Detail publikace.
 
Název: Muzeum a současnost, řada přírodovědná
Název pro citace: Muzeum a současnost, řada přírodov.
Typ publikace: Časopis
Vznik: 1986
Vychazí: 1x ročně
Místo vydávání: Roztoky u Prahy
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 0862-2035
Zaměření: Výsledky terénního přírodovědného výzkumu zejména středních Čech, zvláštní zřetel je věnován mokřadním a vodním biotopům a jejich rostlinstvu.
Stav v databázi: Do databáze byly zařazeny obsahy čísel 1/1986 až 25/2010.
Práva: © Středočeské muzeum v Roztokách. Všechna práva vyhrazena.
Adresa: Středočeské muzeum, 252 63 Roztoky u Prahy, Zámek 1
Mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz
WWW publikace: www publikace
Id: 9a9c6158-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 1545 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348