Seznam botanických nepublikovaných prací, mimo prací disertačních
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
12345678910
 RokAutorNepublikované práceTypes of quotesDPDF
 2005Janeček E. Algologický průzkum 2005-2006. Dílčí zpráva za rok 2005. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Dílčí zprávaD
 2011Kaštovský J. a kol. Algologický průzkum Hradčanských rybníků 2011. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaD
 1996Kalina T. & Punčochářová M. Algologický průzkum Národní přírodní památky Swamp. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaD
 2002Nováková S. Algologický průzkum rašelinišť a zrašelinělých půd na území NP Saské Švýcarsko a přilehlé pískovcové oblasti. 6 stran. – ms. Výzkumná zprávaD
 2001Nováková S. Algologický průzkum rašelinišť a zrašelinělých půd v národním parku České Švýcarsko a přilehlých pískovcových oblastech. 4 strany. – ms. Výzkumná zprávaD
 2015Hrušková K. Ambrózie – výzkum vlivu konkurenčně silných domácích druhů rostlin na ambrózii peřenolistou (Ambrosia artemisiifolia L.). stran. – ms. Středoškolská práceD
 1993Šuk V. Bažantnice v Satalicích [floristický průzkum]. 3 strany. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Inventarizační zprávaD
 1984Hofman Č. Bílkova zahrada v Kunvaldě. nestránkováno,10 foto,2 mapy . – ms. Závěrečná výzk.zpr.D
 1997Višňák R. & Nevrlý M. Biologické hodnocení cyklostezky v nivě Lužické Nisy v Liberci. 45 stran. – ms. [Depon. in: Měs. ú. Liberec; Severočeské muzeum v Liberci. ] Výzkumná zprávaD
 2000Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení dobývacího prostoru ložiska písku Bělá ve Slezsku I. 18 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Výzkumná zprávaD
 1997Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení dobývacího prostoru ložiska písku Bělá-západ. 11 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Výzkumná zprávaD
 1998Beneš B. Biologické hodnocení dobývacího prostoru ložiska písku Palhanec, zpracováno pro společnost Kabet Morava s.r.o., Opava. – ms. Výzkumná zprávaD
 1995Anonym Biologické hodnocení stavby „Vodní dílo Malé Březno". 185 stran, tab., foto v textu. – ms. [Depon. in: P-EKO, Ústí nad.Labem. ] Výzkumná zprávaD
 2000Plášek V., Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení území dotčeného stavbou silnice I/60 Javorník – obchvat. Katastrální území Bílý potok, Javorník-město, Javorník-Ves, Dolní Fořt, Uhelná. 25 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Výzkumná zprávaD
 2001Plášek V., Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení území kolem navrhované komunikace v údolí potoka Bečva mezi obcemi Hať a Vřesina (o. Opava). Katastrální území obcí Hať, Vřesina, Darkovice. 44 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Výzkumná zprávaD
 1999Plášek V., Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení území plánovaného motokrosového areálu v k.ú. Vršovice (o. Opava). 16 stran. – ms. [Depon. in: Slezské zemské muzeum v Opavě. ] Výzkumná zprávaD
 1996Višňák R. a kol. Biologický průzkum mokřadu v Liberci, Rochlické ul. 35 stran. – ms. [Depon. in: Okr.ú. Liberec; Měs. ú. Liberec; Mega. ] Inventarizační zprávaD
 1996Višňák R., Honců M. & Vitáček Z. Biologický průzkum v trase přeložky silnice 1/13 Rynoltice - Lvová se zvláštním zřetelem na bývalý rybníček ve Lvové. Mega, Stráž n. N. 38 stran. – ms. [Depon. in: Severočeské muzeum v Liberci; Silniční investorský ústav v Liberci. ] Inventarizační zprávaD
 1992Procházka F. Boršov u Litětin. 6 stran. – ms. Inventarizační zprávaD
 1994Kuncová J. & Vondráček J. Botanická a zoologická pozorování na vybraných mokřadech mezinárodního významu v severočeském regionu (Novozámecký a Břehyňský rybník). 39 stran 2 tab., 1 mapa. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Výzkumná zprávaD
 1976Pivničková M. Botanická inventarizace chráněné naleziště Slatinná louka u Velenky. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaD
 1986Fišerová D. Botanická inventarizace lokality Hrnčířské louky. 22 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Inventarizační zprávaD
 1977Molíková M. Botanická inventarizace národní přírodní rezervace Ve Studeném u Samechova. – ms. Inventarizační zprávaD
 1990Jílková E. Botanická inventarizace navrhovaného chráněného území Březina u Sobotína. 9 stran,1 mapa. – ms. Inventarizační zprávaD
 1990Jílková E. Botanická inventarizace navrhovaného chráněného území Maršlkov-Rasovna. 21 stran,1 mapa. – ms. Inventarizační zprávaD
 1990Jílková E. Botanická inventarizace navrhovaného chráněného území Odolí Merty. 24 stran,1 mapa. – ms. Inventarizační zprávaD
 1990Jílková E. Botanická inventarizace navrhovaného chráněného území Sviní vrch u Rudoltic. 9 stran,1 mapa. – ms. Inventarizační zprávaD
 1981Molíková M. Botanická inventarizace návrhu chráněné krajinné oblasti Pochvalovská stráň. 14 stran,2 mapy,4 foto. – ms. [Depon. in: SSPPOP, Praha; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Inventarizační zprávaD
 1981Molíková M. Botanická inventarizace návrhu chráněného naleziště Ostrov u Jedomělic. 9 stran,2 mapy,4 foto,1981.. – ms. [Depon. in: SSPPOP, Praha; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Inventarizační zprávaD
 1990Bureš L. & Hrouda L. Botanická inventarizace připravované přírodní rezervace Niva Moravice. 19 stran. – ms. Inventarizační zprávaD
 1983Molíková M. Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Písečný přesyp u Píst. 6 stran,2 mapky,3 foto. – ms. Inventarizační zprávaD
 1982Molíková M. Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Stráň u Splavu. 13 stran,2 mapy,10 foto. – ms. [Depon. in: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Inventarizační zprávaD
