Seznam botatická monografie
1234
 YearAuthorPublicationEditorTyp pub.DPDF
 2007Anonym 1000 bylin. Léčivé rostliny od A do Z řazené podle latinských jmen. Překlad z německého vydání "1000 Kräuter". 336 stran. ISBN 978-80-7352-667-2 Nakl. Svojtka & Co., Praha. AtlasD
 2006Liška J. 2.4 Lichenes – lišejníky. 25 . strana. – In: Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky, ÚVR ČSOP. Kapitola v knizeD
 2003Pišút I. 4. Lišajníky - lichenizované huby. 213 -266. strana. – In: Gáper J. & Pišút I., Mykológia, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica. Kapitola v knizeD
 2000Gruna B. 6. Lichenoflóra. 83 -86. strana. – In: Vicherek J. & et all., Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje, MU. Kapitola v knizeD
 2003Kondratyuk S. Ya., Popova L. P., Lackovičová A. & Pišút I. A catalogue of Eastern Carpathian lichens. M. H. Kholodny Institute of Botany, Kiev. 263 stran. PřehledyD
 1994Uhlířová H. & Konečný J. Accumulation of radioactive fallout in different compartments of forest ecosystems in South Bohemia.h . strana. – In: Marhold K. & Hindák F. (eds.), Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska, Kapitola v knizeD
 2007Liška J. Activities of Czech lichenologists in the Carpathians. 32 . strana. – In: Śliwa L. (ed.), 2Lichens of the Carpathians - knowledge and prospects, Kapitola v knizeD
 2014Fabiánová B. (ed.) Aktuální stav invazních druhů v České republice. Informační materiál o invazních druzích. 43 stran. AOPK ČR; ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno. StudieDPDF
 2008Banásová V. & Lackovičová A. Aktuálny stav vegetácie v okolí kovohút Krompachy a Rudňany. Stav po pretrvávajúcom znížení emisií. 97 -104. strana. – In: Kontrišová O., Ollerová H. & Váľka J. (eds), Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia VII., FEE TU, ÚEL SAV a UVTS pri TU Zvolen. Kapitola v knizeD
 2000Lisická E. & Lackovičová A. Alexander Zahlbruckner a lišajníky. (Katalog k výstavě). 6 stran. Slovenské národné múzeum. KatalogD
 2009Vítek O. (ed.) Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. 161 stran. ISBN 978-80-87051-69-6 AOPK ČR. StudieDPDF
 2012Hájková L. a kol. Atlas fenologických poměrů Česka. [Atlas of the phenological conditions in Czechia.] 311 stran. ISBN 978-80-86690-98-8 Čs. hydrometeorologický ústav; UP. AtlasD
 2016Halda J., Kučera J. & Koval Š. Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub 1 – mechorosty a lišejníky. 440 stran. ISBN 978-80-7535-027-5 Správa KRNAP. AtlasDPDF
 2009Štursa J. & Dvořák J. Atlas krkonošských rostlin. 329 stran. ISBN 978-80-87101-06-3 Nakl. Karmášek. AtlasD
 1955Drachovská-Šimanová M. Atlas řepných škůdců a chorob. 47 tabulek s textem (kol 350 obr.).,. Min. potrav, prům.. AtlasD
 1988Lisická E. Bibliografia publikácií Dr. Alexandra Zahlbrucknera. 25 -60. strana. – In: Lackovičová A. (ed.), Dr. Alexander Zahlbruckner (1860-1938), osobnost a dielo, Múzeum Petra Jilemnického. Kapitola v knizeD
 1967Kobrle A. Bibliografie botanické literatury východních Čech. 163 stran. Východočeské muzeum. MonografieD
 1969Nevrlý M. Bibliografie Jizerských hor za roky 1945-1968. 58 stran. Edice: Knižnice Jizerských hor sv. 10 Severočeské muzeum v Liberci. PřehledyD
 1999Neuhäuslová-Novotná Z., Kovářová M., Podhajská Z. & Brabec E. Bibliographia botanica Čechica 1993-1994. 252 stran. Botanický ústav AV ČR, v.v.i.. PřehledyDPDF
 2002Neuhäuslová Z., Podhajská Z., Konopová Z. & Brabec E. Bibliographia botanica Čechica 1995-1996. 236 stran. ISBN 80-86188-12-4 Botanický ústav AV ČR, v.v.i.. PřehledyDPDF
 2003Neuhäuslová Z., Kubátová H. & Brabec E. Bibliographia botanica Čechica 1997-1998. 244 stran. ISBN 80-86188-15-9 Botanický ústav AV ČR, v.v.i.. PřehledyDPDF
