The list of new placed quotes
  Formulář obsahuje posledních 500 nově zařazených citací.
12345
 D.enlistmentQuotationDetailPDF
 30.10.2020 Ložek V. & Gulička J. (1962): Gastropoda, Diplopoda, Chilopoda slovenskej časti Východných Karpát. – Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae - Form. Protect. Natur. 7 (1-2): 61 -93. D
 30.10.2020 Stejskal V., Matoušek J. Šebesta R., Vanina T., Prokešová M. & Podhorec P. (2016): Frekvence výskytu deformit a morfometriká charakteristika síha peledě Coregonus peled (Gmelin) odchovaného v podmínkách intenzivního a extensivního chovu. – In: Jan Mareš, Štěpán Lang & Martina G. Marešová, Zkušenosti s chovem ryb, optimalizací prostředí a veterinární péčí v recirkulačních systémech. Sb. příspěvků, Brno 2016, : 95 -103. strana. D Celý sborník
 30.10.2020 Matoušek J., Prokešová M., Novikava K., Šebesta R., Zusková E., Kouřil J. & Stejskal V. (2016): Vliv teploty vody a koncentrace kyslíku na výsledky chovu síha peledě v intenzivní akvakultuře. – In: Jan Mareš, Štěpán Lang & Martina G. Marešová, Zkušenosti s chovem ryb, optimalizací prostředí a veterinární péčí v recirkulačních systémech. Sb. příspěvků, Brno 2016, : 85 -94. strana. D Celý sborník
 30.10.2020 Šebesta R., Stejskal V., Prokešová M., Matoušek J., Novikava K. & Vanina T. (2016): Vliv teploty a tvaru nádrží na růst, přežití a frekvenci výskytu deformit čelistí u larev síha peledě (Coregonus peled Gmelin, 1788). – In: Jan Mareš, Štěpán Lang & Martina G. Marešová, Zkušenosti s chovem ryb, optimalizací prostředí a veterinární péčí v recirkulačních systémech. Sb. příspěvků, Brno 2016, : 76 -84. strana. D Celý sborník
 30.10.2020 Mendel J. (2016): Kontrolovaný chov – přínos genetiky pro účely chovu lososovitých ryb. – In: Jan Mareš, Štěpán Lang & Martina G. Marešová, Zkušenosti s chovem ryb, optimalizací prostředí a veterinární péčí v recirkulačních systémech. Sb. příspěvků, Brno 2016, : 71 -75. strana. D Celý sborník
 30.10.2020 Halačka K. (2016): Morfologické rozdíly v rámci chovaných skupin lososovitých ryb. – In: Jan Mareš, Štěpán Lang & Martina G. Marešová, Zkušenosti s chovem ryb, optimalizací prostředí a veterinární péčí v recirkulačních systémech. Sb. příspěvků, Brno 2016, : 66 -70. strana. D Celý sborník
 30.10.2020 Mendel J. (2016): Zdrojový materiál pro produkci lososovitých ryb v ČR – minulost a současnost.Dotazník – chovná prqxe v ČR. – In: Jan Mareš, Štěpán Lang & Martina G. Marešová, Zkušenosti s chovem ryb, optimalizací prostředí a veterinární péčí v recirkulačních systémech. Sb. příspěvků, Brno 2016, : 62 -65. strana. D Celý sborník
 30.10.2020 Papežíková I. Vojtek L., Hyršl P., Veselý T., Reschová S., Poštulková E., Mareš J., Navrátil S. & Palíková M. (2016): Zkušenosti s aplikací autogenní vakcíny v intenzivním chovu lososovitých ryb. – In: Jan Mareš, Štěpán Lang & Martina G. Marešová, Zkušenosti s chovem ryb, optimalizací prostředí a veterinární péčí v recirkulačních systémech. Sb. příspěvků, Brno 2016, : 57 -61. strana. D Celý sborník
 30.10.2020 Modrá H., Mareš J., Svobodová Z., Plhalová L. & Tkáč M. (2016): Mohou mykotoxiny obsažené v krmných směsích pro lososovité druhy ryb ovlivnit zdravotní stav ryb v akvakultuře?. – In: Jan Mareš, Štěpán Lang & Martina G. Marešová, Zkušenosti s chovem ryb, optimalizací prostředí a veterinární péčí v recirkulačních systémech. Sb. příspěvků, Brno 2016, : 52 -56. strana. D Celý sborník
 30.10.2020 Mareš J., Poštulková E. & Vlasák J. (2016): Vliv krmné strategie a systému chovu na kvalitu masa lososovitých ryb. – In: Jan Mareš, Štěpán Lang & Martina G. Marešová, Zkušenosti s chovem ryb, optimalizací prostředí a veterinární péčí v recirkulačních systémech. Sb. příspěvků, Brno 2016, : 47 -51. strana. D Celý sborník
