ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Souhrné vyhledávání Nově zařazené citace
Seznam nově zařazených citací
Formulář obsahuje posledních 1000 nově zařazených citací, které jsou setříděny sestupně od posledně vložené. Pro větší přehlednost jsou citace rozděleny do stránek po 100. Kliknutím na písmeno D se zobrazí v novém okně podrobné informace k zvolené citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Datum ve filtru se píše ve formátu 01.06.2006. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
12345
D.zařazeníCitaceObsaženo v (In:)DPDF
21.09.2018 Rabšteinek O., Poruba M. & Skuhrovec J. (1998): Lišejníky, mechorosty a kapraďorosty ve fotografii. : 221 stran Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství SZN, Praha  DPDF
21.09.2018 Kremer B. P. & Muhle H. /překlad Janáčková H./ (1998): Lišejníky, Mechorosty, Kapraďorosty. Evropské druhy. : 286 stran Průvodce přírodou Nakl. Ikar 80-7202-356-X  DPDF
21.09.2018 Kováčová A. & Lackovičová A. (2001): Projekt Lišajníky. Metodická příručka k projektu. : 24 stran Strom života  DPDF
21.09.2018 Kocourková J. (2001): Lichenikolní houby České republiky. : 27 stran ČZU  DPDF
21.09.2018 Bačkor M., Hudák J. & Bačkorová M. (1999): Metódy izolácie eukaryotických fotobiontov z li?ajníkov. Methods in plant sciences. Sb. příspěvků ze Sympozia o metodách použvaných v Česku a na Slovensku při studiu rostlin, 3.-6.11. 1997, Vranovská Ves u Znojma : 116 -117. strana Methods in plant sciences. Sb. příspěvků ze Sympozia o metodách použvaných v Česku a na Slovensku při studiu rostlin, 3.-6.11. 1997, Vranovská Ves u ZnojmaDPDF
20.09.2018 Guttová A. & Lackovičová A. (2014): Zaujímavejšie floristické nálezy. In. Pavol Eliáš ml. (ed.): Zaujímavejšie floristické nálezy. Bull. SBS, Bratislava 36(2): : 255 -257. strana Bull. SBS, BratislavaDPDF
20.09.2018 Sýkorová K. (1996): Lichenes. In: Matějková I. & al., Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava), Erica, Plzeň, 5: 51-107. Erica 5: : 55 -57. strana EricaDPDF
20.09.2018 Anděl P. (1991): Využití lišejníků k bioindikaci imisní zátěže území v rámci komplexního biomonitoringového programu ČR. [Use of lichens as bioindicators of emmissions loads in the framework of a biomonitoring programme of the CZR.] Bull. 8: : 41 -45. strana Bull. DPDF
19.09.2018 Liška J. (1999): Mohou žít v přírodě izolovaně řasy a houby skládající podvojný organismus lišejník? Živa 47(1): : III. strana ŽivaDPDF
19.09.2018 Pišút I. (1988): Das Vorkommen von Plechten Parmelia incurva (Pars.) Fr. und P. stygia (L. )Ach. in Naturschutzgebie "Kanené more" im geb. Štiavnické vrchy (Mittelslowakei). Biológia 43: : 765 -770. strana BiológiaDPDF
19.09.2018 Vězda A. (1995): Lichenes rariores exsiccati. Fasciculus sextus decimus - octavus decimus (numeris 151-200). Fasciculus, Brno 10-8,10(nu 151-200): : 21 . strana Fasciculus, BrnoDPDF
19.09.2018 Vězda A. (1994): Lichenes rariores exsiccati. Fasciculus quintus decimus (numeris 141-150). Fasciculus, Brno 15 (nu 101-150): : 4 . strana Fasciculus, BrnoDPDF
19.09.2018 Vězda A. (1994): Lichenes rariores exsiccati. Fasciculus undecimus - quartus decimus (numeris 101-140). Fasciculus, Brno 11-14 (nu 101-140): : 16 . strana Fasciculus, BrnoDPDF
19.09.2018 Vězda A. (1993): Lichenes rariores exsiccati. Fasciculus sextus - decimus (numeris 51-100). Fasciculus, Brno 6-10 (nu 51-100): : 20 . strana Fasciculus, BrnoDPDF
19.09.2018 Malcolm W. M. & Vězda A. (1995): A new saxicolous species of Gyalidea from New Zealand G. čeřina (Ostropales, Solorinellaceae). Nova Hedwigia, Berlin et Stuttgart, 61: : 457 -460. strana Nova Hedwigia, Berlin et Stuttgart, DPDF
