Detail publikace.
 
Název: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná
Název pro citace: Čas. Nár. muzea, Řada přír.
Typ publikace: Časopis
Vznik: 1990
Zánik: 2006
Vychazí: 4x ročně
Místo vydávání: Praha
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 1214-0635
Návaznost: Dříve jako Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná, ISSN 0139-9497. Od r. 2007 Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series (Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná) ISSN: 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic)
Zaměření: Zveřejňuje původní vědecká sdělení ze všech oblastí přírodních věd, zvláště články se zaměřením na systematiku fosilních i žijících organizmů a na evoluční biologii. Vychází anglicky.
Stav v databázi: Zařazeny všechny citace z ročníku 120(1)/1951 až 175/2006. Ostatní ročníky obsahují pouze citace, které byly zařazeny v rámci zpracovaných biblioték.
Práva: © Národní muzeum. Všechna práva vyhrazena.
Adresa: Václavské nám. 68, Praha 1
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 9904af39-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 141 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348