Citace pro vybrané VCHKÚ
           Vybrané indexy ze všech citací VCHKU:
12345678
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2020Čamlík G. & Janoška Z. Mapování ptáků z lodi na jižní Moravě. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 40 -41. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Skalník Vít & Martínková Natália Predikce rozšíření vlka v ČR. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 177 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Horák K. & Sychra J. Srovnání rozšíření a biotopových preferencí kavky obecné (Corvus monedula) v Jihomoravském kraji po dvou dekádách. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 73 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Martínková N. & Zima J.† Výber stanovišťa a zhlukovanie u zimujúcich netopierov za 41 rokov. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 131 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2018Krása A. Rys v Moravském krasu. – Veronica 32(3): 34 -35. Časopis D Abstrakt
 2016Dřevojan P. & Letz D. R. Laskavec vykrojený (Amaranthus emarginatus) - nový druh květeny České republiky a poznámky k jeho výskytu na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. [Amaranthus emarginatus - a new species to the flora of the Czech Republic and notes on its occurrence in Slovakia, Hungary and Austria.] – Zpr. ČBS 51(2): 189 -209. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstrakt
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2015Šantrůčková H., Malý S. & Cienciala E. Povodně a sucho – krajina jako základ řešení 2. Organická hmota a vodní retenční kapacita půd. [Floods and Drought – the Landscape as the Basis for a Solution 2. Organic Matter and Water Retention Capacity of Soils.] – Živa 63(2): 69 -72. Časopis D Abstrakt
 2015Just P. Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa. [Remarkable Courtship Behaviour in the Representatives of the Genus Alopecosa.] – Živa 63(2): 75 -77. Časopis D Abstrakt
 2014Laštůvka Z. & Laštůvka A. Můrovití – motýlí cestovatelé. [Noctuids (Noctuidae) – Travellers among Moths.] – Živa 62(5): 236 -238. Časopis D PDF
 2014Čížková P., Lencová K. & Hubený P. Nové lokality sklenobýlu bezlistého v Krkonoších – dárek k 50. výročí existence KRNAP? [New Localities of Ghost Orchid in the Krkonoše Mountains.] – Živa 62(3): 106 -108. Časopis D PDF
 2014Otisková V., Koutecký T., Kolář F. & Koutecký P. Occurrence and habitat preferences of diploid and tetraploid cytotypes of Centaurea stoebe in the Czech Republic. [Výskyt obou cytotypů Centaurea stoebe v České republice a jejich stanovištní nároky.] – Preslia 86(1): 67 -80. Časopis D Open Access PDF
 2014Škorpík M. Vybrané příklady z praktických problémů ochrany hmyzu v zemědělské krajině. [Some examples of practical problems in the conservation of insects on agricultural land.] – In: Povodně a sucho, krajina jako základ řešení. Sb. příspěvků ze seminářů Komise pro ŽP AV ČR, 65 -77. strana. Sborník z konference-referáty D
 2014Praus L. Vymizí chocholouš obecný z českých zemí? [Will the Crested Lark Disappear in the Czech Republic?] – Živa 62(2): 83 -85. Časopis D PDF
 2013Levý E. 18. Národní soutěž mysliveckých trubačů. – Myslivost 2013( 7): 72 -73. Časopis D PDF
 2013Feuereisel J. Co lze udělat pro propagaci myslivosti aneb Myslivecká osvěta na Školním lesním podniku Křtiny. – Myslivost 2013( 5): 94 -95. Časopis D PDF
 2013Beneš J., Spitzer L., Kepka P., Konvička M. Co přinesl transektový monitoring denních motýlů v České republice. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 31 -32. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Koudelka O. Devadesátiny Školního lesního podniku Masarykův les. – Myslivost 2013( 5): 92 -93. Časopis D PDF
