ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Souhrné vyhledávání Nově zařazené citace
Seznam nově zařazených citací
Formulář obsahuje posledních 1000 nově zařazených citací, které jsou setříděny sestupně od posledně vložené. Pro větší přehlednost jsou citace rozděleny do stránek po 100. Kliknutím na písmeno D se zobrazí v novém okně podrobné informace k zvolené citaci. Pokud je PDF modře podbarvené, je k citaci připojen souhrn nebo celý článek. Datum ve filtru se píše ve formátu 01.06.2006. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
12345
D.zařazeníCitaceObsaženo v (In:)DPDF
14.02.2019 Redakce (2018): Do tohoto čísla Pod Blaníkem přispěli. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : příloha: XVI. strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Jakubův M. (2018): Zprávy ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : příloha: XIV. strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Špačková J. (2018): Po kolejích projel T. G. Masaryk. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : příloha: XIII. strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Příhoda S. (2018): Ohlédnutí za rokem 2018. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : příloha: X. strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Špačková J. (2018): V bývalém klášteře ve Voticích bylo otevřeno unikátní muzeum kolektivizace. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : příloha: VIII. strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Moran P. & Křížová I. (2018): Výstava hub v Domě přírody Blaníku opět přivítala své návštěvníky. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : příloha: VII. strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Špačková J. (2018): Léta Páně v Heřmaničkách a okolí. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : příloha: VI. strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Štědra M. (2018): Žulové krajiny středních Čech. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : příloha: V. strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Preislerová I. (2018): „Ve jménu šťastných zítřků“ – Kolektivizace na Voticku. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : příloha: V. strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Otradovec Z. (2018): Vlastní životopis Marie Kráčmerové rozené Neradové. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : příloha: II. strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Dušek R. (2018): V Zdislavské kostnici. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : příloha: I. strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Povolný M. & Hostek J. (2018): Vlašim oslavila 700. výročí města. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : 30 . strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Nusek J. (2018): Zámecká věž ve Vlašimi a příběhy jejích podlaží II. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : 28 . strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Špačková J. (2018): Pomníková historie nejen o vděčnosti padlým ve Velké válce. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : 24 . strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Pavlíčková J. (2018): Jak vzniklo a pracovalo Komorní sdružení v Benešově. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : 21 . strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Preislerová I. (2018): Počátky republiky ve Vlašimi. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : 17 . strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Nusek J. (2018): 700 let Vlašimi na výstavě v Muzeu Podblanicka I. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : 12 . strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Kovařík V. (2018): Opomíjená pozoruhodnost v konopišťském parku. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : 10 . strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Hanel L. (2018): Nález dalšího druhu vážky v kraji pod Blaníkem. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : 8 . strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Klaudys M. (2018): Skřípina kořenující na Podblanicku. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : 6 . strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Pešout P. (2018): 200 kilometrů obnovených alejí na Podblanicku. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : 2 . strana Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Pešout P. (2018): Vážení čtenáři, ... Pod Blaníkem 22(44) č.4: : 2 . strana obálky Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 (2018): Pod Blaníkem - vlastivědný čtvrtletník Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví. Ročník XXII. (XLIV.) č. 4. Obálka a obsah. Pod Blaníkem 22(44) č.4: : 1 ., 2. (s obsahem) 3. a 4. strana obálky Pod BlaníkemDPDF
14.02.2019 Härtel H. (2018): Vážení čtenáři, podle poslední verze červeného seznamu Mezinárodní unie na ochranu přírody (IUCN) je na Zemi ohroženo více než 26 000 druhů organismů. ... Ochrana přírody 73(6): : 1 . strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Fischer D. & Vlach P. (2018): Hlavní příčiny ohrožení raka kamenáče na území ČR. [Main Drivers Threatening the Stone Crayfish (Austropotamobius torrentium) in the Czech Republic.] Ochrana přírody 73(6): : 2 -5. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Blažejová E., Fajmon K. & Šuráňová A. (2018): Pastarček dlouholistý moravský – vzácný československý endemit? [The Moravian Longleaf Fleawort (Tephroseris longifolia subsp. moravica) – A Rare Czechoslovak Endemic Taxon?] Ochrana přírody 73(6): : 6 -9. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Lacina D. & Pešout P. (2018): Úvahy nad dalším směřováním druhové ochrany v ČR. [On Further Direction in Species Protection/Wildlife Conservation in the Czech Republic.] Ochrana přírody 73(6): : 10 -13. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 John V., Korábek O., Větrovcová J., Čepelová B. & Blažejová E. (2018): Ex situ aktivity v záchranných programech. [Ex-situ Activities in Action Plans/Recovery Programmes in the Czech Republic.] Ochrana přírody 73(6): : 14 -17. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Čepelová B. & Dostálek T. (2018): Hvozdík písečný český – poslední poznatky z populační biologie. [The Bohemian Sand Pink – the Latest Knowledge on its Population Biology.] Ochrana přírody 73(6): : 18 -21. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Damohorský M. (2018): Právní odpovědnost za pastevecké psy. [Legal Liability for Shepherd Dogs Guarding Livestock.] Ochrana přírody 73(6): : 22 -23. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Havlíček J. (2018): Mapování výskytu bahňáků ve velkoplošných chráněných územích v roce 2018. [Mapping Occurrence of Waders in Large-size Protected Areas in the Czech Republic.] Ochrana přírody 73(6): : 24 -27. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Anděra M., Krejča F., Štěrbová H. & Zbytovský P. (2018): Zimující netopýři Chýnovské jeskyně – dříve a nyní. [Bats wintering in the Chýnov Cave – Past and Present.] Ochrana přírody 73(6): : 28 -30. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Hrůzová L. & Heřman P. (2018): Ochrana motýlů v CHKO Český kras. [Butterfly Conservation in the Český kras/Bohemian Karst Protected Landscape Area.] Ochrana přírody 73(6): : 31 -33. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Chobot K., Kučera Z., Duda P. & Zárybnícký J. (2018): Nálezová databáze ochrany přírody otevřena veřejnosti. [The Nature Conservancy Species Occurrence Finding Data Database Has Publicly Been Accessible.] Ochrana přírody 73(6): : 34 -37. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Redakce (2018): Rozhovor s Danou Bartošovou a Františkem Šulganem. Ochrana přírody 73(6): : 39 -38. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Strnad M. (2018): Zaostřeno na mezinárodní projektovou spolupráci ve výzkumu a ochraně velkých šelem. [Focusing on International Project Co-operation in Research on and Conservation of Large Carnivores.] Ochrana přírody 73(6): : 40 -43. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Vorel A. & Blättler L. (2018): Přenos zkušeností ze Saska: 18 let soužití s vlkem. [Sharing Experience from Saxony: 18 years of Human Co-existence with the Grey Wolf.] Ochrana přírody 73(6): : 44 -48. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Šůlová K. (2018): Podepsáno: V hraničních hvozdech Českého lesa jsou dvě nová bezzásahová území. Ochrana přírody 73(6): : Kulér I. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Pelc F. & Plesník J. (2018): O čem jednají ředitelé. Ochrana přírody 73(6): : Kulér I.-IV. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Vlček J. (2018): Repatriace sýčka obecného ano, či ne? Ochrana přírody 73(6): : Kulér IV.-VI. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Moravec J. (2018): Konference k 20 letům Národní sítě záchranných stanic. Ochrana přírody 73(6): : Kulér VI.-VII. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Redakce (2018): Pozvánka na konferenci. Již popáté: v pražském Suchdole proběhne pátá společná konference AOPK ČR a ČZU. Ochrana přírody 73(6): : Kulér VII. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Pojer F. (2018): Experti na čápy černé se sešli mezinárodně již posedmé (v národním parku Donana). Ochrana přírody 73(6): : Kulér VII.-X. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Janík D. (2018): Úspěšné exkurze v „roce pralesů“. Ochrana přírody 73(6): : Kulér X. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Härtel H., Frouz J. & Hošek M. (2018): Ohlédnutí za kursem „Aktuální trendy v ochraně přírody“ celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 2016–2018. Ochrana přírody 73(6): : Kulér X.-XI. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Pelc F. (2018): Zemřel filantrop Paul Gardner Allen (1953–2018). Ochrana přírody 73(6): : Kulér XI. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 John V. (2018): Pozvání do školní zahrady nejen pro ornitology. Veronika Voldřichová – Ptačí zahrada. Náměty pro badatelskou činnost žáků zapojených do projektu „Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami“. Ochrana přírody 73(6): : Kulér XI.-XII. strana Ochrana přírodyDPDF
14.02.2019 Havelková S. (2018): Právní vztahy k dřevinám. Ochrana přírody 73(6): : Kulér XII.-XIII. strana Ochrana přírodyDPDF
12.02.2019 (2018): Seznam účastníků. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 96 -101. strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Žampachová B., Sedláčková K., Janovcová M., Rádlová S., Polák J., Frynta D. & Landová E. (2018): Jak to vidí fobik? Eyetrackingová studie plazích stimulů, vzbuzujících strach či odpor. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 95 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Zhang Y., Kocourek M., Osadnik C., Olkowicz S., Kersten Y. & Němec P. (2018): Comparing cellular scaling rules for brains of selected avian groups. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 94 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Vlček K., Brukhnová A., Kopřivová J. & Kelemen E. (2018): Vliv spánku na organizaci prostorové pamět. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 93 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Vargová B., Kosterec M., Majláthová V., Majláth I., Kurimský J., Cimbala R. & Peťko B. (2018): Správanie kliešťov Dermacentor reticulatus pod vplyvom rádio-frekvenčného rozhrania elektromagnetického poľa. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 92 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Valentová K. & Konečná M. (2018): Stabilita charakteristik jedince a skupiny v analýze sociálních sítí. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 91 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Truhlářová A., Veselý P., Průchová A., Syrová M. & Fuchs R. (2018): Reakce sýkory koňadry (Parus major) na kukačku obecnou (Cuculus canorus). Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 90 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Štolhoferová I., Holubová K., Kaftanová B., Žampachová B., Kahounová H., Landová E. & Frynta D. (2018): Vliv komenzalismu a fylogeneze na vertikální aktivitu bodlinatých myší rodu Acomys. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 89 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Šebesta P., Třebický V., Fialová J. & Havlíček J. (2018): Akustické koreláty vnímané formidability řevů a promluv a jejich vztah k bojové úspěšnosti u zápasníků MMA. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 88 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Staňková H., Janovcová M., Peléšková Š., Sedláčková K. & Landová E. (2018): Vývoj negativních emocí (strachu a znechucení) vyvolané zvířaty u dětí. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 87 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Skalníková P., Šulcová K., Dudysová D., Fajnerová I. & Nekovářová T. (2018): Kognice a afektivní funkce: Emoční paměť. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 86 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Schneiderová I., Olivová I. & Brandl P. (2018): Jeden rok naslouchání outloňům: pomůže nám akustický monitoring rozmnožovat outloně? Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 85 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Senko T., Olexová L. & Kršková L. (2018): Prenatálne programovanie empatizačných schopností, alebo rozhoduje doba počatia o schopnosti vciťovať sa do pocitov iných? Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 84 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Sedláčková K., Janovcová M., Peléšková Š., Frynta D. & Landová E. (2018): Vztah lidí k plazům: souvislost mezi vnímaným strachem, odporem a estetickými preferencemi. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 83 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Roubalová T., Kovácsová D., Bendová N. & Lindová J. (2018): Nespecifičnost kontaktních volání u papoušků šedých. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 82 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Rejlová M., Moravcová A. & Nekovářová T. (2018): Relativní početnost jako kognitivní schopnost primátů. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 81 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Rádlová S., Madjaye S. M., Peléšková Š., Berti D., Bobek M., Landová E. & Frynta D. (2018): S oční kamerou v deštném pralese: která zvířata přitahují více pozornosti lovců kmene Baka v Kamerunu? Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 80 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Polomová J. & Niederová Ľ. (2018): Výber partnera na základe spevu u naivných dospelých samičiek zebričky červenozobej (Taeniopygia guttata) (návrh výskumu). Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 79 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Pipová N., Kočíková B., Majláth I. & Majláthová V. (2018): Vplyv kliešťami prenášaných patogénov na správanie ich hostiteľov. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 78 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Piešová M., Koprdová R., Ujházy E. & Mach M. (2018): Vplyv jednorazovej gestačnej hypoxie na postnatálny vývin a správanie potomstva potkana. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 77 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Olexová L., Senko T., Morová M. & Kršková L. (2018): Vplyv jednorazovej a opakovanej hypoxie na sociabilitu a emocionálnu reaktivitu potkana laboratórneho. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 76 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Novák O. (2018): Validace databáze audiovizuálních podnětů pro výzkum afektivního chování u lidí. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 75 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Ničová K. & Bartošová J. (2018): Faktory ovlivňující úspěšnost při překonávání překážek ve vrcholových parkurových soutěžích. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 74 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Morová M., Senko T., Olexová L. & Kršková L. (2018): Efekt pre- a perinatálneho vystavenia zmesi ftalátov na postnatálne formovanie správania podobného úzkosti u potkana laboratórneho. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 73 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Moravcsíková Á., Bučková K. & Špinka M. (2018): Individuální rozdíly v personalitě holštýnských telat – popis studie. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 72 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Mejda T., Veselý P. & Nedvěd O. (2018): Reakce ptáků na invazní blánatku lipovou (Oxycarenus lavaterae). Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 71 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Másílková M., Weiss A., Bugnyar T. & Konečná M. (2018): Kosman nebo tamaríni: Mezidruhové srovnání osobnosti. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 70 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Martinec Nováková L., Kliková M., Manková D., Miletínová E. & Bušková J. (2018): Vliv čichové stimulace na afektivní ladění snů a afektivní vyladění po probuzení. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 69 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Marhounová L., Kotrschal A., Kolm N. & Němec P. (2018): Artificial selection on relative brain size affects neuronal numbers and densities in the guppy. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 68 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Teličáková S. & Margetín M. (2018): Etologické pozorovanie tapírov čabrakových (Tapirus indicus) v ZOO Zlín - Lešná. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 67 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Machová K. & Flegr J. (2018): Odhadování vlastností na základě fotografií obličejů. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 66 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Lukavská M. (2018): Vliv hladiny stresu na operantní učení. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 65 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Kverková K., Kocourek M., Frynta D. & Němec P. (2018): Cellular composition and processing capacity of reptile brains in comparison with other amniotes. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 64 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Kunclová K. & Špinka M. (2018): Lateralita v sociálním a lokomočním chování domácích selat (Sus scrofa f. domestica). Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 63 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Kovácsová D., Prikrylová K., Vondráčková N. & Lindová J. (2018): Konceptuální myšlení u papouška šedého (Psittacus erithacus). Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 62 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Koprdová R., Piešová M., Ujházy E. & Mach M. (2018): Vplyv opakovanej gestačnej hypoxie na postnatálny vývin a správanie potomstva potkana. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 61 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Komjatiová N., Zikánová T. & Klapilová K. (2018): Vnímání nahých mužských postav s různým stupněm vzrušení a atraktivity: Eyetrackingová studie na ženských subjektech. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 60 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Komárková M., Habartová A., Ceacero F., Chaloupková H. & Šimek J. (2018): Mám to za pár aneb rozptyl porodů u koní Převalského. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 59 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Juhás P., Kánová E. & Debrecéni O. (2018): Porovnanie správania plemien nemecký ovčiak, bulterier a krížencov rôznych plemien pri testovaní reakcie na rôzne podnety. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 58 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Janovcová M., Peléšková Š., Staňková H., Sedláčková K., Landová E. & Frynta D. (2018): Negativní emoce (strach a znechucení) vyvolané zvířaty u dospělých lidí. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 57 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Janatová V., Kejzarová T., Brynychová K., Zámečník V. & Šálek M. (2018): Behaviorální korelace zjištěné u prekociálních kuřat bahňáků (Charadrii) krátce po vylíhnutí ve volné přírodě. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 56 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Hornátová L. & Průchová A. (2018): Individuální variabilita vokalizace kalouse ušatého (Asio otus). Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 55 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Hlaváčová J., Kaňková Š., Flegr J. & Řežábek K. (2018): Pohlavní přenos toxoplazmózy u párů s poruchami plodnost. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 54 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Garguláková A. & Pluháček J. (2018): Vliv dominančního postavení na vzájemné drbání u dvou druhů kočkodanů. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 53 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Frynta D., Peléšková Š., Janovcová M., Sedláčková K. & Landová E. (2018): Fyziologické parametry emocí, které vyvolávají různé druhy plazů: změny kožního odporu. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 52 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Frýdlová P., Jachnická K., Žampachová B., Landová E. & Frynta D. (2018): Pachová diskriminace jako nástroj pro pochopení sociální organizace u tilikvy obrovské (Tiliqua gigas). Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 51 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Fiurašková K., Roberts S. C., Hlaváčová J., Kaňková Š. & Havlíček J. (2018): Vliv užívání hormonální antikoncepce při výběru partnera na následnou spokojenost ve vztahu. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 50 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Davídková M., Veselý P., Syrová M., Průchová A., Nácarová J. & Bugnyar T. (2018): Reakce krkavce velkého (Corvus corax) na heterospecifické varovné hlasy. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 49 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Csatlósová K., Bögi E., Belovičová K. & Dubovický M. (2018): Chronický nepredvídateľný stres ako animálny model materskej depresie. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 48 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Čiženkova A., Komjatiová N., Zikánová T., Klapilová K. & Krejčová L. (2018): Ženská sexuální reakce na mužské stimuly s různou mírou odhalení, vzrušení a atraktivity. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 47 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Branwen Helebrandová J., Dolný A. & Pyzsko P. (2018): Podvodní ovipozice u vážek - kurzy potápění pro začátečníky. Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 46 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12.02.2019 Antonová K. & Fuchs R. (2018): Jsou velikost těla a druhově specifické zbarvení důležitými znaky pro rozpoznávání predátorů jejich potenciální kořistí? Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018 : 45 . strana Sb. abstraktů z 45. etologické konference, Ostrava 9.-12. 11. 2018DPDF
12345
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018