 2005Neuhäuslová Z., Jarošová H. & Brabec E. Bibliographia botanica Čechica 1999-2000. 196 stran. Botanický ústav AV ČR, v.v.i.. PřehledyDPDF
 1973Skalický V. & Holubová-Jechová V. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1952-1957. I. díl. 308 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1973Skalický V. & Holubová-Jechová V. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1952-1957. II. díl. 342 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1967Neuhäuslová-Novotná Z. & Kučerová L. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1959-1960. 345 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1968Neuhäuslová-Novotná Z. & Winkler O. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1961-1962. 461 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1969Neuhäuslová-Novotná Z. & Winkler O. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1963-1964. I. díl. 244 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1969Neuhäuslová-Novotná Z. & Winkler O. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1963-1964. II. díl. 297 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1970Neuhäuslová-Novotná Z., Winkler O. & Pivoňková M. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1965-1966. 447 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1972Neuhäuslová-Novotná Z., Pivoňková M. & Winkler O. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1967-1968. 429 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1974Neuhäuslová-Novotná Z., Winkler O. & Khaylová D. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1969-1970. 453 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1976Neuhäuslová-Novotná Z. & Khaylová D. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1971-1972. 493 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1978Neuhäuslová-Novotná Z. & Guthová-Jarkovská D. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1973-1974. 569 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1980Neuhäuslová-Novotná Z. & Guthová-Jarkovská D. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1975-1976. 1. část 276 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1980Neuhäuslová-Novotná Z. & Guthová-Jarkovská D. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1975-1976. 2. část 257 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1982Neuhäuslová-Novotná Z & Guthová-Jankovská D. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1977-1978. 1. část 296 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1982Neuhäuslová-Novotná Z & Guthová-Jankovská D. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1977-1978. 2. část 294 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1984Neuhäuslová-Novotná Z & Guthová-Jankovská D. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1979-1980. 1. část 352 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1984Neuhäuslová-Novotná Z & Guthová-Jankovská D. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1979-1980. 2. část 307 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1986Neuhäuslová-Novotná Z & Guthová-Jankovská D. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1981-1982. 1. část 424 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1986Neuhäuslová-Novotná Z & Guthová-Jankovská D. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1981-1982. 2. část 319 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1989Neuhäuslová-Novotná Z & Guthová-Jankovská D. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1983-1984. Pars I 444 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1989Neuhäuslová-Novotná Z & Guthová-Jankovská D. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1983-1984. Pars II 311 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1990Neuhäuslová-Novotná Z & Guthová-Jankovská D. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1985-1986. Pars I 380 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1990Neuhäuslová-Novotná Z & Guthová-Jankovská D. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1985-1986. Pars II 288 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1991Neuhäuslová-Novotná Z., Dobešová I. & Guthová-Jarkovská D. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1987-1988. Pars I 268 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1992Neuhäuslová-Novotná Z., Dobešová I. & Guthová-Jarkovská D. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1987-1988. Pars II 185 stran. ČSAV BÚ. PřehledyDPDF
 1994Neuhäuslová-Novotná Z., Kirschnerová L. & Brabec E. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1989-1990. 236 stran. Botanický ústav AV ČR, v.v.i.. PřehledyDPDF
 1997Neuhäuslová-Novotná Z., Husáková J., Kirschnerová L. & Brabec E. Bibliographia botanica Čechoslovaca 1991-1992. 238 stran. Botanický ústav AV ČR, v.v.i.. PřehledyDPDF
 1980Lhotský O. Bibliographia botanica Čechoslovaca. Supplementum 1, Algologia 1970-1979. 150 stran. ČSAV BÚ. PřehledyD
 2016Šimonovičová A., Machariková M., Pelechová Drongová Z., Takáčová A., Mišíková K. & Guttová A. Biodiverzita pôdnych mikroskopických vláknitých húb a nižších rastlín. 1 CD. ISBN 978-80-248-3926-4 Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava. Monografie na CD, DVDD
 1994Pišút I. Biologická rozmanitosť a úskalia jej výskumu. [Biological diversity and obstacles of its research.] 104 -105. strana. – In: Ladislav Lysák, Dušan Hudec (eds.) 1994: Slovakia plus, Zborník príspevkov z 2. zasadnutia Stálej konferencie slovenskej inteligencie Kapitola v knizeD
 1975Chybová J., Hrabě M., Pinkava I., Boháč D., Bumerl J., Procházka O. & Zpěvák J. Biologie pro střední zemědělské a lesnické technické školy. 392 stran. SZN, Praha. Studijní materiályD
 1998Sucharová J. & Suchara I. Biomonitoring of the atmospheric deposition of metals and sulphur compounds using moss analysis in the Czech Republic: results of the international biomonitoring programme 1995. [Biomonitoring atmosférické depozice kovů a sloučenin síry v České republice pomocí analýzy mechů : výsledky mezinárodního biomonitorovacího programu 1995. ] 183 stran. Výzkumný a šlechtitelský ústav okrasného zahradnictví v Průhonicích. StudieD
 2016Pešout P. & Kuklík M. (eds.) Blanický rytíř s kopretinou. Gratulovník přátel a kolegů Václavu Zelenému k jeho 80. narozeninám. 59 stran. ISBN 978-80-87964-11-8 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. BiografieDPDF
 2005Anonym Blaník. Chráněná území ČR, Střední Čechy. 24 stran. Správa CHKO Blaník. MonografieDPDF
 1954Kac A. Boj proti škodcom a chorobám rastlín. 30 stran. Stát. poľnohosp. nakl.. PříručkaD
 1955Mudruňka M., Kac A. & Dvořák J. Boj rostlinolékařů se škůdci a chorobami. 119 stran. Edice: Vzory našeho zemědělství SZN, Praha. MonografieD
 2014Reiterová L. & Vančura P. Boj s invazními rostlinami v národním parku Podyjí. 22 -23. strana. – In: Fabiánová B. (ed.), Aktuální stav invazních druhů v České republice. Informační materiál o invazních druzích, AOPK ČR; ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno. Kapitola v knizeDPDF
 1995Somol V., Pašek J., Purmová M. & Krupička J. Bolševník velkolepý. (Heracleum mantegazzianum). 10 stran. Řada: Metodika Českého svazu ochránců přírody sv. 7 ZO ČSOP č. 29/02 RADNICE. MetodikaD
 2005Nielsen Ch., Ravn H. P., Nentwig W., Wade M. / Překlad: Pergl J., Perglová I., Hejda M. & Pyšek P. Bolševník velkolepý: Praktická příručka o biologii a kontrole invazního druhu. 44 stran. 87-7903-214-1 Forest & Landscape Denmark. PříručkaDPDF
