Detail publikace.
 
Název: Krása našeho domova
Název pro citace: Krása našeho domova
Typ publikace: Časopis
Vznik: 2001
Vychazí: 2x ročně
Místo vydávání: Praha
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 1213-5488
Návaznost: Časopis Krása našeho domova vydával v letech 1904 - 1951 Svaz okrašlovací a ochranný.
Zaměření: Jeho cílem je jednak zprostředkovávat informace mezi jednotlivými členy a příznivci ČSOP a přinášet jim náměty na jejich vlastní činnost, jednak propagovat pestrou činnost ČSOP, potažmo spolkovou ochranu přírody a krajiny obecně, navenek.
Stav v databázi: Zařazeny obsahy všech čísel od r. 2001 do r. 2008
Adresa: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Mail: knd@csop.cz
WWW publikace: www publikace
Id: 9942ac60-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 351 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348