Seznam citací uložených pro zvoleného autora
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2005Pojer F., Absolon K., Anděra M., Bobek M., Bufka L., Červený J., Fischer D., Fischerová J., Fuchs R., Hlaváč J., Homolka P., Jícha V., Ložek V., Macek J., Pavlíčko A., Peške L., Riegert J., Sedláček O., Šimek J., Švátora M. & Urban S. Fauna. 142 -175. strana. D
 1998Absolon K. Ochrana mravenců rodu Formica v ČR. – Formica 1: 5. Časopis D
 1997Absolon K. Hlemýžď zahradní (Helix pamatia L.). – Ochrana přírody 52( 3): 81. Časopis D
 1996Absolon K. Ochrana biodiverzity v České republice. – Živa 44(3): 98 -100. Časopis D
 1995Absolon K. Šebela Miroslav: Betlém - naděje luzní krajiny. – Ochrana přírody 50( 5): 192. Časopis D
 1994Absolon K. Metodika sběru dat pro biomonitoring v chráněných územích 70 stran. D
 1994Vlašín M. & Absolon K. Biomonitoring in the protected areas of the Czech Republic. – Environ Monit Assess 34/95: 141 -144. Časopis D
 1992Absolon K. Biomonitoring ve státní ochraně přírody. – Ochrana přírody 47( 7): 215 -217. Časopis D
 1988Absolon K., Král D. & Scholz T. Výsledky entomologického a arachnologického průzkumu okolí Halámek (horní tok řeky Lužnice). [Ergebnisse einer entomologischen und arachnologischen Forschung der Umgebung der Gemeinde Halámky (Oberlauf des Flusses Lužnice).] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 28: 51 -60. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1986Klečka M., Absolon K., Cílek V. & Köllnerová Z. Souvislost felzitických žilných hornin s Sn, W, (Mo) zrudněním v centrálním masívu moldanubického plutonu. [The genetic relation of felzitic dyke rocks to the Sn-W-Mo ore mineralization in the central massif of the Moldanubian Pluton.] – Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 26: 61 -72. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 1984Absolon K., Král D. & Scholz T. Výsledky zoologického průzkumu horní Lužnice (Araneida,Coleoptera). 29 stran. – ms. Neveřejná D
 1982Absolon K. Příspěvek k poznání Arachnofauny lokalit Hrádníky u Chocně, Peliny a Zámělský borek. – Práce a studie - přír. 13-14: 99 -110. Časopis D
 1980Absolon K. Ekologicko-cenologický rozbor a srovnání arachnofauny státní přírodní rezervaci Peliny a státní přírodní rezervaci Zámělský Borek. 100 stran. Diplomová práce. UK FPř KZ. VŠKP D
 1970Absolon K. Moravský kras sv. 2. 348 stran. Monografie D
 1970Absolon Karel Moravský kras sv. 1. 415 stran. Monografie D
 1916Zbořil J. & Absolon K. Zoologická pozorování z okolí Hodonínska I.část. – Čas. Morav. mus. zems. 16: 172 -193. Časopis D
 1916Zbořil J. & Absolon K. Zoologická pozorování z okolí hodonínského 1.část. – Čas. Morav. mus. zems. 16: 172 -183. Časopis D
 1916Zbořil J. & Absolon K. Ryby z okolí hodonínského. – Česko-moravský rybář 1916: Časopis D
 1916Zbořil J., Absolon K. Zoologická pozorování z okolí hodonínského. – Čas. Morav. mus. zems. 16: 12 stran. Časopis D
 1915Zbořil J., Absolon K. Zoologická pozorování z okolí hodonínského. – Čas. Morav. mus. zems. 15: 172 -183. Časopis D
 1905Absolon K. Kras moravský a jeho podzemní svět. (prospekt) 218 stran. Monografie D
 1904Absolon K. Kras Moravský a jeho podzemní svět. Dil 1. 218 stran. Monografie D
 1899Absolon K. O zimním spánku a rozšíření netopýrů v jeskyních moravských. [About the winter sleep and the distribution of bats in the Moravian caves.] – Vesmír XXVIII: 219 -220, (20) 230 strana. Časopis D
 1899Absolon K. O výzkumu moravských jeskyň. – Vesmír XXVIII: 159 -160. Časopis D PDF
 1899Absolon K. O zimním spánku a rozšíření netopýrů v jeskyních moravských. – Vesmír XXVIII: 230 -231. Časopis D PDF
 1899Absolon K. O zimním spánku a rozšíření netopýrů v jeskyních moravských. [About the winter sleep and the distribution of bats in the Moravian caves.] – Vesmír XXVIII: 219 -220. Časopis D PDF
 2011Lupp G., Albrecht J., Darbi M. & Bastian O. Ecosystem services in energy crop production - a concept for regulatory measures in spatial planning? – Journal of Landscape Ecology 4(3): 49 -66. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2003Kirschnerová L. & Albrecht J. Uchováme hořec jarní v české květeně? [Is Spring Gentian Going to Survive in the Czech Flora?] – Ochrana přírody 58( 6): 165 -167. Časopis D Celé číslo