 2013Ambros M., Dudich A., Stollmann A. Expanzia ryšavky tmavopásej (Apodemus agrarius) na juhozápadnom Slovensku: odkiaľ a kam? – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 22 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Hadrava J., Jablonski D., Janšta P., Linn C., Urbánková H. Fylogeografie kudlanky nábožné (Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)) v rámci Evropy. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 72 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Šípek P. & Janšta P. Hmyzí druhy na postupu. Příběhy živočichů, kteří se úspěšně zabydlují v naší přírodě. – Přirodovědci.cz 2013(1): 22 -23. Časopis D PDF
 2013Mahelka V. O původu a hybridizaci polyploidních pýrů – na stopě netušených předků. [The Origins and Hybridization of Polyploid Wheatgrasses.] – Živa 61(4): 149 -153. Časopis D PDF
 2013Berková H., Pokorný M. & Zukal J. Populační ekologie netopýra velkého v reprodukčním a postreprodukčním období. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 34 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Homolka M., Heroldová M., Kamler J., Zejda J. Potravní chování hrabošů na pasekách v kontextu globálních změn klimatu. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 82 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Nováková L.., Šťastná P. Střevlíci (Carabidae) vápencových lomů v různém stupni sukcese – předběžné výsledky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 161 -162. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Zavadil V., Merta L., Sychra J. Škeblovky (Crustacea: Spinicaudata) a hrašníci (Crustacea: Laevicaudata) na území České republiky. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 253 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Čeřovský J. Švýcarsko jako symbol přírodních a krajinných krás (i jejich ochrany). – Živa 61(4): LXXXIII.-LXXXV. Časopis D PDF
 2013Kvasnica J.M. Velký Hornek: Ostrůvek pokladů na jihu Moravského krasu. – Naše příroda 2013( 2): Časopis D PDF
 2013Mikšík M. Zaměnitelné houby: Muchomůrka zelená, příbuzné druhy a možnosti záměny. – Naše příroda 2013( 5): Časopis D PDF
 2012Křivan V. Jarní přírodou za květinami a bezobratlými. – Krása našeho domova - nová série 12(54) jaro/léto: 12 -14. Časopis D PDF
 2012Patzelt Z. & Šůlová K. (eds.) a kol. Nejkrásnější výlety do chráněných krajinných oblastí ČR. 221 stran. AOPK ČR. ISBN 978-80-87457-40-5 Průvodce D PDF
 2011Korbelová J., Vorel A., Kadlecová H., Hamšíková L., Válková L. & Maloň J. Kdy chodí bobři do práce? ... aneb změny v jejich aktivitě v průběhu roku. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 109 -110. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Beran L. Kružník Rossmaesslerův a mokřady – z červené knihy našich měkkýšů. – Živa 59(3): 130 -131. Časopis D PDF
 2011Duda P. & Levý E. Křtinské vytrubování. – Myslivost 2011( 7): 86. Časopis D
 2011Vrabec V. Meloe decorus (Coleoptera: Meloidae) - návrat nebo expanze? – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 252 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Šlancarová J., Beneš J., Kristýnek M., Kepka P. & Konvička M. Motýli ve stepních rezervacích "heterogenní" krajiny jižní Moravy. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 220 -221. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kamler J. & Homolka M. Needles in faeces: an index of quality of wild ungulate winter diet. – Folia Zool. 60(1): 63 -69. Časopis impaktovaný D Abstrakt
 2011Berková H., Zukal J. & Kovařík M. Netopýři a jeskyně - vliv struktury jeskyní na složení společenstva zimujících netopýrů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 34 -35. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Navrátil P., Krylová A. & Zeman M. Přehled o výskytu jilmu v České republice. – In: Martin Baláš, Vilém Podrázský & Barbora kučerová (eds.), Jilm dřevina roku 2011, Sb. referátů, 11 -15. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2011Horníček J. Srovnání základních populačních parametrů populace bobra evropského (Castor fiber) v EVL Soutok-Podluží v letech 2008 a 2010. [The Eurasian beaver (Castor fiber) population paramaters comparison in EIH Soutok-Podluží between the years 2008 and 2010.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Jana Korbelová, konzultant Aleš Vorel VŠKP D PDF
