Seznam mammalogických monografií
123
 YearAuthorPublicationEditorTyp pub.DPDF
 1977Wolf R. a kol. ABC myslivost. 288 stran. Nakl. Orbis. SlovníkyD
 1977Votrubec C. Afrika. 180 stran. Nakl. Albatros. MonografieD
 2006Anděra M. Alopex lagopus (Linnaeus, 1758) - liška polární. 422 . strana. – In: Kapitola v knizeD
 2006Anděra M. Ammotragus lervia (Palla, 1777) - paovce hřivnatá. 422 -423. strana. – In: Kapitola v knizeD
 1999Anděra M. Animaux des forets. 223 stran. Gründ, Paris. AtlasD
 2000Anděra M. & Hošek J. Animaux des montagnes. 223 stran. 2-7000-1839-7 Gründ, Paris. AtlasD
 2006Anděra M. Antilope cercicapra (Linneausw, 1758) - antilopa jelení. 423 -424. strana. – In: Kapitola v knizeD
 1999Mitchell-Jones A. J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reijnders P.J.H., Spitzenberger F., Stubbe M., Tissen J.B.M., Vohralík V., Zima J. Atlas of European Mammals. 496 stran. ACADEMIC PRESS. AtlasD
 1993Anděra M. & Červený J. Atlas rozšíření savců Šumavy (jihozápadní Čechy). 140 stran. Národní muzeum.  D
 1995Anděra M. & Hanzal V. Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. I. Sudokopytníci (Artiodactyla), zajíci (Lagomorpha). 64 stran. ISBN 80-7036-024-0 Národní muzeum. AtlasD
 1996Anděra M. & Hanzal V. Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. II. Šelmy (Carnivora). [Atlas of the mammals of the Czech Republic, a provisional version. II., Carnivora.] 85 stran. ISBN 80-7036-027-5 Národní muzeum. AtlasD
 2000Anděra M. Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. III. Hmyzožravci (Insectivora). [Atlas of the mammals of the Czech Republic, a provisional version III., Insectivora.] 108 stran. ISBN 80-7036-109-3 Národní muzeum. AtlasD
 2001Anděra M. & Beneš B. Atlas rozšířeni savců v České republice. Předběžná verze. IV. Hlodavci (Rodentia): část 1. Křečkovití (Cricetidae), hrabošovití (Arvicolidae), plchovití (Gliridae). 156 stran. Národní muzeum. AtlasD
 2002Anděra M. & Beneš B. Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. IV. Hlodavci (Rodentia): část 2. Myšovití (Muridae), myšivkovití (Zapodidae). 116 stran. ISBN 80-7036-137-9 Národní muzeum. AtlasD
 2004Anděra M. & Červený J. Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. IV. Hlodavci (Rodentia): část 3. Veverkovití (Sciuridae), bobrovití (Castoridae), nutriovití (Myocastoridae). 76 stran. Národní muzeum. AtlasD
 2005Hanák V., Anděra M. Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. V. Letouni (Chiroptera): část 1. Vrápencovití (Rhinolophidae), netopýrovití (VespertiHoniodae - Barbastella barbastellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus). 120 stran. ISBN 80-7036-184-0 Národní muzeum. AtlasD
 2006Hanák V., Anděra M. Atlas rozšíření savců v České republice. Předběžná verze. V. Letouni (Chiroptera): část 2. Netopýrovití (Vespertilionidae - rod Myotis). [Atlas of the mammals of the Czech republic. A provisional Version. V. Bats (Chiroptera) - part 2. Vespertilionid bats (Vespertilionidae - Genus Myotis).] 187 stran. ISBN 80-7036-203-0 Národní muzeum. AtlasD
 2002Dungel J. & Gaisler J. Atlas savců České a Slovenské republiky. 150 stran. Edice: Atlasy a průvodce ISBN 978-80-200-1026-2 Academia, nakladatelství AV ČR. AtlasD
 2006Anděra M. Axis axis (Erxleben, 1777) - axis indický. 424 . strana. – In: Kapitola v knizeD
 2006Anděra M. Axis porcinus (Zimmermann, 1780) - axis vepří. 425 . strana. – In: Kapitola v knizeD