 2014Somol V. Bolševníky mezi námi. A co s nimi? 13 -15. strana. – In: Fabiánová B. (ed.), Aktuální stav invazních druhů v České republice. Informační materiál o invazních druzích, AOPK ČR; ZO ČSOP č. 54/44 VERONICA, Brno. Kapitola v knizeDPDF
 1983Vansa M. Botanická bibliografie jižních Čech III. 79 stran. Jihočeské muzeum. PřehledyD
 1996Bureš P.. & Smejkal M. Botanická bibliografie Žďárských vrchů. (Lišejníky p. 49-51) Morav. zem. knih. et Správa CHKO Žďárské vrchy, Brno. 117 stran. MonografieD
 2010Hanzelka P. et al. Botanické zahrady a arboreta České republiky. 408 stran. Řada: Atlasy a průvodce ISBN 978-80-200-1771-0 Academia, nakladatelství AV ČR; Unie botanických zahrad ČR. PrůvodceDPDF
 1975Slavíková J. a kol. Botanický průvodce k vybraným lokalitám v Čechách. 106 stran. SPN. PrůvodceD
 2007Čeřovský J., Podhajská Z. & Turoňová D. (eds.) Botanicky významná území České republiky. 408 stran. ISBN 978-80-87051-14-6 AOPK ČR. KatalogD
 2016Kovařík V. Botanik a dobrý člověk. 15 -18. strana. – In: Pešout P. & Kuklík M. (eds.), Blanický rytíř s kopretinou. Gratulovník přátel a kolegů Václavu Zelenému k jeho 80. narozeninám, ISBN 978-80-87964-11-8 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. Kapitola v knizeD
 2011Lackovičová A., Guttová A. & Pišút I. Bratislava. Lichenized fungi. 105 -107. strana. – In: Kelcey J. G. & Müller N. (ed.), Plants and habitats of European cities, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London. Kapitola v knizeD
 2003Soldán Z. & Liška J. (eds.) Bryonora Index (No 1-30). 25 stran. ČBS. PřehledyDPDF
 1999Šoltés R., Lisická E. & Lackovičová A. Bryophytes and lichens of selected protwcted areas of Slovakia. 22 stran. ISBN 80-968220-8-X Asco Agency, Bratislava. MonografieD
 2006Štorchová H. (ed.) a kol. Budeč 1100 let : (905-2005). II., Příroda - krajina - člověk. [Budeč - 1100 years. II. Nature, Landscape, and People.] 303 stran. ISBN 80-903784-4-7 Občanské sdružení Budeč; Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Sborník tematických článkůDPDF
 2013Vondrák J. & Wirth V. Caloplaca. 262 -317. strana. – In: Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (ed.), Die Flechten Deutschland, Ulmer, Stuttgart. Kapitola v knizeD
 2009Urban Z. & Marková J. Catalogue of rust fungi of the Czech and Slovak Republics. 366 stran. ISBN 978-80-246-1664-3 Karolinum, nakladatelství UK. MonografieDPDF
 2005Guttová A. & Pišút I. Composition of lichen-diversity in the biocentre Strážovské vrchy Mts. - recent and unpublished data. 5 -16. strana. – In: Franc V. (ed.), Strážovské vrchy Mts. - research and conservation of nature, Zvolen, Kapitola v knizeD
 1986Kubát K. Červená kniha vyšších rostlin Severočeského kraje. 141 stran. TEPS min. hosp.. MonografieD
 1994Kyselová Z. et al. Červená listina endemických, chránených a ohrozených taxónov flóry. 454 -478. strana. – In: Vološčuk I. & al. (eds.), Tatranský národný park, Biosférická rezervácia, Gradus, Martin. Kapitola v knizeD
 1996Lackovičová A. Červený zoznam flóry. Lišajníky. 13 . strana. – In: Zemanová A. (ed.), Červené zoznamy flóry a fauny Národnej prírodnej rezervácie Šúr, Litera. Kapitola v knizeD
 2009Krieg P., Hofbauer J. & Komzáková O. Čmeláci a jejich podpora v zemědělské krajině. 80 stran. ISBN 978-80-971960-1-4 VÚ včelařský. MonografieD
 2003Lackovičová A. Department of Non-vascular Plants. 25 -30. strana. – In: Čiamporová M., Jarolímek I. & Lizoň P. (ed.), Institute of Botany Slovak Academy of Sciences - fifty years of scientific and research activity (1953-2003), SAV BÚ, Bratislava. Kapitola v knizeD
 2016Skalický M. Determinace aneb určování rostlin s Václavem Zeleným. 39 -40. strana. – In: Pešout P. & Kuklík M. (eds.), Blanický rytíř s kopretinou. Gratulovník přátel a kolegů Václavu Zelenému k jeho 80. narozeninám, ISBN 978-80-87964-11-8 ZO ČSOP č. 02/09 Vlašim. Kapitola v knizeD