 2011Homolka M., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L. & Suchomel J. Struktura společenstva drobných savců na pasekách v prostředí hospodářských lesů ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J. & Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 230 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Anonym Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Plzeňský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D PDF
 2011Redakce IZ Tis červený – vzácný a nebezpečný. – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D
 2011Červinka J., Padyšáková E., Poláková S. & Šálek M. Využívání biokoridorů savčími predátory ve fragmentované krajině. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 47 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Kaděra M. Vzácní brouci staletých jilmů jižní Moravy. – Naše příroda 2011( 3): Časopis D PDF
 2011Redakce IZ Zajímavosti z říše rostlin: Víte, jak velký je největší strom v ČR, nebo kde roste nejstarší strom na světě? – IZ LČR - Středočeský kraj 2011-10-25: 1. Internetový časopis D
 2011Hrudová E., Tóth P., Seidenglanz M., Kolařík P., Poslušná J. & Rotrekl J. Zastoupení jednotlivých druhů blýskáčků z rodu Meligethes na vybraných lokalitách v ČR. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 92 -93. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Čepelka L., Heroldová M., Purchart L. & Suchomel J. Závislost populační dynamiky myšice lesní (Apodemus flavicollis) a norníka rudého (Myodes glareolus) na úrodě žaludů na jižní Moravě. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 44 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Navrátilová S. Zhodnocení současného stavu protierozních opatření na zemědělské půdě v katastrálním území Blansko. [Assess the current state of erosion control measures on agricultural land in the cadastral Blansko.] Diplomová práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Miloslav Janeček VŠKP D PDF
 2010Kment P. Blánatka lipová – podivuhodný přírůstek v naší fauně ploštic. – Živa 58(1): 30 -31. Časopis D PDF
 2010Miklín J., Čížek L. & Kmet J. Dramatický úbytek stanovišť chráněných brouků v luzích jihu Moravy. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 151 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Doucha B. Field Trial. – Myslivost - příloha Lovecký pes 2010/1: 6 -7. Časopis D
 2010Bezděčka P. & Bezděčková K. Formica pressilabris v České republice. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 36 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Gahura V. Historie hnízdění kolihy velké (Numenius arquata) na jižní Moravě. [The history of the breeding of the Eurasian Curlew (Numenius arquata) in South Moravia.] – Crex 30: 108 -126. Časopis D Abstrakt
 2010Slámová I., Spitzer L., Konvička M. Kde u nás přežívá okáč kluběnkový? Význam stanovištní mozaiky pro ustupujícího motýla – Živa 58(1): 32 -34. Časopis D PDF
 2010Kaděra M. Kosatec sibiřský v jihomoravském luhu. – Naše příroda 2010( 5): Časopis D PDF
 2010Zajíček P. Krystalová chodba, skrytý klenot Punkevních jeskyní. – Ochrana přírody 65(5): 35. Časopis D PDF
 2010Greplová M. Myslivecké hospodaření s husami ve vybraných honitbách jižní Moravy. [Hunting management .........] Bakalářská práce. ČZU FLD KOLM. Vedoucí práce Vladimír Hanzal VŠKP D