 1989Hanák V. Bat-banding in Czechoslovakia: Results of 40 years of study: (1948-1987). 620 -621. strana. – In: Hanák V., Horáček I. & Gaisler J. (eds.): European Bat Research 1987, Kapitola v knizeD
 1989Červený J. & Bürger P. Bechstein´s bat, Myotis bechsteini (Kuhl, 1818), in the Šumava region. 591 -598. strana. – In: Hanák V., Horáček I. & Gaisler J. (eds.): European Bat Research 1987, Univerzita Karlova. Kapitola v knizeD
 1977Kutík J. Bílá vydra. 334 stran. sv. 96 Nakl. Mladá fronta. MonografieD
 1929Zíbrt Č. Bobr v zemích československých. [Le castor en Tchécoslovaquie.] 32 stran. Edice: Vědecké spisy vydávané Čsl. Akademií Zemědělskou sv. 2 ČAZ, Praha . MonografieD
 1975Wdowiňští J. a Z. / Překlad Tesař Z. Bobří stezkou. 26 stran. Edice: Živočišná výroba SZN, Praha. Fotografické publikaceD
 2005Vysoký V. Botanika, Entomologie. Zoologie. In: Tajemné příběhy věcí. ... aneb co nevíte o Ústecku. 62 -77. strana. – In: Kolektiv zaměstnanců Muzea města Ústí nad LabemIn: Tajemné příběhy věcí. ... aneb co nevíte o Ústecku, 80-902278-8-0 CDL Design. Kapitola v knizeD
 2006Anděra M. Capra aegagrus Erxleben, 1777 - koza bezoárová. 425 -426. strana. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, Kapitola v knizeD
 2006Anděra M. Capra caucasica Güldenstädt et Pallas, 1783 - kozorožec kavkazský.. 426 -427. strana. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, Kapitola v knizeD
 2006Anděra M. Capra ibex Linnaeus, 1758 - kozorožec horský. 427 . strana. – In: Kapitola v knizeD
 2006Anděra M. Capra pygargus (Pallas, 1771). 427 -428. strana. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, Kapitola v knizeD
 2006Anděra M. Cervus elaphus canadensis (Erxleben, 1777) - wapiti východní. 428 -429. strana. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knizeD
 2006Anděra M. Cervus elaphus maral (Grya, 1850) - jelen kavkazský - bílá forma. 429 . strana. – In: Kapitola v knizeD
 2006Anděra M. Cervus nippon Temminck, 1838 - sika. 430 -431. strana. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, Kapitola v knizeD
 2006Anděra M. Cervus timorensis de Blainville, 1822. 431 -432. strana. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, ISBN 80-86770-17-6 ÚVR ČSOP. Kapitola v knizeD
 2006Anděra M. Cervus unicolor (Kerr, 1792) - sambar indický. 432 . strana. – In: Kapitola v knizeD
 2005Benda P. & Hutterer R. Composition and nomenclature of the European bat fauna. [Složení a nomenklatura evropské fauny netopýrů.] 17 -22. strana. – In: Hutterer R. et al., Bat migrations in Europe, a review of banding data and literature. 162 str. Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, ISBN 3-7843-3928-X Kapitola v knizeD
 1989Baruš V., Bauerová Z., Kokeš J., Král B., Lusk S., Pelikán J., Sládek J., Zejda J. & Zima J. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR. 2, Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi a savci. 136 stran. Edice: Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství SZN, Praha. AtlasD
 1999Anděra M. České názvy živočichů II. Savci (Mammalia). 147 stran. Edice: České názvy živočichů ISBN 80-7036-098-4 Národní muzeum. PřehledyD
 1979Beneš J. Člověk v zrcadle svého vývoje. 232 stran. Nakl. Horizont. MonografieD
 2006Anděra M. Dama dama (Linnaeus, 1758) - daněk evropský. 432 -433. strana. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knizeD
 1932Nešpor V. Dějiny města Olomouce. 52 stran.  D
 1875Dudík B. Dějiny Moravy II. 267 stran. Nakl. B.Tempský.  D
