Detail publikace.
 
Název: Acta Musei Beskidensis
Název pro citace: Acta Mus. Beskid.
Typ publikace: Časopis recenzovaný
Vznik: 2009
Vychazí: 1x ročně
Místo vydávání: Frýdek-Místek
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 1803-960X
Návaznost: Navazuje na sborník Práce a studie Muzea Beskyd (Přírodní vědy),
Zaměření: Odborný časopis, který vychází každoročně. Uveřejňuje původní dosud nepublikované práce přírodovědného zaměření.
Stav v databázi: Zařazen obsah č. 1/2009 až 10/2018
Práva: ©Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Adresa: Muzeum Beskyd, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek
Mail: info@muzeumbeskyd.com
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: e45e0d3c-31d9-11df-ae47-b7249233d63c / 6469 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348