Seznam knižních publikací
   Upozornění - při nastavení filtru byl překročen maximální počet vybraných vět. Pro jejich snížení je potřeba filtr upřesnit.
12345
 YearAuthorPublicationEditorTyp pub.DPDF
 2003Moldan B. (Ne)udržitelný rozvoj. Ekologie - hrozba i naděje. 2. vydání. [(Un)sustainable Development. Ecology ? Threat and Hope.] 142 stran. ISBN 80-246-0769-7 Karolinum, nakladatelství UK. StudieDPDF
 1989Tásler R. a kol. 100 let Albeřické jeskyně: 15 let speleologické skupiny Albeřice. 16 stran. Česká speleologická spol.. MonografieD
 1998Bartoš J. a kol. 100 let Lovecko-lesnického muzea v Úsově. Průvodce expozicí Lovecko - lesnického muzea. 87 stran. ISBN 80-85083-18-3 Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk. Katalog z výstavyD
 2000Kovařík V. & Pešout P. 100 let ochrany přírody a krajiny na Podblanicku. 179 stran. Edice: Přírodou Podblanicka sv. 4 , ISBN 80-86327-08-6 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim; Okr. muzeum v Benešově. PřehledyDPDF
 1986Mráček J. (ed.) 100 let sportovního rybářství v Praze. 111 stran. MonografieD
 2007Anonym 1000 bylin. Léčivé rostliny od A do Z řazené podle latinských jmen. Překlad z německého vydání "1000 Kräuter". 336 stran. ISBN 978-80-7352-667-2 Nakl. Svojtka & Co., Praha. AtlasD
 2002Bright M., Burnie D., Constable T. & Simons P. 1000 divů přírody. 448 stran. MonografieD
 2006Liška J. 2.4 Lichenes – lišejníky. 25 . strana. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, ÚVR ČSOP. Kapitola v knizeD
 1967Zukal R., Sadílek J. 222x jak a proč. 277 stran. Ústř. rada družstev. Informační brožuraD
 2003Pišút I. 4. Lišajníky - lichenizované huby. 213 -266. strana. – In: Gáper J. & Pišút I., Mykológia, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica. Kapitola v knizeD
 1975Daněk K. 50 km Vysočinou. nestránkováno. Informační brožuraD
 2000Gruna B. 6. Lichenoflóra. 83 -86. strana. – In: Vicherek J. & et all., Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje, MU. Kapitola v knizeD
 2007David P. a Soukup V. 666 přírodních krás České republiky. 1. vydání, 2. dotisk. 224 stran. ISBN 80-7011-717-6 Kartografie. EncyklopedieD
 2003Kondratyuk S. Ya., Popova L. P., Lackovičová A. & Pišút I. A catalogue of Eastern Carpathian lichens. M. H. Kholodny Institute of Botany, Kiev. 263 stran. PřehledyD
 1990Bílý S. A colour guide to beetles. 223 stran. Artia. Informační brožuraD
 1975Felix J. A colour guide to familiar woodland and hill birds, eggs and nests. 1 -175. strana. AtlasD
 1954Polák K. ABC akvaristy. 60 stran. Nakl. Práce. PříručkaD
 1977Wolf R. a kol. ABC myslivost. 288 stran. Nakl. Orbis. SlovníkyD
 1985Rejmera N.F. Abeceda přírody. Biosféra. 200 stran. Nakl. Horizont. MonografieD
 1994Uhlířová H. & Konečný J. Accumulation of radioactive fallout in different compartments of forest ecosystems in South Bohemia.h . strana. – In: Marhold K. & Hindák F. (eds.), Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska, Kapitola v knizeD
 2007Liška J. Activities of Czech lichenologists in the Carpathians. 32 . strana. – In: Śliwa L. (ed.), 2Lichens of the Carpathians - knowledge and prospects, Kapitola v knizeD
 2015Brejchová Velebná E., Karlová J., Piklová L., Krkoška Lorencová E., Emmer A., Vačkář D. & Mráčková A. (eds.) Adaptace na změnu klimatu ve městech, pomocí přírodě blízkých opatření. 84 stran. ISBN 978-80-260-9309-1 Nadace Partnerství; Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. StudieDPDF
 1978Vágner J. Afrika Ráj a peklo zvířat (Od Atlasu na jih). 208 stran. MonografieD
 1977Votrubec C. Afrika. 180 stran. Nakl. Albatros. MonografieD
