ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Vybrané bibliotéky Lesnictví Lesniské drobné tiskoviny
Seznam informačních brožur a materiálů z lesnictví
Formulář slouží k výběru neperiodických informačních brožur, letáků atd., z lesnictví a sloužící zpravidla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Seznam je setříděný názvem. Kliknutím na písmeno D se zobrazí detailní informace mnohde i s titulní stránkou. Pokud jsou písmena PDF modře podbarvená, je citace připojena v PDF. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorPublikaceVydavatelSkupinaTyp cit.Typ pub.Bibl.DPDF
2003Grim T, Kleven O, Mikulica O Nestling discrimination without recognition: a possible defence mechanism for hosts towards cuckoo parasitism? 73 -75. strana  Původní vědecká práceSborník z konference-abstrakt D.n. D
1998Bilton D. T., Mirol P. M., Mascharetti S., Fredga K., Zima J. & Searle J. B. Mediterranean Europe as an area of endemism for small mammals rather than source for northwards postglacial colonisation. 1219 -1226. strana  Původní vědecká práceSborník z konference-abstrakt Mam D
1999Stokke B. S., Moksnes A., Roskaft E., Rudolfsen G., Honza M. Rejection of artificial cuckoo (Cuculus canorus) eggs in relation to variation in egg appearance among reed warblers (Acrocephalus scirpaceus). 1483 -1488. strana   Sborník z konference-abstrakt Orn D
2001Tkadlec E., Stenseth N.C. A new geographical gradient in vole population dynamics. 1547 -1552. strana  Původní vědecká práceSborník z konference-abstrakt D.n. D
2005Smith C., Reichard M. Females solicit sneakers to improve fertilisation success in the bitterling fish (Rhodeus sericeus). 1683 -1688. strana  Odborná práceSborník z konference-abstrakt Ich DPDF
2006Roudná Milena Assessment of Capacity-building Needs: Access to Genetic Resources and Bene.t-sharing, Conservation and Sustainable Use of Biodiversity Important for Agriculture, Forestry and Research Czech Republic. Report of the UNEP/GEF Project. 20 stran MŽP ČR  Odborná práce  Žp Les DPDF
2011Bajer Vojtěch, Ohryzková Lucie, Popelář P., Popelářová Marie & Myslikovjan T. Beskydy, ptáci a Natura 2000- informace (nejen) pro vlastníky lesa v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 15 stran ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr  Populárně naučná  Opk Orn Les Bo DPDF
2009Jankovská Zuzana (ed.) CD České lesnictví, verze III. [The Czech Forestry, version III.] 4 minuty ÚHÚL Brandýs nad Labem  Populárně naučná  Les Opk EVVO DFilm
2009IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů,s.r.o. a Jansa Václav Certifikované lesy v národním parku. 2 strany Správa KRNAP  Populárně naučná  Opk Les DPDF
2009Skupina autorů Czech development cooperation in the fields of agriculture, rural development, forestry and water management. 102 stran ISBN 80-902623-1-7 MZe ČR  Populárně naučná  EVVO Les DPDF
2011Kolektiv autoru Dřevo je naše volba. 8 stran LČR  Populárně naučná  Les Žp EVVO DPDF
2012Ohryzková Lucie a kol. Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají lesní památky a rezervace. 20 stran ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr ; Správa CHKO Beskydy  Populárně naučná  Opk Bo Zoolog Les DPDF
2010Košťálová Věra & Sázelová Veronika Chřadnutí a odumírání jasanů. Původce: Chalara fraxinea Kowalski, 2006. 1 -2. strana MZe ČR  Populárně naučná  Les Bo EVVO DPDF
2011Frantík Dan, Karnecká Jana & Slavík Petr Chuchelský háj. 2 strany Magistrát hlavního města Prahy  Populárně naučná  Opk Les EVVO DPDF
Anonym Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR, s. p., Křivoklát. 10 stran LČR  Populárně naučná  Les Žp EVVO DPDF
2014Kučera Otto, Mrázová Štěpánka & Patková Jana Kamenná tvář hor. 2 strany Lesy ČR, KŘ Liberec  Populárně naučná  Geol Les EVVO DPDF
2013Anonym Klokočským lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem. 1 -2. strana LČR  Populárně naučná  Les EVVO DPDF
2011Karnecká Jana & Frantík Dan Les Kamýk. 2 strany Magistrát hlavního města Prahy  Populárně naučná  Opk Les EVVO Orn DPDF