19.09.2018 Malcolm W. M. & Vězda A. (1994): Badimiella serusiauxii, a new genus and species of foliicolous lichens from New Zealand (Ectplechiaceae). Nova Hedwigia, Berlin et Stuttgart, 59: : 517 -523. strana Nova Hedwigia, Berlin et Stuttgart, DPDF
17.09.2018 Frišhons J., Kočí T. & Višňák P. (2018): Zoologické preparáty pro výuku přírodovědy, přírodopisu a biologie II. Dermoplastické preparáty a jiné. Živa 66(4): : CXII.-CXV. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Adamec L. (2018): Masožravá mucholapka podivná využívá k respiraci aminokyseliny z kořisti. [New Phytologist 2017, 214: 597–606] Živa 66(4): : CXI. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Veleba A. (2018): Aaron M. Ellison a Lubomír Adamec (eds.): Carnivorous Plants: Physiology, Ecology, and Evolution. Živa 66(4): : CX.-CXI. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Redakce (2018): Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu a cena Ars longa za rok 2017. Živa 66(4): : CIX. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Kovář P. (2018): Josef Petráň, Lydia Petráňová: Čestní doktoři Univerzity Karlovy 1848–2015. Živa 66(4): : CVIII.-CIX. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Baldrián T. (2018): Oldřich Mikulica, Tomáš Grim, Karl Schulze-Hagen a Bard G. Stokke: The Cuckoo: The Uninvited Guest. Živa 66(4): : CVII. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Scholz T. (2018): Jan Votýpka, Iva Kolářová a Petr Horák (editoři): O parazitech a lidech. Živa 66(4): : CVI. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Ponocná E. (2018): Cena J. E. Purkyně pro profesora Pavla Pafka. Živa 66(4): : CV. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Hanák V. (2018): Vzpomínky na první poválečné výzkumy savců na Třeboňsku 1. Živa 66(4): : CI.-CIV. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Redakce (2018): Cenu Josefa Vavrouška získali Ludvík Kunc a Robin Böhnisch. Živa 66(4): : C. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Redakce (2018): Akademie věd ocenila tři význačné vědce. Živa 66(4): : C. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Černá A. (2018): Bojí se bojínek? Čí jméno rostliny nosí. Živa 66(4): : XCVIII. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Redakce (2018): Virolog Hans-Georg Kräusslich v Praze převzal čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách. Živa 66(4): : XCVII. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Redakce (2018): Rozhovor s Terezou Kozákovou oceněnou na mezinárodní studentské konferenci. Živa 66(4): : XCVI.-XCVII. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Redakce (2018): Prémie Otto Wichterleho 2018. Živa 66(4): : XCV. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Redakce (2018): Ocenění L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Živa 66(4): : XCV. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Lacina J. (2018): Za krajinným ekologem, lesníkem a ochráncem přírody Antonínem Bučkem. Živa 66(4): : XCIII.-XCIV. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Tajovský K. (2018): K osmdesátinám Josefa Ruska. Živa 66(4): : XCII. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Kovář P. (2018): Hony (Jan Květ) – pěl let po osmdesátce. Živa 66(4): : XCI. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Kovář P. (2018): Jarmila Kubíková – nejnovější půlkulatiny. Živa 66(4): : XCI. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Ložek V. (2018): Lužická katastrofa. Živa 66(4): : LXXXIX.-XC. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Lukeš J. (2018): Jiří Vávra osmdesátipětiletý. Živa 66(4): : LXXXVIII. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Votýpka J. & Urfus T. (2018): Epibionti aneb Život na životě. [Epibionts – Life on Life.] Živa 66(4): : LXXXV.-LXXXVIII. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Pivoda O. (2018): Indiánskou stopou aneb Názvy obratlovců přejaté z jazyků původních obyvatel Ameriky 3. [Indian Traces: Names of Vertebrates Adopted from the Languages of the Original Inhabitants of America 3.] Živa 66(4): : 205 . strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Valenta J. & Rafaj J. (2018): Národní park Amboseli – malý rozlohou, velký charakterem. [Amboseli National Park – Small in Size, Large in Character.] Živa 66(4): : 202 -204. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Kaděra M. (2018): Tvář jihomoravského luhu se mění. [The Changing Face of the South Moravian Floodplain.] Živa 66(4): : 198 -201. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Pluháček J., Levá M., Bartoš L. & Bartošová J. (2018): Kojení ve stínu koní 2. Srovnání tří druhů zeber. [Suckling in the Shadow of Horses 2. A Comparison of Three Zebra Species.] Živa 66(4): : 196 -197. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Ráb P. (2018): Ostnojazyčné ryby řádu Osteoglossiformes 4. Nožovci. [Osteoglossiform Fish of the Order Osteoglossiformes 4. Featherfishes or Old World Knifefishes.] Živa 66(4): : 191 -195. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Vrabec V., Bubová T. & Kulma M. (2018): Možná nás motýl přežije – k aktuálnímu stavu populace hnědáska osikového v Čechách. [The Butterfly Still Has a Chance – Report on the Current State of Euphydryas maturna in the Czech Republic.] Živa 66(4): : 188 -190. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Patoka J. (2018): Rak nažloutlý – nález prvního jeskynního raka na Nové Guineji. [Yumugima Crayfish – Discovery of the First Cave Crayfish in New Guinea.] Živa 66(4): : 185 -187. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Šamonil P., Bobek P., Daněk P., Janík D., Vrška T., Král K., Hort L., Unar P., Kašpar J. & Adam D. (2018): Rok českých pralesů IV. Narušením k dynamice. [The Year of Czech Primeval Forests IV. Through Disturbances to Dynamics.] Živa 66(4): : 179 -184. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Kučera T. (2018): Postřehy z Bělověžského pralesa II. Vývoj hemiboreálního lesa. [Notes from Bialowieza Forest II. Development of Hemiboreal Forest.] Živa 66(4): : 176 -178. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Hrdoušek V. & Špíšek Z. (2018): Oskeruše – zapomenutý ovocný strom Evropy II. [The Service Tree – a Forgotten Fruit Tree of Europe II.] Živa 66(4): : 172 -175. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Halda J., Zmrhalová M. & Bureš L. (2018): Fenomén Velká kotlina 4. Lišejníky a mechorosty. [The Velká kotlina Phenomenon 4. Lichens and Bryophytes.] Živa 66(4): : 167 -171. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Kozáková T. (2018): Interakce modrého světla a hormonu auxinu v růstu rostlin. [Interactions of Blue Light and the Auxin Hormone on the Growth of Plants.] Živa 66(4): : 165 -166. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Votýpka J. & Urfus T. (2018): Epibionti aneb Život na životě. [Epibionts – Life on Life.] Živa 66(4): : 164 -165. strana ŽivaDPDF
17.09.2018 Vávra J. (2018): Život na tom, co se pohybuje – symforiontní nálevníci / Life on Whatever Moves – Symphorious Ciliates. [Life on Whatever Moves – Symphorious Ciliates.] Živa 66(4): : 162 -164. strana ŽivaDPDF
