Seznam citací uložených pro zvoleného autora
  Rok CitaceTyp pub.Detail
 2005 Pojer F., Absolon K., Anděra M., Bobek M., Bufka L., Červený J., Fischer D., Fischerová J., Fuchs R., Hlaváč J., Homolka P., Jícha V., Ložek V., Macek J., Pavlíčko A., Peške L., Riegert J., Sedláček O., Šimek J., Švátora M. & Urban S.: Fauna. 142 -175. strana. D
 1998 Absolon K.: Ochrana mravenců rodu Formica v ČR. – Formica 1: 5. Časopis D
 1997 Absolon K.: Hlemýžď zahradní (Helix pamatia L.). – Ochrana přírody 52( 3): 81. Časopis D
 1996 Absolon K.: Ochrana biodiverzity v České republice. – Živa 44(3): 98 -100. Časopis D
 1995 Absolon K.: Šebela Miroslav: Betlém - naděje luzní krajiny. – Ochrana přírody 50( 5): 192. Časopis D
 1994 Absolon K.: Metodika sběru dat pro biomonitoring v chráněných územích 70 stran. D
 1994 Vlašín M. & Absolon K.: Biomonitoring in the protected areas of the Czech Republic. – Environ Monit Assess 34/95: 141 -144. Časopis D
 1992 Absolon K.: Biomonitoring ve státní ochraně přírody. – Ochrana přírody 47( 7): 215 -217. Časopis D
 1988 Absolon K., Král D. & Scholz T.: Výsledky entomologického a arachnologického průzkumu okolí Halámek (horní tok řeky Lužnice). [Ergebnisse einer entomologischen und arachnologischen Forschung der Umgebung der Gemeinde Halámky (Oberlauf des Flusses Lužnice).] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 28: 51 -60. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1986 Klečka M., Absolon K., Cílek V. & Köllnerová Z.: Souvislost felzitických žilných hornin s Sn, W, (Mo) zrudněním v centrálním masívu moldanubického plutonu. [The genetic relation of felzitic dyke rocks to the Sn-W-Mo ore mineralization in the central massif of the Moldanubian Pluton.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 26: 61 -72. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1984 Absolon K., Král D. & Scholz T.: Výsledky zoologického průzkumu horní Lužnice (Araneida,Coleoptera). 29 stran. – ms. Neveřejná D
 1982 Absolon K.: Příspěvek k poznání Arachnofauny lokalit Hrádníky u Chocně, Peliny a Zámělský borek. – Práce a studie - přír. 13-14: 99 -110. Časopis D
 1980 Absolon K.: Ekologicko-cenologický rozbor a srovnání arachnofauny státní přírodní rezervaci Peliny a státní přírodní rezervaci Zámělský Borek. 100 stran. Diplomová práce. UK FPř KZ. VŠKP D
 1970 Absolon K.: Moravský kras sv. 2. 348 stran. Monografie D
 1970 Absolon Karel: Moravský kras sv. 1. 415 stran. Monografie D
 1916 Zbořil J. & Absolon K.: Zoologická pozorování z okolí Hodonínska I.část. – Čas. Morav. mus. zems. 16: 172 -193. Časopis D
 1916 Zbořil J. & Absolon K.: Zoologická pozorování z okolí hodonínského 1.část. – Čas. Morav. mus. zems. 16: 172 -183. Časopis D
 1916 Zbořil J. & Absolon K.: Ryby z okolí hodonínského. – Česko-moravský rybář 1916: Časopis D
 1916 Zbořil J., Absolon K.: Zoologická pozorování z okolí hodonínského. – Čas. Morav. mus. zems. 16: 12 stran. Časopis D
 1915 Zbořil J., Absolon K.: Zoologická pozorování z okolí hodonínského. – Čas. Morav. mus. zems. 15: 172 -183. Časopis D
 1905 Absolon K.: Kras moravský a jeho podzemní svět. (prospekt) 218 stran. Monografie D
 1904 Absolon K.: Kras Moravský a jeho podzemní svět. Dil 1. 218 stran. Monografie D
 1899 Absolon K.: O zimním spánku a rozšíření netopýrů v jeskyních moravských. [About the winter sleep and the distribution of bats in the Moravian caves.] – Vesmír XXVIII: 219 -220, (20) 230 strana. Časopis D
 1899 Absolon K.: O výzkumu moravských jeskyň. – Vesmír XXVIII: 159 -160. PDF Časopis D
 1899 Absolon K.: O zimním spánku a rozšíření netopýrů v jeskyních moravských. – Vesmír XXVIII: 230 -231. PDF Časopis D
 1899 Absolon K.: O zimním spánku a rozšíření netopýrů v jeskyních moravských. [About the winter sleep and the distribution of bats in the Moravian caves.] – Vesmír XXVIII: 219 -220. PDF Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348