 2005Hůla J., Janeček M., Kovaříček P. & Bohuslávek J. Agrotechnical Erosion Control Measures. 48 stran. 80-239-5108-4 PříručkaD
 2012Švecová M., Smrž J. & Petr J. Aktuální otázky biodiverzity v kontextu udržitelného rozvoje. 93 stran. 978-80-905388-1-8 Studijní materiályD
 2014Fabiánová B. (ed.) Aktuální stav invazních druhů v České republice. Informační materiál o invazních druzích. 43 stran. AOPK ČR; ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno. StudieDPDF
 2008Banásová V. & Lackovičová A. Aktuálny stav vegetácie v okolí kovohút Krompachy a Rudňany. Stav po pretrvávajúcom znížení emisií. 97 -104. strana. – In: Kontrišová O., Ollerová H. & Váľka J. (eds), Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia VII., FEE TU, ÚEL SAV a UVTS pri TU Zvolen. Kapitola v knizeD
 1955Vogel Z. Akvarijní rybky. 114 stran. Nakl. Orbis. AtlasD
 1985Zrzavý J. Akvarijní ryby. 232 stran.  D
 1996Paysan K. /překlad Čihař J./ Akvarijní ryby. 200 stran. 80-85805-49-9 Granit. PříručkaD
 1999Scheurmannová L. Akvarijní ryby. Jak na to. 144 stran.  D
 1996Mills D. Akvarijní ryby. Pouhým okem, 304 stran. Nakl. Ed. Grégr.  D
 1969Andóni L. & Frank S. Akváriové ryby. 249 stran. Nakl. Obzor. PříručkaD
 1976Petrovický I. Akvaristická příručka. 2. vyd. 88 stran. SZN, Praha. PříručkaD
 1995Hanel L. Akvaristika (Aquaristics). 170 stran. Studijní materiályD
 1984Frank S. Akvaristika. 368 stran. Nakl. Práce. PříručkaD
 1972Štěrba G. Akvaristika. 367 stran. Nakl. Práce. PříručkaD
 1960Štěrba G. Akvaristika. 299 stran. Nakl. Práce. PříručkaD
 1996Hofmann J. & Novák J. Akvaristika. 197 stran. 80-7176-408-6 Nakl. Knižní klub. PříručkaD
 2001Hanel L. Akvaristika. Biologie a chov vodních živočichů. I. Obecná část. [Aquaristics. The biology and keeping of water animals, Part I.] 228 stran. Karolinum, nakladatelství UK. Studijní materiályD
 2004Hanel L. Akvaristika. Biologie a chov vodních živočichů. II. Speciální část. [Aquaristics. The biology and keeping of water animals, Part II.] 260 stran. Karolinum, nakladatelství UK. Studijní materiályD
 1910Nosek A. Akvárium a jeho zařízení. 64 stran. Nakl. I. L. Kober. MonografieD
 2000Lisická E. & Lackovičová A. Alexander Zahlbruckner a lišajníky. (Katalog k výstavě). 6 stran. Slovenské národné múzeum. KatalogD
 2006Anděra M. Alopex lagopus (Linnaeus, 1758) - liška polární. 422 . strana. – In: Kapitola v knizeD
 2006Anděra M. Ammotragus lervia (Palla, 1777) - paovce hřivnatá. 422 -423. strana. – In: Kapitola v knizeD
 2011Baker J., Beebee T., Buckley J., Gent T. & Orchard D. Amphibian habitat management handbook. 69 stran. ISBN 978-0-9566717-1-4 MonografieD
 2009Vítek O. (ed.) Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. 161 stran. ISBN 978-80-87051-69-6 AOPK ČR. StudieDPDF
 1982Komárek V., Malinovský L. & Lemež L. Anatomia avium domesticarum et embryologia galii. Diel II. 205 stran. Príroda, Bratislava. AtlasD
 1982Komárek V., Malinovský L. & Lemež L. Anatomia avium domesticarum et embryologia galii. Diel III. 91 stran. Príroda, Bratislava. AtlasD
 1958Kolda J. & Komárek V. Anatomie domácích ptáků. 324 stran. Studijní materiályD
 1955Schonfeld A. Anatomie, morfologie a fysiologie včely medonosné. 370 stran. SZN, Praha. MonografieD
 1973Veger Z. Andulka a její chov (Papoušek vlnkovaný). 158 stran. SZN, Praha. PříručkaD
 1999Anděra M. Animaux des forets. 223 stran. Gründ, Paris. AtlasD
 2000Anděra M. & Hošek J. Animaux des montagnes. 223 stran. 2-7000-1839-7 Gründ, Paris. AtlasD
 2006Anděra M. Antilope cercicapra (Linneausw, 1758) - antilopa jelení. 423 -424. strana. – In: Kapitola v knizeD