 1983Molíková M. Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Straně u Chroustova. 10 stran,1 mapka,4 foto. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, Středočeský kraj; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Inventarizační zprávaD
 1983Novotný I. Botanická inventarizace Šévy. 64 stran,2 mapky. – ms. Inventarizační zprávaD
 1996Trégler M. Botanická sekce chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. 2 stran, 1 mapa. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Výzkumná zprávaD
 1978Jiráková J. Botanické zhodnocení vybrané části Středního Povltaví pro účely ochrany přírody. 135 stran,30 obr.,5 map,5 příl.,lit.. – ms. Inventarizační zprávaD
 2014Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Chvojnov. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Inventarizační zprávaD
 2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Loučky. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Inventarizační zprávaD
 2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Na Oklice. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Inventarizační zprávaD
 2014Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Inventarizační zprávaD
 2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Inventarizační zprávaD
 2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Šimanovské rašeliniště. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Inventarizační zprávaD
 2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace U potoků. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Inventarizační zprávaD
 2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace V Lisovech. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Inventarizační zprávaD
 2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Inventarizační zprávaD
 2005Husáková J. Botanický inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Hrabanovská černava. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaD
 1984Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum - Státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaD
 1993Plánská M. Botanický inventarizační průzkum a biomonitoring Národní přírodní rezervace Jezevčí vrch v Lužických horách. 74 stran. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Inventarizační zprávaD
 2013Štechová T. & Štech M. Botanický inventarizační průzkum EVL Dolejší rybník. nestránkováno. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Inventarizační zprávaD
 2013Štechová T. Botanický inventarizační průzkum EVL Rašeliniště Kapličky. nestránkováno. – ms. [Depon. in: AOPK ČR. ] Inventarizační zprávaD
 1983Abtová M. Botanický inventarizační průzkum CHN Březinské tisy. 18 stran,1 mapa. – ms. Inventarizační zprávaD
 1986Abtová M. Botanický inventarizační průzkum chráněného naleziště Farská louka. 14 stran,1 mapa,4 foto.. – ms. Inventarizační zprávaD
 1986Abtová M. Botanický inventarizační průzkum chráněného naleziště Kytlice. 13 stran,1 mapa,2 foto. – ms. Inventarizační zprávaD
 1973Kuncová J. Botanický inventarizační průzkum chráněného naleziště Peklo. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaD
 1980Rydlo J. & Sedláčková D. Botanický inventarizační průzkum chráněného naleziště U kuštátské kaple. 9 stran,4 obr.,lit.. – ms. Inventarizační zprávaD
 1983Kubíková J. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Branické skály. 433 stran,2 mapky. – ms. Inventarizační zprávaD
 1986Molíková M. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Kotýz. 17 stran,2 mapy,19 foto. – ms. Inventarizační zprávaD
 1990Faltys V. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Na dolíku. 3 strany,1 mapa. – ms. Inventarizační zprávaD
 1986Molíková M. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Otmíčská hora. 11 stran,2 mapy,2 foto. – ms. Inventarizační zprávaD
 1984Klaudisová A. & Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Písčina u Tišíc. 15 stran,2 obr.,10 foto. – ms. Inventarizační zprávaD
 1986Abtová M. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Radouň. 15 stran,2 mapy,6 foto. – ms. Inventarizační zprávaD
 1982Rydjo J. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Váha. 18 stran,2 foto,mapy a tab. v textu. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, Středočeský kraj; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Inventarizační zprávaD
 1987Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum lokality V jezírkách. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaD
 1986Stanzel J. Botanický inventarizační průzkum lomu Chvály v Horních Počernicích. 16 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Inventarizační zprávaD
 1996Morávková K. Botanický inventarizační průzkum mokřadní louky pod sídlištěm Broumovská při Jablonecké ulici - Liberec VI. 36 stran. – ms. [Depon. in: Měs. ú. Liberec; Severočeské muzeum v Liberci. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1990Abtová M. Botanický inventarizační průzkum náhradní lokality slanomilné vegetace Bylany. 22 stran,3 obr.,2 tab.. – ms. Inventarizační zprávaD
 2012Hrčka D. Botanický inventarizační průzkum národní přírodní památky Polabská černava. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaD
 2004SAGITTARIA Botanický inventarizační průzkum národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaD
 2005Turoňová D. Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Žehuňský rybník. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaD
 1982Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum navrhované státní přírodní rezervace Jouglovka. 24 stran,8 obr.. – ms. [Depon. in: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody; SSPPOP, Praha. ] Inventarizační zprávaD
 1982Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum navrhované státní přírodní rezervace na systému tůní Tonice-Okrouhllk-Bezedné u Velkého Oseka. 41 stran,21 obr.. – ms. [Depon. in: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Inventarizační zprávaD
 1982Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum navrhované státní přírodní rezervace Všetatská černava. 25 stran,7 obr.. – ms. [Depon. in: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody; SSPPOP, Praha. ] Inventarizační zprávaD
 1982Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum navrhovaného chráněného naleziště Na horách. 26 stran,7 obr.. – ms. [Depon. in: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody; SSPPOP, Praha. ] Inventarizační zprávaD
 1986Molíková M. Botanický inventarizační průzkum návrhu chráněného přírodního výtvoru Balvaniska. 7 stran,1 mapa,1 foto. – ms. Inventarizační zprávaD
 1980Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum navržené státní přírodní rezervace Dolnokralovické hadce. 19 stran,1 mapka,9 foto,lit.. – ms. Inventarizační zprávaD
 1978Pivníčková M. Botanický inventarizační průzkum navržené státní přírodní rezervace Dománovický les. 15 stran,2 mapy,6 foto. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, Středočeský kraj; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Inventarizační zprávaD
 1981Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum navržené státní přírodní rezervace Hasina. 28 stran,2 mapy 10 foto lit.. – ms. [Depon. in: SSPPOP, Praha; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Inventarizační zprávaD
 1986Medonosová E. Botanický inventarizační průzkum navrženého území Hvězda. 35 stran,1 mapa. – ms. Inventarizační zprávaD
 1996Rychtařík P. Botanický inventarizační průzkum oblasti Hamerského rybníka u Harnru na Jezeře. 30 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem. ] Inventarizační zprávaD
 2009Mrlíková Z. & Vacková D. Botanický inventarizační průzkum PR Příhrazské skály. Závěrečná zpráva za rok 2009. 14 stran. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Český ráj. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1996Švejdova K. Botanický inventarizační průzkum přechodně chráněná plochy U Šídy. 11 stran. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Jizerské hory. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1996Švejdová K. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Klikvová louka. 8 stran. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Jizerské hory. ] Inventarizační zprávaDPDF
 1993Hamerský R. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Milá. 13 stran. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Inventarizační zprávaD
 2009Ekrtová E., Ekrt L. & Košnar J. Botanický inventarizačni průzkum Přirodni památky Rašeliniště u Suchdola 26 stran. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Jihočeský kraj. ] Inventarizační zprávaD
 1993Hamerský R. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Štěpánovská hora. 20 stran. – ms. [Depon. in: ČUOP, Praha. ] Inventarizační zprávaD
 2014Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Urbánkův palouk. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Inventarizační zprávaD
 2014Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Na podlesích. nestránkováno. – ms. [Depon. in: Krajský úřad - Kraj Vysočina. ] Inventarizační zprávaD
 1983Kubíková J. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bažantnice v Satalicích a chráněného přírodního výtvoru Vinořský park. 363 stran,1 mapa,1983. – ms. Inventarizační zprávaD
 1981Petříček V. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bořek. 3 strany,1 mapa,lit.. – ms. [Depon. in: SSPPOP, Praha; KSSPPOP, Pardubice. ] Inventarizační zprávaD
 1989Housková E. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bukovec. 21 stran. – ms. Inventarizační zprávaDPDF
 1980Burda J. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Černá hora. 15 stran, 2 mapy,lit.. – ms. Inventarizační zprávaD
 1980Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Dolnokralovické hadce. 19 stran. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy. ] Inventarizační zprávaD
 1984Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. 46 stran ,5 map,2 obr.,18 foto . – ms. Inventarizační zprávaD
 1979Sedláčková D. Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaD
 1981Petříček V. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Kočičí skály. 5 stran,1 mapa,lit.,1981.. – ms. [Depon. in: SSPPOP, Praha; KSSPPOP, Pardubice. ] Inventarizační zprávaD
 1979Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Libický luh. 27 stran,8 obr.,2 mapy,lit.. – ms. [Depon. in: KSSPPOP, Středočeský kraj; Státní ústav památkové péče a ochrany přírody. ] Inventarizační zprávaD
 1979Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Libický luh. – ms. [Depon. in: Správa CHKO Kokořínsko. ] Inventarizační zprávaD
 1977Turoňová D. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Lipská hora. 31 stran,příl.,3 obr.,6 foto,lit.. – ms. Inventarizační zprávaD
 1991Kuncová J. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Oblík. 6 stran,tab. – ms. Inventarizační zprávaD
 1984Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Polabská černava. 32 stran,4 mapy,18 foto . – ms. Inventarizační zprávaD
12345678910
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348