Detail publikace.
 
Název: Bohemia centralis
Název pro citace: Bohemia centralis
Typ publikace: Časopis
Vznik: 1959
Vychazí: 1x ročně nebo v delších intervalech
Místo vydávání: Roztoky u Prahy
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 0231-5807
Zaměření: Odborný přírodovědný průzkum středních Čech.
Stav v databázi: Zařazeny úplné obsahy ročníků 1959 (1) až 2018 (34).
Adresa: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Praha, U Šalamounky 41, 158 00 Praha 5
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Poznámka: Číslo 1 (1959) vydal Krajský dům osvěty-Kabinet muzejní a vlastivědné práce v Praze, číslo 2 (1970) vydalo Oblastní muzeum Poděbrady, od čísla 3 (1974) sborník začalo vydávat AOPK, středisko Praha
Id: 98f66122-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 106 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348