16.09.2018 Langhnoja J. M., Buch L. K. & Pillai P. P. (2018): 17ß-estradiol modulates NGF and BDNF expression through ERß mediated ERK signaling in cortical astrocytes. Biológia 73( 9): : 907 -915. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Hu Z., Deng Y., Zhang X., Tang P., Sun W., Li G., Yu Q. & Yao Q. (2018): Selection and validation of reference genes for reverse transcription quantitative real-time PCR (RT-qPCR) in silkworm infected with Bombyx mori bidensovirus. Biológia 73( 9): : 897 -906. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Gupta D. K., Tiwari S., Chatterjee S. & Walther C. (2018): Potassium and its role in cesium transport in plants. Biológia 73( 9): : 885 -896. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Berta C., Gyulai I., Szabó J. L., Simon E., Nagy A. S., Somlyai I. & Grigorszky I. (2018): Cladocerans as indicators in the importance of passive nature conservation. Biológia 73( 9): : 875 -884. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Ermilov S. G. & N’Dri J. K. (2018): Oribatid mites (Acari, Oribatida) from the Oumé region (Côte d’Ivoire): list of taxa, new findings, description of a new species. Biológia 73( 9): : 867 -873. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Marković Č., Stojanović A. & Dobrosavljević J. (2018): Diversity and abundance of coccinellids (Coleoptera: Coccinellidae) on trees in parks and tree rows of Belgrade. Biológia 73( 9): : 857 -865. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Hossain M. S., Patoka J., Kouba A. & Buřič M. (2018): Clonal crayfish as biological model: a review on marbled crayfish. Biológia 73( 9): : 841 -855. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Vidaković D. P., Radovanović S. S., Predojević D. D., Šovran S. I., Živić I. M., Stojanović K. Z. & Krizmanić J. Ž. (2018): Uncertainty of using habitat fidelity in biomonitoring based on benthic diatoms - the Raška River case study. Biológia 73( 9): : 831 -839. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Lan B., Li H., Xiang X., Lin J., Yin J. & Yang S. (2018): Spatial-temporal characteristics of epilithic algae succession on artificial substrata in relation to water quality in Erhai Lake, Yunnan Province, China. Biológia 73( 9): : 821 -830. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Širka P., Bittnerová S. & Turisová I. (2018): Succession pattern at two mineralogically different spoil heaps in Central Slovakia. Biológia 73( 9): : 809 -820. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 (2018): Volume 73, Issue 9, September 2018, ISSN: 0006-3088 (Print) 1336-9563 (Online). Biológia 73( 9): : 1 . strana obálky BiológiaDPDF
16.09.2018 Bučková M., Puškárová A., Kalászová V., Kisová Z. & Pangallo D. (2018): Essential oils against multidrug resistant gram-negative bacteria. Biológia 73( 8): : 803 -808. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Rajwar J., Chandra R., Suyal D. C., Tomer S., Kumar S. & Goel R. (2018): Comparative phosphate solubilizing efficiency of psychrotolerant Pseudomonas jesenii MP1 and Acinetobacter sp. ST02 against chickpea for sustainable hill agriculture. Biológia 73( 8): : 793 -802. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Nenadić M., Soković M., Calhelha R. C., Ferreira I. C. F. R., Ćirić A., Vesović N. & Ćurčić S. (2018): Inhibition of tumour and non-tumour cell proliferation by pygidial gland secretions of four ground beetle species (Coleoptera: Carabidae). Biológia 73( 8): : 787 -792. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Eagderi S. & Adiaens D. (2018): Cephalic specializations in relation to a second set of jaws in muraenids. Biológia 73( 8): : 773 -786. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Kalafova A., Hrncar C., Zbynovska K., Bucko O., Hanusova E., Kapustova Z., Schneidgenova M., Bielik P. & Capcarova M. (2018): The effects of dietary probiotics and humic acid on meat quality of Japanese quail including sex-related differences and economical background. Biológia 73( 8): : 765 -771. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Litavský J., Stašiov S., Svitok M., Michalková E., Majzlan O., Žarnovičan H. & Fedor P. (2018): Epigean communities of harvestmen (Opiliones) in Pannonian Basin floodplain forests: an interaction with environmental parameters. Biológia 73( 8): : 753 -763. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Sarti E., Lastrucci L., Gigante D. & Coppi A. (2018): Genetic survey on a reed-bed in Central Italy showing early die-back symptoms. Biológia 73( 8): : 743 -751. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Llanes A., Reginato M., Devinar G. & Luna V. (2018): What is known about phytohormones in halophytes? Biológia 73( 8): : 727 -742. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 (2018): Volume 73, Issue 8, August 2018, ISSN: 0006-3088 (Print) 1336-9563 (Online). Biológia 73( 8): : 1 . strana obálky BiológiaDPDF
16.09.2018 Khajeh Sahar, Razban Vahid, Talaei-Khozani Tahereh, Soleimani Masoud, Asadi-Golshan Reza, Dehghani Farzaneh, Ramezani Amin & Mostafavi-Pour Zohreh (2018): Enhanced chondrogenic differentiation of dental pulp-derived mesenchymal stem cells in 3D pellet culture system: effect of mimicking hypoxia. Biológia 73( 7): : 715 -726. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Ahmed Mukhtar, Shahid Ahmad Ali, Akhtar Sidra, Latif Ayesha, ud Din Salah, Fanglu Ma, Rao Abdul Q., Sarwar M. B.,Husnain T. & Xuede W. (2018): Sucrose synthase genes: a way forward for cotton fiber improvement. Biológia 73( 7): : 703 -713. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Cichocka J. M., Bielecki A., Kulikowski M., Jabłońska-Barna I. & Najda K. (2018): New record of the fish leech Piscicola pojmanskae (Annelida: Hirudinida: Piscicolidae) - DNA barcoding and phylogeny. Biológia 73( 7): : 693 -701. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Azimi S. (2018): Morphological and molecular characterization of two populations of Aphelenchus avenae (Nematoda: Aphelenchidae) from Iran and their phylogenetic relationships. Biológia 73( 7): : 683 -691. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Pesarakloo A., Najibzadeh M., Rastegar-Pouyani N. & Rastegar-Pouyani E. (2018): Taxonomic survey of water frog populations of Pelophylax bedriagae (Anura: Ranidae) in western Iran: a morphometric and bioacoustic approach. Biológia 73( 7): : 673 -681. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Capcarova M., Kalafova A., Schwarzova M., Soltesova-Prnova M., Svik K., Schneidgenova M., Slovak L., Bovdisova I., Toman R., Lory V. & Zorad S. (2018): The high-energy diet affecting development of diabetes symptoms in Zucker diabetic fatty rats. Biológia 73( 7): : 659 -671. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Jůza T., Blabolil P., Čech M., Kubečka J., Mrkvička T., Říha M., Sajdlová Z., Vašek M., Vejřík L. & Peterka J. (2018): Spatial distribution of four freshwater fish species in different types of artificial European water bodies. Biológia 73( 7): : 647 -658. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Piotrowicz-Cieślak A. I., Sikorski Ł., Łozowicka B., Kaczyński P., Michalczyk D. J., Bęś A. & Adomas B. (2018): Uptake and reaction to roundup ultra 360 SL in soybean seedlings. Biológia 73( 7): : 637 -646. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 (2018): Volume 73, Issue 7, July 2018, ISSN: 0006-3088 (Print) 1336-9563 (Online). Biológia 73( 7): : 1 . strana obálky BiológiaDPDF
