Detail publikace.
 
Název: Journal of Landscape Ecology
Název pro citace: Journal of Landscape Ecology
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
Vznik: 2007
Vychazí: 3x ročně
Místo vydávání: Praha
Vydavatel:
ISSN pro tisk: 1803-2427
Zaměření: Časopis uveřejňuje původní vědecké články, které integrují znalosti z biologických věd, věd o zemi i sociálních vědních oborů od ekosystémové až po krajinnou úroveň.
Stav v databázi: Zařazeny obsahy všech čísel od 0(0)/2007 do 4(3) 2011
Práva: ©Česká společnost ekologie krajiny (regionální pobočka Mezinárodní asociace pro krajinnou ekologii - CZ-IALE)
Adresa: Benátská 2, 128 01, Praha 2
Mail: Kovar@natur.cuni.cz
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Poznámka: Do roku 2010 vycházel 2x ročně.
Id: 0229a200-6b30-11e0-b58b-b7249233d63c / 7125 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348