 2002Pivnička K. Aplikované ekologie. Dlouhodobá udržitelnost rybářské, zemědělské a lesnické produkce. 185 stran. Studijní materiályD
 1974Klíma B. Archeologický výzkum plošiny před jeskyní Pekárnou. 78 stran. Academia, nakladatelství AV ČR. StudieD
 2005Geodézie ČS a. s. Atlas 1 : 100.000 Česká republika. MapaD
 1997Kahl W., Kahl B. & Vogt D. /překlad Podrabská S./ Atlas Akvarijní ryby. 288 stran. 80-7237-098-7 Nakl. Svojtka & Co., Praha. AtlasD
 2018Anděra M. & Sovák J. Atlas fauny České republiky. 668 stran. Edice: Atlasy a průvodce ISBN 978-80-200-2756-6 Academia, nakladatelství AV ČR. AtlasDAnotace
 2012Hájková L. a kol. Atlas fenologických poměrů Česka. [Atlas of the phenological conditions in Czechia.] 311 stran. ISBN 978-80-86690-98-8 Čs. hydrometeorologický ústav; UP. AtlasD
 1999Flousek J. & Gramsz B. Atlas hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš. (1991 - 1994). [Atlas ptaków lęgowych Karkonoszy (1991-1994).] 424 stran. 80-902489-6-9 Správa KRNAP. AtlasD
 2002Fuchs R., Škopek J., Formánek J. & Exnerová A. Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy 1985-1989 (aktualizace 2000-2002). 320 stran. 80-902132-5-1 ČSO. AtlasD
 1997Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 1985-1989. [The Atlas of breeding birds in the Czech Republic 1985–1989.] 459 stran. 80-86022-18-8 Nakl. a vyd. H et H.. AtlasD
 2006Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003. [The Atlas of breeding birds in the Czech Republic 2001-2003.] 464 stran. ISBN 80-86858-19-7 Nakl. Aventinum. AtlasD
 2009Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003. 2. vydání 463 stran. ISBN 978-80-86858-88-3 Nakl. Aventinum. AtlasDAbstrakt
 1987Šťastný K., Randík A. & Hudec K. Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. [The Atlas of breeding birds in Czechoslovakia.] 484 stran. Academia, nakladatelství AV ČR. AtlasD
 1982Čaputa A. & Holčík J. Atlas chránených živočíchov Slovenska. 433 stran. Nakl. Obzor. AtlasD
 2009Anonym Atlas krajiny České republiky. 1331 stran. ISBN 978-80-85116-59-5 MonografieD
 2016Halda J., Kučera J. & Koval Š. Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub 1 – mechorosty a lišejníky. 440 stran. ISBN 978-80-7535-027-5 Správa KRNAP. AtlasDPDF
 2016Fellner R. Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub 2 – houby. 408 stran. ISBN 978-80-7535-028-2 Správa KRNAP. AtlasDPDF
 2009Štursa J. & Dvořák J. Atlas krkonošských rostlin. 329 stran. ISBN 978-80-87101-06-3 Nakl. Karmášek. AtlasD
 2008Cepák J., Klvaňa P., Škopek J., Schröpfer L., Jelínek M., Hořák D., Formánek J., & Zárybnický J. (eds.) Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. [Czech and Slovak bird migration atlas] 608 stran. ISBN 978-80-86858-87 Nakl. Aventinum. MonografieDAbstrakt
 2008Sejkora J. & Kouřimský J. Atlas minerálů České a Slovenské Republiky. 376 stran. Edice: Atlasy a průvodce ISBN 978-80-200-1682-9 Academia, nakladatelství AV ČR. AtlasDPDF
 1952Komárek J. & Tykač J. Atlas motýlů. 112 stran. Nakl. Melantrich. AtlasD
 2003Pospíšil O. Atlas našich ryb. 2. upravedené vydání. 198 stran. ISBN 80-7181-920-4 Ottovo nakladatelství. AtlasD
 1999Mitchell-Jones A. J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reijnders P.J.H., Spitzenberger F., Stubbe M., Tissen J.B.M., Vohralík V., Zima J. Atlas of European Mammals. 496 stran. ACADEMIC PRESS. AtlasD
 1995Pollock S. /překlad Storchová Z./ Atlas ohrožených oblastí. 64 stran. AtlasD
 2010Adamovič J., Cílek V. & Mikuláš R. Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky. 460 stran. Edice: Atlasy a průvodce ISBN 978-80-200-1773-4 Academia, nakladatelství AV ČR. AtlasDPDF