 2010Miko L. & Štursa J. a kol. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v České republice. 2 vydání [National Parks of the CR Nationalparks der Tschechischen Republik.] 71 stran. MŽP ČR. ISBN 978-80-7212-543-2 Monografie D PDF
 2010Balvín O., Vlk R. & Marhoul P. Rychlá expanze bezkřídlé kobylky. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 27 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Straka M. Sledování vážek malé tůně na Jižní Moravě pomocí sběru exuvií. [Emergence patterns of dragonflies from a smáli pool in South Moravia (Czech Republic).] – In: Aleš Dolný (ed.), Vážky 2010. Sb. ref., 72 -79. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Horal D., Riedl V. et al. Soutok – nová CHKO na jižní Moravě? [The Soutok – A New Protected Landscape Area in South Moravia?] – Ochrana přírody 65(3): 7 -11. Časopis D PDF
 2010Kolektiv pracovníků AOPK ČR Správní řízení ve věci zásahu do přirozeného vývoje vzácných dravců na jižní Moravě, informace o jeho průběhu. – Ochrana přírody 65(6): 32. Časopis D PDF
 2010Dostálová T. Vánoční čas ozdobilo pasování nové knihy. – Myslivost 2010( 1): 45. Časopis D
 2010Bogusch P., Niedobová J. & Hula V. Výsledky průzkumu žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera) na lokalitách Macošská a Vilémovická stráň v CHKO Moravský kras. [Results of the faunistic survey of the Aculeata (Hymenoptera) of Macošská and Vilémovická stráň slope in the Moravian Karst PLA (Czech Republic).] – Klapalekiana 46(3-4): 149 -168. Časopis D PDF
 2010Navrátil P., Zeman M. & Krylová A. Zastoupení břízy v našich lesích. – In: Bříza - dřevina roku 2010. Sb. ref., 16 -20. strana. Sborník z konference-referáty D
 2010Navrátilová E. Zhodnocení současného stavu protierozních opatření na zemědělské půdě v katastrálním území Blansko. [Assess the current state of erosion control measures on agricultural land in the cadastral Blansko.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KBÚK. Vedoucí práce Miloslav Janeček VŠKP D
 2010Mrlík V. Zimování orlů mořských v regionech jižní Moravy a na Vysočině v letech 2006/07-2009/10. [The wintering of White-tailed Sea Eagles (Haliaeetus albicilla) in regions of South Moravia and Czech-Moravian Highlands in 2006/07-2009/10.] – Crex 30: 66 -75. Časopis D Abstrakt
 2009Horal D. „Invaze“ ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes) na jižní Moravě od podzimu 2008 do jara 2009. [The “influx” of the Nutcracker (Nucifraga caryocatactes) in South Moravia from autumn 2008 until spring 2009.] – Crex 29: 168 -171. Časopis D Abstrakt
 2009Sutorý K. Cévnaté rostliny propasti Macocha po 150 letech výzkumu. [Vascular plants of the Macocha Abyss (Moravian Karst, Czech Republic) after 150 years of research.] – Příroda, Praha 28: 225 -245. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2009Prach K., Frouz J., Karešová P., Konvalinková P., Koutecká V., Mudrák O., Novák J., Řehounek J., Řehounková K., Tichý L., Trnková R. & Tropek R. Ekologie obnovy narušených míst II. Místa narušená těžbou surovin. [Restoration Ecology of Disturbed Localities II. Localities Disturbed.] – Živa 57(2): 68 -72. Časopis D PDF
 2009Gerža M. Endemismus v České republice. Endemismus živočichů, ochrana endemismu – 2. část. [Endemism in the Czech Republic – Part 2. animal Endemism, Endemic Species Protection.] – Ochrana přírody 64(3): 22 -25. Časopis D PDF
 2009Drbal K. Jeskyně „konzervy poznání“. – Ochrana přírody 64(3): 34. Časopis D PDF
 2009Kaděra M. K etologii nočního tesaříka. [On the Ecology of a Nocturnal Longhorn Beetle,] – Živa 57(2): 80 -81. Časopis D PDF
 2009Bednářová J. & Zukal J. Letová aktivita netopýrů uvnitř zimoviště během hibernace. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 30 -31. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Zajíček P. Mohutná i křehká Kateřinská jeskyně. – Naše příroda 2009( 2): Časopis D PDF
