bílé Karpaty/White Carpathians Protected Landscape Area.] – Ochrana přírody 65(2): 2 -7. Časopis D PDF
 2010Slámová I., Spitzer L., Konvička M. Kde u nás přežívá okáč kluběnkový? Význam stanovištní mozaiky pro ustupujícího motýla – Živa 58(1): 32 -34. Časopis D PDF
 2010Kaděra M. Kosatec sibiřský v jihomoravském luhu. – Naše příroda 2010( 5): Časopis D PDF
 2010Beneš J., Kepka P. & Konvička M. Mapování denních motýlů České republiky - stav v roce 2009. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 34 -35. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Pechanec V. & Jongepier J.W. Metodika zpracování nálezových dat za podpory GIS na příkladu Bílých Karpat. [Methods of processing species occurrence records supported by GIS on the example of the White Carpathian Mts.] – Příroda, Praha 27: 145 -154. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2010Greplová M. Myslivecké hospodaření s husami ve vybraných honitbách jižní Moravy. [Hunting management .........] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Vladimír Hanzal VŠKP D
 2010Machač O. Nález pavouka Comaroma simoni Bertkau, 1889 v Bílých Karpatech (Česká republika). [Record of spider Comaroma simoni Bertkau, 1889 in White Carpathian Mountains (Czech Republic).] – Acta Carpathica Occidentalis 1: 101. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Konvička O. Nálezy druhu Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) (Coleoptera: Scarabaeidae) v Bílých Karpatech (Česká republika). [Records of Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777) (Coleoptera: Scarabaeidae) in White Carpathian Mountains (Czech Republic).] – Acta Carpathica Occidentalis 1: 100. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Fišer B., Kostečka P. & Klápště J. Národní programy Ministerstva životního prostředí pro ochranu přírody a krajiny v roce 2009. [National Subvention Programmes/Subsidiary Schemes of the Ministry of the Environment of the Czech Republic in Nature Conservation and Landscape Protection in 2009.] – Ochrana přírody 65(2): 8 -11. Časopis D PDF
 2010Bezděčka P. Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v chráněné krajinné oblasti Český les. – Český les - Příroda a historie 7-8: 40 -42. Časopis D Celé číslo
 2010Anděra M. Plch lesní, návštěvník z Karpat. – Naše příroda 2010( 5): Časopis D PDF
 2010Kasina J. Radějovské vášně. – Myslivost 2010( 4): 40 -43. Časopis D PDF
 2010Balvín O., Vlk R. & Marhoul P. Rychlá expanze bezkřídlé kobylky. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 27 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Straka M. Sledování vážek malé tůně na Jižní Moravě pomocí sběru exuvií. [Emergence patterns of dragonflies from a smáli pool in South Moravia (Czech Republic).] – In: Aleš Dolný (ed.), Vážky 2010. Sb. ref., 72 -79. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Horal D., Riedl V. et al. Soutok – nová CHKO na jižní Moravě? [The Soutok – A New Protected Landscape Area in South Moravia?] – Ochrana přírody 65(3): 7 -11. Časopis D PDF
 2010Dvořáková J. & Horsák M. Společenstva plžů a rostlin lučních stanovišť: analýza vzájemných vztahů a vlivu vybraných faktorů prostředí. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 62 -63. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Kolektiv pracovníků AOPK ČR Správní řízení ve věci zásahu do přirozeného vývoje vzácných dravců na jižní Moravě, informace o jeho průběhu. – Ochrana přírody 65(6): 32. Časopis D PDF
 2010Schlaghamerský J. The small annelids (Annelida: Enchytraeidae, Rhyacodrilinae, Aeolosomatidae) in soils of three forests in the White Carpathians (Czech Republic). In: Proceedings of the 10th Central European Workshop on Soil Zoology held in České Budějovice. – Acta Soc. Zool. Bohemicae 74(1-4): 103 -115. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Jaskula F. Úvodník. – Beskydy - zpravodaj CHKO 2010(2): 1. Časopis D Celé číslo
 2010Bojda M. Výsledky mapování velkých šelem v Javorníkách v letech 2005 - 2009 (CHKO Beskydy, CHKO Kysuce). – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 40 -41. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010  Využití přirozené obnovy lesa na LS Luhačovice – Lesu zdar 2010(11): 3 -4. Časopis D Celé číslo
