Detail: Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních rostlin v CHKO Třeboňsko v období 1994-2012.
 
Autor: Lubomír Adamec & Andrea Kučerová
Název: Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních rostlin v CHKO Třeboňsko v období 1994-2012.
Překlad názvu: Rescue introductions of endangered species of aquatic plants to the Třeboňsko Protected Landscape Area during 1994-2012.
Typ publikace: Časopis recenzovaný
Rok vydání: 2013
Publikace: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Čislo publikace: 53
Strana: 59 -69. strana, 1 tab.
ISSN: 0139-8172
Jazyk citace: Cz
Jazyk abst.: Cz,En
Vydavatel:
Odkaz na: PDF
Odkaz na Sk ČR: Odkaz na publikaci v Sk ČR
Typ citace: Odborná práce
Klíč. slova CZ: jižní Čechy, Česká republika, záchranné kultivace, oligo-mezotrofní mokřady, ekologické požadavky
Klíč. slova EN: South Bohemia, Czech Republic, rescue cultivation, oligo-mesotrophic wetlands, ecological requirements
V bibliotéce: Botanika; Ochrany přírody a krajiny;
Hesla: Hydrobotanika; Druhová ochrana; Krajinná ekologie;
Rubrika publikace: Botanika
ID: 207533 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 18.06.2020 Zdroj: Redakce
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348