 1913Kohl F. Die Bisamratte in Böhmen. 21 stran.  D
 1933Baťa L. Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech. 67 stran. Vlastivědné společnosti jihočeská při Městském museu v Českých Budějovicích.. PřehledyD
 1979Lochman J., Kotrlý A. & Hromas J. Dutorohá zvěř. 384 stran. SZN, Praha.  D
 1978Krivošejev V.G. Ecological and genetical aspects of variability of subarctic vole populations (Rodentia, Microtidae). 333 . strana.  D
 1978Boľšakov V. N. Ecological characteristics of mammals in the Ural Mountains. 325 . strana.  D
 1994Řehák Z. Ekologický monitoring drobných savců v chráněné krajinné oblasti Poodří. 26 stran.  D
 1977Farb P. a kol. Ekologie. 199 stran. Nakl. Mladá fronta.  D
 2004Anděra M. Encyklopédia európskej prírody. 240 stran.  D
 2000Anděra M. Encyklopedie naší přírody. 176 stran.  D
 2003Anděra M. Encyklopedie naší přírody. Fauna. 366 stran.  D
 1978Kučera J., Kavka J. Ergebnisse der Rehwildhege im Jagdrevier Tečiněves. 157 . strana.  D
 1985Roček Z. Evoluce obratlovců. 212 stran. Academia, nakladatelství AV ČR.  D
 1977Felix J. Evropská fauna. 316 stran. Artia.  D
 1852Amerling K. S. Fauna čili Zvířena česká. 220 stran. MonografieDNKP
 1985Daněk A. Fauna drobných zemních savců a jejich ektoparazitů (Siphonaptera). 20 stran.  D
 1995Wolf P. Faunistický výzkum obratlovců chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. 20 stran.  D
 2006Anděra M. Gazella dorcas (Linnaeus, 1758) - gazela dorkas 434 . strana. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, ISBN 80-86770-17-6 Kapitola v knizeD
 2007Feuereisel J. & Ernst M. Genetische Untersuchungen zum Einfluss langzeitiger Isolation einer Population weißer Hirsche (Cervus elaphus L.) in der Tschechischen Republik. [Genetická vyšetření vlivu dlouhodobé izolace populace bílé jelení zvěře (Cervus elaphus) v České republice.] 327 -337. strana. – In: Stubbe M., Fragmentierung der Landschaft und andere anthropogene Einflüsse auf Wildtierpopulationen. Gesellschaft für Wildtier- und Jagdforschung, ISBN 978-3-7888-1176-1 Kapitola v knizeD
 a.s.Horáček I., Arlettaz R. Genus Otonycteris and Otonycteris hemprichi. – In: Kapitola v knizeD
 1978Daniel M. & Kalvoda J. Himaláj. 199 stran. Řada: Nové obzory vědy Academia, nakladatelství AV ČR.  D
 a,s,Horáček I. Historický vývoj fauny střední Evropy. – In: Kapitola v knizeD
 2002Zejda J., Zapletal M., Pikula J., Obdržálková D., Heroldová M., Hubálek Z. Hlodavci v zemědělské a lesnické praxi. 284 stran.  D
 1935Farský O. Hodnota a význam naší myslivosti. 130 stran. Česká myslivecká jednota v Brně.  D
 2001Zapletal M., Obdržálková D., Pikula J., Zejda J., Pikula Ml. J., Beklová M., Heroldová M. Hraboš polní Microtus arvalis (Pallas, 1779) v České republice (základní poznatky z biologie, ekologie a omezování početnosti). 128 stran. Akademické nakladatelství, Brno.  D
 1959Kratochvíl J., Balát F. & Folk Č. a kol. Hraboš polní, Microtus arvalis. 359 stran. Nakladatelství ČSAV. MonografieD
 1989Zapletal M. Hryzec vodní a ostatní druhy škodlivých savců v zahradách. 38 stran.  D
 2004Horáček I. & Benda P. Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) – Alpenfledermaus. 911 -941 strana. – In: Krapp F. (ed.): Handbuch der Säugetiere Europas. Band 4: Fledertiere. Teil II: Chiroptera II. Vespertilionidae 2, Molossidae, Nycteridae, 582 pp Aula-Verlag. Kapitola v knizeD
 1977Špenik M. Choroby poľovnej zveri. 228 stran.  D
