Seznam citací uložených pro zvoleného autora
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2004Albrecht P. Inventarizační průzkum rezervace Uhliska u Horního Štěpánova v okrese Prostějov. [Survey of the Vhliska Nature Reserve near Horní Štěpánov (District Prostějov, Czech Republic).] – Příroda, Praha 21: 5 -14. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 2004Bosák J. & Albrecht P. (†) Nález čolka velkého, Triturus cristatus (Laurentus, 1768), na Olomoucku. – Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - Přírodní vědy 281: 90 -91. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1998Albrecht P. Krajiny Prostějovská. - Zajímavé druhy teplomilných plevelů na Plumlovsku. – Přírodovědné studie Muzea Prostějovska 1: 47 -66 et 141. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1998Albrecht P., Rybka V. et al. Mokřady střední Moravy. – Přírodovědné studie Muzea Prostějovska Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1997Albrecht P. & Vlašín M. Ochrana přírody v Nové Anglii (USA), část 2.. – Ochrana přírody 52( 1): 22 -26. Časopis D
 1996Albrecht P. Ochrana přírody a krajiny v Nové Anglii. – Ptáci kolem nás 1996(3): 19 -22. Časopis D PDF
 1996Albrecht P. Říčka Hloučela a její okolí mezi Mostkovicemi a Prostějovem. – Zprav. Muz. Prostějovska, Prostějov, 2: 1 -13. Časopis D
 1996Albrecht P. & Vlašín M. Ochrana přírody v Nové Anglii (USA), část l. – Ochrana přírody 51(10): 343 -345. Časopis D
 1985Albrecht P. Geologické zhodnocení Jablunkovské brázdy z hlediska ropy a zemního plynu. 76 stran,13 příl.. Diplomová práce. UK FPří. VŠKP D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348