Detail publikace.
 
Název: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Název pro citace: Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy
Alternativní název: Acta sci. nat. Mus . Bohem, merid . České Budějovice
Typ publikace: Časopis recenzovaný
Vznik: 1964
Vychazí: 1x ročně
Místo vydávání: České Budějovice
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 0139-8172
Návaznost: Dříve jako Sborník Krajského vlastivědného muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy
Zaměření: Cílem periodika je publikování výsledků přírodovědných výzkumů, zejména geologie, botaniky, mykologie, zoologie, ekologie a ochrany přírody z jihočeského regionu i sousedních oblastí. Publikovány jsou i zprávy o úmrtí a o jubileích významných osobností př
Stav v databázi: Do databáze byly zařazeny obsahy všech ročníků od r. 1964 do r. 2020. Ročníky 1 - 50 jsou zrevidovány dle přílohy v č. 52/2012: LEPŠÍ P.: Souhrnný obsah ročníků Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 1–50 (1958–2010)
Práva: © Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, www.muzeumcb.cz
Adresa: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 1, 370 51
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 99b05886-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 725 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348