 1976Skřivan M. a kol. Chov kožešinových zvířat. 320 stran. SZN, Praha.  D
 1977Durrell G. Chytněte mi guarézu. (ed. Máj) 161 stran. Nakl. Mladá fronta.  D
 1981Hudec K. & Pelikán J. Impact of mammals and birds upon common reed stands in Czechoslovakia. 90 -92. stran. – In: Skuhravý V., Pokorný V., Pelikán J., Skuhravá M., Hudec K. & Rychnovský B., Invertebrates and vertebrates attacking common reed stands (Phragmites communis) in Czechoslovakia, Edice: Studie ČSAV 1981/1 Academia, nakladatelství AV ČR. Kapitola v knizeD
 1939Štěpánek O., Baum J. Jak poznám naše zvířata. Díl 2. Ze života našich obratlovců. Česká grafická unie.  D
 1979Dobrowolski K. A. Jak živočichové plavou. 256 stran. SPN.  D
 1977Volf J. & Felix J. Ještě žijí. 91 stran. Řada: Živou přírodou Academia, nakladatelství AV ČR.  D
 2005Pokorná Z. Ježci. 40 stran. Řada: Metodika Českého svazu ochránců přírody sv. 33 , ISBN 80-239-6563-8 ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno. MetodikaDPDF
 1976Bätes M. & redakce Time-Life Jižní Amerika. Země a život. 200 stran. Artia.  D
 1976Blahout M. Kamzičia zvěr. 171 stran.  D
 1976Bouchner M. Kapesní atlas savců. 192 stran. SPN.  D
 1974Bouchner M. Kapesní atlas savců. 196 stran. SPN.  D
 1976Bouchner M. Kapesní atlas savců. 192 stran. SPN.  D
 1930Roubal J. Katalog Coleopter (brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi na základě bionomickém a zoogeografickém a spolu systematický doplněk Gangelbauerových „Die Käfer Mitteleuropa“ a Reitterovy „Fauna germanica“. I. - III. – Praha, Učená společnost Šafaříkova v Brat 1324 . strana.  D
 1997Petřík F. Katalogy sbírek Muzea Beskyd. 4. Katalog sbírky savců. 16 stran.  D
 1950Štěpánek O. Klíč našich obratlovců. 250 stran. Nakl. Orbis.  D
 1954Komárek J. Kmen Strunatci - Chordata. 7 0. – In: Kapitola v knizeD
 1976Nevrlý M. Kniha o Jizerských horách. 268 stran. Severočeské nakladatelství, Ústí n. L.. MonografieD
 2005Anděra M. & Horáček I. Kočka divoká (Felis silvestris). 192 -194. strana.  DPDF
 1977Volf J. Koně, osli, zebry. (ed. Zvířata z celého světa) sv. 2. 160 stran. SZN, Praha.  D
 2001Kuncová J.(ed), Šutera V.& Vysoký V. Labe. Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století. Seznam druhů rostlin a živočichů z úseku Labe mezi Střekovem a státní hranicí ČR/SRN. Rok 2000. Sest. Jaromíra Kuncová a Václav Vysoký. 166 stran. AOS Publishing.  D
 1979Černošek A. et al. Léčení drobných zvířat. 440 stran. SZN, Praha.  D
 1924Hellich J. Lesní hospodářství na bývalém komorním panství poděbradském. 88 stran.  D
 1979Sládek J. Lesnická zoológia s entomológiou (základy ekologie, etologie a systematiky). 110 stran.  D
 1977Jindra J., Bluďovský Z. Lesnictví a myslivost v SSSR. 200 stran. SZN, Praha.  D
 1985Horáček I. Létající savci. 155 stran. Academia, nakladatelství AV ČR.  D
 1978Tihák B. Lev v Ezeru. 176 stran. Nakl. Ed. Grégr.  D
 1978Cornelus H. Levhart Zlatý stín. 92 stran. Nakl. Albatros.  D
 2002Mackovčin P., Sedláček M., Kuncová J. Eds. Liberecko. – In Mackovčin P., Sedláček M. (eds.) Chráněná území ČR. Svazek III. AOPK a Ekocentrum Brno, Praha 331 . strana.  D
 2009Škaloud V. Liška a větší šelmy : psík mývalovitý, mýval, liška, šakal, medvěd, rys, kočka. 259 stran. Edice: Naše srstnatá zvěř ISBN 978-80-209-0372-3 Nakl. Brázda. PříručkaDPDF
 1974Kozák J. Lovcem v tajze. 276 stran. Nakl. Albatros.  D
123
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348