 1902Janda J. Atlas ptactva středoevropského se zvláštním zřetelem k druhům domácím. 208 stran. Nakl. I. L. Kober. AtlasD
 1929Janda J. Atlas ptactva středoevropského se zvláštním zřetelem k druhům domácím. 2. vydání. 308 stran. Nakl. I. L. Kober. AtlasD
 2001Dungel J. & Hudec K. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. 249 stran. Edice: Atlasy a průvodce ISBN 978-80-200-0927-2 Academia, nakladatelství AV ČR. AtlasDPDF
 2009Bürger P., Kloubec B. & Pykal J. Atlas ptáků Šumavy a Novohradských hor. 228 stran. 978-80-87101-17-9 Nakl. Karmášek. AtlasD
 2004Nováková J. Atlas rostlin. . . ,. AtlasD
 1994Moravec J. a kol. Atlas rozšířeni obojživelníků v České republice. 136 stran. Národní muzeum; AOPK ČR. AtlasD
 2001Mikátová B., Vlašín M. & Zavadil V.(eds.) Atlas rozšíření plazů v České republice. [Atlas of distribution of reptiles in Czech Republic.] 258 stran. ISBN 80-86064-50-6 AOPK ČR. AtlasD
 1993Anděra M. & Červený J. Atlas rozšíření savců Šumavy (jihozápadní Čechy). 140 stran. Národní muzeum.  D
 1995Anděra M. & Hanzal V. Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. I. Sudokopytníci (Artiodactyla), zajíci (Lagomorpha). 64 stran. ISBN 80-7036-024-0 Národní muzeum. AtlasD
 1996Anděra M. & Hanzal V. Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. II. Šelmy (Carnivora). [Atlas of the mammals of the Czech Republic, a provisional version. II., Carnivora.] 85 stran. ISBN 80-7036-027-5 Národní muzeum. AtlasD
 2000Anděra M. Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. III. Hmyzožravci (Insectivora). [Atlas of the mammals of the Czech Republic, a provisional version III., Insectivora.] 108 stran. ISBN 80-7036-109-3 Národní muzeum. AtlasD
 2001Anděra M. & Beneš B. Atlas rozšířeni savců v České republice. Předběžná verze. IV. Hlodavci (Rodentia): část 1. Křečkovití (Cricetidae), hrabošovití (Arvicolidae), plchovití (Gliridae). 156 stran. Národní muzeum. AtlasD
 2002Anděra M. & Beneš B. Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. IV. Hlodavci (Rodentia): část 2. Myšovití (Muridae), myšivkovití (Zapodidae). 116 stran. ISBN 80-7036-137-9 Národní muzeum. AtlasD
 2004Anděra M. & Červený J. Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. IV. Hlodavci (Rodentia): část 3. Veverkovití (Sciuridae), bobrovití (Castoridae), nutriovití (Myocastoridae). 76 stran. Národní muzeum. AtlasD
 2005Hanák V., Anděra M. Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. V. Letouni (Chiroptera): část 1. Vrápencovití (Rhinolophidae), netopýrovití (VespertiHoniodae - Barbastella barbastellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus). 120 stran. ISBN 80-7036-184-0 Národní muzeum. AtlasD
 2006Hanák V., Anděra M. Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. V. Letouni (Chiroptera): část 2. Netopýrovití (Vespertilionidae - rod Myotis). [Atlas of the mammals of the Czech republic. A provisional Version. V. Bats (Chiroptera) - part 2. Vespertilionid bats (Vespertilionidae - Genus Myotis).] 187 stran. ISBN 80-7036-203-0 Národní muzeum. AtlasD
 2016Merta L., Zavadil V. & Sychra J. Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky. 111 stran. ISBN: 978-80-88076-34-6 AOPK ČR. AtlasDPDF
 2005Dungel J. & Řehák Z. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. 182 stran. Edice: Atlasy a průvodce ISBN 80-200-1282-6 Academia, nakladatelství AV ČR. AtlasD
 1989Sedlár J. a kol. Atlas rýb. 370 stran. Nakl. Obzor. AtlasD
 1955Drachovská-Šimanová M. Atlas řepných škůdců a chorob. 47 tabulek s textem (kol 350 obr.).,. Min. potrav, prům.. AtlasD
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348