 30.10.2020 Jánová K., Mareš J., Palíková M., Papežíková Ivana & Bláhová L. (2016): Vliv odlišných krmiv na markery oxidativního stresu u pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss). – In: Jan Mareš, Štěpán Lang & Martina G. Marešová, Zkušenosti s chovem ryb, optimalizací prostředí a veterinární péčí v recirkulačních systémech. Sb. příspěvků, Brno 2016, : 41 -46. strana. D Celý sborník
 30.10.2020 Mareš L., Řezníčková P. & Brumovská V. (2016): Eliminace původce onemocnění PKD v intenzivním chovu ryb. – In: Jan Mareš, Štěpán Lang & Martina G. Marešová, Zkušenosti s chovem ryb, optimalizací prostředí a veterinární péčí v recirkulačních systémech. Sb. příspěvků, Brno 2016, : 36 -40. strana. D Celý sborník
 30.10.2020 Palíková M., Papežíková I., Kováčová V., Jelínková E., Marková Z., Navrátil S., Vojtek L., Hyršl P. & Mareš J. (2016): Proliferativní onemocnění ledvin pstruha duhového v podmínkách intenzivního chovu: patogeneze, druhová vnímavost, terapeutický efekt NaCl. – In: Jan Mareš, Štěpán Lang & Martina G. Marešová, Zkušenosti s chovem ryb, optimalizací prostředí a veterinární péčí v recirkulačních systémech. Sb. příspěvků, Brno 2016, : 30 -35. strana. D Celý sborník
 30.10.2020 Pojezdal Ľ., Jelínková E., Čížek A., Papežíková I., Navrátil S., Veselý T. & Palíková M. (2016): Výskyt nebezpečných nákaz v intenzivních chovech lososovitých ryb. – In: Jan Mareš, Štěpán Lang & Martina G. Marešová, Zkušenosti s chovem ryb, optimalizací prostředí a veterinární péčí v recirkulačních systémech. Sb. příspěvků, Brno 2016, : 23 -29. strana. D Celý sborník
 30.10.2020 Štěpán L. & Manga I. (2016): Vliv managementu kvality vody na oživení a funkci biologického filtru v recirkulačním systému. – In: Jan Mareš, Štěpán Lang & Martina G. Marešová, Zkušenosti s chovem ryb, optimalizací prostředí a veterinární péčí v recirkulačních systémech. Sb. příspěvků, Brno 2016, : 18 -22. strana. D Celý sborník
 30.10.2020 Kouřil J. (2016): Chov ryb v recirkulačních akvakulturních systémech v ČR. – In: Jan Mareš, Štěpán Lang & Martina G. Marešová, Zkušenosti s chovem ryb, optimalizací prostředí a veterinární péčí v recirkulačních systémech. Sb. příspěvků, Brno 2016, : 13 -17. strana. D Celý sborník
 30.10.2020 Mareš J. (2016): Recirkulační akvakulturní systémy, projekty a podpora RAS. – In: Jan Mareš, Štěpán Lang & Martina G. Marešová, Zkušenosti s chovem ryb, optimalizací prostředí a veterinární péčí v recirkulačních systémech. Sb. příspěvků, Brno 2016, : 7 -12. strana. D Celý sborník
 30.10.2020 Halačka K., Poštulková E., Kopp R., Mareš J. & Vetešník L. (2018): Možnosti značení vysazovaných ryb pomocí ARS – aplikace a detekce. – In: Radovan Kopp, Jan Mareš & Jan Grmela (eds.), Účelové rybí obsádky na vodárenských nádržích. Sb. příspěvků, Brno 2018, : 37 -43. strana. D Celý sborník
 30.10.2020 Blabolil P., Matěna J., Halačka K., Duras J. & Kubečka J. (2018): Monitoring tohoročních štik obecných a bolenů dravých ve vodní nádrži Švihov. – In: Radovan Kopp, Jan Mareš & Jan Grmela (eds.), Účelové rybí obsádky na vodárenských nádržích. Sb. příspěvků, Brno 2018, : 30 -36. strana. D Celý sborník
 30.10.2020 Mikl L., Adámek Z., Šlapanský L., Všetičková L. & Jurajda P. (2018): Potrava dravých ryb vodárenských nádrží povodí Moravy. – In: Radovan Kopp, Jan Mareš & Jan Grmela (eds.), Účelové rybí obsádky na vodárenských nádržích. Sb. příspěvků, Brno 2018, : 20 -29. strana. D Celý sborník
 30.10.2020 Kopp R., Musilová B., Radojičić M., Kosour D., Geriš R., Jurek L. & Grmela J. (2018): Vývoj kvality vody ÚN Bojkovice a ÚN Ludkovice. – In: Radovan Kopp, Jan Mareš & Jan Grmela (eds.), Účelové rybí obsádky na vodárenských nádržích. Sb. příspěvků, Brno 2018, : 14 -19. strana. D Celý sborník