 2010Kondratyuk S., Kärnefelt I., Goward T., Kudratov I., Lackovičová A., Lisická E. & Guttová A. Diagnosis of new taxa. 435 -445. strana. – In: Oksner A. M., Flora lishainikiv Ukraini, tom 2, vipusk 3, Naukova dumka, Kiiv.. Kapitola v knizeD
 1904Anders J. Die Pflanzenwelt. 65 -85. strana. – In: Hantschel F., Heimatskunde des politischen Bezirkes B. Leipa (hrsg. vom Lehrervereine des Schulbezirkes B. Leipa), vlastním nákladem. Kapitola v knizeD
 1928Anders J. Die Strauch- und Laubflechten Mitteleuropas. 217 stran. Gustav Fischer, Jena. MonografieDPDF
 2006Lisická E. Diversity of epiphytic lichens of the Tatry Mountains, Slovakia. 283 -304. strana. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. (eds.), Central European lichens: diversity and threat, Mycotaxon Ltd., Ithaca. Kapitola v knizeD
 1988Lackovičová A. (ed.) Dr. Alexander Zahlbruckner (1860-1938), osobnost a dielo. Zborník prác venovaný 50. výročiu úmrtia vedca. 60 stran. Múzeum Petra Jilemnického. MonografieD
 2009Úradníček L. a kol. Dřeviny České republiky. 2. přepracované vydání 367 stran. ISBN 978-80-87154-62-5 Lesnická práce. AtlasD
 2007Anděra M. Encyklopedie evropské přírody. 240 stran. ISBN 978-80-7209-808-8 Slovart. EncyklopedieD
 2006Antonín V. Encyklopedie hub a lišejníků. 472 stran. Edice: Mimo - přírodní vědy ISBN 80-200-1476-4 Academia, nakladatelství AV ČR. MonografieDPDF
 2007Lackovičová A. & Pišút I. Exploring lichens in the Slovak part of the Carpathians: a brief history. 26 -27. strana. – In: Śliwa L. (ed.), Lichens of the Carpathians - knowledge and prospects, Kapitola v knizeD
 2012Jahodář L. Farmakobotanika - semenné rostliny. 3. upravené a doplněné vydání 280 stran. ISBN 978-80-246-2015-2 Karolinum, nakladatelství UK. Studijní materiályDPDF
 1995Ferraro L.I. & Vězda A. Fellhanera follmannii sp. nov. (Pilocarpaceae, Lecanorales), un nuevo liquen foliicola del nordeste de Argentina, America del Sur. 223 -226. strana. – In: Daniels F. J. A., Schulz M. & Peine J. (eds.), Flechten Follmann, Contributions to lichenology in honour of Gerhard Follmann, Botanical Institute, University of Cologne, Cologne. Kapitola v knizeD
 1996Prach Karel, Jeník Jan & Large Andrew R.G. Floodplain ecology and management. The Lužnice river in the Třeboň biosphere reserve, Central Europe. 285 stran. ISBN 90-5103-128-9 SPB Academic Publishing. Sborník tematických článkůD
 2000Lackovičová A. & Kontrišová O. Fytoindikácia v oblasti kovohút na Oravě v čase plnej prevádzky Oravských ferozlitinových závodov. 85 -91. strana. – In: Kontrišová O. & Bublinec E. (eds.), Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia, TU Zvolen. Kapitola v knizeD
 1996Holub Z. & Lackovičová A. Fytoindikácia znečistenia urbanizovaných oblastí. 101 -106. strana. – In: Eliáš P. (ed.), Monitorovanie bioty na území Slovenskej republiky, Sekos. Kapitola v knizeD
 2006Bączkiewicz A., Klama H. & Buczkowska K. Genetic variation of Ptilidium pulcherrimum populations from managed forests in Poland. – In: Kočárek P., Plášek V. & Malachová K. (eds.), Environmental changes and biological assessment III. 108 -113. strana.  D
 2003Doubková Z. et al. Geneticky modifikované organismy - Otázky spojené s jejich vznikem a využíváním. 39 stran. ISBN 80-7212-259-2 MŽP ČR. PříručkaDPDF
  Moravec J. & Neuhausl R. Geobotanická mapa ČSH Kapa 1 : 1 000 000. 1 list,. MapaD
 1995Kučera S., Pecharová E. & Rada P.(eds.) Geobotanické posouzení centrální části Národního parku Šumava pro účely zonace a management. Materiály z Modravských slatí. Šumavské studie. 112 stran. Botanický ústav AV ČR, v.v.i.. StudieD
 1982Matthioli P.O., Hájek z Hájku T. Herbář jinak bylinář velmi užitečný. 333 stran. Odeon - Klub čtenářů, Praha. MarginálieD
1234
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348