 2010Čamlík G., Gahura V., Šimeček K. & Zaňát J. Významná hnízdní koncentrace čejek chocholatých (Vanellus vanellus) a vodoušů rudonohých (Tringa totanus), hnízdění tenkozobce opačného (Recurvirostra avosetta) a pozorování dalších bahňáků v PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví v roce 2009. [The important concentration of the breeding Northern Lapwings (Vanellus vanellus) and Common Redshanks (Tringa totanus), the breeding of the Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) and records of other Waders in SPA Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví in 2009.] – Crex 30: 26 -43. Časopis D Abstrakt
 2010Rop O. Výživová hodnota krajových odrůd jabloní typických pro oblast Bílých Karpat. [Nutrition value of local varieties of apple trees typical of the White Carpathians region.] – Acta Carpathica Occidentalis 1: 69 -73. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Mrlík V. Zimování orlů mořských v regionech jižní Moravy a na Vysočině v letech 2006/07-2009/10. [The wintering of White-tailed Sea Eagles (Haliaeetus albicilla) in regions of South Moravia and Czech-Moravian Highlands in 2006/07-2009/10.] – Crex 30: 66 -75. Časopis D Abstrakt
 2009Horal D. „Invaze“ ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes) na jižní Moravě od podzimu 2008 do jara 2009. [The “influx” of the Nutcracker (Nucifraga caryocatactes) in South Moravia from autumn 2008 until spring 2009.] – Crex 29: 168 -171. Časopis D Abstrakt
 2009Kočí K. Actaea – společnost pro přírodu a krajinu. – Ochrana přírody 64(3): 31. Časopis D PDF
 2009Benedikt S. Amphigonic populations of the weevil species Brachysomus echinatus and Cathormiocerus aristatus (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) in the Western Carpathians. [Amfigonní populace nosatců Brachysomus echinatus a Cathormiocerus aristatus (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) v Západních Karpatech.] – Klapalekiana 45(1-2): 1 -7. Časopis D PDF
 2009Čtrnáctý J. Dopady návštěvnosti v národní přírodní rezervaci Čertoryje. [Assessment of Impacts Caused by Visitors in the Čertoryje National Nature Reserve.] – Ochrana přírody 64(4): 26 -27. Časopis D PDF
 2009Kaděra M. K etologii nočního tesaříka. [On the Ecology of a Nocturnal Longhorn Beetle,] – Živa 57(2): 80 -81. Časopis D PDF
 2009Bajer V. Karpatské přírodní dědictví v Beskydech - zapojte se také! – Beskydy - zpravodaj CHKO 2009(2): 13. Časopis D Celé číslo
 2009Danihelka J. Nálezy a ztráty jihomoravských slanisk – hvězdnice sivá. – Živa 57(3): 107 -109. Časopis D PDF
 2009Jánová E., Heroldová M., Bryja J. Početnost drobných savců v agrocenózách jižní Moravy. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 87 -88. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Boháčová M. Porovnání růstových veličin ořešáku černého na lesní správě Strážnice a lesním závodě Židlochovice. [Comparison of growth quantities of black walnut on the forest district Strážnice and forest enterprise Židlochovice.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
 2009Zeman R. Porovnání růstových veličin tří dřevin (ořešák černý, dub letní, jasan úzkolistý) v dílci 346 D na lesní správě Strážnice. [Comparison of growth quantities of three tree species (black walnut, pedunculate oak, narrow-leaved ash) in the subcompartment 346 D on the forest district Strážnice.] Bakalářská práce. ČZU FLD KHÚL. Vedoucí práce Lubomír Šálek VŠKP D
 2009Poledníková K., Poledník L. & Beran V. Povídání o vydře a norkovi. – Myslivost 2009( 9): 48 -49. Časopis D PDF
 2009Čížek L. Problémy ochrany biodiverzity v lužních lesích. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 50 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Škorpíková V. Ťuhýk šedý (Lanius excubitor). Pták roku 2007 a 2008 na jižní Moravě. [The Great Grey Shrike (Lanius excubitor). A bird of years 2007 and 2008 in South Moravia.] – Crex 29: 8 -16. Časopis D Abstrakt
 2009Šmotek J. Úspěšný VI.ročník Lochoveckého poháru ve Slavičíně. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2009/6: 10. Časopis D
1234567
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348