 2009Danihelka J. Nálezy a ztráty jihomoravských slanisk – hvězdnice sivá. – Živa 57(3): 107 -109. Časopis D PDF
 2009Jánová E., Heroldová M., Bryja J. Početnost drobných savců v agrocenózách jižní Moravy. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 87 -88. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Poledníková K., Poledník L. & Beran V. Povídání o vydře a norkovi. – Myslivost 2009( 9): 48 -49. Časopis D PDF
 2009Čížek L. Problémy ochrany biodiverzity v lužních lesích. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 50 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Zajíček P. Punkevní jeskyně, největší podzemní turistické lákadlo. – Naše příroda 2009( 6): Časopis D PDF
 2009Berková H. & Zukal J. Sezónní a noční změny v letové aktivitě netopýrů ve vchodu Kateřinské jeskyně. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 33 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Zajíček P. Sto let od objevu - Punkevních jeskyní a nové Kateřinské jeskyně. – Ochrana přírody 64(4): 30 -31. Časopis D PDF
 2009Šebková K., Skořepa H. Světový den mokřadů. – Ochrana přírody 64(2): 34. Časopis D PDF
 2009Škorpíková V. Ťuhýk šedý (Lanius excubitor). Pták roku 2007 a 2008 na jižní Moravě. [The Great Grey Shrike (Lanius excubitor). A bird of years 2007 and 2008 in South Moravia.] – Crex 29: 8 -16. Časopis D Abstrakt
 2009Koudelka O. Univerzitní kongresové centrum školního lesního podniku. – Myslivost 2009( 2): 51. Časopis D
 2009Tempírová-Kotrlá V. Věková a pohlavní struktura bobra evropského na jižní Moravě. [Sex and age structure of European beaver population at South Moravia Region.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KEKO. Vedoucí práce Lenka Hamšíková VŠKP D
 2009Berková H. & Zukal J. Vliv klimatických faktorů na letovou aktivitu netopýrů ve vchodu jeskyně. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 32 -33. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Kopáčková I. Vybrané projevy klimatické změny v Česku. 87 listů,obr. (některé barev.),tab.. Diplomová práce. UK FPř ÚŽP. Vedoucí práce Jan Pretel VŠKP D
 2009Horal D. & Riedl V. Výstavky v lužních lesích jižní Moravy. [Trees Left after Cutting in the Floodplain Forests in South Moravia.] – Ochrana přírody 64(3): 13 -14. Časopis D PDF
 2009Miklín J. Vznikne na jihu Moravy nová chráněná oblast? – Naše příroda 2009( 2): Časopis D PDF
 2008Slezáková H. “Habitat selection“ bobra evropského na jižní Moravě. [Habitat charactristic of the European beaver in the South of Moravia Region.] 98 stran. Diplomová práce. ČZU FŽP KEŽP. Vedoucí práce Aleš Vorel VŠKP D PDF
 2008Štefka L. Akce pro veřejnost v CHKO Moravský kras v roce 2008. – Ochrana přírody 63( 6): 26. Časopis D
 2008Škorpíková V. Drop velký letitý problém české ochrany přírody. [The Great Bustard – An Aged Nature Conservation Problem in the Czech Republic.] – Ochrana přírody 63( 5): 14 -18. Časopis D
 2008Buriánek V. Expanze jasanu, šlechtění a provenienční výzkum. – In: Jakub Horák (ed.), Jasan, dřevina roku 2008. Zpevňující dřeviny a jejich místo ve schválených LPH a LHO. Sb. referátů, 12 -19. strana. Sborník z konference-referáty D PDF
 2008Unar J. Flóra a vegetace národní přírodní památky Rudické propadání. [Flora and vegetation of the Rudické propadání National Nátuře Monument.] – Příroda, Praha 26: 107 -129. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2008Flek J. Hledání cesty ze Suchého žlebu na dno Macochy. – Ochrana přírody 63( 4): 39 -40. Časopis D
 2008Svátek M. Hodnocení stavu a managementu maloplošných zvláště chráněných území v ČR. – In: Výzkum v ochraně přírody, Sb. abst. z konf. 9.-12.září 2008 v Olomouci, 88 . strana. Sborník z konference-abstrakt D PDF
 2008Klejdus J. Husy velké rozšiřují svá hnízdiště na jižní Moravě. – Živa 56(5): 230 -231. Časopis D PDF
12345678
 
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348