 1995Bürger P., Hora J., Pykal J. & Albrecht J. Dosavadní výsledky výzkumu chřestala polního (Crex crex) na Šumavě (1993-1994). [Current results of research on thet,omcrake /Crex crex/ in the Šumava Mountains /l 993-1994/.] Významná ptačí území ČR 16 -20. strana. Sborník tematických článků D
 1993Albrecht J. et al. Cestovní zpráva ze služební cesty do SRN. 2 strany. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Neveřejná D
 1992Albrecht J. Rámcová charakteristika šumavské flóry a vegetace. – Šumava 1992(33/zvl. č.): 11 -15,6 foto. Časopis D
 1991Albrecht J. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Čertova stěna a Luč. 35 stran. – ms. Neveřejná D
 1991Albrecht J. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Slepičí vršek. 21 stran. – ms. Neveřejná D
 1991Albrecht J. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Jaronínská bučina. 23 stran. – ms. Neveřejná D
 1991Albrecht J. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Hrby. 24 stran. – ms. Neveřejná D
 1991Albrecht J. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Dívčí kámen. 31 stran. – ms. Neveřejná D
 1991Albrecht J. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Červené bláto. nestránkováno. – ms. Neveřejná D
 1991Albrecht J. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Boubínský prales. 117 stran. – ms. Neveřejná D
 1991Albrecht J. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Stará Blanice. 17 stran. – ms. Neveřejná D
 1991Albrecht J. & Urban F. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Stará řeka. 89 stran. – ms. Neveřejná D
 1991Albrecht J. & Urban F. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Žofinka. 33 stran. – ms. Neveřejná D
 1991Albrechtová A., Albrecht J. & Urban F. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Vyšenské kopce. 79 stran. – ms. Neveřejná D
 1991Ševčík J., Hlásek J. & Albrecht J. Navržená státní přírodní rezervace Horusická blata. 17 stran. – ms. Neveřejná D
 1990Albrecht J. Inventarizační průzkum chráněná studijní plocha Pod vyhlídkou. 26 stran. – ms. Neveřejná D
 1990Albrecht J. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Dědovické stráně. 30 stran. – ms. Neveřejná D
 1990Albrecht J. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Žlíbky u Vraže. 36 stran. – ms. Neveřejná D
 1990Albrecht J. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Vlásenický potok. 55 stran. – ms. Neveřejná D
 1990Albrecht J. et al. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Ruda. 18 stran. – ms. Neveřejná D
 1990Ševčík J., Hlásek J. & Albrecht J. Chráněný přírodní výtvor Horusická blata. 17 stran. – ms. Neveřejná D
 1989Albrecht J. Vegetační poměry státní přírodní rezervace Vyšenské kopce u Českého Krumlova. – Památky a příroda 14( 5): 297 -299,1 foto,1 mapa. Časopis D
 1988Albrecht J. Státní přírodní rezervace Ruda. – Třeboňsko 1988( 8): 3 ,1 foto. Časopis D
 1987Albrecht J. Vodní květena Třeboňska. – Třeboňsko 5: 6 -7,3 foto. Časopis D
 1986Albrecht J. Vodní květena Třeboňska IV. – Třeboňsko 4: 5 -6,3 obr.. Časopis D
 1986Albrecht J. Rosnatka prostřední - Drosera intermedla Hayne et Dreves. – Památky a příroda 11( 9): 999 3 str. ob.,1 mapa,1 foto. Časopis D
 1986Albrecht J. Ostřice dvoudomá - Carex dioica L. – Památky a příroda 11( 6): 999 3 str. ob.,1 mapa,1 foto. Časopis D
 1986Albrecht J. Ostřice šlahounovitá - Carex chordorrhiza Ehr.. – Památky a příroda 11( 6): 999 3 str. ob.,1 mapa,1 foto. Časopis D
 1986Albrecht J. Rosnatka anglická - Drosera anglica Huds.. – Památky a příroda 11( 9): 999 3 str. ob.,1 mapa,1 foto. Časopis D
 1985Albrecht J. Trhaviny v rezervaci. – Naší přírodou 5( 8): 18. Časopis D
 1985Albrecht J. Státní přírodní rezervace Ruda. 77 stran. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, České Budějovice; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Neveřejná D
 1985Albrecht J. Vodní květena Třeboňska - květy nad hladinou a kolem ní. – Třeboňsko 7: 8 -11, 5 foto. Časopis D
 1985Albrecht J. & Urban F. Státní přírodní rezervace Hojná Voda. 26 stran. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, České Budějovice; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Neveřejná D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348