Anonym Lesní pedagogika. Environmentální vzdělávání dětí a mládeže. O lese se učte v lese. 4 strany LČR  Populárně naučná  Les Žp EVVO DPDF
2008Anonym Lesnická naučná stezka Sokol 1 -2. strana LČR ; Lesy ČR, KŘ Liberec  Populárně naučná  Les EVVO DPDF
2009Horáček Václav, Polák Stanislav, Bůžek Martin, Ziková Petra, Klik Ivan, Bubrle František, Šampalík František, Kasl Jiří, Heclerová Vladislava & Horáčková Jana Lesnické stavby Plzeňského kraje. [Forest Constructions of the Pilsen region. / Waldbauten der Region Pilsen.] 104 stran ISBN 978-80-254-7014-5 Krajský úřad - Plzeňský kraj ; Lesy ČR, KŘ Plzeň  Populárně naučná  Les DAbstrakt
2012Vrška Tomáš Lesy Národního parku Podyjí. Jaké typy lesních společenstev můžeme vidět při toulkách národním parkem a proč se v nich někde zasahuje a jinde nikoliv. 12 strany Sprava NP Podyjí  Populárně naučná  Opk Les EVVO DPDF
2011Frantík Dan & Karnecká Jana Lesy v Hodkovičkách. 2 strany Magistrát hlavního města Prahy  Populárně naučná  Opk Les EVVO DPDF
2008Horáček Václav Lesy v Plzeňském kraji. [Forests in the Pilsen Refion. / Die Wälder der region Pilsen.] 47 stran ISBN 978-80-254-6993-4 Krajský úřad - Plzeňský kraj  Populárně naučná  Les Opk EVVO DAbstrakt
2002Anonym Malé Arboretum Černá Studnice. 1 -2. strana LČR ; Lesy ČR, KŘ Liberec  Populárně naučná  Les EVVO Bo DPDF
2006Kolektiv autoru Máme lístek pro všechny! Otevírací doba: 24 hodin denně 365 dní v roce. 32 stran LČR  Populárně naučná  Les Mys Opk EVVO DPDF
2013Spolek Patron Maxovská křížová cesta z Horního Maxova přes Slovanku k Seibtově studánce. 2 strany LČR ; ZŠ Liberec - Ostašov ; Krajský úřad - Liberecký kraj  Populárně naučná  EVVO Les DPDF
2012Charvát Antonín & Mikulka Jan Metodická příručka: Uplatnění náhrad škod způsobovaných zvěří. 70 stran MZe ČR  Metodika, návod  EVVO Les Mys DPDF
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 17. V šeru rýchorského pralesa. 2 :02 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Les DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 18. Mrtvé dřevo - živý les. 2 :11 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Les DFilm
2014Štursa Jan, Drahný Radek, Mikšíček Petr & Stýblo Petr Minuty z Krkonoš. 37. Návrat jedle do krkonošských lesů. 2 :09 minut Správa KRNAP ; MŽP ČR Minuty z KrkonošPopulárně naučná  Opk EVVO Bo Les DFilm
2012Kajzarová Eva Mrtvé dřevo - živý les. 32 stran Správa KRNAP  Populárně naučná  Opk Les Zoolog EVVO DPDF
2014Kavková Markéta Naučná a interaktivní stezka ve Sloupu v Čechách 2 strany Lesy ČR, KŘ Liberec  Populárně naučná  Opk Les EVVO DPDF
2013Šťastná Daniela, Polman Milan a kolektiv Naučná a prožitková stezka "Hravé putování ještědským lesem, když smích si odsud nesem". 2 strany Lesy ČR, KŘ Liberec ; ZŠ Liberec - Ostašov  Populárně naučná  Opk Les EVVO DPDF
2000Vodolánová Jana & Kučera Jiří Naučná stezka Hostivické rybníky. 4 strany ZO ČSOP č. 11/02 Hostivice  Populárně naučná  Opk EVVO Zoolog Les DPDF
2011Němcová Lenka, Dóša Július, Köhler Václav & Sýkorová Jarmila Naučná stezka Karlovské bučiny. 2 strany Lesy ČR, KŘ Liberec ; AOPK ČR ; ÚHÚL, pobočka Jablonec nad Nisou  Populárně naučná  Opk Les Bo DPDF
2012Anonym Naučná stezka Královská rokle. 5 stran LČR  Populárně naučná  Les EVVO DPDF
2010Peterka Jiří Oborní chovy v Plzeňském kraji. [Game Preserves of the Pilsen Region. / Wildgehege der Region Pilsen.] 80 stran ISBN 978-80-260-2051-6 Krajský úřad - Plzeňský kraj  Populárně naučná  Les Mys EVVO DAbstrakt
1978Anonym Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu, 2. díl. 80 stran, Rada pro životní prostředí při vládě ČSR  Odborná práce  Opk Les D
1978Sum A. Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu. 0 , SNTL, Praha ; Rada pro životní prostředí při vládě ČSR  Odborná práce  Opk Her Les D
1978Anonym Ochrarn zemědělského a lesního půdního fondu, 1. díl.. 76 stran, Rada pro životní prostředí při vládě ČSR  Odborná práce  Opk Les D
2004Vonička Pavel Podpora dutinového ptactva v Jizerských horách. 2 strany Správa CHKO Jizerské hory ; Lesy ČR, KŘ Liberec  Populárně naučná  Opk Orn EVVO Les DPDF
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018