16.09.2018 Molnárová A., Palenčár D., Fekiačová D., Bieliková E., Tichá E. & Ujházy E. (2018): Orofacial clefts and infections during pregnancy. Biológia 73( 6): : 629 -635. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Karakuş F., Eyol E., Yilmaz K. & Ünüvar S. (2018): In vitro effect of carbonic anhydrase inhibitor acetazolamide on cell viability, migration and colony formation of colorectal cancer cells. Biológia 73( 6): : 621 -628. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Ježková E., Rajchard J. & Zágoršek K. (2018): Experimental cultivation of the invasive freshwater bryozoan Pectinatella magnifica. Biológia 73( 6): : 615 -619. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Giacobbe S., Piccolo M. L. & Crocetta F. (2018): Pachygrapsus maurus and Pachygrapsus transversus (Crustacea: Decapoda) in the central Mediterranean: new colonizers or overlooked species? Biológia 73( 6): : 609 -614. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Cianferoni F., Graziani F., Dioli P. & Ceccolini F. (2018): Review of the occurrence of Halyomorpha halys (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in Italy, with an update of its European and World distribution. Biológia 73( 6): : 599 -607. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Bernardo C. H., Sancinetti G. S., Taddei F. G., Hiroki K. A. N., de Almeida A. C. & Fransozo A. (2018): Abundance and spatio-temporal distribution of two Southwest Atlantic endemic shrimps: changes after 20 years. Biológia 73( 6): : 589 -598. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Strzelec M., Białek K. & Spyra A. (2018): Activity of beavers as an ecological factor that affects the benthos of small rivers - a case study in the Żylica River (Poland). Biológia 73( 6): : 577 -588. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Cuadros R. C., Rivadeneyra N. L. S., Malta J. C. O.. Serrano-Martínez M. E. & Mathews P. D. (2018): Morphology and surface ultrastructure of Dadaytrema oxycephala (Digenea: Cladorchiidae) with a new host record from Peruvian Amazon floodplain. Biológia 73( 6): : 569 -575. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Sokołowski W., Barszcz K., Kupczyńska M., Czubaj N., Skibniewski M. & Purzyc H. (2018): Lymphatic drainage of cerebrospinal fluid in mammals – are arachnoid granulations the main route of cerebrospinal fluid outflow? Biológia 73( 6): : 563 -568. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Ivanová H., Onderková A. & Pristaš P. (2018): Correction to: Sordaria fimicola-like ascomycete isolated from Pinus coulteri. Needles in Slovakia. Biológia 73( 6): : 561 . strana BiológiaDPDF
16.09.2018 Ivanová H., Onderková A. & Pristaš P. (2018): Sordaria fimicola-like ascomycete isolated from Pinus coulteri needles in Slovakia. Biológia 73( 6): : 553 -559. strana BiológiaDPDF
16.09.2018 (2018): Volume 73, Issue 6, June 2018, ISSN: 0006-3088 (Print) 1336-9563 (Online). Biológia 73( 6): : 1 . strana obálky BiológiaDPDF
13.09.2018 Krahulec F. (2018): Petr Pyšek - 60 let. Zpr. ČBS 53(1): : 113 . strana Zpr. ČBSDPDF
13.09.2018 Lustyk P. & Doležal J. (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae - XVI. [Addilions to the flora of the Czcch Republic - XVI.] Zpr. ČBS 53(1): : 31 -112. strana Zpr. ČBSDPDF
13.09.2018 Doležal J. & Zámečnik J. (2018): Nové nálezy chlupáčků (rod Pilosella) ve východních Čechách. Část I. - Dolní Poorličí. [New finds of Pilosella taxa in Eastern Bohemia. Part I - Dolní Poorličí area.] Zpr. ČBS 53(1): : 11 -30. strana Zpr. ČBSDPDF
13.09.2018 Kocián P., Ducháček M. & Kúr P. (2018): Bodloplev hroznatý (Tragus racemosus) na dálnicích České republiky. [Tragus racemosus along motorways in thc Czcch Republic.] Zpr. ČBS 53(1): : 1 -10. strana Zpr. ČBSDPDF
13.09.2018 (2018): Zprávy České botanické společnosti. Ročník 53, číslo 1, 2018. Obálka s obsahem. [Bulletin of the Czech Botanical Society. 53/1, 2018. Cover and contents.] Zpr. ČBS 53(1): : 1 -4. strana obálky Zpr. ČBSDPDF
13.09.2018 Kovář P. (2017): Teplomilné stepi v Čechách ještě jednou – barevná nit pražské botaniky. Zpr. ČBS 52(2): : 261 . strana Zpr. ČBSDPDF
12345
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018