 30.10.2020 Jurajda P., Janáč M., Roche K., Mikl L., Šlapanský L., Krechler I., Adámek Z., Jurajdová Z. & Halačka K. (2018): Rybí společenstva pěti vodárenských nádrží v povodí Moravy. – In: Radovan Kopp, Jan Mareš & Jan Grmela (eds.), Účelové rybí obsádky na vodárenských nádržích. Sb. příspěvků, Brno 2018, : 4 -13. strana. D Celý sborník
 29.10.2020 Redakce (2020): Destaro udržitelného dne - Spolehněte se na to, co máte. – Zpravodaj MŽP 2020(3): 18 -19. D Celé číslo
 29.10.2020 Redakce (2020): 46. Ekofilm o nadměrné spotřebě. – Zpravodaj MŽP 2020(3): 16 -17. D Celé číslo
 29.10.2020 Redakce (2020): Snížit spotřebu a zabránit ničení životního prostředí, tak zní nový zákon pro plasty. – Zpravodaj MŽP 2020(3): 14 -15. D Celé číslo
 29.10.2020 Redakce (2020): Greenwashing: dezinformace natřené nazeleno. – Zpravodaj MŽP 2020(3): 13. D Celé číslo
 29.10.2020 Redakce (2020): Novinky 2020 v certifikacích EU Ecolabel. – Zpravodaj MŽP 2020(3): 12. D Celé číslo
 29.10.2020 Redakce (2020): 8 skupin EŠV (Ekologicky šetrný výrobek) pro váš výběr. – Zpravodaj MŽP 2020(3): 11. D Celé číslo
 29.10.2020 Redakce (2020): Bio, eko nebo fair trade? – Zpravodaj MŽP 2020(3): 9 -10. D Celé číslo
 29.10.2020 Redakce (2020): 19 let s Evropským týdnem mobility v českých městech. Jak se podporuje zdravější a udržitelná doprava? – Zpravodaj MŽP 2020(3): 6 -8. D Celé číslo
 29.10.2020 Redakce (2020): Recyklovat jde i domy. – Zpravodaj MŽP 2020(3): 5. D Celé číslo
 29.10.2020 Redakce (2020): #nakupujemeodpovědně: udržitelné utrácení. – Zpravodaj MŽP 2020(3): 3 -4. D Celé číslo
 29.10.2020 Brabec R. (2020): Úvodní slovo ministra. – Zpravodaj MŽP 2020(3): 2. D Celé číslo
 29.10.2020 (2020): Zpravodaj Ministerstva životního prostředí číslo 3, 2020. Nakupujeme odpovědně, 19 let s Evropským týdnem mobility v českých městech, Bio, eko nebo fair trade? – Zpravodaj MŽP 2020(3): 1 - 19. D Celé číslo
 28.10.2020 Lundova K., Kouřil Jan, Matoušek Jan, Prokešová Markéta & Stejskal Vlastimil (2018): Vliv různých zdrojů osvětlení, fotoperiodických režimů a načasování prodloužené fotoperiody na růst a pohlavní zralost sivena amerického (Salvelinus fontinalis, Mitchill). – In: Jan Mareš & Jan Grmela (eds.), Zkušenosti s chovem lososovitých ryb s využitím jejich genetické identifikace. Sb. příspěvků, Brno 2018, : 63 -73. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Prokešová Markéta, Kouřil Jan, Novikava K., Čejka J., Zusková E. & Stejskal Vlastimil (2018): Vliv hyperoxických režimů a teploty vody na fyziologii a produkci juvenilů sivena alsaského. – In: Jan Mareš & Jan Grmela (eds.), Zkušenosti s chovem lososovitých ryb s využitím jejich genetické identifikace. Sb. příspěvků, Brno 2018, : 55 -62. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Pojezdal Ľubomír, Palíková Miroslava, Reschová Stanislava, Pokorová Dagmar, Navrátil Stanislav & Veselý Tomáš (2018): Monitoring VHSV a IHNV ve volných vodách obhospodařovaných MRS. Vztah českých a evropských izolátů VHSV. – In: Jan Mareš & Jan Grmela (eds.), Zkušenosti s chovem lososovitých ryb s využitím jejich genetické identifikace. Sb. příspěvků, Brno 2018, : 50 -54. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Mareš Jan, Poštulková Eva, Musilová Barbora & Malý Ondřej (2018): Zhodnocení produkčních parametrů vybraných salmonidů. – In: Jan Mareš & Jan Grmela (eds.), Zkušenosti s chovem lososovitých ryb s využitím jejich genetické identifikace. Sb. příspěvků, Brno 2018, : 45 -49. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Halačka Karel, Mendel Jan & Mareš Jan (2018): Morfologie chovaných skupin lososovitých ryb. – In: Jan Mareš & Jan Grmela (eds.), Zkušenosti s chovem lososovitých ryb s využitím jejich genetické identifikace. Sb. příspěvků, Brno 2018, : 40 -44. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Mendel Jan, Mareš Jan, Palíková Miroslava, Halačka Karel & Vetešník Lukáš (2018): Dna servis a konkrétní genetické produkty pro chovatele nejen lososovitých ryb. – In: Jan Mareš & Jan Grmela (eds.), Zkušenosti s chovem lososovitých ryb s využitím jejich genetické identifikace. Sb. příspěvků, Brno 2018, : 35 -69. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Papežíková Ivana, Palíková Miroslava, Syrová Eva, Minářová Hana, Hyršl Pavel & Mareš Jan (2018): Hematologické, biochemické a imunitní parametry u dvou geneticky odlišných linií pstruha duhového.. – In: Jan Mareš & Jan Grmela (eds.), Zkušenosti s chovem lososovitých ryb s využitím jejich genetické identifikace. Sb. příspěvků, Brno 2018, : 32 -34. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Palíková Miroslava, Papežíková Ivana, Syrová Eva, Minářová Hana, Pojezdal Ľubomír, Reschová Stanislava, Veselý Tomáš, Hyršl Pavel & Mareš Jan (2018): Různá liniová odolnost pstruha duhového vůči furunkulóze lososovitých ryb. – In: Jan Mareš & Jan Grmela (eds.), Zkušenosti s chovem lososovitých ryb s využitím jejich genetické identifikace. Sb. příspěvků, Brno 2018, : 27 -31. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Syrová Eva, Kováčová Veronika, Papežíková Ivana, Minářová Hana, Mareš Jan & Palíková Miroslava (2018): Různá liniová odolnost lososovitých ryb vůči proliferativnímu onemocnění ledvin. – In: Jan Mareš & Jan Grmela (eds.), Zkušenosti s chovem lososovitých ryb s využitím jejich genetické identifikace. Sb. příspěvků, Brno 2018, : 23 -26. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Minářová Hana,, Mareš Jan, Kopp Radovan, Piaček Vladimír, Leščenko Petr, Pikula Jiří, Navrátil Stanislav & Palíková Miroslava (2018): Onemocnění ledvin v intenzivním chovu lososovitých ryb – případová studie. – In: Jan Mareš & Jan Grmela (eds.), Zkušenosti s chovem lososovitých ryb s využitím jejich genetické identifikace. Sb. příspěvků, Brno 2018, : 19 -22. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Mendel Jan, Mareš Jan, Palíková Miroslava, Halačka Karel, Abaffy Pavel & Šindelka Radek (2018): Genetický monitoring aktuálního stavu českých chovů pstruha duhového a sivena v evropském kontextu. – In: Jan Mareš & Jan Grmela (eds.), Zkušenosti s chovem lososovitých ryb s využitím jejich genetické identifikace. Sb. příspěvků, Brno 2018, : 12 -18. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Mareš Jan (2018): Recirkulační akvakulturní systémy, projekty a podpora RAS. – In: Jan Mareš & Jan Grmela (eds.), Zkušenosti s chovem lososovitých ryb s využitím jejich genetické identifikace. Sb. příspěvků, Brno 2018, : 7 -11. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Adámek Z. , Kajgrová L., Bauer Ch., Regenda J., Fichtenbauer M., Schatzl G., Hlaváč D., Mareš J. & Dulić Z. (2019): Využití atraktantů suchozemského hmyzu jako doplňkového potravního zdroje v odchovu násad jelce tlouště (Leuciscus cephalus) a zlatého jesena (Leuciscus idus var. orfus). – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 93 -101. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Policar T., Křišťan J., Malinovskyi O. & Yanes-Roca C. (2019): Možnosti diverzifikace a posílení konkurenceschopnosti české akvakultury. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 87 -93. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Vavrečka A. & Kalous L. (2019): Pohled do ekonomiky akvakulturní produkce v České republice. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 79 -85. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Flajšhans M., Kašpar V., Kocour M., Gela D., Rodina M. & Prchal M. (2019): Genetické zdroje ryb. Stav programu po 25 letech a jeho perspektivy. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 73 -77. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Frojda V., Lauda J., Zvonař L., Kotrč V. & Strunecký O. (2019): Měření kyslíku v produkčních rybnících. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 67 -71. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Regenda J., Vágner M., Rutegwa M., Dofek J. & Drozd B. (2019): Změny kvality vody při vypouštění a výlovu rybníku. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 59 -66. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Pechar L., Baxa M., Benedová Z., Kröpfelová L., Musil M. & Šulcová J. (2019): Eutrofizace rybníků - jak hodnotit poslední desetiletí, setrvalý problém nebo zlepšení? – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 51 -57. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Duras J., Brom J., Marce M., Potužák J., Saberioon M., Nedbal V., Císař P. & Souček P. (2019): Dálkový průzkum Země (DPZ) - nové možnosti v hodnocení kvality vody rybníků. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 45 -50. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Pokorný J. & Hesslerová P. (2019): Jak vysycháme – aneb, opravdu „kazí rybníky hydrologickou bilanci“? – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 37 -44. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Randák T., Grabic R. & Žlábek V. (2019): „Nové“ cizorodé látky ve vodním prostředí a jejich vliv na vodní organismy. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 33 -36. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Malý O., Zugárková I., Mareš J. & Poštulková E. (2019): Využití fytázy ve výživě kapra. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 25 -32. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Mráz J., Kašpar J. Adámková V., Hora J. & Fuka Z. (2019): Inovace ve zpracování ryb a vývoji rybích výrobků. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 23 -. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Syrová E., Mendel J., Papežíková I., Mareš J., Kováčová V. & Palíková M. (2019): Využití druhové a liniové odolnosti lososovitých ryb v pstruhařství. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 15 -22. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Piačková V., Palíková M., Matějíčková K., Papežíková I., Pojezdal Ľ. & Veselý T. (2019): Výskyt kapřího „edema“ viru (CEV) v Evropě. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 9 -14. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Pojer Pavel (2019): OP Rybářství 2014 – 2020 a příprava OP Rybářství 2021 – 2027. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 5. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2019, : 7 -8. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Malecha J., Malecha M., Brabec T. & Eisert Z. (2017): Provzdušňovací systém na sádkách v Třeboni. – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 85 -86. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Regenda J. (2017): Inspirace pro maloobchodní prodej ryb. – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 75 -83. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Levý E. (2017): Kapr, potravina pro moderní fitness stravování (praktická ukázka přípravy). – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 71 -74. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Kopp R., Malý O. & Mareš J. (2017): Fytátový fosfor v krmivech pro ryby. – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 65 -69. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Duras J. & Potužák J. (2017): Kouzlo prvního horka. – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 61 -63. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Pechar L., Musil M., Baxa M., Petrů A., Benedová Z., Kröpfelová L. & Šulcová J. (2017): Tři roky bez kapra na rybníce Rod (Třeboňsko) – aneb, jak reálná je možnost zlepšit kvalitu vody a stav rybničního biotopu absencí obsádky kapra? – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 55 -59. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Adámek Z. (2017): Kvalita prostředí a využití přirozených potravních zdrojů na krmných místech kaprového rybníka. – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 43 -53. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Policar T., Blecha M., Křišťan J., Malinovskyi O. & Vaniš J. (2017): Může být kombinace rybničního a intenzivního chovu candáta obecného (Sander lucioperca) úspěšně využita v rámci českého produkčního rybářství? – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 33 -41. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Palíková M., Papežíková I., Navrátil S. & Mareš J. (2017): Zdravotní problematika v intenzivním chovu lososovitých ryb. – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 27 -31. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Filásová L. & Kouba F. (2017): Tlumení nebezpečných nákaz ryb v souladu s legislativou EU. – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 23 -25. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Vondrka A. (2017): Účinnost plašení kormoránů zvukovými děly. – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 21 -22. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Pojer P. (2017): Možnosti čerpání z OP Rybářství 2014-2020. – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 17 -19. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Kocour M., Prchal M., Kroupová H., Piačková V., Gela D., Veselý T., Lipka J. & Voráček V. (2017): FISHBOOST – Evropský projekt na podporu a rozvoj selekčních programů hospodářsky významných druhů ryb. – In: Martin Urbánek, Sb. ref. 4. ročníku odborné konference, České Budějovice 2017, : 7 -15. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Kalenda V., Prchal M., Kroupová H., Piačková V., Gela D., Veselý T., Lipka J. & Voráče V. (2015): Možnosti propagace prodeje ryb v rámci maloobchodního prodeje. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 91 -93. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Vachta R. (2015): Ekonomika provozu a návratnost investic recirkulačních objektů. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 83 -90. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Piačková V. (2015): Aktuální problematika zdravotního stavu kaprovitých ryb. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 81 -82. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Vágnerová M. (2015): Aktuální nákazová situace a veterinární dozor v chovech ryb. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 73 -80. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Duras J., Potužák J. & Marcel M. (2015): Rybníky, producenti či příjemci znečištění? – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 67 -72. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Potužák J., Duras J. & Kröpfelová L. (2015): Rybniční sediment - kam s ním? – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 59 -66. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Hlaváč D., Másílko J., Hartman P., Anto-Pardo M., Melka V., Regenda J., Vejsada P., Mráz J. & Adámek Z. (2015): Potenciál krmných směsí a obilovin, jako nástroj pro udržení dobré produkce tržního kapra ve vztahu ke kvalitě vody a bilanci živin – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 49 -58. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Spurný P. (2015): Cizorodé látky ve vodním prostředí a jejich vliv na ekosystémy povrchových vod – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 43 -47. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Komiková R. (2015): Náhled do OP Rybářství 2014-2020. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 39 -42. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Horáček Z. (2015): Vypořádávání pozemků pod rybníky podle § 59a vodního zákona. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 37 -38. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Vácha F. (2015): Zastoupení živin v kapřím mase. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 29 -36. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Rutkayová J., Beneš K., Petrášková E. & Urbánková D. (2015): Analýza povodňových událostí let 1997-2013. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 19 -27. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Brabec T., Němec R. & Mareš J. (2015): Vliv plemene a věku na dozrávání jikernaček kapra obecného. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 13 -17. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Flajšhans M., Gela D., Kocour M., Rodina M., Kašpar V., Linhart O., Ošanec J., Němec R.. & Chytka V. (2015): Amurský lysec, nové plemeno kapra v ČR. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 9 -12. strana. D Celý sborník
 28.10.2020 Hůda J. (2015): Připomenutí významné osobnosti rybářství Josefa Šusty. – In: Martin Urbánek (ed.), Sb. ref. 3. ročníku odborné konference, České Budějovice, 2015, : 7 -8. strana. D Celý sborník
 27.10.2020 Bandini D. & Oertel B. (2020): Three new species of the genus Pseudosperma (Inocybaceae). – Czech Mycology 72(2): 221 -250. D článek
 27.10.2020 Holec J. & Zehnálek P. (2020): Taxonomy of Hohenbuehelia auriscalpium, H. abietina, H. josserandii, and one record of H. tremula. – Czech Mycology 72(2): 199 -220. D článek
 27.10.2020 Shen Q., Ray S. C., Evans H. M., Deepe G. S. Jr. & Rappleye Ch. A. (2020): Histoplasma relies on gluconeogenic substrates to circumvent nutritional limitations within macrophages. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 198. D článek
 27.10.2020 Mead H. L., Roe Ch. C., Higgins Keppler E. A., Van Dyke M. C. C., Laux K. L., Funke A. L., Miller K. J., Bean H. D., Sahl J. W. & Barker B. M. (2020): Spherule remodelling and endospore development in the fungal pathogen Coccidioides posadasii. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 197. D článek
 27.10.2020 Machová L., Kolařík M., Hubka V., Kostovčík M. & Čmoková A. (2020): Virulence factors of epidemically spreading population of the Trichophyton benhamiae clade. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 196. D článek
 27.10.2020 Aneke Ch. I. & Cafarchia C. (2020): In vitro evaluation of enzymatic virulence activities and antifungal susceptibility profile of Microsporum canis strains from various sources. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 195 -196. D článek
 27.10.2020 (2020): Session 8: Virulence Factors And Pathogenesis In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 195 -198. D článek
 27.10.2020 De Hoog S. G., Guarro J., Gené J., Ahmed S. A., Al-Hatmi A. M.S., Figueras M. J. & Vitale R. G. (2020): The new Atlas of Clinical Fungi. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 194 -195. D článek
 27.10.2020 Veríssimo C. & Sabino R. (2020): Dealing with Histoplasma and Paracoccidioides in non-endemic areas. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 194. D článek
 27.10.2020 Lux J., Dobiáš R., Kuklová I., Litvik R., Scholtz V., Soušková H., Khun J., Mrázek J., Kantorová M., Jaworská P., Prejdová T. & Julák J. (2020): Inactivation of dermatophytes and treatment of onychomycosis using non-thermal plasma. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 193. D článek
 27.10.2020 Voßgröne K., Maier T., Oberheitmann B. & Kostrzewa M. (2020): Possibilities of dermatophyte identification with the MALDI Biotyper – new and old approaches. In: Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and Clinical Research Advances in Dermatophytes and Dimorphic Fungi” – Czech Mycology 72(2): 192. D článek
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348